Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Kampaně

Vytvoření nové kampaně

Kampaň představuje seskupení reklam. Každá kampaň může obsahovat více reklam s různými reklamními cíli. Pro odlišné reklamní cíle by měli inzerenti vytvořit samostatné kampaně. 

Reklama je to, co se uživatelům zobrazí v telefonu. Reklamy používáte k propagaci svých aplikací a kampaně k uspořádání reklam. Můžete například vytvořit kampaň s názvem Nexus 7, která bude obsahovat několik reklam cílených na uživatele zařízení Nexus 7.

Novou kampaň vytvoříte tímto způsobem:

Začínáme s novou kampaní

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na Vytvořit kampaň
Poznámka: Může trvat až 6 hodin, než se začnou v nové kampani zobrazovat reklamy. 
Reklamy se v kampaních budou zobrazovat pouze v případě, že v účtu Google Ads propojeném s účtem AdMob budete mít aktuální fakturační údaje.

Krok 1. Nastavte kampaň

 1. Vyberte typ kampaně.
  • Vlastní reklama: Kampaně s vlastními reklamami propagují vaše vlastní aplikace a webové stránky.
  • Přímý prodej: Kampaň, kterou vytvoříte pro inzerenta.
 2. Volbou typu cíle určíte, jak bude kampaň měřena.
 • Maximální cena za instalaci (Android Beta): Nastavte maximální částku, kterou chcete utratit za získání nového uživatele aplikace. Tento typ cíle je určen pouze pro kampaně s vlastními reklamami.
 • Zprostředkované reklamy (doporučeno pro záložní reklamy): Vaše reklamy soutěží v řetězci zprostředkování. Používá se přitom eCPM, kterou lze optimalizovat s ohledem na záložní reklamy.
 • Počet zobrazení: Nastavte počet zobrazení pro svou kampaň.
 • Počet kliknutí: Nastavte počet kliknutí pro svou kampaň.
 • Procento zobrazení: Nastavte procento denních zobrazení, která mají směřovat na vaši kampaň.
 1. Klikněte na Pokračovat.

Krok 2. Vyberte reklamní jednotky

 1. Klikněte na Přidat reklamní jednotky
 2. Zaškrtněte políčko vedle reklamních jednotek, které chcete v této kampani zobrazovat. Tím je přidáte do seznamu vybraných reklamních jednotek. Pokud je chcete přidat všechny, klikněte na možnost Vybrat vše.
  Poznámka: Kampaně AdMob nelze zobrazovat v aplikacích, které cílí na dětské publikum. Pokud jste do kampaně AdMob zahrnuli reklamní jednotku z aplikace, která cílí na děti, neuvidíte pro tuto aplikaci žádná zobrazení z kampaně.
 3. Klikněte na Potvrdit.

Vyberte pokročilé cílení

Klikněte na Pokročilé cílení a pak na všechna kritéria, která chcete upravit. Pak klikněte na Nechat mě zvolit (vyberte alespoň jednu)

 • Geografické lokality, na které chcete cílit. Pokud nechcete použít žádné konkrétní geografické cílení, zvolte možnost Vybrat všechny země a území
  • Inzerování v oblastech s těmi správnými zákazníky vám může pomoci zvýšit návratnost investic. 
 • Jazyky, na které chcete cílit. Vychází se z jazykových nastavení zařízení uživatele. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici všechny jazyky.
  • AdMob na zařízeních zákazníků zkontroluje, zda mají nastaven jeden z jazyků, na který je vaše kampaň zacílena.
 • Poskytovatelé internetových služeb, na které chcete cílit. Ve výchozím nastavení jsou to všichni poskytovatelé připojení a sítě Wi-Fi.
  • Pokud například zvolíte možnost cílení na provoz Wi-Fi, budou se vaše reklamy zobrazovat v mobilních telefonech, jen když budou tyto telefony připojené k síti Wi-Fi.
 • Zařízení a verze operačních systémů, na které chcete cílit. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici všechna zařízení a verze operačních systémů.
  • Pokud například máte aplikaci pro iPhone s obrazovým materiálem v kvalitě HD, můžete reklamy zacílit na telefony iPhone 12 a vyšší modely tohoto zařízení.
  • Poznámka: Kampaně lze zacílit na větší počet reklamních jednotek ve více aplikacích. Příliš silné omezení těchto nastavení tak může mít na kampaň negativní dopad.
 • Demografické údaje nebo konkrétní skupiny zákazníků, u nichž je největší pravděpodobnost, že o inzerovanou aplikaci budou mít zájem. Například aplikace pro nastávající matky cílená na ženy ve věku 18–44 let. Ve výchozím nastavení jsou vybrána všechna pohlaví a věkové skupiny.
  • Poznámka: Čím konkrétnější demografické cílení stanovíte, tím menšímu počtu zákazníků se reklamy v cílené kampani zobrazí. To může být vhodné v případě specializovaných aplikací. U všeobecných aplikací můžete demografické cílení zobecnit a rozšířit tak své publikum.
Čím více zpřesníte výběr, tím více snížíte celkový provoz, který je pro reklamy k dispozici. Při experimentování s cílením proto doporučujeme podrobně sledovat přehledy a výběr podle potřeby upravovat.
 1.  Klikněte na Pokračovat.

Krok 3: Upravte kampaň a její cíl

 1. Zadejte název kampaně. Uživatelům se název kampaně zobrazovat nebude.
 2. Nastavte cíl své kampaně. Toto pole je založeno na typu cíle, který jste vybrali, když jste kampaň nastavovali. Může se jednat o procento zobrazení, počet zobrazení nebo počet kliknutí, jehož má kampaň dosáhnout. Jako cíl také můžete nastavit zprostředkované reklamy. To znamená, že reklamy budou v řetězci zprostředkování soutěžit pomocí eCPM, kterou lze optimalizovat s ohledem na záložní reklamy.
  Před nastavením cíle této kampaně je vhodné si prostudovat historické údaje ohledně provozu, počtu zobrazení a kliknutí. Umožní vám to rozpoznat trendy a pomůže nastavit takový cíl, aby byl ve stanoveném časovém období dosažitelný.
 3. Nastavte datum zahájení a datum ukončení pro plán cíle kampaně. Nejbližší možné datum zahájení, které můžete v kampani nastavit, je 00:00 následujícího dne (např. pokud je dnes pondělí, může kampaň začít nejdříve v úterý v 0:00). Data ukončení jsou u kampaní se zprostředkovanými reklamami a s maximální cenou za instalaci volitelná. Tyto typy kampaní můžete nechat zobrazovat, dokud je nepozastavíte. 
Důležité: Pokud chcete, aby byly kampaně plně optimalizovány, nastavte přesné cíle kampaní.

Nastavení pokročilých možností

Pokud chcete nastavit omezení frekvence nebo rychlost zobrazování reklam, klikněte na Pokročilé možnosti:

 1. Omezení frekvence: Omezení frekvence umožňuje omezit, kolikrát se reklamy zobrazí stejnému uživateli. Přečtěte si další informace o omezení frekvence u kampaní.
 2. Rychlost zobrazování reklam: Můžete nastavit, jakou rychlostí se budou zobrazovat reklamy. Získáte tak kontrolu nad tím, kolik zobrazení získají jednotlivé řádkové položky.
  • Rovnoměrně: Jednotlivé řádkové položky získají za každý den dostatečný počet zobrazení na to, aby nadále směřovaly k dosažení cíle. Tato rychlost se doporučuje v případě, že se snažíte spravovat více kampaní.
  • Co nejrychleji: Daná kampaň bude moci získat potřebný počet zobrazení co nejrychlejším tempem. Nastavením této rychlosti pravděpodobně dané kampani přidělíte zobrazení, která by jinak připadla ostatním kampaním, a zvýšíte tak její šance na dosažení cíle.
 3. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Krok 4. Pokud chcete, vytvořte reklamy (nepovinné)

Buď můžete reklamy vytvořit nyní, nebo se k tomuto kroku můžete vrátit později. Stačí kliknout na název kampaně, následně na kartu Reklamy a poté postupujte podle níže uvedených kroků. 

Poznámka: Reklamy v kampani musí splňovat zásady platformy Google. Přečtěte si další informace o těchto zásadách.
 1. Klikněte na Vytvořit novou reklamu.
 2. Vyberte, co inzerujete: 
  • Aplikace v Google Play: Aplikaci lze vyhledat podle názvu aplikace, jména vývojáře nebo ID aplikace, výsledky pak využijeme k vytvoření reklamy.
  • Aplikace v App Store: Aplikaci lze vyhledat podle názvu aplikace, jména vývojáře nebo ID aplikace, výsledky pak využijeme k vytvoření reklamy.
  • Aplikace hostovaná jinde: Zadejte koncovou URL, kam má služba AdMob nasměrovat uživatele, když na reklamu kliknou.
  • Webová stránka: Zadejte koncovou URL, kam má služba AdMob nasměrovat uživatele, když na reklamu kliknou.
 3. Vyberte typ reklamy a zadejte k ní relevantní podrobnosti:

  Poznámka: Typ reklamy musí být kompatibilní s dříve vybraným formátem reklamní jednotky a s tím, co inzerujete. Přečtěte si, které typy reklam jsou s formáty reklamy kompatibilní

  Textová reklama

  Textové reklamy tvoří řádky textu.

  Propagace aplikace
  • Aplikace: Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte aplikaci, kterou bude reklama propagovat.
  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Nadpis: Zadejte zprávu pro uživatele o maximální délce 25 znaků.
  • Text reklamy: Zadejte popis propagované aplikace o maximální délce 35 znaků.
  Grafická reklama

  Grafické reklamy tvoří jeden nahraný obrázkový soubor.

  Propagace aplikace
  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Aplikace/Web: Klikněte na tlačítko Aplikace, pokud již není zvoleno.
  • Aplikace: Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte aplikaci, kterou bude reklama propagovat.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Nahrání obrázku: Nahrajte z počítače obrázkový soubor, který bude použit jako reklama.
  Propagace webu
  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Aplikace/Web: Klikněte na tlačítko Web, pokud již není zvoleno.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Nahrání obrázku: Nahrajte z počítače obrázkový soubor, který bude použit jako reklama.
  Reklama ve formátu HTML5
  Reklamy ve formátu HTML5 jsou k dispozici pouze v případě, že inzerujete web nebo aplikaci hostovanou někde jinde.  

  Reklamy ve formátu HTML5 tvoří jeden nahraný soubor ZIP obsahující reklamu ve formátu HTML5 vytvořenou v nástroji Google Web Designer.

  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Kreativa: Nahrajte z počítače jeden soubor ZIP s reklamou ve formátu HTML5 vytvořenou v nástroji Google Web Designer, který bude použit jako reklama.
  Videoreklama

  Poznámka: V současné době jsou podporována pouze videa YouTube. Videoreklamy jsou k dispozici pouze v případě, že aplikaci inzerujete v obchodě Google Play nebo App Store.

  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Aplikace: Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte aplikaci, kterou bude reklama propagovat.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po klepnutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Adresa URL videa: Zadejte adresu URL videa, kterou chcete zobrazit v reklamě. V automaticky vygenerovaném náhledu videa můžete zkontrolovat, jestli je odkaz na video správný. Mějte na paměti:
   • Ve videoreklamách je možné zobrazit i videa YouTube, která nepovolují vkládání.
   • Videoreklamy respektují nastavení soukromí u videa. Videa YouTube nastavená na Soukromé nelze ve videoreklamách zobrazit. Zobrazit lze pouze videa nastavená na Veřejné a Neveřejné.
   • Pokud se z jakéhokoli důvodu nepodaří video načíst, zobrazí se statická koncová karta. Příklad: video je omezeno na určitou zemi
  • Nadpis: Zadejte zprávu pro uživatele o maximální délce 25 znaků.
  • Popis: Zadejte popis propagované aplikace o maximální délce 70 znaků.
  • Uvedené informace: Toto pole se vyplní automaticky. Obsahuje další informace, jako je cena a hodnocení (pokud jsou k dispozici) z příslušného obchodu s aplikacemi, které použijeme pro zlepšení této reklamy.
   • Cena v náhledu reklamy je založena na výchozí měně a bude upravena na měnu odpovídající místu uživatele.
   • Hodnocení se zobrazí pouze tehdy, když je vyšší než čtyři hvězdičky a počet recenzí je větší než 100.
  Videa, která se zobrazují v reklamních jednotkách s nabídkou odměny, musí být kratší než 30 sekund.
  Responzivní obsahová reklama
  Poznámka: Abyste mohli responzivní obsahové reklamy používat, musíte v kampani vybrat možnost „webové stránky“.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou služba AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Nadpis: Zadejte první řádek reklamy, který nesmí přesáhnout 30 znaků.  
  • Dlouhý nadpis: Zadejte první řádek reklamy, který se zobrazí místo krátkého nadpisu u větších reklam. Může mít až 90 znaků a může se zobrazovat s popisem nebo bez něj.
  • Popis: Zadejte popis propagovaného webu o maximální délce 90 znaků. Popis navazuje na nadpis a uvádí další kontext nebo podrobnosti. 
  • Název firmy: Zadejte název své firmy nebo značky o maximální délce 25 znaků.  
  • Adresa URL videa (nepovinné): Zadejte adresu URL videa, které chcete zobrazit v reklamě. Mějte na paměti:
   • Ve videoreklamách je možné zobrazit i videa YouTube, která nepovolují vkládání.
   • Videoreklamy respektují nastavení soukromí u videa. Videa YouTube nastavená na Soukromé nelze ve videoreklamách zobrazit. Zobrazit lze pouze videa nastavená na Veřejné a Neveřejné.
   • Pokud se z jakéhokoli důvodu nepodaří video načíst, zobrazí se statická koncová karta. Příklad: video je omezeno na určitou zemi
  • Odmítnutí odpovědnosti (nepovinné): Můžete uvést prohlášení, které uživatele informuje o případném požadavku na souhlas a o právních doložkách spojených s reklamou. Prohlášení může mít nejvýše 90 znaků a nesmí obsahovat odkazy na jiné weby ani zdroje.
  • Obrázek na šířku: Nahrajte obrázek na šířku. Musí mít poměr stran 1,91 : 1 a velikost alespoň 600 × 314. Maximální velikost souboru je 5120 kB. 
  • Čtvercový obrázek: Nahrajte čtvercový obrázek (1 : 1) s velikostí alespoň 300 × 300. Maximální velikost souboru je 5120 kB. 
  • Text výzvy k akci: Text, který uživatele nabádá k provedení nějaké činnosti. Může se zobrazovat v různých rozvrženích. Když vyberete možnost „Automaticky“, Google vybere výzvu k akci za vás. Některá rozvržení reklam výzvu k akci neobsahují.
 4. Náhled reklamy zobrazíte kliknutím na položku Náhled.
 5. Klikněte na Vytvořit reklamu
 6. Kroky 1 až 5 opakujte pro každou reklamu, kterou chcete v této kampani vytvořit.
 7. Až s vytvářením reklam skončíte, klikněte na Hotovo.

Kompatibilita typů reklam

Když navrhujete reklamu, je třeba vybrat typ reklamy. Vždy myslete na to, že formáty reklam musí podporovat vybrané typy reklam. Při rozhodování vám pomůže tabulka níže.

Navíc je třeba vybrat reklamní jednotky ve stejném formátu, jaký má reklama, kterou chcete vytvořit. Jinak se reklama nemusí zobrazit. 

 

Typy reklam pro inzerci aplikace (Google Play nebo App Store)

  Text Obrázek HTML5 Videoreklama
Banner ano Ano Ne Ne
Vsunutá ano Ano Ne Ano
S nabídkou odměny Ano Ano Ne Ano
Nativní reklamy Ano Ano Ne Ano
Spuštění aplikace Ano Ano Ne Ano

 

 

Typy reklam pro inzerci aplikace hostované jinde

  Text Obrázek HTML5 Videoreklama
Banner Ne Ano Ano ne
Vsunutá reklama Ne Ano Ano Ne
S nabídkou odměny Ne Ano Ano Ne
Nativní reklamy ne Ano Ano Ne
Spuštění aplikace Ne Ano Ne Ne

 

 

Typy reklam pro inzerci webové stránky

  Text Obrázek HTML5 Video RDA
Banner Ne Ano Ano Ne Ano
Vsunutá reklama Ne Ano Ano Ne Ano
S nabídkou odměny ne Ne Ne Ne Ano
Nativní reklamy ne Ano Ne Ne Ano
Spuštění aplikace Ne Ano Ne Ne Ano

 

Kompatibilitu typů reklam ovlivňuje i typ cíle kampaně. Při výběru typu cíle kampaně se řiďte tabulkou níže.

Tabulka kompatibility typů cíle kampaně s typy reklamy

Poznámka: Když jako typ cíle použijete cenu za instalaci, budete moci textové reklamy, videoreklamy a grafické reklamy použít jen v kampaních inzerujících aplikace na Google Play. Jiné obchody s aplikacemi ani webové stránky je v současné době nepodporují.

   

Typy cíle kampaně

Reklama

Typ reklamy

Max. CPI Zprostředkované reklamy Počet zobrazení Procenta zobrazení Počet kliknutí
Aplikace v Google Play Text Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Video Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Obrázek Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Aplikace v App Store Text Beta Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Video Beta Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Obrázek Beta Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Aplikace v jiném obchodě Obrázek Nepodporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
HTML 5 Nepodporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Web Obrázek Nepodporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
HTML 5 Nepodporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Responzivní formát Nepodporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Text Nepodporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka