Korzystanie z panelu informacyjnego aplikacji

Omówienie paneli informacyjnych AdMob

Panele informacyjne w AdMob zapewniają wgląd w codzienną aktywność na Twoim koncie. Zawierają wszystkie najważniejsze informacje o Twoich aplikacjach i kampaniach, zorganizowane w jednym miejscu na kartach danych. Panele mogą pokazać Ci trendy w przychodach z aplikacji czy sposobach, w jaki korzystają z nich użytkownicy, i przedstawić ogólne spojrzenie na Twoje wyniki w AdMob. Codzienne przeglądanie informacji w panelach pomoże Ci określać, które strategie sprawdzają się w przypadku Twoich aplikacji i użytkowników, a które wymagają poprawek. Panele informacyjne to dobry sposób, by monitorować ogólną kondycję konta.

W AdMob znajdują się dwa panele informacyjne: panel główny i panel aplikacji.

Panele informacyjne nie mają na celu zastąpienia raportów. Są raczej dodatkowych sposobem na przeglądanie informacji o koncie. Aby zobaczyć bardziej szczegółowe dane, kliknij link na jednej z kart panelu informacyjnego – spowoduje to otworzenie odpowiedniego raportu. 

Panel informacyjny aplikacji w AdMob

Z panelu informacyjnego aplikacji możesz dowiedzieć się więcej o konkretnej aplikacji na koncie AdMob. Aby wyświetlić panel informacyjny aplikacji, kliknij Aplikacje na pasku bocznym. Wybierz nazwę aplikacji, a następnie kliknij Informacje o aplikacji na pasku bocznym. 
 

Szacunkowe zarobki w sieci AdMob
 

Karta Szacunkowe zarobki w sieci AdMob zapewnia szybki wgląd w zarobki z reklam wyświetlanych przez sieć AdMob w wybranej aplikacji. Karta ta zawiera porównanie zarobków obliczonych dla różnych okresów:

 • Dzisiaj do tej chwili
 • Wczoraj
 • Bieżący miesiąc do tej chwili
 • Poprzedni miesiąc
Stan konta
 

Jak używać tej karty

Karta Stan konta pokazuje bieżącą wartość przychodów na Twoim koncie AdMob, informacje o ostatniej otrzymanej przez Ciebie płatności oraz ewentualne powiadomienia o problemach z ustawieniami płatności.

Aby dostosować ustawienia płatności, kliknij opcję Należności dla Ciebie na pasku bocznym.

W zależności od wykonanych już kroków na karcie Stan konta mogą znajdować się różne komunikaty. Więcej informacji o poszczególnych komunikatach znajdziesz w następujących opisach:

 • Podaj adres rozliczeniowy: aby rozpocząć wyświetlanie reklam przez AdMob, musisz podać swój adres rozliczeniowy. Jest to adres, którego będziemy używać przy wysyłaniu Ci pieniędzy zarobionych w AdMob.
 • Wybierz formę płatności: zanim będziemy mogli Ci zapłacić, musisz określić preferowaną formę płatności czyli sposób, w jaki będziesz otrzymywać pieniądze zarobione w AdMob. Więcej informacji o formach płatności
 • Podaj informacje podatkowe: w niektórych krajach lub regionach może być konieczne podanie informacji podatkowych, zanim będziemy mogli wysyłać Ci pieniądze. Więcej informacji o podawaniu informacji podatkowych
 • Zaczekaj na osiągnięcie progu płatności: Twoje konto musi osiągnąć próg płatności, czyli określoną kwotę przychodów, zanim będziemy mogli wypłacić Ci pieniądze. Próg płatności różni się w zależności od kraju lub regionu. Więcej informacji o progach płatności
 • Zweryfikuj adres przez kartkę pocztową: gdy osiągniesz próg płatności, automatycznie wyślemy Ci kartkę pocztową z kodem PIN, by zweryfikować Twój adres. Jej doręczenie może zająć 2–4 tygodnie w zależności od działania usług pocztowych w Twoim kraju lub regionie. Gdy otrzymasz już kartkę pocztową z kodem PIN, wpisz go na swoim koncie AdMob. Więcej informacji o weryfikacji kodem PIN przesyłanym pocztą

Wykonanie wszystkich tych kroków pozwoli Ci otrzymywać pieniądze zarabiane w AdMob.

Gdy wpiszesz informacje o koncie, osiągniesz próg płatności i zweryfikujesz swój adres, karta Stan konta będzie pokazywać aktualną wartość przychodów, łączną wartość ostatniej otrzymanej przez Ciebie płatności oraz ewentualne alerty dotyczące płatności. 

Szacunkowe łączne przychody

Jak używać tej karty

Karta Szacunkowe łączne przychody zawiera podsumowanie szacunkowych przychodów uzyskanych z wybranej aplikacji w określonym zakresie dat za pomocą różnych kanałów. Dane o szacunkowych łącznych przychodach mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym z Google Analytics for Firebase i zapośredniczenia AdMob. 

Poszczególne szerokie słupki na wykresie pokazują dane dla wybranego zakresu dat, a wąskie słupki z ukośnymi liniami przedstawiają porównanie z poprzednim okresem dla poszczególnych kanałów przychodów. Możesz najechać kursorem na dowolny słupek, by uzyskać więcej informacji o danej wartości.

Kanały przychodów widoczne na tej karcie

 • Sieć AdMob: szacunkowe zarobki z sieci AdMob dla wybranej aplikacji.
 • Zapośredniczenie (zaobserwowane): szacunkowe zarobki ze wszystkich sieci reklamowych zapośredniczonych w AdMob, kierowanych na wybraną aplikację.
 • Zakupy w aplikacji: szacunkowe zarobki z zakupów w wybranej aplikacji na podstawie danych z Google Analytics for Firebase. Przykłady: dodatkowe przedmioty, życia czy złoto.
 • E-commerce: szacunkowe zarobki z handlu elektronicznego w wybranej aplikacji na podstawie danych z Google Analytics for Firebase. Przykłady: fizyczne towary zamówione z dostawą.
Dane użytkowników

Jak używać tej karty

Karta Dane użytkowników pozwala poznać zbiorcze zachowanie użytkowników w wybranej aplikacji. Dane o szacunkowych łącznych przychodach mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym z Google Analytics dla Firebase i zapośredniczenia AdMob. Wykresy liniowe przy poszczególnych danych obrazują ich zmiany w czasie. 

Dane na tej karcie

 • Sesje/użytkownik: całkowita liczba sesji w wybranym zakresie dat podzielona przez liczbę aktywnych użytkowników.
 • Śr. czas trwania sesji: całkowite zaangażowanie w wybranym zakresie dat podzielone przez liczbę sesji.
 • Aktywni użytkownicy: liczba aktywnych użytkowników w wybranym zakresie dat w wybranej aplikacji.
 • ARPU: średnie przychody na użytkownika (Average revenue per user). ARPU to suma szacunkowych zarobków w sieci AdMob oraz wartości zdarzeń ecommerce_purchase i in_app_purchase.
 • ARPPU: średnie przychody na płacącego użytkownika (Average revenue per paying user). ARPPU to suma szacunkowych wartości zdarzeń ecommerce_purchase i in_app_purchase.
 • Utrzymanie: odsetek użytkowników, którzy zainstalowali wybraną aplikację na początku wybranego zakresu dat i odwiedzili jej stronę na końcu wybranego zakresu dat.

Spójność danych między AdMob i Firebase

AdMob jest bezpośrednim źródłem danych o skuteczności reklam i przychodach widocznych na karcie Dane użytkowników w głównym panelu informacyjnym oraz w Google Analytics dla Firebase, jednak mimo to mogą występować rozbieżności. Mogą one mieć kilka przyczyn:

 • Użytkownicy korzystający z poprzedniej wersji aplikacji: jeśli niektórzy użytkownicy korzystają z wersji aplikacji, która używa AdMob, ale nie używa Google Analytics dla Firebase (lub jeśli używasz wersji pakietu SDK do reklam mobilnych lub pakietu SDK Analytics sprzed momentu integracji tych dwóch usług), AdMob będzie odnotowywać wyświetlenia, kliknięcia i przychody, których Google Analytics dla Firebase nie będzie rejestrować.
 • Różnica w strefie czasowej raportowania: jeśli strefa czasowa raportowania w AdMob nie pokrywa się ze strefą czasową raportowania w Google Analytics dla Firebase, dane dla niektórych dni kalendarzowych mogą się nie pokrywać. Aby uzyskać maksymalną spójność raportów, upewnij się, że strefa czasowa ustawiona w AdMob odpowiada tej ustawionej na koncie Firebase. Aby zaktualizować strefę czasową raportowania w AdMob, należy zmienić strefę czasową na koncie AdSense.
 • Różnice w gromadzeniu i przetwarzaniu danych: dane Google Analytics dla Firebase są gromadzone i przetwarzane w nieco innych momentach i według innej strategii niż dane AdMob. Z tego powodu mogą występować rozbieżności w danych użytkowników.
 • Przychody zapośredniczone: mimo że dane o wyświetleniach, kliknięciach i ekspozycji reklam są widoczne na koncie Google Analytics dla Firebase dla reklam zapośredniczonych, dane o szacunkowych przychodach w Google Analytics dla Firebase uwzględniają tylko reklamy z sieci AdMob.
Skuteczność sieci AdMob

Jak używać tej karty

Karta Skuteczność sieci AdMob zawiera przegląd szacunkowych zarobków i ruchu, jaki jednostki reklamowe w wybranej aplikacji wygenerowały przez sieć AdMob. Wykresy liniowe przy poszczególnych danych obrazują ich zmiany w czasie. 

Dane na tej karcie

 • Szacunkowe zarobki: wysokość dotychczasowych zarobków z wybranej aplikacji (wartość podawana dla czasu pacyficznego), uzyskanych z reklam pochodzących z sieci AdMob. Podana kwota jest szacunkowa i może się zmienić po szczegółowym zweryfikowaniu Twoich zarobków, które ma miejsce pod koniec każdego miesiąca.
 • Żądania: całkowita liczba żądań reklamy, jakie sieć AdMob otrzymała z wybranej aplikacji.
 • Wyświetlenia: całkowita liczba reklam z sieci AdMob wyświetlonych przez użytkowników wybranej aplikacji.
 • Współczynnik dopasowania: odsetek żądań z wybranej aplikacji, które zostały dopasowane do sieci AdMob w stosie zapośredniczenia. Aby go obliczyć, należy podzielić liczbę dopasowanych żądań przez liczbę zrealizowanych żądań w sieci reklamowej:


  Wzór: dopasowane żądania / udane żądania sieci reklamowej

 • eCPM: szacunkowe zarobki, jakie dana reklama z sieci AdMob przynosi na każde 1000 wyświetleń w wybranej aplikacji. eCPM nie pokazuje rzeczywistych zarobków przyniesionych przez reklamę – jest to iloraz szacunkowych zarobków i liczby uzyskanych wyświetleń, pomnożony przez 1000.


  Wzór: eCPM = ( szacunkowe zarobki / liczba wyświetleń ) * 1000
   

  Przykładowe obliczenie

  Jeśli reklama zarobiła szacunkowo 720 zł z 45000 wyświetleń, jej eCPM wyniesie (720 zł / 45000) * 1000, czyli 16 zł.

Najskuteczniejsze sieci reklamowe

Jak używać tej karty

Karta Najskuteczniejsze sieci reklamowe pokazuje efektywność ustawionego zapośredniczenia. Można na niej zobaczyć, które połączenia sieci reklamowej i formatu reklam przynoszą dobre efekty, a także sprawdzić eCPM wyświetlanych reklam.

Dane na tej karcie

 • Wszystkie zapytania: łączna liczba unikalnych żądań wyświetlenia reklamy, które przeszły przez Twój stos zapośredniczenia. Pojedyncze żądania są w tej liczbie uwzględnione tylko raz, niezależnie od tego, ile sieci otrzymało dane żądanie, gdy przechodziło przez łańcuch zapośredniczenia.

  Przykład

  Jedno żądanie wysłane do sieci A, sieci B i sieci C w łańcuchu zapośredniczenia zostanie policzone tylko raz.

 • Wszystkie wyświetlenia: łączna liczba reklam wyświetlonych użytkownikom we wszystkich Twoich jednostkach reklamowych i aplikacjach przez zapośredniczenie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.
 • Łączny współczynnik dopasowania: Odsetek żądań reklamy, które zostały spełnione. Aby go obliczyć, dzielimy łączną liczbę dopasowanych żądań przez łączną liczbę unikatowych żądań
 • Sieć i format: sieci reklamowe i formaty reklam, które wygenerowały zapytania i wyświetlenia widoczne na karcie. 
 • Wyświetlenia (kolumna): łączna liczba reklam pochodzących z zapośredniczenia i wyświetlonych użytkownikom dla każdego połączenia sieci reklamowej i formatu reklam wymienionego na tej karcie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.
 • eCPM: średni eCPM wyświetleń pochodzących z zapośredniczenia dla każdego połączenia sieci reklamowej i formatu reklamy wymienionego na tej karcie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

Skuteczność jednostki reklamowej

Jak używać tej karty

Karta Skuteczność jednostki reklamowej zawiera przegląd wyników jednostek reklamowych ze wszystkich Twoich aplikacji, określonych na podstawie ich szacunkowych zarobków w sieci AdMob. Menu na karcie pozwala pokazać najskuteczniejsze jednostki reklamowe lub jednostki, które odnotowały największą zmianę przychodów w danym okresie.

Opcje sortowania na tej karcie

Najskuteczniejsze: gdy wybierzesz z menu opcję Najskuteczniejsze, na karcie pojawią się najskuteczniejsze jednostki reklamowe w wybranym okresie oraz ich szacunkowe zarobki w sieci AdMob. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

Największe zmiany: gdy wybierzesz z menu opcję Największe zmiany, na karcie pojawią się jednostki reklamowe, które odnotowały największą zmianę szacunkowych zarobków w sieci AdMob w danym okresie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

 • Największy wzrost – wyświetlane na zielono w górnej części listy. Są to jednostki reklamowe, które odnotowały największą zmianę na plus w porównaniu z poprzednim okresem.
 • Największy spadek – wyświetlane na czerwono w dolnej części listy. Są to jednostki reklamowe, które odnotowały największą zmianę na minus w porównaniu z poprzednim okresem.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?