Kampane

Vytvorenie novej kampane

Ak chcete zabezpečiť zobrazovanie reklám vo svojich kampaniach, uistite sa, že v účte Google Ads pridruženom k svojmu účtu AdMob máte aktuálne fakturačné údaje.

 

Kampaň je zoskupenie reklám. Každá kampaň môže mať viacero reklám s rôznymi cieľmi reklám. Inzerenti by mali pre rôzne ciele vytvoriť samostatné kampane. Reklama je to, čo sa používateľom zobrazuje v telefónoch. Pomocou reklám v službe AdMob propagujete aplikácie a pomocou kampaní usporadúvate reklamy. Môžete napríklad vytvoriť kampaň s názvom Nexus 7, ktorá bude obsahovať viacero reklám zacielených na používateľov tabletu Nexus 7.

Pri navrhovaní reklamy je potrebné vybrať typ reklamy.Berte do úvahy formáty reklamy, ktoré podporujú vybrané typy reklám. Pri rozhodovaní si môžete pomôcť tabuľkou uvedenou nižšie.

Pripomíname, že budete musieť vybrať aj reklamné jednotky v rovnakom formáte, ako má reklama, ktorú chcete vytvoriť. Inak sa vaša reklama nemusí zobrazovať.

  Typy reklám
  Textová (web) Textová (aplikácia) Obrázková (web) Obrázková (aplikácia) HTML5 Video (aplikácia)
Banner Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Intersticiálna reklama Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Reklama s odmenou Nie Nie Nie Nie Nie Áno
Natívne reklamy Nie Áno Áno Áno Nie Áno

Novú kampaň vytvoríte podľa nasledujúceho postupu. Nastavíte názov kampane, ciele a plán, vyberiete reklamné jednotky a zacielenie a potom navrhnete reklamu.

Spustenie novej kampane

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na možnosť Vytvoriť kampaň
Poznámka: Môže trvať až 6 hodín, kým sa v nových kampaniach začnú zobrazovať reklamy. 

Úvodné nastavenie

Kampaň nastavíte pomocou nasledujúcich krokov. Najskôr nastavíte typ kampane a typ cieľa:

 1. Typ kampane: Vyberte typ kampane.
 2. Vlastná reklama: Kampaň, ktorá propaguje vaše vlastné aplikácie a weby.
 3. Priamy predaj: Kampaň, ktorú vytvoríte pre inzerenta.
 4. Typ cieľa: Vyberte cieľ a rozhodnite tak, ako bude vaša kampaň meraná. 
  • Sprostredkované reklamy (odporúčané ako záložné reklamy): Vaše reklamy súťažia v reťazci sprostredkovania pomocou eCTZ, ktorú možno optimalizovať pre záložné reklamy.
  • Počet zobrazení: Nastavte pre svoju kampaň počet zobrazení.
  • Počet kliknutí: Nastavte pre kampaň počet kliknutí.
  • Percento zobrazení: Nastavte, na aké percento denných zobrazení chcete zacieliť kampaň.
 5. Kliknite na položku Pokračovať.

Výber reklamných jednotiek a zacielenia

Pri výbere reklamných jednotiek postupujte takto:
 1. Kliknite na Pridať reklamné jednotky.
 2. Začiarknite políčko vedľa reklamných jednotiek, ktoré chcete v tejto kampani zobrazovať, a pridajte ich tak na vybraný zoznam reklamných jednotiek. Kliknutím na Pridať všetky pridáte všetky dostupné reklamné jednotky.
 3. Kliknite na položku Potvrdiť.
Ak chcete nastaviť zacielenie na používateľov, kliknite na Rozšírené zacielenie a následne kliknite na každé z kritérií, ktoré chcete upraviť:
 1. Oblasti: Vyberte geografické oblasti, na ktoré chcete zacieliť.
  • Kliknutím na položku Vybrať… môžete vybrať konkrétne oblasti.
  • Ak nechcete nastaviť žiadne konkrétne geografické zacielenie, vyberte možnosť Všetky krajiny a územia.
 2. Jazyky: Vyberte jazyky, na ktoré chcete zacieliť.
 3. Jazyk je založený na nastavení jazyka v zariadení používateľa.
 4. V tomto poli je predvolene nastavená angličtina.
 5. Poskytovatelia internetových služieb: Vyberte poskytovateľov internetových služieb, na ktorých chcete zacieliť.
 6. Predvolená hodnota tohto poľa je Všetci poskytovatelia internetových služieb a Wi‑Fi.
 7. Zariadenia a verzie operačného systému: Vyberte zariadenia a verzie operačného systému, na ktoré chcete zacieliť.
 8. V tomto poli je predvolene nastavená hodnota Všetky verzie OS a všetky zariadenia.
 9. Demografické údaje: Zacieľte reklamy na konkrétne skupiny zákazníkov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou prejavia záujem o inzerovanú aplikáciu. Príklad: Aplikácia pre čerstvé mamičky zacielená na ženy vo veku 18 až 44 rokov.
  • V tomto poli je predvolene nastavená hodnota Všetky dostupné demografické skupiny.
  Konkrétnejšie demografické zacielenie znamená, že reklamy v zacielenej kampani sa zobrazia menšiemu počtu zákazníkov. V prípade špeciálnych aplikácií to môže byť vhodné. V prípade aplikácií na bežné účely povedie všeobecnejšie demografické zacielenie k rozšíreniu publika.
 10. Kliknite na položku Pokračovať.

Úprava kampane a cieľa

 1. Názov: Zadajte názov kampane. Názov kampane sa nebude zobrazovať používateľom.
 2. Cieľ: Stanovte konkrétny cieľ kampane. Zakladá sa na type cieľa, ktorý vyberiete, a môže ísť o percento zobrazení, počet zobrazení alebo počet kliknutí, ktoré sa snaží vaša kampaň získať. 
  Skôr než nastavíte cieľ tejto kampane, mali by ste skontrolovať doterajšie údaje aplikácie o návštevnosti, zobrazeniach a kliknutiach, aby ste identifikovali trendy a uistili sa, že sa daný cieľ za naplánované časové obdobie dá dosiahnuť.
 3. Plán cieľa: Nastavte pre kampaň dátum spustenia a ukončenia.

  V prípade kampaní s typom sprostredkovaného cieľa reklamy môžete nastaviť dátum ukončenia alebo nechať kampaň v prevádzke, kým sa ju nerozhodnete pozastaviť.

Ak chcete zaistiť úplnú optimalizáciu kampaní, nastavte im presné ciele. Ďalšie informácie

Nastavenie rozšírených možností

Ak chcete nastaviť obmedzenie frekvencie alebo tempo zobrazovania reklám, kliknite na Rozšírené možnosti:

 1. Obmedzenie frekvencie: Obmedzenie frekvencie zapnite, ak chcete obmedziť počet zobrazení reklamy tomu istému používateľovi. Ďalšie informácie
 2. Tempo zobrazovania reklám: Nastavte tempo zobrazovania reklám a regulujte tak počet zobrazení jednotlivých riadkových položiek:
  • Rovnomerne: Toto nastavenie zabezpečí, že všetky riadkové položky zhromaždia dostatočný počet zobrazení a každý deň splnia cieľ. Toto tempo odporúčame pri spravovaní viacerých kampaní.
  • Čo najrýchlejšie: Toto nastavenie zabezpečí, že kampaň zhromaždí zobrazenia čo najrýchlejšie. Týmto tempom kampaň pravdepodobne zhromaždí zobrazenia, ktoré by za iných okolností získali iné kampane, aby sa zvýšila možnosť naplnenia cieľa tejto kampane.

Spustenie prognózy cieľa

Prognózy vám pomáhajú zabezpečiť, aby si kampane navzájom nekonkurovali a aby ste splnili svoj cieľ.

 1. Kliknite na Spustiť prognózu.
 2. Pozrite si výsledky prognózy. V prípade potreby môžete v kampani vykonať zmeny a prognózu spustiť znova.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť a pokračovať.

Vytvorenie reklám

Môžete sa rozhodnúť vytvoriť reklamy alebo sa k tomuto kroku môžete vrátiť neskôr tým, že kliknete na názov existujúcej kampane, potom na kartu Reklamy a budete postupovať podľa pokynov uvedených nižšie.

Reklamy v kampani musia dodržiavať pravidlá Googlu pre platformy. Ďalšie informácie
 1. Kliknite na Vytvoriť novú reklamu.
 2. Vyberte, čo inzerujete: 
  • Aplikácia na Google Play: Aplikáciu môžete vyhľadať pomocou jej názvu, mena vývojára alebo identifikátora aplikácie. Výsledky použijeme na vytvorenie reklamy.
  • Aplikácia v službe App Store: Aplikáciu môžete vyhľadať pomocou jej názvu, mena vývojára alebo identifikátora aplikácie. Výsledky použijeme na vytvorenie reklamy.
  • Aplikácia hostená niekde inde: Zadajte koncovú webovú adresu, kam bude AdMob smerovať používateľov, keď kliknú na reklamu.
  • Web: Zadajte koncovú webovú adresu, kam bude AdMob smerovať používateľov, keď kliknú na reklamu.
 3. Vyberte typ reklamy a zadajte príslušné podrobnosti týkajúce sa reklamy:

  Poznámka: Typ reklamy by mal byť kompatibilný s reklamnými jednotkami, ktoré ste vybrali v minulosti, a tiež s tým, čo inzerujete.

  Textová reklama

  Textové reklamy sa skladajú z niekoľkých riadkov textu.

  Propagácia aplikácie
  • Názov reklamy: Zadajte názov reklamy s maximálnou dĺžkou 25 znakov.
  • Aplikácia alebo web: Kliknite na tlačidlo Aplikácia (ak ešte nie je vybraté).
  • Aplikácia: Pomocou vyhľadávacieho poľa nájdite aplikáciu, ktorú bude reklama propagovať.
  • Koncová webová adresa: Zadajte webovú adresu, na ktorú bude AdMob smerovať používateľov, keď kliknú na reklamu. Táto webová adresa nie je v reklame viditeľná.
  • Nadpis: Zadajte reklamné posolstvo s maximálnou dĺžkou 25 znakov, ktoré chcete zobrazovať používateľom.
  • Reklamný text: Zadajte popis propagovanej aplikácie s maximálnou dĺžkou 35 znakov.
  Propagácia webu
  • Aplikácia alebo web: Kliknite na tlačidlo Web (ak ešte nie je vybraté).
  • Zobrazená webová adresa: Adresa webu, ktorá sa zobrazuje v reklame. Táto webová adresa je v reklame viditeľná.
  • Koncová webová adresa: Zadajte webovú adresu, na ktorú bude AdMob smerovať používateľov, keď kliknú na reklamu. Táto webová adresa nie je v reklame viditeľná.
  • Nadpis: Zadajte reklamné posolstvo s maximálnou dĺžkou 25 znakov, ktoré chcete zobrazovať používateľom.
  • Reklamný text: Zadajte popis propagovanej aplikácie s maximálnou dĺžkou 35 znakov.
  Obrázková reklama

  Obrázkové reklamy sa skladajú z jedného súboru obrázka, ktorý nahráte.

  Propagácia aplikácie
  • Názov reklamy: Zadajte názov reklamy s maximálnou dĺžkou 25 znakov.
  • Aplikácia alebo web: Kliknite na tlačidlo Aplikácia (ak ešte nie je vybraté).
  • Aplikácia: Pomocou vyhľadávacieho poľa nájdite aplikáciu, ktorú bude reklama propagovať.
  • Koncová webová adresa: Zadajte webovú adresu, na ktorú bude AdMob smerovať používateľov, keď kliknú na reklamu. Táto webová adresa nie je v reklame viditeľná.
  • Nahranie obrázka: Nahrajte z počítača súbor obrázka, ktorý použijete ako reklamnú kreatívu.
  Propagácia webu
  • Názov reklamy: Zadajte názov reklamy s maximálnou dĺžkou 25 znakov.
  • Aplikácia alebo web: Kliknite na tlačidlo Web (ak ešte nie je vybraté).
  • Koncová webová adresa: Zadajte webovú adresu, na ktorú bude AdMob smerovať používateľov, keď kliknú na reklamu. Táto webová adresa nie je v reklame viditeľná.
  • Nahranie obrázka: Nahrajte z počítača súbor obrázka, ktorý použijete ako reklamnú kreatívu.
  Reklama vo formáte HTML5
  Reklamy vo formáte HTML5 sú dostupné iba v prípade, že inzerujete web alebo aplikáciu hostenú niekde inde.  

  Reklamy vo formáte HTML5 sa skladajú z jedného súboru ZIP, ktorý nahráte a ktorý obsahuje reklamu vo formáte HTML5 vytvorenú v aplikácii Google Web Designer.

  • Názov reklamy: Zadajte názov reklamy s maximálnou dĺžkou 25 znakov.
  • Koncová webová adresa: Zadajte webovú adresu, na ktorú bude AdMob smerovať používateľov, keď kliknú na reklamu. Táto webová adresa nie je v reklame viditeľná.
  • Kreatíva: Nahrajte z počítača jeden súbor .ZIP obsahujúci reklamu vo formáte HTML5 vytvorenú v aplikácii Google Web Designer, ktorú chcete použiť ako reklamnú kreatívu.
  Videoreklama

  V súčasnosti podporujeme iba videá YouTube.

  Videoreklamy sú k dispozícii iba v prípade, že inzerujete aplikáciu v Obchode Google Play alebo službe App Store.

  • Názov reklamy: Zadajte názov reklamy s maximálnou dĺžkou 25 znakov.
  • Aplikácia: Pomocou vyhľadávacieho poľa nájdite aplikáciu, ktorú bude reklama propagovať.
  • Koncová webová adresa: Zadajte webovú adresu, na ktorú bude služba AdMob smerovať používateľov, keď klepnú na reklamu. Táto webová adresa nie je v reklame viditeľná.
  • Webová adresa videa: Zadajte webovú adresu videa, ktoré chcete zobrazovať v reklame. Môžete si pozrieť automaticky vygenerovanú ukážku videa, aby ste sa uistili, že uvádzate odkaz na správne video. Upozornenia:
   • Vo videoreklamách sa môžu zobrazovať aj videá YouTube, ktoré nepodporujú vkladanie.
   • Videoreklamy rešpektujú nastavenia súkromia videa. Vo videoreklamách sa nemôžu zobrazovať videá YouTube s nastavením Súkromné. Môžu sa v nich zobrazovať len videá s nastavením VerejnéNezaradené.
   • Ak sa video z akéhokoľvek dôvodu nenačíta, zobrazí sa statická karta ukončenia. Príklad: Video je v niektorých krajinách obmedzené.
  • Nadpis: Zadajte reklamné posolstvo s maximálnou dĺžkou 25 znakov, ktoré chcete zobrazovať používateľom.
  • Popis: Zadajte popis propagovanej aplikácie s maximálnou dĺžkou 70 znakov.
  • Zahrnuté informácie: Toto pole sa vypĺňa automaticky. Obsahuje ďalšie informácie, pomocou ktorých zlepšujeme reklamu, napríklad cenu a hodnotenia (ak sú k dispozícii) z relevantného obchodu s aplikáciami.
   • Cena v ukážke reklamy vychádza z predvolenej meny. Táto mena sa upravuje na základe polohy používateľa.
   • Hodnotenia sa zobrazujú iba vtedy, ak sú lepšie ako štyri hviezdičky a ak je počet recenzií vyšší ako 100.
  Videá zobrazené v jednotkách reklamy s odmenou musia byť kratšie ako 30 sekúnd.
  Responzívna obsahová reklama
  Responzívne obsahové reklamy môžete používať, len ak pri výbere toho, čo chcete propagovať v kampani, označíte možnosť „web“.
  • Koncová webová adresa: Zadajte webovú adresu, na ktorú bude AdMob smerovať používateľov, keď kliknú na reklamu. Túto webovú adresu v reklame nevidno.
  • Nadpis: Zadajte prvý riadok reklamy. Nesmie presiahnuť 30 znakov.  
  • Dlhý nadpis: Zadajte prvý riadok reklamy, ktorý sa zobrazí vo väčších reklamách namiesto krátkeho nadpisu. Nesmie presiahnuť 90 znakov a môže sa zobraziť s popisom alebo bez neho.
  • Popis: Zadajte popis propagovaného webu s maximálnou dĺžkou 90 znakov. Popis dopĺňa nadpis a poskytuje ďalší kontext alebo podrobnosti.
  • Názov firmy: Zadajte názov svojej firmy alebo značky. Nesmie presiahnuť 25 znakov.  
  • Webová adresa videa (nepovinné): Zadajte webovú adresu videa, ktoré chcete zobrazovať v reklame. Upozornenia:
   • Vo videoreklamách sa môžu zobrazovať aj videá na YouTube, ktoré nepovoľujú vkladanie obsahu.
   • Videoreklamy dodržiavajú nastavenia súkromia videa. Vo videoreklamách sa nemôžu zobrazovať videá na YouTube s nastavením Súkromné. Môžu sa v nich zobrazovať len videá s nastavením Verejné a Nezaradené.
   • Ak sa video z akéhokoľvek dôvodu nenačíta, zobrazí sa statická koncová karta. Príklad: Na video sa vzťahujú obmedzenia podľa krajín.
  • Vylúčenie zodpovednosti (nepovinné): Môžete pridať vylúčenie zodpovednosti, ktoré bude používateľov informovať o prípadných žiadostiach o súhlas alebo právnych vyhláseniach týkajúcich sa reklamy. Vylúčenia zodpovednosti nesmú presiahnuť 90 znakov a obsahovať odkazy na iné weby či zdroje.
  • Obrázok na šírku: Ak chcete nahrať obrázok na šírku, mal by mať pomer strán 1,91 : 1 a veľkosť väčšiu než 600 × 314. Maximálna veľkosť súboru je 5 120 kB.
  • Štvorcový obrázok: Ak chcete nahrať štvorcový obrázok (1 : 1), mal by mať veľkosť minimálne 300 × 300. Maximálna veľkosť súboru je 5 120 kB.
  • Text výzvy na akciu: Váš text výzvy na akciu sa môže zobrazovať v rôznych rozloženiach, aby ľudí presvedčil konať. Ak vyberiete (Automatické), Google vyberie výzvu na akciu za vás. Niektoré rozloženia reklamy nezahŕňajú tlačidlo výzvy na akciu.
 4. Kliknutím na tlačidlo Ukážka si zobrazte ukážku reklamy.
 5. Kliknite na Vytvoriť reklamu.
 6. Pre každú reklamu, ktorú chcete vytvoriť pre túto kampaň, zopakujte 1. až 4. krok.
 7. Keď skončíte s vytváraním reklám, kliknite na Hotovo.
Ak chcete zabezpečiť zobrazovanie reklám vo svojich kampaniach, uistite sa, že v účte Google Ads pridruženom k svojmu účtu AdMob máte aktuálne fakturačné údaje.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory