דוחות

הוספת מסננים לדוחות

בחירה של מסננים, מדדים ומאפיינים תקבע אילו נתונים יוצגו לכם בדוח. ניתן להשתמש בהם כדי להבין את נתוני הדוחות, לגלות מגמות בנתונים ולהציג פירוט של המידע החשוב ביותר. ניתן להשתמש במסננים כדי לבחון אפליקציות, יחידות מודעות, מדינות, אזורים ופורמטים ספציפיים לפי טווח תאריכים מסוים. אם רוצים לחדד את הנתונים, אפשר להוסיף לדוחות כמה מסננים. בכל דוח יש קבוצה ייחודית של מסננים.

מה המטרה של מסננים?

פונקציונליות: שימוש במסננים מאפשר להסתיר נתונים שלא מעניינים אתכם בדוחות. כשאתם בוחרים מסנן, אתם למעשה מגדירים מה אתם רוצים לראות בדוח ומנחים את מערכת AdMob להסתיר את כל הנתונים שלא תואמים לקריטריונים שלפיהם מסננים.

איפה מוצגים המסננים בדוח?

בחלק העליון של כל דוח מוצג אזור "סינון" שאפשר להשתמש בו כדי להוסיף מסננים, להסיר אותם או לשנות אותם. המערכת תחיל את המסננים שתוסיפו על כל התרשימים והטבלאות שכלולים באותו דוח.

ההוספה של מסננים היא אופציונלית. המסנן היחיד שחובה לבחור הוא תאריכים.

Change the Date filter

The Date filter helps you narrow the range of data that appears in your report. You can select an explicit date using the calendar, or select a relative date, such as “Today” or “Last 7 days”. This filter is required and applied to all of your reports by default, but you can edit the filter to change the default settings.

Complete the following steps to make changes to the Date filter in a report:

  1. Click the Date filter in the Filter area at the top of your report.
  2. Select a relative date range from the list or specify an exact date range using the calendar.
  3. לוחצים על יישום כדי ליישם את המסנן בדוח.

Relative date ranges (e.g., Today or Last 7 days) show different data depending on when you access the saved report.

  • Example: You save a report on September 30, 2017 with the relative date range of “Last 7 days”. When you view the report again on October 21 2017, it shows you data for October 15 - 21, 2017 -- the 7 days before the date on which you’re viewing the report.

Explicit date ranges will remain set regardless of when you access the saved report and will always show you data for the same date range. 

  • Example: You save a report with an explicit date range of September 24 - 30, 2017. When you view the report 6 months later, it will still show data for September 24 - 30, 2017.
     

Edit a filter

In the Filter area, click the filter you want to edit. Make adjustments to its settings and click Apply. Changing a filter will change the information shown or hidden in your report.

Remove a filter

Click the A button with an X on it. icon beside the filter you want to remove.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?