Rapporten

Het rapport 'Advertenties met beloning' (bèta) gebruiken

Beschikbare filters, dimensies en statistieken opnemen
Deze functie is momenteel als bètaversie beschikbaar voor een beperkte groep uitgevers.

Het rapport 'Advertenties met beloning' is een vooraf gemaakt standaardrapport van AdMob. U kunt dit als op zichzelf staand rapport gebruiken of wijzigingen aanbrengen in de filters, dimensies en statistieken en het vervolgens opslaan als een nieuw rapport.

Het rapport 'Advertenties met beloning' is alleen beschikbaar voor apps die aan Firebase zijn gekoppeld en die advertenties met beloning gebruiken. Opmerking: Gebruikersgegevens worden verstrekt door Google Analytics voor Firebase en kunnen verschillen bevatten.

Filters

Functioneel gezien verbergen filters onnodige of ongewenste gegevens in uw rapporten. Wanneer u een filter selecteert, definieert u wat u in het rapport wilt zien. AdMob verbergt vervolgens alles wat niet aan de criteria in de filters voldoet.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

App (verplicht)

 1. Selecteer de app waarop u wilt filteren. U moet één app selecteren. De gegevens voor de geselecteerde app worden weergegeven in uw rapport. U kunt het zoekvak gebruiken om op naam naar specifieke apps te zoeken.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u nog een filter.

Dimensies

Functioneel gezien bepalen dimensies hoe uw rapport wordt ingedeeld. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw inkomsten worden uitgesplitst per land, kunt u de dimensie Land toevoegen. Als u nieuwe dimensies toevoegt, worden de gegevens opnieuw ingedeeld en verder verfijnd.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

 • Datum: Bekijk de prestaties op datum.

Statistieken

Functioneel gezien vertegenwoordigen statistieken de typen gegevens of waarden die zijn opgenomen in een rapport. Ze zijn meestal gerangschikt in kolommen en bevatten cijfers of percentages. Als er dimensies worden toegevoegd, worden de statistische waarden opnieuw berekend op basis van de nieuwe volgorde of groepering van de dimensies. Als u statistieken toevoegt of verwijdert, wordt er een kolom met informatie aan het rapport toegevoegd of uit het rapport verwijderd.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

Alles uitvouwen  Alles samenvouwen

Actieve gebruikers 

Het aantal actieve gebruikers gedurende de geselecteerde periode.
De waarde in de rij Totaal is het aantal unieke actieve gebruikers gedurende de geselecteerde periode. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Geschatte inkomsten

Uw opgebouwde inkomsten voor de geselecteerde periode, inclusief opbrengsten uit het AdMob-netwerk, geoptimaliseerde advertentienetwerken van derden en externe advertentiekopers die deelnemen aan 'Open bieden'. 

Dit bedrag is een schatting en kan anders uitvallen.

AdMob maakt een schatting van de inkomsten via derden op basis van informatie die wordt opgehaald uit de geoptimaliseerde advertentienetwerken van derden. 

U ziet mogelijk verschillen tussen de opbrengstgegevens in de rapporten van AdMob en de opbrengstgegevens in de rapporten van externe advertentienetwerken. Hieronder vindt u een aantal mogelijke oorzaken voor deze verschillen:

 • Ongeldige instellingen voor de optimalisatie van advertentienetwerken: Zorg ervoor dat de optimalisatie van advertentienetwerken juist is ingesteld. 
 • Onjuiste toewijzing van advertentieblokken: Elk AdMob-advertentieblok moet een overeenkomend advertentieblok in het externe advertentienetwerk hebben. AdMob verzamelt gegevens op advertentieblokniveau. Als hetzelfde externe advertentieblok aan meerdere AdMob-advertentieblokken is toegewezen, kan dit tot gevolg hebben dat de inkomsten in rapporten en dashboards hoger zijn dan verwacht. 
 • Verschillende tijdzones: De tijdzone voor uw AdMob-rapporten verschilt mogelijk van de tijdzone voor de rapporten van het externe advertentienetwerk.
 • Vertragingen in de gegevensverzameling: Soms is er sprake van vertraging tussen de gegevens die in AdMob-rapporten worden weergegeven en de gegevens die u in rapporten van externe advertentienetwerken ziet.
 • Verschillen tussen gegevens: Als er een verschil is op advertentiebron-, advertentieblok- of landniveau, ontstaat er een verschil in de totale geschatte inkomsten.
U kunt alleen opbrengstgegevens bekijken voor advertentienetwerken van derden waarvoor optimalisatie is ingeschakeld.

Geschatte inkomsten / actieve gebruikers

De geschatte inkomsten die voor elke actieve gebruiker zijn gegenereerd gedurende de geselecteerde periode, inclusief gebruikers die geen beloonde advertentie hebben bekeken. Deze worden berekend door de geschatte inkomsten te delen door het aantal actieve gebruikers: 

Geschatte inkomsten uit beloonde advertenties / actieve gebruikers

De waarde in de rij Totaal is een schatting van de inkomsten per unieke actieve gebruiker in de geselecteerde periode.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Geschatte inkomsten / beloonde gebruikers

De geschatte inkomsten uit beloonde advertenties die voor elke beloonde gebruiker zijn gegenereerd gedurende de geselecteerde periode. Deze worden berekend door de geschatte inkomsten te delen door het aantal beloonde gebruikers:
Geschatte inkomsten uit beloonde advertenties / beloonde gebruikers
De waarde in de rij Totaal is een schatting van de inkomsten per unieke beloonde gebruiker in de geselecteerde periode. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Vertoningen

Het totale aantal advertenties dat is weergegeven aan gebruikers. 

Dit omvat alle vertoningen met bemiddeling en alle AdMob-vertoningen.

Vertoningen / actieve gebruikers

Het aantal beloonde advertenties dat gemiddeld aan elke actieve gebruiker is weergegeven, inclusief gebruikers die geen beloonde advertentie hebben bekeken. Dit wordt berekend door het totale aantal vertoningen van beloonde advertenties te delen door het aantal actieve gebruikers per dag:

Vertoningen van beloonde advertenties / actieve gebruikers

De waarde in de rij Totaal is het aantal vertoningen per unieke actieve gebruiker in de geselecteerde periode. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Vertoningen / beloonde gebruikers

Het aantal beloonde advertenties dat gemiddeld aan elke beloonde gebruiker is weergegeven. Dit wordt berekend door het totale aantal vertoningen van beloonde advertenties te delen door het aantal beloonde gebruikers:

Vertoningen van beloonde advertenties / beloonde gebruikers

De waarde in de rij Totaal is het aantal vertoningen per unieke beloonde gebruiker in de geselecteerde periode. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Vertoningen / sessies

Het aantal beloonde advertenties dat gemiddeld aan gebruikers is weergegeven tijdens elke sessie. Dit wordt berekend door het totale aantal vertoningen van beloonde advertenties te delen door het aantal sessies:

Vertoningen van beloonde advertenties / sessies

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Geconstateerde eCPM
De geschatte gemiddelde eCPM van een extern advertentienetwerk, berekend op basis van historische opbrengstgegevens.

De geconstateerde eCPM wordt alleen weergegeven voor geoptimaliseerde advertentienetwerken van derden. 

De waarde in de rij 'Totaal' is een gemiddelde van alle waarden in de kolom 'Geconstateerde eCPM'.

AdMob maakt een schatting van de inkomsten via derden op basis van informatie die wordt opgehaald uit de geoptimaliseerde advertentienetwerken van derden. 

U ziet mogelijk verschillen tussen de opbrengstgegevens in de rapporten van AdMob en de opbrengstgegevens in de rapporten van externe advertentienetwerken. Hieronder vindt u een aantal mogelijke oorzaken voor deze verschillen:

 • Ongeldige instellingen voor de optimalisatie van advertentienetwerken: Zorg ervoor dat de optimalisatie van advertentienetwerken juist is ingesteld. 
 • Onjuiste toewijzing van advertentieblokken: Elk AdMob-advertentieblok moet een overeenkomend advertentieblok in het externe advertentienetwerk hebben. AdMob verzamelt gegevens op advertentieblokniveau. Als hetzelfde externe advertentieblok aan meerdere AdMob-advertentieblokken is toegewezen, kan dit tot gevolg hebben dat de inkomsten in rapporten en dashboards hoger zijn dan verwacht. 
 • Verschillende tijdzones: De tijdzone voor uw AdMob-rapporten verschilt mogelijk van de tijdzone voor de rapporten van het externe advertentienetwerk.
 • Vertragingen in de gegevensverzameling: Soms is er sprake van vertraging tussen de gegevens die in AdMob-rapporten worden weergegeven en de gegevens die u in rapporten van externe advertentienetwerken ziet.
 • Verschillen tussen gegevens: Als er een verschil is op advertentiebron-, advertentieblok- of landniveau, ontstaat er een verschil in de totale geschatte inkomsten.
U kunt alleen opbrengstgegevens bekijken voor advertentienetwerken van derden waarvoor optimalisatie is ingeschakeld.

Beloond (%)

Het percentage vertoningen van beloonde advertenties die een beloning genereerden voor gebruikers.
Aantal gebeurtenissen van het type ad_reward / vertoningen van beloonde advertenties

Beloonde gebeurtenissen

Het aantal keer dat gebruikers een beloning ontvingen nadat ze een beloonde advertentie hadden bekeken.
Aantal gebeurtenissen van het type ad_reward

Beloonde gebruikers

Het aantal unieke gebruikers dat een beloning heeft ontvangen voor het bekijken van een beloonde advertentie. Dit wordt berekend door het aantal gebruikers te tellen dat een beloonde advertentie tot het einde heeft bekeken.
Aantal gebruikers dat een gebeurtenis van het type ad_reward heeft gegenereerd
De waarde in de rij Totaal is het aantal unieke beloonde gebruikers in de geselecteerde periode.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Beloonde gebruikers (%)

Het percentage gebruikers dat een beloning heeft ontvangen voor het bekijken van een beloonde advertentie. Dit wordt berekend door het aantal beloonde gebruikers te delen door het aantal actieve gebruikers per dag:
    
Beloonde gebruikers / actieve gebruikers
De waarde in de rij Totaal is het percentage unieke beloonde gebruikers in de geselecteerde periode.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Sessies

Het aantal in de app geregistreerde sessies van gebruikers.
 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen