Rapporten

Het rapport 'Advertenties met beloning' (bèta) gebruiken

Beschikbare filters, dimensies en statistieken opnemen
Deze functie is momenteel als bètaversie beschikbaar voor een beperkte groep uitgevers.

Het rapport 'Advertenties met beloning' is een vooraf gemaakt standaardrapport van AdMob. U kunt het rapport in deze vorm gebruiken, maar ook wijzigingen aanbrengen in de filters, dimensies en statistieken en het vervolgens opslaan als een nieuw rapport.

Het rapport 'Advertenties met beloning' is alleen beschikbaar voor apps waarin gebruik wordt gemaakt van advertenties met beloning en waarvoor gebruikersstatistieken zijn ingeschakeld of die aan Firebase zijn gekoppeld.

Filters

Functioneel gezien verbergen filters onnodige of ongewenste gegevens in uw rapporten. Wanneer u een filter selecteert, definieert u wat u in het rapport wilt zien. AdMob verbergt vervolgens alles wat niet aan de criteria in de filters voldoet.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

App (verplicht)

 1. Selecteer de app waarop u wilt filteren. U moet één app selecteren. De gegevens voor de geselecteerde app worden weergegeven in uw rapport. U kunt het zoekvak gebruiken om op naam naar specifieke apps te zoeken.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u het gewenste filter.

Dimensies

Functioneel gezien bepalen dimensies hoe uw rapport wordt ingedeeld. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw inkomsten worden uitgesplitst per land, kunt u de dimensie Land toevoegen. Als u nieuwe dimensies toevoegt, worden de gegevens opnieuw ingedeeld en verder verfijnd.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

 • Datum: Bekijk de prestaties op datum.

Statistieken

Functioneel gezien vertegenwoordigen statistieken de typen gegevens of waarden die zijn opgenomen in een rapport. Ze zijn meestal gerangschikt in kolommen en bevatten cijfers of percentages. Als er dimensies worden toegevoegd, worden de statistische waarden opnieuw berekend op basis van de nieuwe volgorde of groepering van de dimensies. Als u statistieken toevoegt of verwijdert, wordt er een kolom met informatie aan het rapport toegevoegd of uit het rapport verwijderd.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

Alles uitvouwen Alles samenvouwen

Actieve gebruikers
Het aantal actieve gebruikers gedurende de geselecteerde periode.
De waarde in de rij 'Totaal' is het aantal unieke actieve gebruikers in de geselecteerde periode.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Geschatte inkomsten

Uw opgebouwde inkomsten voor de geselecteerde periode, inclusief opbrengsten uit het AdMob-netwerk, geoptimaliseerde advertentienetwerken van derden en externe advertentiekopers die deelnemen aan 'Open bieden'.

Dit bedrag is een schatting en kan nog veranderen.

AdMob maakt een schatting van de inkomsten via derden op basis van informatie die wordt opgehaald uit de geoptimaliseerde advertentienetwerken van derden.

Mogelijk ziet u verschillen tussen de opbrengstgegevens in de rapporten van AdMob en de opbrengstgegevens in de rapporten van advertentienetwerken van derden. Hieronder vindt u een aantal mogelijke oorzaken voor deze verschillen:

 • Ongeldige instellingen voor de optimalisatie van advertentienetwerken: Zorg ervoor dat de optimalisatie van advertentienetwerken juist is ingesteld.
 • Onjuiste toewijzing van advertentieblokken: Elk AdMob-advertentieblok moet een overeenkomend advertentieblok in het advertentienetwerk van derden hebben. AdMob verzamelt gegevens op advertentieblokniveau. Als hetzelfde externe advertentieblok aan meerdere AdMob-advertentieblokken is toegewezen, kan dit tot gevolg hebben dat in rapporten en dashboards hogere inkomsten worden weergegeven dan verwacht.
 • Verschillende tijdzones: De tijdzone voor uw AdMob-rapporten verschilt mogelijk van de tijdzone voor de rapporten van het advertentienetwerk van derden.
 • Vertragingen in de gegevensverzameling: Soms is er sprake van vertraging tussen de gegevens die in AdMob-rapporten worden weergegeven en de gegevens die u in rapporten van advertentienetwerken van derden ziet.
 • Verschillen tussen gegevens: Als er een verschil is op advertentiebron-, advertentieblok- of landniveau, ontstaat er een verschil in de totale geschatte inkomsten.
U kunt alleen opbrengstgegevens bekijken voor advertentienetwerken van derden waarvoor optimalisatie is ingeschakeld.
Geschatte inkomsten / actieve gebruikers

De geschatte inkomsten die gedurende de geselecteerde periode voor elke actieve gebruiker zijn gegenereerd, inclusief gebruikers die geen advertenties met beloning hebben bekeken. Deze waarde wordt berekend door de geschatte inkomsten te delen door het aantal actieve gebruikers:

Geschatte inkomsten uit advertenties met beloning / actieve gebruikers

De waarde in de rij 'Totaal' is een schatting van de inkomsten per unieke actieve gebruiker in de geselecteerde periode.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Geschatte inkomsten / beloonde gebruikers
De geschatte inkomsten uit advertenties met beloning die gedurende de geselecteerde periode voor elke beloonde gebruiker zijn gegenereerd. Deze waarde wordt berekend door de geschatte inkomsten te delen door het aantal beloonde gebruikers:
Geschatte inkomsten uit advertenties met beloning / beloonde gebruikers
De waarde in de rij 'Totaal' is een schatting van de inkomsten per unieke beloonde gebruiker in de geselecteerde periode.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Vertoningen

Het totale aantal advertenties dat aan gebruikers is weergegeven.

Dit omvat alle vertoningen met bemiddeling en alle AdMob-vertoningen.

Vertoningen / actieve gebruikers

Het aantal advertenties met beloning dat gemiddeld aan elke actieve gebruiker is weergegeven, inclusief gebruikers die geen advertenties met beloning hebben bekeken.Deze waarde wordt berekend door het totale aantal vertoningen van advertenties met beloning te delen door het aantal actieve gebruikers per dag:

Vertoningen van advertenties met beloning / actieve gebruikers

De waarde in de rij 'Totaal' is het aantal vertoningen per unieke actieve gebruiker in de geselecteerde periode.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Vertoningen / beloonde gebruikers

Het aantal advertenties met beloning dat gemiddeld aan elke beloonde gebruiker is weergegeven. Deze waarde wordt berekend door het totale aantal vertoningen van advertenties met beloning te delen door het aantal beloonde gebruikers:

Vertoningen van advertenties met beloning / beloonde gebruikers

De waarde in de rij 'Totaal' is het aantal vertoningen per unieke beloonde gebruiker in de geselecteerde periode.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Vertoningen / sessies

Het aantal advertenties met beloning dat gemiddeld aan gebruikers is weergegeven tijdens elke sessie. Deze waarde wordt berekend door het totale aantal vertoningen van advertenties met beloning te delen door het aantal sessies:

Vertoningen van advertenties met beloning / sessies

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Geconstateerde eCPM
De geschatte gemiddelde eCPM van een advertentienetwerk van derden, berekend op basis van historische opbrengstgegevens.

De geconstateerde eCPM wordt alleen weergegeven voor geoptimaliseerde advertentienetwerken van derden.

De waarde in de rij 'Totaal' is een gemiddelde van alle waarden in de kolom 'Geconstateerde eCPM'.

AdMob maakt een schatting van de inkomsten via derden op basis van informatie die wordt opgehaald uit de geoptimaliseerde advertentienetwerken van derden.

Mogelijk ziet u verschillen tussen de opbrengstgegevens in de rapporten van AdMob en de opbrengstgegevens in de rapporten van advertentienetwerken van derden. Hieronder vindt u een aantal mogelijke oorzaken voor deze verschillen:

 • Ongeldige instellingen voor de optimalisatie van advertentienetwerken: Zorg ervoor dat de optimalisatie van advertentienetwerken juist is ingesteld.
 • Onjuiste toewijzing van advertentieblokken: Elk AdMob-advertentieblok moet een overeenkomend advertentieblok in het advertentienetwerk van derden hebben. AdMob verzamelt gegevens op advertentieblokniveau. Als hetzelfde externe advertentieblok aan meerdere AdMob-advertentieblokken is toegewezen, kan dit tot gevolg hebben dat in rapporten en dashboards hogere inkomsten worden weergegeven dan verwacht.
 • Verschillende tijdzones: De tijdzone voor uw AdMob-rapporten verschilt mogelijk van de tijdzone voor de rapporten van het advertentienetwerk van derden.
 • Vertragingen in de gegevensverzameling: Soms is er sprake van vertraging tussen de gegevens die in AdMob-rapporten worden weergegeven en de gegevens die u in rapporten van advertentienetwerken van derden ziet.
 • Verschillen tussen gegevens: Als er een verschil is op advertentiebron-, advertentieblok- of landniveau, ontstaat er een verschil in de totale geschatte inkomsten.
U kunt alleen opbrengstgegevens bekijken voor advertentienetwerken van derden waarvoor optimalisatie is ingeschakeld.
Beloond (%)
Het percentage vertoningen van advertenties met beloning die voor gebruikers een beloning hebben gegenereerd.
Aantal gebeurtenissen van het type ad_reward / vertoningen van advertenties met beloning
Beloonde gebeurtenissen
Het aantal keer dat gebruikers een beloning ontvingen nadat ze een advertentie met beloning hadden bekeken.
Aantal gebeurtenissen van het type ad_reward
Beloonde gebruikers
Het aantal unieke gebruikers dat een beloning heeft ontvangen voor het bekijken van een advertentie met beloning. Deze waarde wordt berekend door het aantal gebruikers te tellen dat een advertentie met beloning tot het einde heeft bekeken.
Aantal gebruikers dat een gebeurtenis van het type ad_reward heeft gegenereerd
De waarde in de rij 'Totaal' is het aantal unieke beloonde gebruikers in de geselecteerde periode.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Beloonde gebruikers (%)
Het percentage gebruikers dat een beloning heeft ontvangen voor het bekijken van een advertentie met beloning. Deze waarde wordt berekend door het aantal beloonde gebruikers te delen door het aantal actieve gebruikers per dag:
    
Beloonde gebruikers / actieve gebruikers
De waarde in de rij 'Totaal' is het percentage unieke beloonde gebruikers in de geselecteerde periode.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Sessies
Het aantal in de app geregistreerde sessies van gebruikers.
 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen