Raporty

Dodawanie wymiarów do tabel raportów

Wymiary, podobnie jak danefiltry, określają, jakie informacje wyświetlają się w raportach. Dzięki wymiarom możesz podzielić dane w raporcie ze względu na atrybuty, takie jak format reklamy lub platforma, na której obejrzano reklamę. Możesz dodać wiele wymiarów do raportów, by analizować dane z większą dokładnością.

Do czego służą wymiary?

Wymiary określają sposób organizacji raportu. Jeśli np. chcesz wyświetlić zarobki z podziałem na kraje, możesz dodać wymiar Kraj. Dodanie kolejnych wymiarów spowoduje przeorganizowanie i doprecyzowanie danych.

Gdzie można znaleźć wymiary w raporcie?

Listę wymiarów dostępnych w raporcie można wyświetlić lub ukryć, klikając ikonę Edytuj u góry tabeli raportu. Są wyświetlane na pasku bocznym po prawej stronie tabeli.

Wymiary już używane w raporcie są oznaczone nagłówkami kolumn i pojawiają się po lewej stronie tabeli raportu.

Domyślne raporty u góry strony „Raporty” zawierają różne zestawy danych i wymiarów. Weź pod uwagę te różnice, jeśli tworzysz nowy raport na podstawie już istniejącego.

 

Zmiana wyświetlanych wymiarów

Nie wszystkie dostępne wymiary są domyślnie wyświetlane w raportach. Możesz edytować tabelę raportu, by wybrać wymiary, które mają się wyświetlać.

Aby zmienić wymiary widoczne w raporcie, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyświetl raport i kliknij na górze strony ikonę Edytuj, by otworzyć listę dostępnych wymiarów i danych.
  2. Kliknij wymiar, który chcesz dodać do raportu lub z niego usunąć. Wybrane wymiary automatycznie pojawią się w raporcie.
  3. Kliknij ikonę Edytuj, by zamknąć listę dostępnych wymiarów i danych.
     
    Porządek wymiarów w raporcie zależy od tego, w jakiej kolejności je dodasz. Możesz dodawać i usuwać wymiary w dowolnej kolejności.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?