Kampaně

Vytvoření nové kampaně

Reklamy se v kampaních budou zobrazovat pouze v případě, že v účtu Google Ads propojeném s účtem AdMob budete mít aktuální fakturační údaje.

 

Kampaň představuje seskupení reklam. Každá kampaň může obsahovat více reklam s různými reklamními cíli. Pro odlišné reklamní cíle by měli inzerenti vytvořit samostatné kampaně. Reklama je to, co se uživatelům zobrazí v telefonu. Ve službě AdMob využíváte reklamy k propagaci svých aplikací a kampaně k uspořádání reklam. Můžete například vytvořit kampaň s názvem Nexus 7, která bude obsahovat několik reklam cílených na uživatele zařízení Nexus 7.

Když navrhujete reklamu, je třeba vybrat typ reklamy. Vždy myslete na to, že formáty reklam musí podporovat vybrané typy reklam. Při rozhodování vám pomůže tabulka níže.

Navíc je třeba vybrat reklamní jednotky ve stejném formátu, jaký má reklama, kterou chcete vytvořit. Jinak se reklama nemusí zobrazit.

  Typy reklam
  Textová (weby) Textová (aplikace) Grafická (weby) Grafická (aplikace) HTML5 Video (aplikace)
Banner ano ano ano ano ano ne
Vsunutá reklama ano ano ano ano ano ano
S nabídkou odměny ne ne ne ne ne ano
Nativní reklamy ne ano ano ano ne ano

Novou kampaň vytvoříte následujícím postupem. Nastavíte její název, cíle a časový rozvrh, vyberete reklamní jednotky a cílení a pak navrhnete reklamu. 

Spuštění nové kampaně

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Klikněte na položku Kampaně.
 3. Klikněte na Vytvořit kampaň
Poznámka: Může trvat až 6 hodin, než se začnou v nové kampani zobrazovat reklamy. 

Úvodní nastavení 

Kampaň nastavíte podle následujícího postupu. Nejprve nastavte typ kampaně a typ cíle:

 1. Typ kampaně: Vyberte typ kampaně.
 2. Vlastní reklama: Kampaň, jež propaguje vaše vlastní aplikace a webové stránky.
 3. Přímý prodej: Kampaň, kterou vytvoříte pro inzerenta.
 4. Typ cíle: Nastavením cíle určíte, jak bude kampaň měřena. 
  • Zprostředkované reklamy (doporučeno pro záložní reklamy): Vaše reklamy soutěží ve zprostředkovacím řetězci. Používá se přitom eCPM, kterou lze optimalizovat s ohledem na záložní reklamy.
  • Počet zobrazení: Nastavte počet zobrazení pro svou kampaň.
  • Počet kliknutí: Nastavte počet kliknutí pro svou kampaň.
  • Procento zobrazení: Nastavte procento denních zobrazení, která mají směřovat na vaši kampaň. 
 5. Klikněte na Pokračovat.

Výběr reklamních jednotek a cílení

Při výběru reklamních jednotek postupujte takto:
 1. Klikněte na Přidat reklamní jednotky
 2. Zaškrtněte políčko vedle reklamních jednotek, které chcete v této kampani zobrazovat. Tím je přidáte do seznamu vybraných reklamních jednotek. Pokud chcete přidat všechny dostupné reklamní jednotky, klikněte na možnost Vybrat vše.
 3. Klikněte na Potvrdit.
Chcete-li nastavit cílení na uživatele, klikněte na možnost Pokročilé cílení a následně na všechna kritéria, která chcete upravit:
 1. Místa: Vyberte geografické oblasti, na které chcete cílit.
  • Chcete-li vybrat konkrétní oblasti, klikněte na Chci vybrat….
  • Pokud žádné konkrétní cílení na geografické oblasti vybrat nechcete, klikněte na Všechny země a území.
 2. Jazyky: Vyberte jazyky, na které chcete cílit.
 3. Vychází se z jazykových nastavení zařízení uživatele.
 4. Výchozí hodnota tohoto pole je angličtina.
 5. Poskytovatelé internetových služeb: Vyberte poskytovatele připojení k internetu, na které chcete cílit.
 6. Výchozí hodnota v tomto poli je Všichni poskytovatelé připojení a sítě Wi-Fi.
 7. Zařízení a verze operačních systémů: Vyberte zařízení a verze operačních systémů, na které chcete cílit.
 8. Výchozí hodnota tohoto pole je Všechny verze operačních systémů a všechna zařízení.
 9. Demografické skupiny: Umožňuje reklamy Cílit na konkrétní skupiny zákazníků, u nichž je největší pravděpodobnost, že o inzerovanou aplikaci budou mít zájem. Příklad: Aplikace pro nastávající matky cílená na ženy ve věku 18-44 let.
  • Výchozí hodnota tohoto pole je Všechny dostupné demografické skupiny.
  Čím konkrétnější demografické cílení stanovíte, tím menšímu počtu zákazníků se reklamy v cílené kampani zobrazí. To může být vhodné v případě specializovaných aplikací. U všeobecných aplikací můžete demografické cílení zobecnit a rozšířit tak své publikum.
 10. Klikněte na Pokračovat.

Úprava kampaně a jejího cíle

 1. Název: Zadejte název kampaně. Uživatelům se název kampaně zobrazovat nebude.
 2. Cíl: Určete konkrétní cíl kampaně. Tento údaj vychází z vybraného typu cíle. Může se jednat o procento zobrazení, počet zobrazení nebo počet kliknutí, jehož má kampaň dosáhnout. 
  Před nastavením cíle této kampaně je vhodné si prostudovat historické údaje ohledně provozu, počtu zobrazení a kliknutí. Umožní vám to rozpoznat trendy a pomůže nastavit takový cíl, aby byl ve stanoveném časovém období dosažitelný.
 3. Plán cíle: Nastavte datum zahájení a datum ukončení kampaně. 

  U kampaní, kde je jako typ cíle nastavena zprostředkovaná reklama, můžete nastavit datum ukončení nebo nechat kampaň běžet, dokud se ji nerozhodnete pozastavit.

Chcete-li mít jistotu, že jsou kampaně plně optimalizované, je třeba nastavit u nich přesné cíle. Další informace

Nastavení pokročilých možností

Chcete-li nastavit omezení frekvence nebo rychlost zobrazování reklam, klikněte na Pokročilé možnosti:

 1. Omezení frekvence: Omezení frekvence umožňuje omezit, kolikrát se reklamy zobrazí stejnému uživateli. Další informace
 2. Rychlost zobrazování reklam: Můžete nastavit, jakou rychlostí se budou zobrazovat reklamy. Získáte tak kontrolu nad tím, kolik zobrazení získají jednotlivé řádkové položky.
  • Rovnoměrně: Jednotlivé řádkové položky získají za každý den dostatečný počet zobrazení na to, aby nadále směřovaly k dosažení cíle. Tato rychlost se doporučuje v případě, že se snažíte spravovat více kampaní.
  • Co nejrychleji: Daná kampaň bude moci získat potřebný počet zobrazení co nejrychlejším tempem. Nastavením této rychlosti pravděpodobně dané kampani přidělíte zobrazení, která by jinak připadla ostatním kampaním, a zvýšíte tak její šance na dosažení cíle.

Spuštění prognózy splnění cíle

Prognózy vám pomáhají zajistit, aby si kampaně navzájem nekonkurovaly a vy dosáhli svého cíle.

 1. Klikněte na Spustit prognózu.
 2. Podívejte se na výsledky prognózy. V případě potřeby můžete v kampani provést změny a prognózu spustit znovu.
 3. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Vytvoření reklam

Buď můžete reklamy vytvořit nyní, nebo se k tomuto kroku můžete vrátit později. Stačí kliknout na název kampaně, následně na kartu Reklamy a poté postupujte podle níže uvedených kroků. 

Reklamy v kampani musí splňovat zásady platformy Google. Další informace
 1. Klikněte na Vytvořit novou reklamu.
 2. Vyberte, co inzerujete: 
  • Aplikace v Google Play: Aplikaci lze vyhledat podle názvu aplikace, jména vývojáře nebo ID aplikace, výsledky pak využijeme k vytvoření reklamy.
  • Aplikace v App Store: Aplikaci lze vyhledat podle názvu aplikace, jména vývojáře nebo ID aplikace, výsledky pak využijeme k vytvoření reklamy.
  • Aplikace hostovaná jinde: Zadejte koncovou URL, kam má služba AdMob nasměrovat uživatele, když na reklamu kliknou.
  • Webová stránka: Zadejte koncovou URL, kam má služba AdMob nasměrovat uživatele, když na reklamu kliknou.
 3. Vyberte typ reklamy a zadejte k ní relevantní podrobnosti:

  Poznámka: Typ reklamy by měl být kompatibilní s dříve vybranými reklamními jednotkami a s tím, co inzerujete. 

  Textová reklama

  Textové reklamy tvoří řádky textu.

  Propagace aplikace
  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Aplikace/Web: Klikněte na tlačítko Aplikace, pokud již není zvoleno.
  • Aplikace: Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte aplikaci, kterou bude reklama propagovat.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Nadpis: Zadejte zprávu pro uživatele o maximální délce 25 znaků.
  • Text reklamy: Zadejte popis propagované aplikace o maximální délce 35 znaků.
  Propagace webu
  • Aplikace/Web: Klikněte na tlačítko Web, pokud již není zvoleno.
  • Viditelná URL: Adresa webu, která se objeví v reklamě. Tato adresa URL je v reklamě viditelná.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Nadpis: Zadejte zprávu pro uživatele o maximální délce 25 znaků.
  • Text reklamy: Zadejte popis propagované aplikace o maximální délce 35 znaků.
  Grafická reklama

  Grafické reklamy tvoří jeden nahraný obrázkový soubor.

  Propagace aplikace
  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Aplikace/Web: Klikněte na tlačítko Aplikace, pokud již není zvoleno.
  • Aplikace: Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte aplikaci, kterou bude reklama propagovat.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Nahrání obrázku: Nahrajte z počítače obrázkový soubor, který bude použit jako reklama.
  Propagace webu
  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Aplikace/Web: Klikněte na tlačítko Web, pokud již není zvoleno.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Nahrání obrázku: Nahrajte z počítače obrázkový soubor, který bude použit jako reklama.
  Reklama ve formátu HTML5
  Reklamy ve formátu HTML5 jsou k dispozici pouze v případě, že inzerujete web nebo aplikaci hostovanou někde jinde.  

  Reklamy ve formátu HTML5 tvoří jeden nahraný soubor ZIP obsahující reklamu ve formátu HTML5 vytvořenou v nástroji Google Web Designer.

  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Kreativa: Nahrajte z počítače jeden soubor ZIP s reklamou ve formátu HTML5 vytvořenou v nástroji Google Web Designer, který bude použit jako reklama.
  Videoreklama

  V současné době jsou podporována pouze videa YouTube.

  Videoreklamy jsou k dispozici pouze v případě, že aplikaci inzerujete v obchodě Google Play nebo App Store.

  • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
  • Aplikace: Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte aplikaci, kterou bude reklama propagovat.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po klepnutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Adresa URL videa: Zadejte adresu URL videa, kterou chcete zobrazit v reklamě. V automaticky vygenerovaném náhledu videa můžete zkontrolovat, jestli je odkaz na video správný. Poznámky:
   • Ve videoreklamách je možné zobrazit i videa YouTube, která nepovolují vkládání.
   • Videoreklamy respektují nastavení soukromí u videa. Videa YouTube nastavená na Soukromé nelze ve videoreklamách zobrazit. Zobrazit lze pouze videa nastavená na VeřejnéNeveřejné.
   • Pokud se z jakéhokoli důvodu nepodaří video načíst, zobrazí se statická koncová karta. Příklad: video je omezeno na určitou zemi
  • Nadpis: Zadejte zprávu pro uživatele o maximální délce 25 znaků.
  • Popis: Zadejte popis propagované aplikace o maximální délce 70 znaků.
  • Uvedené informace: Toto pole se vyplní automaticky. Obsahuje další informace, jako je cena a hodnocení (pokud jsou k dispozici) z příslušného obchodu s aplikacemi, které použijeme ke zlepšení této reklamy.
   • Cena v náhledu reklamy je založena na výchozí měně a bude upravena na měnu odpovídající místu uživatele.
   • Hodnocení se zobrazí pouze tehdy, když je vyšší než čtyři hvězdičky a počet recenzí je větší než 100.
  Videa, která se zobrazují v reklamních jednotkách s nabídkou odměny, musí být kratší než 30 sekund.
  Responzivní obsahová reklama
  Abyste mohli používat responzivní obsahové reklamy, musíte v kampani vybrat možnost „webové stránky“.
  • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou služba AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
  • Nadpis: Zadejte první řádek reklamy, který nesmí přesáhnout 30 znaků.  
  • Dlouhý nadpis: Zadejte první řádek reklamy, který se zobrazí místo krátkého nadpisu u větších reklam. Může mít až 90 znaků a může se zobrazovat s popisem nebo bez něj.
  • Popis: Zadejte popis propagovaného webu o maximální délce 90 znaků. Popis navazuje na nadpis a uvádí další kontext nebo podrobnosti. 
  • Název firmy: Zadejte název své firmy nebo značky o maximální délce 25 znaků.  
  • Adresa URL videa (nepovinné): Zadejte adresu URL videa, které chcete zobrazit v reklamě. Mějte na paměti:
   • Ve videoreklamách je možné zobrazit i videa YouTube, která nepovolují vkládání.
   • Videoreklamy respektují nastavení soukromí u videa. Videa YouTube nastavená na Soukromé nelze ve videoreklamách zobrazit. Zobrazit lze pouze videa nastavená na Veřejné a Neveřejné.
   • Pokud se z jakéhokoli důvodu nepodaří video načíst, zobrazí se statická koncová karta. Příklad: video je omezeno na určitou zemi
  • Odmítnutí odpovědnosti (nepovinné): Můžete uvést prohlášení, které uživatele informuje o případném požadavku na souhlas a o právních doložkách spojených s reklamou. Prohlášení může mít nejvýše 90 znaků a nesmí obsahovat odkazy na jiné weby ani zdroje.
  • Obrázek na šířku: Nahrajte obrázek na šířku. Musí mít poměr stran 1,91 : 1 a velikost alespoň 600 × 314. Maximální velikost souboru je 5120 kB. 
  • Čtvercový obrázek: Nahrajte čtvercový obrázek (1 : 1) s velikostí alespoň 300 × 300. Maximální velikost souboru je 5120 kB. 
  • Text výzvy k akci: Text, který uživatele nabádá k provedení nějaké činnosti. Může se zobrazovat v různých rozvrženích. Když vyberete možnost „(Automaticky)“, vybere Google výzvu k akci za vás. Některá rozvržení reklam výzvu k akci neobsahují.
 4. Náhled reklamy zobrazíte kliknutím na položku Náhled.
 5. Klikněte na Vytvořit reklamu
 6. Kroky 1 až 4 opakujte pro každou reklamu, kterou chcete v této kampani vytvořit.
 7. Až s vytvářením reklam skončíte, klikněte na Hotovo.
Reklamy se v kampaních budou zobrazovat pouze v případě, že v účtu Google Ads propojeném s účtem AdMob budete mít aktuální fakturační údaje.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory