בדף "AdMob שלי" המשופר, תוכלו לקבל מידע שיעזור לכם להבין את מצב התקינות של החשבון והשלבים שצריך לבצע כדי להשלים את הגדרתו. כמו כן, ניתן למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים אישית לאפליקציה שלכם.

דוחות

שימוש בדוח המודעות המתגמלות (בטא)

איך לכלול בדוח מסננים, מאפיינים ומדדים זמינים
תכונה זאת נמצאת כרגע בגרסת בטא והיא זמינה רק לקבוצה מוגבלת של בעלי אפליקציות.

הדוח "מודעות מתגמלות" הוא דוח שמערכת AdMob יוצרת עבורכם מראש כברירת מחדל. אפשר להשתמש בדוח כמו שהוא או לשנות את המסננים, המאפיינים והמדדים שלו ולשמור אותו כדוח חדש.

דוח המודעות המתגמלות זמין רק באפליקציות שנעשה בהן שימוש במודעות מתגמלות ומופעלים בהן מדדי המשתמשים או באפליקציות שמקושרות ל-Firebase

מסננים

פונקציונליות: שימוש במסננים מאפשר להסתיר נתונים שלא מעניינים אתכם בדוחות. כשאתם בוחרים מסנן, אתם למעשה מגדירים מה אתם רוצים לראות בדוח ומנחים את מערכת AdMob להסתיר את כל הנתונים שלא תואמים לקריטריונים שלפיהם מסננים.

אלה התכונות שאפשר לשנות בדוח ובדוחות שמורים שמבוססים על התבנית שלו:

אפליקציה (חובה)

 1. בוחרים את האפליקציה שלפיה רוצים לסנן את הדוח. צריך לבחור אפליקציה אחת. הנתונים לגבי האפליקציה שנבחרה יוצגו בדוח. אפשר להשתמש בתיבת החיפוש כדי לחפש אפליקציות לפי שמות.
 2. לוחצים על יישום כדי ליישם את המסנן בדוח.
 3. כדי להוסיף עוד מסנן, לוחצים על הוספת מסנן ובוחרים שוב.

מאפיינים

פונקציונליות: הסדר שבו הנתונים מוצגים בדוח נקבע לפי המאפיינים שמוסיפים לו. לדוגמה, אם רוצים להציג נתוני רווחים לפי מדינות, אפשר להוסיף לדוח את המאפיין 'מדינה'. הוספה של מאפיינים חדשים תגרום לסידור מחדש וחידוד של הנתונים המוצגים.

אלה התכונות שאפשר לשנות בדוח ובדוחות שמורים שמבוססים על התבנית שלו:

 • תאריך: הצגה של הביצועים לפי תאריך.

מדדים

פונקציונליות: מדדים מייצגים את סוג הנתונים או הערכים שכלולים בדוח. לרוב, המדדים מחולקים לעמודות ובכל עמודה מוצגים ערכים במספרים או באחוזים. כשמוסיפים מאפיינים, ערכי המדדים מחושבים מחדש על סמך הסדר החדש או לפי הקבוצות שהמאפיינים יוצרים. הוספה או הסרה של מדדים גורמת להוספה או הסרה של עמודות מהטבלה בדוח.

אלה התכונות שאפשר לשנות בדוח ובדוחות שמורים שמבוססים על התבנית שלו:

הרחבת הכול | כיווץ הכול

משתמשים פעילים (AU) 
מספר המשתמשים הפעילים בטווח התאריכים שנבחר.
הערך שמוצג בשורה "סה"כ" מייצג את המספר של משתמשים פעילים ייחודיים שתועדו בטווח התאריכים שנבחר. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
רווחים משוערים

הרווחים שנצברו בטווח התאריכים שנבחר, כולל הכנסות מרשת AdMob, הכנסות מרשתות מודעות של צד שלישי שעברו אופטימיזציה והכנסות מרוכשי מודעות של צד שלישי המשתתפים ב-Open Bidding. 

סכום זה משוער והוא עשוי להשתנות.

מערכת AdMob מפיקה הערכה של ההכנסות שתקבלו מרשתות מודעות של צד שלישי על סמך מידע שנאסף מרשתות של צד שלישי שעברו אופטימיזציה

ייתכן שיהיו הבדלים בין נתוני ההכנסות שיוצגו לכם בדוחות של AdMob לנתוני ההכנסות שיוצגו במערכות של רשתות המודעות של צד שלישי. פירטנו כאן כמה מהסיבות האפשריות להבדלים בין הנתונים:

 • האופטימיזציה של רשתות המודעות הוגדרה בצורה לא תקינה: חשוב לוודא שהאופטימיזציה של רשתות המודעות מוגדרת באופן נכון. 
 • שגיאה במיפוי של יחידות המודעות: לכל יחידת מודעות ב-AdMob צריכה להיות יחידת מודעות תואמת ברשת המודעות של צד שלישי. מערכת AdMob מעתיקה תכנים ברמת יחידת המודעות, לכן מיפוי של יחידת מודעות אחת מרשת של צד שלישי למספר יחידות של מודעות ב-AdMob עשוי להוביל להצגה של הכנסות גדולות מהמצופה בדוחות ובמרכזי בקרה. 
 • אזורי זמן שונים: ייתכן שאזור הזמן שמוגדר לדיווח ב-AdMob שונה מאזור הזמן שמוגדר לדיווח ברשת המודעות של צד שלישי.
 • עיכובים בהעתקה: ייתכן שהנתונים שמוצגים בדוחות ב-AdMob יהיו פחות עדכניים מאלה שמוצגים בדוחות של רשתות המודעות מצד שלישי
 • חוסר התאמה בנתונים: אם יש חוסר התאמה בדיווח ברמת מקור המודעות, יחידת המודעות או המדינה, יהיה חוסר התאמה גם בדיווח על סך כל הרווחים המשוערים.
יוצגו לכם רק נתוני הכנסות לגבי רשתות מודעות של צד שלישי שהופעלה בהן אופטימיזציה.
רווחים משוערים / משתמשים פעילים (AU)

הרווחים המשוערים שהתקבלו לכל משתמש פעיל בטווח התאריכים שנבחר, כולל משתמשים שלא צפו במודעה מתגמלת. כדי לחשב את הערך הזה, הרווחים המשוערים מחולקים במספר המשתמשים הפעילים: 

רווחים משוערים על מודעות מתגמלות / משתמשים פעילים

הערך שמוצג בשורה "סה"כ" הוא הרווחים המשוערים חלקי המספר הכולל של משתמשים פעילים ייחודיים בטווח התאריכים שנבחר.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
רווחים משוערים / משתמשים מתוגמלים
ההכנסה המשוערת ממודעות מתגמלות שתצטבר בטווח התאריכים שנבחר לכל משתמש מתוגמל. כדי לחשב את הערך הזה, סכום הרווחים המשוערים מחולק במספר המשתמשים המתוגמלים:
רווחים משוערים ממודעות מתגמלות / משתמשים מתוגמלים
הערך שמוצג בשורה "סה"כ" הוא הרווחים המשוערים חלקי המספר הכולל של משתמשים מתוגמלים ייחודיים בטווח התאריכים שנבחר. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
חשיפות

המספר הכולל של המודעות שמוצגות בפני משתמשים. 

המספר הזה יכלול את כל החשיפות שמתקבלות בתהליך בחירת הרשת (Mediation) ואת כל החשיפות ב-AdMob.

חשיפות / משתמשים פעילים (AU)

מספר המודעות המתגמלות שמוצג בממוצע לכל משתמש פעיל, כולל משתמשים שלא צפו במודעה מתגמלת. כדי לחשב את הערך הזה, מספר החשיפות הכולל של מודעות מתגמלות מחולק במספר היומי של משתמשים פעילים:

חשיפות של מודעות מתגמלות / משתמשים פעילים

הערך בשורה "סה"כ" הוא מספר החשיפות חלקי המספר הכולל של משתמשים פעילים ייחודיים בטווח התאריכים שנבחר. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
חשיפות / משתמשים מתוגמלים

מספר המודעות המתגמלות שהוצגו בממוצע לכל משתמש מתוגמל. כדי לחשב את הערך הזה, מספר החשיפות הכולל של מודעות מתגמלות מחולק במספר המשתמשים המתוגמלים:

חשיפות של מודעות מתגמלות / משתמשים מתוגמלים

הערך בשורה "סה"כ" הוא מספר החשיפות חלקי המספר הכולל של משתמשים מתוגמלים ייחודיים בטווח התאריכים שנבחר. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
חשיפות / ביקורים

מספר המודעות המתגמלות שהוצגו למשתמשים בממוצע בכל ביקור. כדי לחשב את הערך הזה, מספר החשיפות הכולל של מודעות מתגמלות מחולק במספר הביקורים:

חשיפות של מודעות מתגמלות / ביקורים

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
עלות בפועל שדווחה לאלף חשיפות (eCPM)
אומדן של העלות הממוצעת בפועל לאלף חשיפות עבור רשת מודעות של צד שלישי, המחושב על סמך נתוני הכנסה היסטוריים.

נתוני עלות בפועל שדווחה לאלף חשיפות יוצגו רק לגבי רשתות מודעות של צד שלישי שעברו אופטימיזציה

הערך בשורה "סה"כ" הוא הממוצע של כל הערכים שמוצגים בעמודה 'עלות בפועל שדווחה לאלף חשיפות'.

מערכת AdMob מפיקה הערכה של ההכנסות שתקבלו מרשתות מודעות של צד שלישי על סמך מידע שנאסף מרשתות של צד שלישי שעברו אופטימיזציה

ייתכן שיהיו הבדלים בין נתוני ההכנסות שיוצגו לכם בדוחות של AdMob לנתוני ההכנסות שיוצגו במערכות של רשתות המודעות של צד שלישי. פירטנו כאן כמה מהסיבות האפשריות להבדלים בין הנתונים:

 • האופטימיזציה של רשתות המודעות הוגדרה בצורה לא תקינה: חשוב לוודא שהאופטימיזציה של רשתות המודעות מוגדרת באופן נכון. 
 • שגיאה במיפוי של יחידות המודעות: לכל יחידת מודעות ב-AdMob צריכה להיות יחידת מודעות תואמת ברשת המודעות של צד שלישי. מערכת AdMob מעתיקה תכנים ברמת יחידת המודעות, לכן מיפוי של יחידת מודעות אחת מרשת של צד שלישי למספר יחידות של מודעות ב-AdMob עשוי להוביל להצגה של הכנסות גדולות מהמצופה בדוחות ובמרכזי בקרה. 
 • אזורי זמן שונים: ייתכן שאזור הזמן שמוגדר לדיווח ב-AdMob שונה מאזור הזמן שמוגדר לדיווח ברשת המודעות של צד שלישי.
 • עיכובים בהעתקה: ייתכן שהנתונים שמוצגים בדוחות ב-AdMob יהיו פחות עדכניים מאלה שמוצגים בדוחות של רשתות המודעות מצד שלישי
 • חוסר התאמה בנתונים: אם יש חוסר התאמה בדיווח ברמת מקור המודעות, יחידת המודעות או המדינה, יהיה חוסר התאמה גם בדיווח על סך כל הרווחים המשוערים.
יוצגו לכם רק נתוני הכנסות לגבי רשתות מודעות של צד שלישי שהופעלה בהן אופטימיזציה.
מתגמלות (%)
אחוז החשיפות של מודעות מתגמלות שמשתמשים קיבלו תגמול בעקבות הצפייה בהן.
מספר אירועי ad_reward / מספר החשיפות של מודעות מתגמלות
אירועים מתוגמלים
מספר הפעמים שמשתשמשים קיבלו תגמול בעקבות צפייה במודעה מתגמלת.
מספר אירועי ad_reward
משתמשים מתוגמלים
מספר המשתמשים הייחודיים שקיבלו תגמול בעקבות צפייה במודעה מתגמלת. כדי לחשב את הערך הזה, נספרת כמות המשתמשים שצפו במודעה מתגמלת עד הסוף.
מספר המשתמשים שנשלחו מהמערכת שלהם אירועי ad_reward
הערך בשורה "סה"כ" הוא המספר הכולל של משתמשים מתוגמלים ייחודיים שתועד בטווח התאריכים שנבחר.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
משתמשים מתוגמלים (%)
אחוז המשתמשים שקיבלו תגמול בעקבות צפייה במודעה מתגמלת. כדי לחשב את הערך הזה, מספר המשתמשים המתוגמלים מחולק במספר של המשתמשים הפעילים ביום:
    
משתמשים מתוגמלים / משתמשים פעילים
הערך בשורה "סה"כ" הוא השיעור באחוזים של משתמשים מתוגמלים ייחודיים בטווח התאריכים שנבחר.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
ביקורים
מספר הביקורים שבהם משתמשים התחברו לאפליקציה.
 
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

true
<p>הדף 'AdMob שלי' הוא דף עזרה מותאם אישית שיעזור לכם להשיג תוצאות מעולות ב-AdMob.</p>

אנחנו גאים להציג את דף 'AdMob שלי' החדש ומשופר – דף עזרה מותאם אישית הכולל מידע רלוונטי לגבי החשבון שלכם. המידע שבדף יעזור לכם לשמור טוב יותר על תקינות החשבון ולהבטיח ששלבי ההגדרה הנדרשים יבוצעו. כמו כן, אפשר למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים לאפליקציות שלכם. פרטים נוספים יפורסמו בקרוב.

מידע נוסף

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73175
false