Notifikation

Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Rapporter

Brug oversigtspanelet

Få et hurtigt overblik over de vigtigste oplysninger om dine apps og kampagner via dine kontrolpaneler. #dashboard  

Oversigt over AdMob-betjeningspaneler

Betjeningspaneler i AdMob giver dig et dagligt overblik over aktiviteten på din konto. De indeholder alle de vigtigste oplysninger om dine apps og kampagner ét centralt sted og er organiseret i kort med data. Betjeningspanelerne kan vise dig tendenser inden for appomsætning og -brug, og du får viden om din overordnede succes med brugen af AdMob. Hvis du gennemgår dine betjeningspaneler hver dag, kan du få vigtig viden om, hvilke strategier der fungerer for dine apps og dine brugere, og hvilke der trænger til at blive ændret. De fungerer som er en god indikator for din kontos overordnede tilstand.

Der er to typer kontrolpaneler i AdMob: Oversigten på startsiden og kontrolpanelet for appoversigt.

Bemærk! Betjeningspaneler er ikke ment som en erstatning for rapporter. I stedet skal de anses som et supplement, hvor du kan se ekstra oplysninger om din konto. Hvis du har behov for at se mere detaljerede data, kan du klikke på linket på hvert enkelt kort på kontrolpanelerne for at se den tilhørende rapport. 

Oversigten på startsiden i AdMob

Du kan bruge oversigten på startsiden i AdMob til at få flere oplysninger om overordnede tendenser og omsætning for din AdMob-konto. Klik på Start på sidebjælken for at gå til oversigten på startsiden.

Samlet estimeret indtjening
 
Kortet Samlet estimeret indtjening giver et overblik over din samlede indtjening fra de annoncer, der vises fra alle annoncekilder. På dette kort vises der beregninger af indtjeningen for en række tidsrum, der sammenlignes side om side:
 • Indtil nu i dag
 • I går
 • I denne måned indtil videre
 • Sidste måned
Effektivitet for annonceaktivitet

 

Kortet Effektivitet for annonceaktivitet giver dig en oversigt over den estimerede indtjening og trafik, dine annonceenheder har genereret. Linjegrafen ud for hver metric giver dig et øjebliksbillede af, hvordan værdien har ændret sig over tid. 

Metrics på dette kort

 • Estimeret indtjening: Den indtjening, du har akkumuleret indtil videre. Dette beløb er et estimat, der kan ændre sig, når din indtjening bekræftes endeligt ved udgangen af hver måned.
 • Anmodninger: Det samlede antal annonceanmodninger, der er modtaget fra dine apps.
 • Eksponeringer: Det samlede antal annoncer, der vises til brugere i alle dine annonceenheder og apps via vandfald og budgivningsformidling. Du kan også se en periodesammenligning.
 • Matchprocent: Den procentdel af det samlede antal annonceanmodninger, for hvilke der er modtaget et svar fra en annoncekilde. Tallet beregnes ved at dividere antallet af matchede anmodninger med det samlede antal anmodninger:

  (Antal matchede anmodninger divideret med det samlede antal anmodninger) x 100
 • eCPM: Effektiv pris pr. tusinde eksponeringer. Et estimat over din indtjening pr. 1.000 annonceeksponeringer. Værdien for eCPM beregnes som (samlet indtjening/antal eksponeringer) x 1.000.
  Bemærk! Når optimering er aktiveret, opdateres denne værdi automatisk af AdMob ud fra annoncenetværkets historiske eCPM-data.

Eksempel på beregning

Hvis en annonce har genereret en estimeret indtjening på 180 USD for 45.000 annonceeksponeringer, er eCPM for annoncen lig med (180 USD divideret med 45.000) x 1.000, dvs. 4,00 USD.

Mest effektive annoncenetværk

Kortet Mest effektive annoncenetværk bruges til måling af din formidlingskonfigurations effektivitet. Her kan du se, hvilke kombinationer af annoncenetværk og annonceformat der er effektive, og du kan også se den gennemsnitlige eCPM for de viste annoncer.

Metrics på dette kort

 • Samlet antal forespørgsler: Dette er det samlede antal unikke annonceanmodninger, der er modtaget i AdMob. Dette tal inkluderer ikke den samme anmodning flere gange. Hver enkelt anmodning tælles med andre ord kun én gang, uanset hvor mange netværk der modtager anmodningen på dens vej gennem formidlingsvandfaldet.

  Eksempel

  Selvom en anmodning sendes til både netværk A, netværk B og netværk C i formidlingskæden, tælles den kun én gang.

 • Samlet antal eksponeringer: Dette er det samlede antal annoncer, som brugerne har fået vist i alle dine annonceenheder og apps via vandfaldsformidling og budgivning. Du kan også se en periodesammenligning.
 • Samlet matchprocent: Dette er den procentdel af det samlede antal annonceanmodninger, der er blevet udfyldt med en annonce. Denne værdi beregnes som følger: Samlet antal matchede anmodninger divideret med det samlede antal forespørgsler. Du kan også se en periodesammenligning.
Appeffektivitet

Kortet Appeffektivitet viser dig en oversigt over, hvordan dine apps klarer sig baseret på deres estimerede indtjening. Du kan bruge rullemenuen til at sortere dataene på kortet, så det enten viser dine mest effektive apps eller de apps, der har oplevet den største ændring i omsætningen over tid.

Sorteringsmuligheder på dette kort

Mest effektive: Når du vælger Mest effektive på rullemenuen, viser kortet dine mest effektive apps for den valgte periode sammen med deres estimerede indtjening. Du kan også se en periodesammenligning.

Største spring: Når du vælger Største spring på rullemenuen, viser kortet de af dine apps, der har haft den største positive vækst i den estimerede indtjening i den valgte periode. Dette inkluderer en periodesammenligning.

Mindste spring: Når du vælger Mindste spring på rullemenuen, viser kortet de af dine apps, der har haft det største fald i den estimerede indtjening i den valgte periode. Dette inkluderer en periodesammenligning.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu