Отчети

Общ преглед на отчетите в AdMob

Отчетите в AdMob са проектирани да Ви информират колко са приходите Ви и кои фактори въздействат върху тях. Те включват диаграми и таблици, за да можете да виждате тенденциите и да сравнявате важни показатели. Също така можете да персонализирате и запазвате отчети, за да Ви помагат да следите промяната на нещата във времето.

Персонализирайте информацията в отчетите, за да разберете данните по-добре:

  • Филтри: Използвайте филтри, за да разберете отчетните си данни, да намирате тенденции и да правите разбивки, за да стигнете до информацията, от която действително се нуждаете. Посредством филтри можете да разглеждате конкретни приложения, рекламни елементи, държави или региони, както и формати за посочен период от време. Добавете няколко филтъра към отчетите си, за да прецизирате допълнително данните.
  • Величини: Те помагат да извършвате разбивки на отчетните данни по определени атрибути, като например рекламния формат или платформата, на която е видяна дадена реклама.
  • Показатели: Чрез показателите указвайте какво се измерва или анализира. Те са количествени измервания на стойностите от данните Ви и можете да ги използвате, за да разберете по-добре приходите и трафика си.

 

Ако участвате в профил в AdMob с много потребители, запазените от Вас отчети ще бъдат добавяни към библиотеките с отчети на всички членове на профила. Научете повече

Преглед на отчети с големи набори от данни

Отчетите, които виждате в AdMob, са ограничени до 50 000 реда данни. Ако отчетът Ви превишава този лимит, ще се виждат само първите 50 000 реда. Общите стойности, показвани в него обаче, отразяват точно целия набор от данни, включително редовете след ограничението от 50 000.

Ако отчетът Ви съдържа повече от 50 000 реда, можете да го разделите на по-малки диапазони. За да прегледате годишните отчетни данни например бихте могли да изготвите 12 месечни отчета вместо 1 годишен.

Лимитът от 50 000 реда не влияе върху показването на рекламите или събирането и проследяването на данните. Това е само ограничение за количеството данни, които се виждат във всеки отчет, изготвен от AdMob.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си