Notifikation

Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Rapporter

Brug annonceomsætning på eksponeringsniveau

Annonceomsætning på eksponeringsniveau hjælper dig med at beregne mere nøjagtige data om dine appbrugeres levetidsværdi (LTV, lifetime value). LTV er en vigtig metric, som du kan bruge til at vælge den rette strategi for brugeranskaffelse og indtægtsgenerering. 

Når du aktiverer annonceomsætning på eksponeringsniveau, sender AdMob annonceomsætningen for hver annonceeksponering, der vises på brugerens enhed, tilbage. Ved hjælp af dine interne systemer eller andre tredjepartsværktøjer kan du derefter bruge disse data til at få en bedre forståelse af dine brugeres aktivitet.

Brug kohorterapporten, hvis du vil have, at AdMob skal samle og analysere dine LTV-data.

Sådan fungerer det

Når en annonceeksponering vises, sender Google Mobile Ads SDK omsætningsværdien for annoncen, valutaen og præcisionsniveauet til din app.

Bemærk! USD er den eneste valuta, der bruges til annonceomsætning på eksponeringsniveau.

Følgende tabel indeholder de tilgængelige præcisionsniveauer, og hvad de betyder. 

Præcisionsniveau Betydning
Præcis

Præcis: Den eksakte værdi, der er betalt for annoncen. Denne mulighed er kun tilgængelig for AdMob-netværks- og budgivningsannoncekilder. Hvis AdMob ikke kan angive en nøjagtig værdi for budgivningsannoncekilden, vil præcisionen blive estimeret.

Bemærk! Vi forventer, at afvigelserne mellem de estimerede annonceindtægter og de faktiske værdier ligger inden for et interval på 10 %.

Estimeret

En annonceværdi, der er estimeret ud fra samlede data.

Hvis du har angivet loginoplysninger for annoncekilden for dine tredjepartsannoncekilder i vandfaldsformidling, bruger AdMob et gennemsnit baseret på historiske data til at anslå værdien.

Bemærk! Vi forventer, at afvigelserne mellem de estimerede annonceindtægter og de faktiske værdier ligger inden for et interval på 10 %.

Angivet af udgiver

Den manuelle CPM, du har angivet for din vandfaldsannoncekildeforekomst i en formidlingsgruppe.

Hvis du ikke har angivet annoncekildens loginoplysninger eller oplysninger om tilknytning af annonceenhed, eller AdMob ikke kan indsamle tilstrækkeligt med data til at estimere annonceværdien for tredjepartsannoncekilden, bruger AdMob den manuelle eCPM, du har angivet.

Ukendt

Når der ikke er nogen datakilder, som AdMob kan bruge til at beregne en omsætningsværdi.

Dette sker for budgivningsannoncekilder, som AdMob angiver en estimeret omsætningsværdi for, hvis der ikke er tilstrækkeligt med data til at beregne værdien.

Bemærk! Nøjagtigheden vil være ukendt for AdMob-kampagner og egenannoncer. I disse tilfælde returnerer AdMob en værdi på 0 USD.

Kom godt i gang

Sådan bruger du annonceomsætning på eksponeringsniveau:

 1. Sørg for, at du bruger den Google Mobile Ads SDK-version, der mindst kræves:
 2. Aktivér indstillingen for annonceomsætning på eksponeringsniveau på din AdMob-konto:
  1. Log ind på din AdMob-konto på https://apps.admob.com.
  2. Klik på Indstillinger på sidebjælken.
  3. Klik på fanen Konto.
  4. Klik på kontakten Annonceomsætning på eksponeringsniveau i sektionen Kontoindstillinger for at aktivere denne indstilling.
 3. Implementer handleren for betalte hændelser i din app. Brug vejledningen til Android, iOS eller Unity.

Ofte stillede spørgsmål

Svar på nogle ofte stillede spørgsmål om annonceomsætning på eksponeringsniveau. 

Udvid alle  Skjul alle
Hvordan adskiller annonceomsætningen på eksponeringsniveau sig fra AdMob-rapporter og -data fra AdMob API?

Annonceomsætning på eksponeringsniveau er bedst egnet til omsætningsdata med høj granularitet og til LTV-beregning. Overvej at bruge annonceomsætning på eksponeringsniveau, hvis du:

 • Hvis du har brug for mere granulerede LTV-data
 • Hvis du selv beregner LTV eller annonceafkast (ROAS, Return on Advertising Spend) på egen hånd
 • Hvis du bruger et internt system eller et tredjepartsværktøj til dataanalyse og/eller ROAS-beregning
 • Hvis du har udviklerressourcer til implementering af annonceomsætning på eksponeringsniveau

Du kan også bruge kohorterapporten.

Annonceomsætning på eksponeringsniveau understøttes som standard af en række måle- og analysevirksomheder. Du kan se listen over understøttede virksomheder for Android, iOS og Unity. Hvis din virksomhed ikke understøttes endnu, kan du muligvis stadig overføre data om annonceomsætning på eksponeringsniveau direkte til din tredjeparts SDK.
Hvordan bruger jeg annonceomsætningsdata på eksponeringsniveau?
Annonceomsætning på eksponeringsniveau giver dig værdier for samlet omsætning og eksponeringer. Den samlede omsætning er summen af ad_value fra alle annonceomsætningshændelser på eksponeringsniveau (kaldes også betalte hændelser i SDK API).
Baseret på det, du indsamler fra SDK'et, kan du se disse data efter annoncekilde, annonceenhed, annonceformat eller andet. 
Bemærk! Du kan se, hvilken annoncekilde der har vist en bestemt betalt hændelse, ved at bruge metoden MediationAdapterClassName() på et vilkårligt annonceformat. Få flere oplysninger om test med formidling til Android, iOS og Unity.

Det samlede antal eksponeringer er antallet af LTV-pingbackhændelser. Sørg for at angive eventuelle hændelser med ad_value på nul for at undgå at underrapportere.

Hvorfor er der en uoverensstemmelse i dataene? 

Der kan forventes en vis uoverensstemmelse mellem annonceæmsætning på eksponeringsniveau for AdMob og tredjepartsnetværk. Afhængigt af din beregning kan der være forskelle ved sammenligning af annonceomsætningsdata på eksponeringsniveau med dine AdMob-rapporter eller en anden datakilde.

Sørg for ikke at bortfiltrere nogen hændelser, når du indsamler annonceomsætningsdata på eksponeringsniveau og beregner LTV.

Hvis du ser en uoverensstemmelse i værdierne med estimeret præcision, kan dette skyldes følgende:

 • Ændringer i bundgrænser og eCPM-udsving: Da værdier med estimeret præcision beregnes ved hjælp af et gennemsnit baseret på historiske data, kan ændringer i bundgrænsen for annonceenheder eller andre CPM-udsving medføre, at værdierne overvurderes eller undervurderes.
 • Nye forekomster af annoncekilder: Hvis optimering er aktiveret, kan det tage AdMob op til 5 dage at generere data for en forekomst af en annoncekilde. I mellemtiden bruges den præcision, udgiveren leverer.

Hvis du ser en uoverensstemmelse i værdierne med udgiverleveret præcision, kan det skyldes uoverensstemmelser mellem den manuelle eCPM og bundgrænsen for annonceenheden fra tredjeparten.

Hvis du bruger manuel eCPM i formidlingsvandfaldet, bruges denne eCPM-værdi til at beregne annonceomsætningsdataene på eksponeringsniveau. Hvis denne eCPM bruges til at rangordne vandfaldsannoncekilder eller ikke matcher tredjepartstannonceenhedens bundgrænse, kan det medføre uoverensstemmelse, da den manuelle eCPM ikke afspejler de faktiske CPM'er, som tredjeparten leverer.

Du kan angive loginoplysninger til vandfaldsannoncekilden, så AdMob kan estimere eCPM og reducere antallet af uoverensstemmelser.

AdMob kan anvende filtrering af ugyldig trafik, efter at eksponeringen er blevet vist. I disse tilfælde kan du opleve afvigelser mellem det, der vises i AdMob-rapporteringen, og de data, der blev registreret via API'en til annonceomsætning på eksponeringsniveau, inden filteret blev anvendt.

Kan jeg integrere med en apptilskrivningspartner?
Du kan se listen over understøttede virksomheder for Android, iOS og Unity. Hvis din virksomhed ikke understøttes endnu, kan du muligvis stadig overføre data om annonceomsætning på eksponeringsniveau direkte til din tredjeparts SDK.
Hvorfor er ad_value = 0 USD?

Hvis AdMob ikke har nok data til at beregne omsætningen for en budgivningsannoncekilde, rapporterer den værdi på 0 USD. Den vil også rapportere Ukendt for præcisionsniveauet. Dette kan ske, hvis annoncekilden er en AdMob-kampagne.

Jeg får en nulværdi for annoncekilden i LTV-pingbacken. Hvad er årsagen til dette?

Hvis du får en nulværdi for en annoncekilde, der bruger vores formidlingsadaptertilbagekald, skyldes det sandsynligvis en fejl i indlæsning af annoncen:

 • iOS: Nulværdi, hvis der ikke blev returneret en annonce
 • Android: Nulværdi, hvis annoncen ikke kunne indlæses

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
6265490610722690734
true
Søg i Hjælp
true
true
true