Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Отчети

Използване на отчета за рекламите с поощрение (бета)

Включване на наличните филтри, величини и показатели
В момента тази функция е в бета версия за ограничен брой издатели.

Отчетът за реклами с поощрение представлява предварително създаден стандартен отчет, предоставян от AdMob. Той може да се използва като самостоятелен отчет или можете да правите промени в неговите филтри, величини и показатели и да го запазите като нов отчет.

Отчетът за рекламите с поощрение е налице само за приложения, които използват реклами с поощрение и имат активирани показатели за потребителите или са свързани с Firebase

Филтри

Функционално, филтрите скриват ненужни или нежелани данни от отчетите Ви. Когато изберете филтър, определяте какво искате да видите в отчета и AdMob ще скрие с филтрите си всичко, което не съответства на критериите.

В този отчет и запазените отчети, които го използват като шаблон, е налице следното:

Приложение (задължително)

 1. Изберете приложението, по което искате да филтрирате. Трябва да изберете едно приложение. В отчета ще се показват данните за него. Чрез полето за търсене можете да търсите по име конкретни приложения.
 2. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.
 3. За да добавите друг филтър, кликнете върху Добавяне на филтър и изберете отново.

Величини

Функционално, величините определят начина на организиране на отчета Ви. Ако например искате да видите приходите си по държави, можете да добавите величината за държава. Добавянето на нови величини допълнително реорганизира и прецизира данните.

В този отчет и запазените отчети, които го използват като шаблон, е налице следното:

 • Дата: Преглеждайте ефективността по дати.

Показатели

Функционално, показателите представляват видовете данни или стойности, съдържащи се в даден отчет. Обикновено са подредени в колони и съдържат числа или проценти. Когато се добавят величини, стойностите на показателите се преизчисляват въз основа на новия ред или групиранията, създадени от величините. Добавянето или премахването на показатели добавя или премахва колона с информация от отчета.

В този отчет и запазените отчети, които го използват като шаблон, е налице следното:

Разгъване на всички  Свиване на всички

Активни потребители 
Броят активни потребители за избрания период от време.
Стойността в реда с общата стойност представлява броят отделни активни потребители за избрания период от време. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Прогн. приходи

Приходите Ви, натрупани за избрания период от време, включително приходи от мрежата на AdMob, оптимизирани рекламни мрежи на трети страни и трети страни купувачи на реклами, които участват в „Открито офериране“. 

Тази сума е прогнозна и може да се променя.

AdMob прогнозира приходите от трети страни въз основа на информацията, получена от оптимизираните рекламни мрежи на трети страни. 

Възможно е да видите несъответствия между данните за приходите в отчетите на AdMob и данните за приходите в рекламните Ви мрежи на трети страни. Следва списък с няколко възможни причини за несъответствия:

 • Невалидна настройка за оптимизиране на рекламни мрежи: Проверете дали оптимизирането на рекламните мрежи е настроено правилно. 
 • Липса на съпоставяне между рекламни елементи: Всеки рекламен елемент в AdMob трябва да има съответстващ рекламен елемент в рекламната мрежа на трета страна. AdMob извлича данни на ниво рекламен елемент, затова съпоставянето на един и същ рекламен елемент на трета страна с няколко рекламни елемента в AdMob може да доведе до показването на по-големи приходи от очакваното в отчетите и таблата за управление. 
 • Различни часови зони: Часовата зона за отчитане в AdMob и зоната за отчитане на рекламната мрежа на трета страна може да са различни.
 • Забавяне в извличането на данни: Ще има забавяне между данните, показвани в отчетите в AdMob, и съдържанието на отчетите на рекламните мрежи на трети страни.
 • Несъответствия в данните: Ако има несъответствие в източника на рекламата, рекламния елемент или държавата, ще има несъответствие с общите прогнозни приходи
Ще можете да видите само данни за приходи за рекламните си мрежи на трети страни, които са активирали оптимизиране.
Прогн. приходи/Активни потребители

Прогнозните приходи, натрупани по време на избрания период от време за всеки активен потребител, което включва и потребители, които не са гледали реклама с поощрение. Изчислява се, като прогнозните приходи се разделят на броя активни потребители: 

Прогнозни приходи от реклами с поощрение/Активни потребители

Стойността в реда с общата стойност представлява прогнозните приходи на отделните активни потребители за избрания период от време.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Прогн. приходи/потребители, получили поощрение
Прогнозни приходи от реклами с поощрение, натрупани по време на избрания период от време за всеки потребител, получил поощрение. Изчислява се, като прогнозните приходи се разделят на броя потребители, получили поощрение:
Прогнозни приходи от реклами с поощрение/Потребители, получили поощрение
Стойността в реда с общата стойност представлява прогнозните приходи на отделните потребители, получили поощрение, за избрания период от време. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Импресии

Общият брой реклами, показвани на потребителите. 

Това ще включва всички импресии с посредничество, както и импресии от AdMob.

Импресии/Активни потребители

Средно аритметичният брой реклами с поощрение, показвани на потребителите, за всеки активен потребител, което включва и потребители, които не са гледали реклама с поощрение. Изчислява се, като общият брой импресии с поощрение се раздели на дневния брой активни потребители:

Импресии с поощрение/Активни потребители

Стойността в реда с общата стойност представлява импресиите на отделните активни потребители за избрания период от време. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Импресии/потребители, получили поощрение

Средно аритметичният брой реклами с поощрение, показвани на потребителите, за всеки потребител, получил поощрение. Изчислява се, като общият брой импресии с поощрение се раздели на броя потребители, получили поощрение:

Импресии с поощрение/потребители, получили поощрение

Стойността в реда с общата стойност представлява импресиите на отделните потребители, получили поощрение, за избрания период от време. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Импресии/сесии

Средно аритметичният брой реклами с поощрение, показвани на потребителите по време на всяка сесия. Изчислява се, като общият брой импресии с поощрение се раздели на броя сесии:

Импресии с поощрение/сесии

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Наблюдавана eCPM
Прогнозната средна eCPM на рекламна мрежа на трета страна, изчислена въз основа на данните за приходите за минали периоди.

Наблюдаваната eCPM ще се показва само за оптимизирани рекламни мрежи на трети страни. 

Стойността в реда с общата стойност е средно аритметично на всички стойности в графата „Наблюдавана eCPM“.

AdMob прогнозира приходите от трети страни въз основа на информацията, получена от оптимизираните рекламни мрежи на трети страни. 

Възможно е да видите несъответствия между данните за приходите в отчетите на AdMob и данните за приходите в рекламните Ви мрежи на трети страни. Следва списък с няколко възможни причини за несъответствия:

 • Невалидна настройка за оптимизиране на рекламни мрежи: Проверете дали оптимизирането на рекламните мрежи е настроено правилно. 
 • Липса на съпоставяне между рекламни елементи: Всеки рекламен елемент в AdMob трябва да има съответстващ рекламен елемент в рекламната мрежа на трета страна. AdMob извлича данни на ниво рекламен елемент, затова съпоставянето на един и същ рекламен елемент на трета страна с няколко рекламни елемента в AdMob може да доведе до показването на по-големи приходи от очакваното в отчетите и таблата за управление. 
 • Различни часови зони: Часовата зона за отчитане в AdMob и зоната за отчитане на рекламната мрежа на трета страна може да са различни.
 • Забавяне в извличането на данни: Ще има забавяне между данните, показвани в отчетите в AdMob, и съдържанието на отчетите на рекламните мрежи на трети страни.
 • Несъответствия в данните: Ако има несъответствие в източника на рекламата, рекламния елемент или държавата, ще има несъответствие с общите прогнозни приходи
Ще можете да видите само данни за приходи за рекламните си мрежи на трети страни, които са активирали оптимизиране.
С поощрение (%)
Процентът рекламни импресии с поощрение, генерирали поощрение за потребителите.
Брой събития ad_reward/импресии с поощрение
Събития с поощрение
Колко пъти потребителите са получили поощрение, след като са гледали реклама с поощрение.
Брой събития ad_reward
Потребители, получили поощрение
Броят отделни потребители, които са получили поощрение, след като са гледали реклама с поощрение. Изчислява се, като се преброи броят на потребителите, които са изгледали докрай реклама с поощрение.
Броят потребители, изпратили събитие ad_reward
Стойността в реда с общата стойност представлява броят отделни потребители, получили поощрение, за избрания период от време.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Потребители, получили поощрение (%)
Процентът потребители, които са получили поощрение, след като са гледали реклама с поощрение. Изчислява се, като броят потребители, получили поощрение, се раздели на броя активни потребители дневно:
    
Потребители, получили поощрение/Активни потребители
Стойността в реда с общата стойност представлява процентът отделни потребители, получили поощрение, за избрания период от време.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Сесии
Броят сесии, през които потребители са влезли в профила си в приложението.
 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
<p>„Моята страница в AdMob“&nbsp;– персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.</p>

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73175
false