Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Giới thiệu về nguồn quảng cáo đặt giá thầu của AdMob

Các nguồn quảng cáo đặt giá thầu cạnh tranh trong phiên đấu giá theo thời gian thực để thực hiện các yêu cầu quảng cáo, nhờ đó có thể cạnh tranh trong một phiên đấu giá hợp nhất. Điều này giúp đảm bảo bạn nhận được mức doanh thu cao nhất cho các lượt hiển thị.

Các loại nguồn quảng cáo đặt giá thầu

Có hai loại nguồn quảng cáo đặt giá thầu: 

  • Những nguồn quảng cáo đặt giá thầu yêu cầu bạn phải thiết lập thì mới có thể sử dụng. Để sử dụng những nguồn quảng cáo này, trước tiên bạn phải thiết lập mối quan hệ đối tác và thêm nguồn quảng cáo đó vào tài khoản AdMob của mình. Sau khi bạn thêm một nguồn quảng cáo vào tài khoản của mình, nguồn quảng cáo đó sẽ xuất hiện trong thanh bên trên trang Nguồn quảng cáo. Bạn cũng có thể phải tích hợp với SDK của các nguồn quảng cáo đó và/hoặc liên kết các đơn vị quảng cáo của mình. Bạn phải thêm những nguồn quảng cáo này vào một nhóm dàn xếp để có thể đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của mình.

    Tìm hiểu thêm về quy trình thiết lập bổ sung mà những nguồn quảng cáo này yêu cầu.

  • Những nguồn quảng cáo đặt giá thầu không yêu cầu thiết lập. Những nguồn quảng cáo này đã được đưa vào tài khoản của bạn và tự động đặt giá thầu cho khoảng không quảng cáo. Những nguồn quảng cáo này xuất hiện trong thanh bên trên trang Nguồn quảng cáo trước khi bạn thiết lập bất kỳ nguồn quảng cáo nào khác. Bạn cũng có thể phân tích hiệu suất của những nguồn quảng cáo này trong báo cáo Hoạt động quảng cáo. Những nguồn quảng cáo này không được thêm vào nhóm dàn xếp vì được đưa vào Mạng AdMob.

    • Một số người mua thuộc danh mục này cũng có thể yêu cầu thiết lập bổ sung (không bắt buộc), chẳng hạn như tích hợp với SDK và liên kết đơn vị quảng cáo. Theo mặc định, những nguồn quảng cáo này sẽ tự động đặt giá thầu cho khoảng không quảng cáo của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn hoàn tất việc thiết lập bổ sung trong nhóm dàn xếp.

      Những nguồn quảng cáo đặt giá thầu không yêu cầu thiết lập bổ sung sẽ thuộc Mạng AdMob. Trước đây, chúng tôi không liệt kê riêng những nguồn quảng cáo này. Tuy nhiên, giờ đây bạn có thể xem những nguồn quảng cáo thuộc Mạng AdMob trên trang Nguồn quảng cáo và trong báo cáo Hoạt động quảng cáo.

Chế độ cài đặt lọc quảng cáo cho nguồn quảng cáo đặt giá thầu

Bạn có thể điều chỉnh chế độ cài đặt lọc quảng cáo cho những nguồn quảng cáo đặt giá thầu đủ điều kiện, thậm chí cả những nguồn quảng cáo đã được thêm vào tài khoản của bạn. Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ cài đặt lọc quảng cáo cho nguồn quảng cáo đặt giá thầu của bạn.

Những nguồn quảng cáo đặt giá thầu yêu cầu thiết lập

Những nguồn quảng cáo sau đây yêu cầu bạn phải thiết lập thêm thì mới có thể bắt đầu đặt giá thầu cho các yêu cầu quảng cáo của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về từng nguồn quảng cáo, hãy tham khảo những nguồn quảng cáo hỗ trợ đặt giá thầu và yêu cầu thiết lập.

Nguồn quảng cáo Yêu cầu hợp tác Hỗ trợ thiết lập mối quan hệ đối tác trong AdMob Yêu cầu sử dụng SDK của bên thứ ba Yêu cầu liên kết đơn vị quảng cáo

Ad Generation

   

AppLovin

 

Equativ (trước đây là Smart AdServer)

   

Fluct

   

Improve Digital

     

Index Exchange

   

InMobi Exchange

   
Liftoff Monetize   

Media.net

   

Meta Audience Network

Mintegral (Beta)  

Mobfox

     
Nexxen    
OneTag Exchange    

OpenX

   
Pangle  

PubMatic

   

Rubicon (Magnite)

   

Sharethrough

   

Smaato

   

Sonobi

   

Triplelift (Thử nghiệm)

     
Verve Group    

Yieldmo

   

YieldOne

   

 

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập một nguồn quảng cáo đặt giá thầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập mối quan hệ đối tác với một số nguồn quảng cáo ngay trong tài khoản AdMob

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính