Kişiselleştirilmiş optimizasyon ipuçları alın, hesap sağlığınızı anlayın ve geliştirilmiş "AdMob Sayfam"da tamamlama sürecini ayarlayın.

Politikalar

Davranış politikaları

AdMob, yayıncıların, AdMob'u ve Google reklamlarını kullanarak uygulamalardan kazanç elde etmelerine olanak tanır. AdMob'a katılmak isteyen yayıncılar, aşağıda açıklanan eklemeler ve istisnalar da dahil olmak üzere çevrimiçi AdSense program politikalarımıza uymalıdır. Bu politikalara uymadığınız takdirde, istediğimiz zaman uygulamanıza reklam sunmayı durdurma ve/veya AdMob hesabınızı devre dışı bırakma hakkını saklı tutarız.

AdSense politikalarıyla ilgili istisnalar

Prensipte, tüm AdMob yayıncıları çevrimiçi program politikalarımıza uymalıdır, ancak AdSense ile AdMob'da farklılık gösteren belirli politikalar mevcuttur. Lütfen aşağıdaki istisnaları inceleyin.

İstisnaları görüntüleyin

Reklam davranışı

AdMob, Google Mobile Ads SDK'sını kullanan mobil uygulamaların yararlanabileceği bir reklam yenileme işlevine sahiptir. Yenileme hızı, SDK'da belirtilen aralığın dışındaki bir değere ayarlanamaz.

Geçersiz tıklamalar ve gösterimler

Yayıncılar, kendi reklamlarını tıklayamaz veya manuel olarak uygulananlar da dahil olmak üzere, gösterim ve/veya tıklama sayısını yapay olarak artıran hiçbir yöntem kullanamaz. Kendi reklamlarınızı tıklayarak test etmenize izin verilmez.

Geçersiz tıklamalar oluşturmamak amacıyla lütfen test reklamlarını (Android ve iOS için) kullanın.

Geçersiz tıklamalar ve gösterimler hakkında daha fazla bilgi edinin

Google, geçersiz etkinlikleri çok ciddiye alır ve reklamverenin maliyetlerini ya da yayıncının kazançlarını yapay olarak artırabilecek bir kullanım modeline uyup uymadıklarını belirlemek için tüm tıklamaları ve gösterimleri analiz eder. Bir AdMob hesabının, reklamverenlerimiz açısından risk teşkil edebileceğini tespit edersek, reklamverenlerimizin çıkarlarını korumak için ilgili hesabı devre dışı bırakabiliriz.

Geçersiz etkinlik veya politikalarımızın ihlal edilmesi gerekçesiyle hesapları devre dışı bırakılan yayıncıların, Google'ın yayıncılara para kazandırmaya yönelik başka çözümlerine tekrar katılmasına izin verilmeyebilir. Başka bir deyişle, örneğin, bir yayıncının AdMob hesabının geçersiz etkinlik veya politika ihlâlleri gerekçesiyle devre dışı bırakılması halinde, o yayıncı para kazanmak için AdSense'i kullanamayacaktır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, söz konusu yayıncılar yeni hesaplar açamaz.

Bir yayıncı başka hesaplar açarsa, söz konusu hesaplar yinelenen hesap olarak işaretlenir ve bu hesaplardan biri veya her ikisi devre dışı bırakılır.

Geçersiz etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için Reklam Trafiği Kalitesi Kaynak Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.

Yayıncıların farklı yerleşim ve reklam biçimlerini denemeleri önerilir. Bununla birlikte, aşağıdaki reklam yerleşimi politikalarına uymaları da beklenmektedir.

Reklam yerleşimi politikalarını görüntüleyin

Uygulama Politikaları

AdMob yayıncıları, AdSense yerleşim politikalarının yanı sıra aşağıda bulunan, uygulamaya özel politikalara da uymalıdır:

 • Kullanıcının uygulama veya reklamla gireceği normal etkileşimi kesintiye uğratacağından reklamlar düğmelerin veya diğer nesnelerin çok yakınına veya altına yerleştirilmemelidir.
 • Reklamlar, normal etkileşim sırasında kullanıcıların görüntülemek isteyeceği herhangi bir alanı kaplayacak veya gizleyecek şekilde yerleştirilmemelidir. Reklamlar, kullanıcıların rastgele tıklayacağı veya ekranda parmaklarını koyacağı alanlara yerleştirilmemelidir.
 • Reklamlar, ekranın "kör noktasına" yerleştirilmemelidir. Reklam tıklanmaksızın ekrandan çıkılabilmelidir (örneğin "geri" veya "menü" düğmesi). Aksi takdirde, kullanıcı, uygulamadan ana sayfa düğmesiyle çıkacağı konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Reklamlar, cihazın arka planında veya uygulama ortamının dışında çalışan uygulamalara yerleştirilmemelidir. Reklamın hangi uygulamayla ilişkili olduğu veya hangi uygulamada yürütüldüğü kullanıcı tarafından açıkça anlaşılabilmelidir. Örnekler: widget'larda sunulan reklamlar; uygulama açılmadan önce veya açıldıktan sonra başlatılan reklamlar.
 • Reklamlar, uygulamanın temel içeriğinin görünmesine engel olacak şekilde yerleştirilmemelidir. Reklamlar, uygulamanın temel içeriğinde ve işlevlerinde gezinmeyi veya bunlarla etkileşimde bulunmayı engelleyecek şekilde yerleştirilmemelidir. Örnek: kullanıcı uygulama içinde bir yeri her tıkladığında tetiklenen geçiş reklamları.
 • Yayıncıların, teşekkür ederiz, hata, giriş veya çıkış ekranları gibi, içeriğe dayalı olmayan sayfalara reklam yerleştirmelerine izin verilmemektedir. Bunlar, ziyaretçilerin uygulamayı başlattıktan sonra, uygulamadan çıkma ihtimali öncesinde ya da ekranda satın alma veya indirme gibi belirli bir işlemi yaptıktan sonra görebileceği ekranlardır. Bu türden ekranlarda odak noktasını oluşturan reklamlar ziyaretçilerde asıl içeriği reklamların oluşturduğu doğrultusunda bir kafa karışıklığına neden olabilir. Bu nedenle bu türden ekranlara reklam yerleştirmeyin.
  Lütfen uygulama rehberliğini de inceleyin.

Uygulama içi reklamlar

Uygulamalar, reklam isteğinde bulunmak için yalnızca SDK'yı kullanmalıdır.

 

Ödeme programları sunan uygulamalar

Reklamları tıklayan, web'de gezinen, e-postaları okuyan veya diğer benzer görevleri gerçekleştiren kullanıcılara ödeme yapma ya da teşvikler sağlama taahhüdünde bulunan uygulamalara Google reklamları yerleştirilemez. Geçersiz gösterimlere veya tıklamalara yol açabileceğinden, bu tür uygulamalara Google reklamları yerleştirmek yasaktır. Benzer şekilde, önceliği bu tür hizmetlere trafik sağlamak olan, bu tür hizmetlerin tanıtımını yapan veya nasıl uygulanacağı hakkında eğitim materyalleri sunan uygulamalara da Google reklamları yerleştirilemez.

Uygulamanızda bir üçüncü taraf sitesi gösterme

Bir sitenin bir çerçeve içinde başkasına ait bir siteyi göstermesi içerik çerçeveleme olarak değerlendirilir. Yayıncıların, üçüncü taraflara ait içerikleri çerçevelemelerine ve söz konusu içeriğin sahiplerinden izin almadan para kazanmalarına izin verilmez.

Yayıncı içeriğin sahibiyse, kendi uygulamasında bu içeriği çerçeveleyip bundan para kazanabilir. Ancak çerçevelenen içerik zaten Google Ads'e para kazandıran bir içerikse, çerçevelenen içeriğin mobil uygulamadaki sürümünde AdSense veya AdMob'a ait herhangi bir ek kod bulunmamalıdır.

Alt sendikasyon ve reklam ağı uyumlulaştırması

Yayıncılar, alt sendikasyon ilişkilerine giremez (diğer bir deyişle, Google, aracı bir taraf üzerinden ilişki kurmak yerine, yayıncı ile doğrudan bir ilişki içinde olmalıdır).

Alt sendikasyon ve reklam ağı uyumlulaştırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Sınırlı bilgi paylaşımı

 • Metrikler: Yayıncılar, AdMob raporları konsoluna erişimi paylaşamaz (hangi metriklerin paylaşılacağı konusunda AdMob'un önceden yazılı onayı olmaması halinde).
 • Kod: Yayıncılar, kaynak Google SDK'sı kodunu veya derlenmemiş Google SDK'sı kodunu herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamaz.

AdMob Uyumlulaştırması

AdMob'un ağ uyumlulaştırma hizmetinin amacı, reklam borsaları, aracılar veya optimize edicilerden gelen taleplere değil üçüncü taraf reklam ağlarının birinci taraf reklamveren taleplerine erişim sağlamaktır. AdMob'da, AdMob reklam ağı uyumlulaştırması özellikleri aracılığıyla yayınlanan reklamlara ilişkin raporlama, üçüncü taraf reklam ağlarından gelen raporlamadan farklılık gösterebilir. AdMob'un, raporlamadaki farklılıklarla veya üçüncü taraf reklam ağları ya da yazılımlarının performansı veya sonuçlarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Aşağıdaki politikalar, AdMob’un ağ uyumlulaştırma özelliğini veya başka bir uyumlulaştırma özelliğini kullanan yayıncılar için geçerlidir:

 • Yayıncılar Google Yayıncı Politikalarına uyacaktır;
 • Yayıncı AdMob tarafından sağlanabilecek ek uygulamalara ve teknik kurallara uyacaktır;
 • Yayıncı, AdMob'un uyumlulaştırma hizmetini Yayıncının herhangi bir üçüncü taraf reklam ağıyla sözleşmesini ihlal edecek şekilde kullanamaz;
 • AdMob gelir paylaşımında ödeme yalnızca yayıncıya yapılır;
 • AdMob'un herhangi bir üçüncü tarafa destek sağlama, uyumluluk garanti etme veya herhangi bir üçüncü tarafla uyumsuzlukların çözümünü ele alma yükümlülüğü yoktur;
 • Yayıncılar, belirli bir gösterime yönelik reklam açık artırmasına müdahale etme, kötüye kullanım veya haksız avantaj elde etme amacıyla Google reklamları için tekrarlanan reklam çağrıları yapamazlar.
 • Uygulama platformu özelliklerini kullanan yayıncıların, gerçek, tahmini veya diğer gerçek zamanlı fiyatlandırma bilgilerine göre reklam isteklerini dinamik ya da programatik olarak atayan herhangi bir aracı (yayıncının kendi sistemi dahil) üzerinden gösterim fırsatını aktarmasına izin verilmez. Uygulama platformu özellikleri arasında teklifli sistem de yer alır.

Beta özellikler

Bazı özellikler, "beta" olarak tanımlanmıştır veya başka şekilde desteklenmeyen özellikler olabilir ("beta özellikler"). Google kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda beta özellikleri sunmayı durdurabilir. Google, kendi karar verme yetkisine bağlı olarak, beta özelliklere ilişkin herhangi bir teknik destek hizmeti vermeyebilir. Yayıncılar, herhangi bir üçüncü tarafa beta özellikler hakkında, genele açık olmayan beta özelliklerin bulunduğuna dair veya beta özelliklere erişim ile ilgili hiçbir bilgiyi ifşa edemez.

Kişiselleştirilmiş reklamcılık

Google, ilgi alanlarını ve demografik bilgileri (örneğin, "spor tutkunları") oluşturmak üzere, reklamın yayınlandığı cihazın reklam kimliğini kullanabilir. İlgi alanları, demografik bilgiler ve diğer veriler, kullanıcıyı daha iyi hedefleyen reklamlar yayınlamak amacıyla kullanılabilir. Ek olarak, uygulamanıza ait gizlilik politikasının, Google Mobile Ads SDK'sı üzerinden sunulan kişiselleştirilmiş reklamcılık (eski adıyla ilgi alanına dayalı reklamcılık) kullanımını yansıtacak şekilde güncellenmesi gerekebilir. Lütfen birkaç dakikanızı ayırıp uygulamanızın gizlilik politikalarını inceleyin ve güncel olduklarından emin olun. Yayıncı sayfaları ve yasalar ülkelere göre değişiklik gösterdiğinden, belirli bir gizlilik politikası ifadesi öneremiyoruz.

Reklam Ayarları, kişiselleştirilmiş reklamcılığı (eski adıyla ilgi alanına dayalı reklamcılık) tamamlayacak şekilde, kullanıcıların ilgi alanlarını ve demografik bilgilerini görüntülemesine ve düzenlemesine izin verir. Bazı kullanıcılar, kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakabilir.

Son güncelleme tarihi: 23 Ocak 2018

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73175
false