Aktualizowanie kodu aplikacji pod kątem wyświetlania reklam

Jeśli masz już skonfigurowaną aplikację w AdMob, która ma dodaną jednostkę reklamową, ostatnim krokiem jest wdrożenie jednostki reklamowej w kodzie aplikacji. Wykonaj instrukcje podane w przewodniku Google Developers (Get Started). Podczas wdrażania potrzebne będą identyfikatory aplikacji i jednostki reklamowej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?