Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Raporty

Korzystanie z raportu zapośredniczenia

Omówienie dostępnych filtrów, wymiarów i danych

Raport zapośredniczenia to gotowy domyślny raport dostępny w AdMob. Tego raportu można używać w niezmienionej formie albo wprowadzić zmiany w filtrach, wymiarach i danych i zapisać go jako nowy raport.

Filtry

Filtry pozwalają ukryć niepotrzebne lub niechciane dane w raportach. Po wybraniu filtra określ, co chcesz widzieć w raporcie, a AdMob ukryje wszystko, co nie spełnia kryteriów filtra.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Aplikacja

 1. Zaznacz pola wyboru obok aplikacji, według których chcesz filtrować dane. Możesz zaznaczyć kilka pól wyboru. Dane dotyczące wybranych aplikacji wyświetlą się w raporcie. Możesz skorzystać z pola wyszukiwania, by wyszukać konkretne aplikacje według nazwy.
 2. Kliknij Zastosuj, aby zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.
Jednostka reklamowa

 1. Zaznacz pola wyboru obok jednostek reklamowych, według których chcesz filtrować dane. Możesz zaznaczyć kilka pól wyboru. Dane dotyczące wybranych jednostek reklamowych wyświetlą się w raporcie. Możesz skorzystać z pola wyszukiwania, by wyszukać konkretne jednostki reklamowe według nazwy.
 2. Kliknij Zastosuj, aby zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.
Kraj

 1. Zaznacz pola wyboru obok regionów lub krajów, według których chcesz filtrować dane. Jeśli potrzebujesz większej szczegółowości, kliknij strzałkę przy danym regionie, aby wyświetlić poszczególne kraje.
 2. Kliknij Zastosuj, aby zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.
Źródło reklam

 1. Zaznacz pola wyboru obok źródeł reklam, według których chcesz filtrować dane.
 2. Kliknij Zastosuj, aby zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.
Format

 1. Zaznacz pola wyboru obok formatów, według których chcesz filtrować dane.
  Możesz zaznaczyć kilka pól wyboru. Informacje o jednostkach reklamowych, które korzystają z wybranych formatów, zostaną wyświetlone w raporcie.
 2. Kliknij Zastosuj, aby zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.

Wymiary

Wymiary określają sposób organizacji raportu. Jeśli np. chcesz wyświetlić zarobki z podziałem na kraje, możesz dodać wymiar Kraj. Dodanie kolejnych wymiarów spowoduje przeorganizowanie i doprecyzowanie danych.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

 • Źródło reklam: wyświetlanie skuteczności według źródła reklam. Źródło reklam mierzy ruch z zapośredniczenia i może uwzględniać sprzedaż bezpośrednią, zdarzenia niestandardowe, autoreklamy oraz zewnętrzne sieci reklamowe.
 • Wystąpienie źródła reklam: wyświetlanie skuteczności poszczególnych wystąpień każdego źródła reklam w tym raporcie. Może obejmować wystąpienia z sieci AdMob, zewnętrznych sieci reklamowych, niestandardowych zdarzeń, kampanii sprzedaży bezpośredniej oraz innych źródeł reklam.
 • Jednostka reklamowa: wyświetlanie skuteczności pojedynczych jednostek reklamowych.
 • Aplikacja: wyświetlanie skuteczności według aplikacji.
 • Wersja aplikacji: wyświetlanie skuteczności według wersji aplikacji. Wersje aplikacji zmieniają się wraz z każdą jej aktualizacją. 
  Uwaga: dane o wersji aplikacji są niedostępne w raportach AdMob sprzed 19 lipca 2020 r.
 • Kraj: wyświetlanie skuteczności według kraju użytkowników, którzy oglądali reklamy w Twojej aplikacji.
 • Data: wyświetlanie skuteczności według daty.
 • Format: wyświetlanie skuteczności według formatu reklamy (np. baner, reklama pełnoekranowa).
  Jeśli przeniesiesz jednostki reklamowe ze starszej wersji AdMob, format może mieć także wartość „Dowolny”. Oznacza to, że jednostka reklamowa mogła zażądać banera lub reklamy pełnoekranowej. Odnosi się to wyłącznie do jednostek reklamowych, które zostały przeniesione ze starszej wersji AdMob (sprzed 2014 r.), a wszystkie nowe jednostki reklamowe utworzone w AdMob będą miały albo format banera, albo reklamy pełnoekranowej.
 • Grupa zapośredniczenia: wyświetlanie skuteczności według grupy zapośredniczenia.
 • Miesiąc: wyświetlanie skuteczności według miesiąca.
 • Platforma: wyświetlanie skuteczności z podziałem na system operacyjny urządzenia.
 • Android
 • iOS
 • Tydzień: wyświetlanie skuteczności według tygodnia.
 • Dane

  Dane to wartości zawarte w raporcie. Zwykle są posortowane w kolumnach i zawierają wartości liczbowe i procentowe. Po dodaniu wymiarów wartości są ponownie obliczane na podstawie nowego grupowania utworzonego przez te wymiary. Dodanie lub usunięcie wymiarów powoduje dodanie lub usunięcie z raportu kolumny zawierającej informacje.

  W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

  Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

  Kliknięcia

  Łączna liczba kliknięć reklam widocznych w Twojej aplikacji.

  Szac. zarobki

  Twoje zarobki w wybranym zakresie dat, w tym przychody z sieci AdMob, zoptymalizowanych zewnętrznych sieci reklamowych oraz zewnętrznych sieci i giełd reklamowych uczestniczących w otwartym ustalaniu stawek.

  Podana kwota jest szacunkowa i może się zmienić.

  AdMob szacuje zarobki proporcjonalnie na podstawie liczby wyświetleń każdej jednostki reklamowej. To wyklucza podwójne naliczanie przychodów, gdy mapowanie jednostek reklamowych jest wykorzystywane ponownie w wielu takich jednostkach. Dowiedz się więcej o sposobie raportowania szacunkowych zarobków.

  AdMob szacuje przychody zewnętrzne na podstawie informacji otrzymanych ze zoptymalizowanych zewnętrznych sieci reklamowych.

  Mogą się pojawić rozbieżności między danymi o przychodach w raportach AdMob i danymi o przychodach w raportach dotyczących zewnętrznych sieci reklamowych. Oto kilka możliwych powodów tych rozbieżności:

  • Nieprawidłowa konfiguracja optymalizacji sieci reklamowej: sprawdź, czy optymalizacja sieci reklamowej jest prawidłowo skonfigurowana.
  • Nieprawidłowe mapowanie jednostek reklamowych: każdej jednostce reklamowej AdMob powinna odpowiadać jednostka reklamowa w zewnętrznej sieci reklamowej. AdMob pobiera dane na poziomie jednostki reklamowej, więc zmapowanie jednej zewnętrznej jednostki reklamowej z kilkoma jednostkami reklamowymi AdMob może doprowadzić do tego, że w raportach i panelach przychody będą wyższe od oczekiwanych.
  • Różne strefy czasowe: strefa czasowa raportowania w AdMob może być inna niż w zewnętrznej sieci reklamowej.
  • Opóźnienia w pobieraniu danych: między danymi w raportach AdMob i danymi w raportach zewnętrznych sieci reklamowych występują opóźnienia.
  • Rozbieżności w danych: w przypadku rozbieżności na poziomie źródła reklamy, jednostki reklamowej lub kraju wystąpią rozbieżności między łącznymi szacunkowymi zarobkami.
  Będziesz widzieć tylko dane o przychodach dla zewnętrznych sieci reklamowych, w których włączono optymalizację.
  Wyświetlenia

  Łączna liczba reklam wyświetlonych użytkownikom w Twojej aplikacji.

  CTR wyświetleń

  Współczynnik klikalności (CTR) wyświetleń to liczba kliknięć reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń. Oblicza się go za pomocą wzoru Kliknięcia / Wyświetlenia.

  Jeśli np. kliknięto reklamę 20 razy na 1000 wyświetleń, CTR wyświetleń wynosi 2%.

  Zaobserwowany eCPM

  Szacunkowy średni eCPM zewnętrznej sieci reklamowej obliczany na podstawie historycznych danych o przychodach.

  Zaobserwowany eCPM będzie wyświetlany tylko w przypadku zoptymalizowanych zewnętrznych sieci reklamowych.

  Wartość w wierszu „Ogółem” to średnia wartości w kolumnie „Zaobserwowany eCPM”.

  AdMob szacuje przychody zewnętrzne na podstawie informacji otrzymanych ze zoptymalizowanych zewnętrznych sieci reklamowych.

  Mogą się pojawić rozbieżności między danymi o przychodach w raportach AdMob i danymi o przychodach w raportach dotyczących zewnętrznych sieci reklamowych. Oto kilka możliwych powodów tych rozbieżności:

  • Nieprawidłowa konfiguracja optymalizacji sieci reklamowej: sprawdź, czy optymalizacja sieci reklamowej jest prawidłowo skonfigurowana.
  • Nieprawidłowe mapowanie jednostek reklamowych: każdej jednostce reklamowej AdMob powinna odpowiadać jednostka reklamowa w zewnętrznej sieci reklamowej. AdMob pobiera dane na poziomie jednostki reklamowej, więc zmapowanie jednej zewnętrznej jednostki reklamowej z kilkoma jednostkami reklamowymi AdMob może doprowadzić do tego, że w raportach i panelach przychody będą wyższe od oczekiwanych.
  • Różne strefy czasowe: strefa czasowa raportowania w AdMob może być inna niż w zewnętrznej sieci reklamowej.
  • Opóźnienia w pobieraniu danych: między danymi w raportach AdMob i danymi w raportach zewnętrznych sieci reklamowych występują opóźnienia.
  • Rozbieżności w danych: w przypadku rozbieżności na poziomie źródła reklamy, jednostki reklamowej lub kraju wystąpią rozbieżności między łącznymi szacunkowymi zarobkami.
  Będziesz widzieć tylko dane o przychodach dla zewnętrznych sieci reklamowych, w których włączono optymalizację.
  Żądania

  Liczba żądań wyświetlenia reklamy wysłanych przez aplikację lub jednostkę reklamową. Żądanie wyświetlenia reklamy jest rejestrowane każdorazowo przy wysłaniu, nawet jeśli nie zakończyło się ono wyświetleniem reklamy.

  Rodzaje danych o żądaniach w raporcie zapośredniczenia

  W zależności od wymiarów zastosowanych w raporcie zapośredniczenia żądania mogą być rejestrowane w różny sposób.

  Zastosowanie wymiaru źródło reklamy lub wystąpienie źródła reklamy

  Jest to liczba żądań otrzymanych przez poszczególne źródła reklam. Niektóre z tych żądań są przekazywane przez kaskadę zapośredniczenia, dlatego mogą zostać policzone więcej niż raz. Na przykład jedno żądanie wysłane do sieci A, sieci B i sieci C w stosie zapośredniczenia zostanie policzone trzy razy.

  Wiersz podsumowania w raporcie wyświetla:

  • Unikalne żądania jednostki reklamowej: łączna liczba unikalnych prób żądania reklamy. To samo żądanie pojawiające się wielokrotnie nie jest liczone jako kilka żądań. 
   Przykład: jedno żądanie wysłane do sieci A, sieci B i sieci C w kaskadzie zapośredniczenia zostanie policzone tylko jeden raz
  • Łączna liczba żądań do źródła reklam: liczba wysłanych żądań do źródła reklam przez aplikację lub jednostkę reklamową. Żądania są rejestrowane, nawet jeśli nie zakończyły się wyświetleniem reklamy. W przypadku wielokrotnego uwzględnienia źródła reklam w grupie zapośredniczenia, niektóre z tych żądań są przekazywane przez kaskadę zapośredniczenia, dlatego mogą zostać policzone więcej niż raz. 

  Zastosowanie wymiaru grupa zapośredniczenia

  Jest to liczba żądań reklamy wysłanych do grupy zapośredniczenia. Żądanie jest rejestrowane, gdy zostanie wysłane do dowolnego źródła reklam w grupie zapośredniczenia. Żądanie zostanie policzone tylko raz na grupę zapośredniczenia, nawet jeśli jest ono przekazywane przez kaskadę zapośredniczenia. 

  Wiersz podsumowania w raporcie wyświetla:

  • Unikalne żądania jednostki reklamowej: łączna liczba unikalnych prób żądania reklamy. To samo żądanie pojawiające się wielokrotnie nie jest liczone jako kilka żądań. 
   Przykład: jedno żądanie wysłane do sieci A, sieci B i sieci C w kaskadzie zapośredniczenia zostanie policzone tylko jeden raz
  • Łączna liczba żądań wysłanych do grupy zapośredniczenia: liczba żądań reklamy wysłanych do grupy zapośredniczenia. 

  Żądanie jest rejestrowane, gdy zostanie wysłane do dowolnego źródła reklam w grupie zapośredniczenia. Jeśli żądanie zostanie wysłane do wielu źródeł reklam w grupie zapośredniczenia, jest liczone tylko raz.

  Uwaga: łączna liczba żądań wysłanych do grupy zapośredniczenia może być mniejsza niż liczba unikalnych żądań jednostki reklamowej ze względu na kryteria kierowania w grupie zapośredniczenia. Na przykład jeśli wszystkie Twoje grupy zapośredniczenia będą kierowane tylko na kraje Europy, żądanie reklamy wygenerowane w Azji nie zostanie wysłane do żadnej z grup.   
  Pełne odtworzenia filmu z nagrodą

  Liczba pełnych odtworzeń filmu z nagrodą przez użytkowników.

  Zapytania o film z nagrodą

  Liczba żądań filmów z nagrodą wysłanych przez użytkowników.

  Uruchomienia filmu z nagrodą

  Liczba rozpoczętych odtworzeń filmu z nagrodą przez użytkowników.

  Czy to było pomocne?
  Jak możemy ją poprawić?

  Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

  Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

  true
  „Moja strona AdMob” – spersonalizowana strona pomocy, która pozwoli Ci jeszcze lepiej korzystać z AdMob.

  Przedstawiamy ulepszoną stronę pomocy „Moja strona AdMob”, która zawiera ważne, spersonalizowane informacje związane z Twoim kontem. Dzięki niej zadbasz o kondycję swojego konta, nie zapomnisz o niezbędnej konfiguracji i otrzymasz wskazówki dotyczące optymalizacji wybrane specjalnie pod kątem Twoich aplikacji. Wkrótce podamy więcej informacji na ten temat.

  Więcej informacji

  Szukaj
  Wyczyść wyszukiwanie
  Zamknij wyszukiwanie
  Aplikacje Google
  Menu główne
  Wyszukaj w Centrum pomocy
  true
  73175
  false
  false