Кампании

Създаване на нова кампания

За да могат кампаниите Ви да показват реклами, проверете дали са актуални данните Ви за плащане в профила в Google Ads, свързан с профила Ви в AdMob.

 

Кампанията е група от реклами. Във всяка кампания може да има няколко реклами с различни рекламни цели. Рекламодателите трябва да създадат отделни кампании за различните рекламни цели. Рекламата е това, което потребителите виждат на телефоните си. В AdMob използвате реклами, за да популяризирате приложенията си, и кампании, за да организирате рекламите си. Например можете да създадете кампания на име „Nexus 7“ с реклами, насочени към потребители на Nexus 7.

Когато създавате реклама, ще трябва да изберете тип реклама. Уверете се, че сте взели предвид рекламните формати, които могат да поддържат избраните от Вас типове реклами. Можете да използвате таблицата по-долу, за да прецените.

Обърнете внимание също, че ще трябва да изберете рекламни елементи, които са в същия формат като рекламата, която искате да създадете. В противен случай рекламата Ви може да не се показва.

  Типове реклами
  Текстова (в мрежата) Текстова (в приложение) Графична (в мрежата) Графична (в приложение) HTML5 Видеореклама (приложение)
Банер Да Да Да Да Да Не
Заставка Да Да Да Да Да Да
С поощрение Не Не Не Не Не Да
Естествени реклами Не Да Да Да Не Да

Изпълнете следните стъпки, за да създадете нова кампания. Задайте име, цели и график на кампанията, изберете рекламни елементи и насочване и след това създайте дизайн на рекламата. 

Стартиране на нова кампания

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху Създаване на кампания
Забележка: Може да изминат до 6 часа, преди да започнат да се показват реклами в нови кампании. 

Настройка 

За да настроите кампанията си, изпълнете стъпките по-долу. Първо ще настроите типа на кампанията и типа на целта:

 1. Тип на кампанията: Изберете типа на кампанията си.
 2. Собствени реклами: Кампания, която популяризира Вашите собствени приложения и уебсайтове.
 3. Директни продажби: Кампания, която създавате за рекламодател.
 4. Тип цел: Задайте тип цел, за да изберете как да се измерва кампанията Ви. 
  • Реклами с посредничество (препоръчително за запълване): Рекламите Ви се конкурират във веригата за посредничество с eCPM, която може да бъде оптимизирана за запълване.
  • Брой импресии: Задайте броя импресии за кампанията си.
  • Брой кликвания: Задайте броя кликвания за кампанията си.
  • Процент от импресиите: Задайте процента от дневните импресии, които да насочват към кампанията Ви. 
 5. Кликнете върху Напред.

Избиране на рекламни елементи и насочване

Изпълнете следните стъпки, за да изберете рекламните си елементи.
 1. Кликнете върху Добавяне на рекламни елементи
 2. Поставете отметка в квадратчето до рекламните елементи, които искате да показвате в тази кампания, за да ги добавите към избрания списък с рекламни елементи. Можете също така да кликнете върху Избиране на всички, за да добавите всички налични рекламни елементи.
 3. Кликнете върху Потвърждаване.
За да зададете насочване по потребители, кликнете върху Разширено насочване след което – върху всеки от критериите, които искате да редактирате:
 1. Местоположения: Изберете географското местоположение, към което искате да насочвате.
  • Кликнете върху Искам да си избера..., за да изберете конкретни местоположения.
  • Изберете Всички държави и територии, ако не искате конкретно географско насочване.
 2. Езици: Изберете езика или езиците, към които искате да насочвате.
 3. Езикът се основава на настройките за език на устройството на потребителя.
 4. По подразбиране в това поле е избран английски език.
 5. Доставчици на интернет услуги: Изберете доставчиците на интернет услуги, към които искате да насочвате.
 6. По подразбиране в това поле е избрано Всички доставчици на интернет услуги и Wi-Fi.
 7. Устройства и версии на операционната система: Изберете устройствата и версиите на операционната система, по които искате да насочвате.
 8. По подразбиране в това поле е избрано Всички версии на операционната система и устройства.
 9. Демографски данни: Насочвайте реклами към конкретни групи клиенти, които е най-вероятно да проявяват интерес към рекламираното приложение. Пример: Приложение за родилки, насочено към жени на възраст 18 – 44 г.
  • По подразбиране в това поле е избрано Всички налични демографски данни.
  По-конкретното насочване по демографски признак означава, че рекламите в насочената кампания ще се показват на по-малко клиенти. При специализираните приложения това може да е желан резултат. За приложенията с общо предназначение по-общото насочване по демографски признак ще разшири аудиторията.
 10. Кликнете върху Напред.

Коригиране на кампанията и целта

 1. Име: Въведете име за кампанията си. Името на кампанията няма да е видимо за потребителите.
 2. Цел: Задайте конкретна цел за кампанията си. Това е въз основа на избрания тип цел и може да е процентът от импресиите, броят на импресиите или броят на кликванията, които се стреми да постигне кампанията Ви. 
  Преди да зададете цел за кампанията, Ви съветваме да прегледате данните за минали периоди за трафика, импресиите и кликванията, за да определите тенденциите и да се уверите, че целта е постижима за насочения период от време.
 3. График за целта: Задайте начална и крайна дата за кампанията си. 

  За кампании от типа с рекламна цел с посредничество може да зададете крайна дата или да оставите кампанията да се провежда, докато решите да я поставите на пауза.

Задавайте точни цели, за да се уверите, че кампаниите Ви ще бъдат напълно оптимизирани. Научете повече

Задаване на разширени опции

За да зададете ограничаване на честотата или скорост на показване на рекламите, кликнете върху Разширени опции:

 1. Ограничаване на честотата: Активирайте ограничаване на честотата, ако искате да ограничите броя показвания на рекламите Ви пред един и същ потребител. Научете повече
 2. Скорост на показване на рекламите: Задайте скоростта, с която да се показват рекламите, за да контролирате броя на импресиите, които получава всяка договорена покупка:
  • Равномерно: Гарантира, че всяка договорена покупка получава достатъчно импресии, за да се вмества ежедневно в графика. Това е препоръчителната скорост, ако опитвате да управлявате няколко кампании.
  • Възможно най-бързо: Гарантира, че кампанията получава импресии с най-високата възможна скорост. Тази скорост вероятно ще привлече импресии, които биха били получени в други кампании, за да увеличи вероятността кампанията да постигне целта си.

Изготвяне на прогноза за цел

С прогнозирането можете да избегнете конкурирането на кампаниите помежду им и да си осигурите постигането на целта си.

 1. Кликнете върху Изготвяне на прогноза.
 2. Прегледайте резултатите. Ако искате, можете да направите промени в кампанията и отново да изготвите прогнозата.
 3. Кликнете върху Запазване и продължаване.

Създаване на реклами

Можете да изберете да създадете рекламите си или да се върнете към тази стъпка по-късно, като кликнете върху името на съществуващата кампания, после върху раздела „Реклами“ и след това изпълните стъпките по-долу. 

Рекламите в кампания трябва да отговарят на правилата на платформата на Google. Научете повече.
 1. Кликнете върху Създаване на нова реклама.
 2. Изберете какво рекламирате: 
  • Приложение в Google Play: Можете да потърсите приложението по име, програмист или идентификационен номер на приложението, а ние ще използваме резултатите за създаването на рекламата Ви.
  • Приложение в App Store: Можете да потърсите приложението по име, програмист или идентификационен номер на приложението, а ние ще използваме резултатите за създаването на рекламата Ви.
  • Приложение, хоствано някъде другаде: Въведете целевия URL адрес, към който AdMob ще препраща потребителите, когато кликнат върху рекламата.
  • Уебсайт: Въведете целевия URL адрес, към който AdMob ще препраща потребителите, когато кликнат върху рекламата.
 3. Изберете тип реклама и въведете подходящите подробности за него.

  Забележка: Типът реклама трябва да е съвместим с вече избраните от Вас рекламни елементи, както и с това, което рекламирате. 

  Текстова реклама

  Текстовите реклами се състоят от редове текст.

  Популяризиране на приложение
  • Име на рекламата: Въведете име за рекламата до 25 знака.
  • Приложение/уебсайт: Кликнете върху бутона Приложение, ако не е избран.
  • Приложение: С помощта на полето за търсене намерете приложението, което рекламата ще популяризира.
  • Целеви URL адрес: Въведете URL адреса, към който AdMob ще препраща потребителите, когато кликнат върху рекламата. Този адрес не се вижда в рекламата.
  • Заглавие: Въведете посланието, което искате да виждат потребителите, с дължина до 25 знака.
  • Рекламен текст: Въведете описание на популяризираното приложение с дължина до 35 знака.
  Популяризиране на уебсайт
  • Приложение/уебсайт: Кликнете върху бутона Уебсайт, ако не е избран.
  • Показван URL адрес: Адресът на уебсайта, който се показва в тази реклама. Този адрес се вижда в рекламата.
  • Целеви URL адрес: Въведете URL адреса, към който AdMob ще препраща потребителите, когато кликнат върху рекламата. Този адрес не се вижда в рекламата.
  • Заглавие: Въведете посланието, което искате да виждат потребителите, с дължина до 25 знака.
  • Рекламен текст: Въведете описание на популяризираното приложение с дължина до 35 знака.
  Графична реклама

  Графичните реклами се състоят от 1 качен от Вас графичен файл.

  Популяризиране на приложение
  • Име на рекламата: Въведете име за рекламата до 25 знака.
  • Приложение/уебсайт: Кликнете върху бутона Приложение, ако не е избран.
  • Приложение: С помощта на полето за търсене намерете приложението, което рекламата ще популяризира.
  • Целеви URL адрес: Въведете URL адреса, към който AdMob ще препраща потребителите, когато кликнат върху рекламата. Този адрес не се вижда в рекламата.
  • Качване на изображение: Качете графичен файл от компютъра си, който да използвате за създаване на рекламата.
  Популяризиране на уебсайт
  • Име на рекламата: Въведете име за рекламата до 25 знака.
  • Приложение/уебсайт: Кликнете върху бутона Уебсайт, ако не е избран.
  • Целеви URL адрес: Въведете URL адреса, към който AdMob ще препраща потребителите, когато кликнат върху рекламата. Този адрес не се вижда в рекламата.
  • Качване на изображение: Качете графичен файл от компютъра си, който да използвате за създаване на рекламата.
  Реклама с HTML5
  Рекламите с HTML5 са налице само ако рекламирате уебсайт или приложение с хостинг на друго място.  

  Рекламите с HTML5 се състоят от 1 .ZIP файл, който качвате, съдържащ реклама с HTML5, разработена в Google Уеб дизайнер.

  • Име на рекламата: Въведете име за рекламата до 25 знака.
  • Целеви URL адрес: Въведете URL адреса, към който AdMob ще препраща потребителите, когато кликнат върху рекламата. Този адрес не се вижда в рекламата.
  • Файл за създаване на реклама: Качете 1 .ZIP файл, който съдържа реклама с HTML5, създадена в Google Уеб дизайнер, за да го използвате за създаване на рекламата.
  Видеореклама

  Понастоящем се поддържат само видеоклипове в YouTube.

  Видеорекламите са налице само ако рекламирате приложение в Google Play Магазин или в App Store.

  • Име на рекламата: Въведете име за рекламата до 25 знака.
  • Приложение: С помощта на полето за търсене намерете приложението, което рекламата ще популяризира.
  • Целеви URL адрес: Въведете URL адреса, към който AdMob ще препраща потребителите, когато докоснат рекламата. Този адрес не се вижда в рекламата.
  • URL адрес на видеоклипа: Въведете URL адреса на видеоклипа, който искате да се показва в рекламата. Можете да прегледате автоматично генерираната визуализация на видеоклипа, за да сте сигурни, че връзката е към правилния клип. Моля, имайте предвид следното:
   • Във видеорекламите могат да се показват и видеоклипове в YouTube, които не позволяват вграждане.
   • Видеорекламите запазват настройките за поверителност на клипа. В тях не могат да се показват частни видеоклипове в YouTube, а само обществени и скрити.
   • Ако по някаква причина видеоклипът не може да се зареди, ще се показва статична крайна заставка. Пример: Има ограничение по държава
  • Заглавие: Въведете посланието, което искате да виждат потребителите, с дължина до 25 знака.
  • Описание: Въведете описание на популяризираното приложение с дължина до 70 знака.
  • Включена информация: Това поле се попълва автоматично. То съдържа допълнителна информация, като цена и оценки (ако има такива), от съответния магазин за приложения, която използваме, за да подобрим тази реклама.
   • Цената във визуализацията на рекламата се основава на валутата по подразбиране и ще бъде коригирана съобразно валутата в местоположението на потребителя.
   • Оценките се показват само когато са над четири звезди и броят отзиви надхвърля 100.
  Видеоклиповете, показвани в рекламните елементи с поощрение, трябва да са по-кратки от 30 секунди.
  Адаптивна дисплейна реклама
  You must select “website” as what you’re advertising in your campaign to use responsive display ads.
  • Целеви URL адрес: Въведете URL адреса, към който AdMob ще препраща потребителите, когато кликнат върху рекламата. Този адрес не се вижда в рекламата.
  • Заглавие: Въведете първия ред на рекламата си с дължина до 30 знака.  
  • Дълго заглавие: Въведете първия ред на рекламата си, който ще се показва вместо краткото заглавие в по-големите реклами. То може да е с дължина до 90 знака и да се показва със или без описанието Ви.
  • Описание: Въведете описание на уебсайта, който се популяризира, с дължина до 90 знака. Описанието допълва заглавието и предоставя допълнителен контекст или подробности. 
  • Име на бизнеса: Въведете името на Вашия бизнес или марка с дължина до 25 знака.  
  • URL адрес на видеоклипа (незадължително): Въведете URL адреса на видеоклипа, който искате да се показва в рекламата. Моля, имайте предвид следното:
   • Във видеорекламите могат да се показват и видеоклипове в YouTube, които не позволяват вграждане.
   • Видеорекламите запазват настройките за поверителност на клипа. В тях не могат да се показват частни видеоклипове в YouTube, а само обществени и скрити.
   • Ако по някаква причина видеоклипът не може да се зареди, ще се показва статична крайна заставка. Пример: Има ограничение по държава
  • Отказ от отговорност (незадължително): Можете да включите отказ от отговорност, който информира потребителите за всяко съгласие или правни известия, свързани с рекламата. Отказът от отговорност не може да съдържа повече от 90 знака или да включва връзки към други уебсайтове или източници.
  • Хоризонтално изображение: Каченото хоризонтално изображение трябва да е в съотношение 1,91:1 и да бъде по-голямо от 600 x 314. Ограничението за максимален размер на файловете е 5120 КБ. 
  • Квадратно изображение: Каченото квадратно изображение (1:1) трябва да е поне 300 x 300. Ограничението за максимален размер на файловете е 5120 КБ. 
  • Текст на подканващата фраза: За да насърчи хората към действия, текстът на подканващата Ви фраза може да се показва в различни оформления. Ако изберете „(Автоматично)“, Google ще избира подканващата фраза вместо Вас. Някои оформления на рекламите не включват подканваща фраза.
 4. Кликнете върху Визуализация, за да визуализирате рекламата.
 5. Кликнете върху Създаване на реклама
 6. Повторете стъпки от 1 до 4 за всяка реклама, която искате да създадете за тази кампания.
 7. Когато приключите със създаването на рекламите, кликнете върху Готово.
За да могат кампаниите Ви да показват реклами, проверете дали са актуални данните Ви за плащане в профила в Google Ads, свързан с профила Ви в AdMob.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си