דוחות

שימוש בדוח המודעות המתגמלות (בטא)

איך לכלול בדוח את המסננים, המאפיינים והמדדים הזמינים
התכונה הזו נמצאת כרגע בגרסת בטא והיא זמינה רק לקבוצה מוגבלת של בעלי אפליקציות.

הדוח "מודעות מתגמלות" הוא דוח שמערכת AdMob יוצרת עבורכם מראש כברירת מחדל. אפשר להשתמש בדוח כמו שהוא או להוסיף לו מסננים, לשנות מאפיינים ומדדים ולשמור את הדוח שמתקבל כדוח חדש.

דוח המודעות המתגמלות זמין רק לאפליקציות המקושרות ל-Firebase שנעשה בהן שימוש במודעות מתגמלות. נתוני המשתמשים מסופקים על ידי Google Analytics for Firebase ועשויים לכלול אי-התאמות.

מסננים

פונקציונליות: שימוש במסננים מאפשר להסתיר נתונים שלא מעניינים אתכם בדוחות. כשאתם בוחרים מסנן, אתם למעשה מגדירים מה אתם רוצים לראות בדוח ומנחים את מערכת AdMob להסתיר את כל הנתונים שלא תואמים לקריטריונים שלפיהם מסננים.

אלה התכונות שאפשר לשנות בדוח ובדוחות שמורים שמבוססים על התבנית שלו:

אפליקציה (חובה)

 1. בוחרים את האפליקציה שלפיה רוצים לסנן את הדוח. צריך לבחור אפליקציה אחת. הנתונים לגבי האפליקציה שנבחרה יוצגו בדוח. אפשר להשתמש בתיבת החיפוש כדי לחפש אפליקציות לפי שמות.
 2. לוחצים על יישום כדי ליישם את המסנן בדוח.
 3. כדי להוסיף מסנן נוסף, לוחצים על הוספת מסנן ובוחרים שוב.

מאפיינים

פונקציונליות: הסדר שבו הנתונים מוצגים בדוח נקבע לפי המאפיינים שמוסיפים לו. לדוגמה, אם רוצים להציג נתוני רווחים לפי מדינות, אפשר להוסיף לדוח את המאפיין 'מדינה'. הוספה של מאפיינים חדשים תגרום לסידור מחדש וחידוד של הנתונים המוצגים.

אלה התכונות שאפשר לשנות בדוח ובדוחות שמורים שמבוססים על התבנית שלו:

 • תאריך: הצגה של הביצועים לפי תאריך.

מדדים

פונקציונליות: מדדים מייצגים את סוג הנתונים או הערכים שכלולים בדוח. לרוב, המדדים מחולקים לעמודות ובכל עמודה מוצגים ערכים במספרים או באחוזים. כשמוסיפים מאפיינים, ערכי המדדים מחושבים מחדש על סמך הסדר החדש או לפי הקבוצות שהמאפיינים יוצרים. הוספה או הסרה של מדדים גורמת להוספה או הסרה של עמודות מהטבלה בדוח.

אלה התכונות שאפשר לשנות בדוח ובדוחות שמורים שמבוססים על התבנית שלו:

להרחיב הכול  לכווץ הכול

משתמשים פעילים (AU) 

מספר המשתמשים הפעילים בטווח התאריכים שנבחר.
הערך שמוצג בשורה "סה"כ" הוא מספר המשתמשים הפעילים הייחודיים שתועדו בטווח התאריכים שנבחר. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
רווחים משוערים

הרווחים שנצברו בטווח התאריכים שנבחר. הערך שמוצג כולל הכנסות מרשת AdMob, הכנסות מרשתות מודעות חיצוניות שעברו אופטימיזציה והכנסות מגורמים חיצוניים שקונים מודעות במכירות פומביות פתוחות. 

זה סכום משוער שעשוי להשתנות.

מערכת AdMob מפיקה הערכה של ההכנסות שתקבלו מרשתות מודעות של צד שלישי על סמך מידע שנאסף מרשתות של צד שלישי שעברו אופטימיזציה

ייתכן שיהיו הבדלים בין נתוני ההכנסות שיוצגו לכם בדוחות של AdMob לנתוני ההכנסות שיוצגו במערכות של רשתות המודעות של צד שלישי. פירטנו כאן כמה מהסיבות האפשריות להבדלים בין הנתונים:

 • האופטימיזציה של רשת המודעות הוגדרה בצורה לא תקינה: חשוב לוודא שהאופטימיזציה של רשת המודעות מוגדרת נכון 
 • מיפוי שגוי של יחידות מודעות: לכל יחידת מודעות שיוצרים ב-AdMob צריכה להיות יחידת מודעות תואמת ברשת המודעות של צד שלישי. מערכת AdMob מעתיקה תכנים ברמת יחידת המודעות, לכן מיפוי של יחידת מודעות אחת מרשת של צד שלישי למספר יחידות מודעות ב-AdMob עשוי להוביל להצגה של הכנסות גדולות מהמצופה בדוחות ובמרכזי בקרה 
 • אזורי זמן שונים: ייתכן שאזור הזמן שמוגדר לדיווח ב-AdMob שונה מאזור הזמן שמוגדר לדיווח ברשת המודעות של צד שלישי
 • עיכובים בהעתקה: ייתכן שהנתונים שמוצגים בדוחות ב-AdMob יהיו פחות עדכניים מאלה שמוצגים בדוחות של רשתות המודעות מצד שלישי
 • חוסר התאמה בנתונים: אם יש חוסר התאמה בדיווח ברמת מקור המודעות, יחידת המודעות או המדינה, תהיה חוסר התאמה גם בדיווח על סך כל הרווחים המשוערים
יוצגו לכם רק נתוני הכנסות לגבי רשתות מודעות של צד שלישי שהופעלה בהן אופטימיזציה.

רווחים משוערים / משתמשים פעילים (AU)

הרווחים המשוערים שתקבלו על כל משתמש פעיל בטווח התאריכים שנבחר, כולל משתמשים שלא צפו במודעה מתגמלת. כדי לחשב את הערך הזה, הרווחים המשוערים מחולקים במספר המשתמשים הפעילים: 

רווחים משוערים על מודעות מתגמלות / משתמשים פעילים

הערך שמוצג בשורה "סה"כ" הוא הרווחים המשוערים לכל משתמש פעיל ייחודי בטווח התאריכים שנבחר.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

רווחים משוערים / משתמשים מתוגמלים

ההכנסה המשוערת ממודעות מתגמלות שתצטבר בטווח התאריכים שנבחר לכל משתמש מתוגמל. כדי לחשב את הערך הזה, סכום הרווחים המשוערים מחולק במספר המשתמשים המתוגמלים:
רווחים משוערים ממודעות מתגמלות / משתמשים מתוגמלים
הערך שמוצג בשורה "סה"כ" הוא הרווחים המשוערים לכל משתמש מתוגמל ייחודי בטווח התאריכים שנבחר. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

חשיפות

המספר הכולל של המודעות שמוצגות בפני משתמשים. 

המספר הזה יכלול את כל החשיפות שמתקבלות בתהליך בחירת הרשת (Mediation) ואת כל החשיפות ב-AdMob.

חשיפות / משתמשים פעילים (AU)

מספר המודעות המתגמלות שמוצג בממוצע לכל משתמש פעיל, כולל משתמשים שלא צפו במודעה המתגמלת. כדי לחשב את הערך הזה, מספר החשיפות הכולל של מודעות מתגמלות מחולק במספר היומי של משתמשים פעילים:

חשיפות של מודעות מתגמלות / משתמשים פעילים

הערך בשורה "סה"כ" הוא מספר החשיפות שהוצגו לכל משתמש פעיל ייחודי בטווח התאריכים שנבחר. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

חשיפות / משתמשים מתוגמלים

מספר המודעות המתגמלות שהוצגו בממוצע לכל משתמש מתוגמל. כדי לחשב את הערך הזה, מספר החשיפות הכולל של מודעות מתגמלות מחולק במספר המשתמשים המתוגמלים:

חשיפות של מודעות מתגמלות / משתמשים מתוגמלים

הערך בשורה "סה"כ" הוא מספר החשיפות שהוצגו לכל משתמש מתוגמל ייחודי בטווח התאריכים שנבחר. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

חשיפות / ביקורים

מספר המודעות המתגמלות שהוצגו למשתמשים בממוצע בכל ביקור. כדי לחשב את הערך הזה, מספר החשיפות הכולל של מודעות מתגמלות מחולק במספר הביקורים:

חשיפות של מודעות מתגמלות / ביקורים

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
עלות בפועל שדווחה לאלף חשיפות
העלות הממוצעת המשוערת בפועל לאלף חשיפות ברשת מודעות של צד שלישי, שמחושבת על סמך נתונים היסטוריים של הכנסה.

המערכת תציג נתוני עלות בפועל שדווחה לאלף חשיפות רק לגבי לרשתות מודעות של צד שלישי שעברו אופטימיזציה

הערך בשורה "סה"כ" הוא הממוצע של כל הערכים שמוצגים בעמודה "עלות בפועל שדווחה לאלף חשיפות".

מערכת AdMob מפיקה הערכה של ההכנסות שתקבלו מרשתות מודעות של צד שלישי על סמך מידע שנאסף מרשתות של צד שלישי שעברו אופטימיזציה

ייתכן שיהיו הבדלים בין נתוני ההכנסות שיוצגו לכם בדוחות של AdMob לנתוני ההכנסות שיוצגו במערכות של רשתות המודעות של צד שלישי. פירטנו כאן כמה מהסיבות האפשריות להבדלים בין הנתונים:

 • האופטימיזציה של רשת המודעות הוגדרה בצורה לא תקינה: חשוב לוודא שהאופטימיזציה של רשת המודעות מוגדרת נכון 
 • מיפוי שגוי של יחידות מודעות: לכל יחידת מודעות שיוצרים ב-AdMob צריכה להיות יחידת מודעות תואמת ברשת המודעות של צד שלישי. מערכת AdMob מעתיקה תכנים ברמת יחידת המודעות, לכן מיפוי של יחידת מודעות אחת מרשת של צד שלישי למספר יחידות מודעות ב-AdMob עשוי להוביל להצגה של הכנסות גדולות מהמצופה בדוחות ובמרכזי בקרה 
 • אזורי זמן שונים: ייתכן שאזור הזמן שמוגדר לדיווח ב-AdMob שונה מאזור הזמן שמוגדר לדיווח ברשת המודעות של צד שלישי
 • עיכובים בהעתקה: ייתכן שהנתונים שמוצגים בדוחות ב-AdMob יהיו פחות עדכניים מאלה שמוצגים בדוחות של רשתות המודעות מצד שלישי
 • חוסר התאמה בנתונים: אם יש חוסר התאמה בדיווח ברמת מקור המודעות, יחידת המודעות או המדינה, תהיה חוסר התאמה גם בדיווח על סך כל הרווחים המשוערים
יוצגו לכם רק נתוני הכנסות לגבי רשתות מודעות של צד שלישי שהופעלה בהן אופטימיזציה.

מתגמלת (%)

אחוז החשיפות של מודעות מתגמלות שמשתמשים קיבלו תגמול בעקבות הצפייה בהן.
מספר אירועי ad_reward / מספר החשיפות של מודעות מתגמלות

אירועי תגמול

מספר הפעמים שמשתשמשים קיבלו תגמול בעקבות צפייה במודעה מתגמלת.
מספר אירועי ad_reward

משתמשים מתוגמלים

מספר המשתמשים הייחודיים שקיבלו תגמול בעקבות צפייה במודעה מתגמלת. כדי לחשב את הערך הזה, נספרת כמות המשתמשים שצפו במודעה מתגמלת עד הסוף.
מספר המשתמשים שנשלחו מהמערכת שלהם אירועי ad_reward
הערך בשורה "סה"כ" הוא המספר של משתמשים מתוגמלים ייחודיים שתועד בטווח התאריכים שנבחר.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

משתמשים מתוגמלים (%)

אחוז המשתמשים שקיבלו תגמול בעקבות צפייה במודעה מתגמלת. כדי לחשב את הערך הזה, מספר המשתמשים המתוגמלים מחולק במספר היומי של משתמשים פעילים:
    
משתמשים מתוגמלים / משתמשים פעילים
הערך בשורה "סה"כ" הוא אחוז המשתמשים המתוגמלים הייחודיים בטווח התאריכים שנבחר.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

ביקורים

מספר הביקורים של משתמשים שתועדו באפליקציה.
 
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?