Ra mắt Trung tâm chính sách mới

Tìm hiểu các vấn đề về chính sách và trạng thái phân phát quảng cáo

Lưu ý: Gần đây, chúng tôi đã thiết kế lại Trung tâm chính sách. Hãy tìm hiểu thêm về nội dung thay đổi

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các loại vấn đề nào ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo và ý nghĩa của các trạng thái phân phát quảng cáo trong Trung tâm chính sách. 

Các vấn đề ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo

Nếu ứng dụng của bạn gặp vấn đề ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo, điều đó có nghĩa là ứng dụng của bạn vi phạm các Chính sách chương trình của chúng tôi hoặc bị hạn chế theo Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google

Có 2 loại vấn đề: lỗi vi phạm chính sách và các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản. Chúng tôi chỉ yêu cầu khắc phục những lỗi vi phạm chính sách. Bạn không cần phải khắc phục vấn đề về các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc phân phát quảng cáo sẽ tiếp tục bị hạn chế trong ứng dụng của bạn. 

Bạn cũng có thể nhận được cảnh báo trước khi chúng tôi áp dụng biện pháp cho việc phân phát quảng cáo của bạn. Hãy xem lại bảng bên dưới để biết thêm thông tin về các loại vấn đề.

Loại Ý nghĩa Trạng thái phân phát quảng cáo Ví dụ
Lỗi vi phạm chính sách (Phải khắc phục)

Ứng dụng của bạn hiện không tuân thủ các Chính sách chương trình

Khi điều này xảy ra, bạn cần phải thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng của mình để đảm bảo ứng dụng đó tuân thủ các chính sách của chúng tôi.

Lỗi vi phạm chính sách được đánh dấu là Phải khắc phục trong cột trạng thái.

Lỗi vi phạm chính sách được thực thi với trạng thái Việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa hoặc Việc phân phát quảng cáo bị hạn chế.

Các ví dụ về lỗi vi phạm chính sách bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
  • Nội dung khiêu dâm 
  • Nội dung mang tính nguy hiểm hoặc xúc phạm
  • Bố cục khuyến khích người dùng nhấp vào
Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản

Ứng dụng của bạn phải tuân thủ Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google

Mặc dù bạn có thể chọn kiếm tiền từ loại nội dung này, nhưng bạn có thể sẽ nhận được ít quảng cáo hơn vì không phải tất cả các nguồn quảng cáo đều muốn đặt giá thầu trên nội dung đó.

Ứng dụng thuộc các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản sẽ nhận được trạng thái Việc phân phát quảng cáo bị hạn chế Ví dụ về các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
  • Nội dung khiêu dâm
  • Nội dung gây sốc
  • Nội dung có liên quan đến cờ bạc trực tuyến
Cảnh báo

Chúng tôi sẽ cảnh báo về một số lỗi vi phạm chính sách và các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản trước khi áp dụng biện pháp cho việc phân phát quảng cáo của bạn. 

Nếu bạn nhận được cảnh báo, thì điều đó có nghĩa là ứng dụng của bạn hiện không tuân thủ các Chính sách chương trình hoặc chứa nội dung thuộc Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google.

Để giải quyết vấn đề này, bạn cần phải thực hiện các thay đổi cho ứng dụng của mình để ứng dụng đó tuân thủ chính sách. 

Nếu bạn không thực hiện thay đổi, chúng tôi có thể áp dụng thêm các biện pháp khác đối với ứng dụng hoặc tài khoản của bạn.

Ứng dụng nhận được cảnh báo sẽ có trạng thái Hoạt động phân phát quảng cáo đang bị ảnh hưởng. Ví dụ về các vấn đề gây ra cảnh báo bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 
  • Đã tắt ứng dụng Play
  • Trùng lặp nội dung và quảng cáo
  • Quảng cáo có tặng thưởng – Phương thức triển khai quảng cáo có tặng thưởng không được phép

Tìm hiểu về trạng thái phân phát quảng cáo

Trạng thái phân phát quảng cáo của bạn cho bạn biết các ứng dụng có vấn đề bị ảnh hưởng như thế nào. Bảng dưới đây giải thích các loại trạng thái và ý nghĩa của từng trạng thái 

Trạng thái Ý nghĩa Những việc bạn có thể làm
Việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa Tất cả các quảng cáo đều bị chặn trên ứng dụng của bạn. Ứng dụng của bạn hiện không phân phát quảng cáo do vi phạm chính sách.

Xem lại nội dung mô tả về vấn đề trong Trung tâm chính sách để xác định những thay đổi mà bạn cần thực hiện. 

Sau khi giải quyết các lỗi vi phạm chính sách trên ứng dụng của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét để bật tính năng phân phát quảng cáo. 

Việc phân phát quảng cáo bị hạn chế

Có những quy định hạn chế đối với nhà quảng cáo có thể đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn.

Ứng dụng của bạn có thể có ít hoặc không có người mua quảng cáo vì không phải tất cả các nguồn quảng cáo đều có thể đặt giá thầu.

Xem lại nội dung mô tả về vấn đề trong Trung tâm chính sách để xác định những thay đổi mà bạn cần thực hiện (nếu có).

Lời nhắc: Bạn phải khắc phục lỗi vi phạm chính sách và không bắt buộc phải khắc phục vấn đề về các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản. Tìm hiểu thêm. 

Hoạt động phân phát quảng cáo đang bị ảnh hưởng

Việc phân phát quảng cáo vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng bạn cần phải thực hiện thay đổi đối với ứng dụng của mình để đảm bảo việc phân phát quảng cáo tiếp tục diễn ra. 

Điều này là do ứng dụng của bạn đã nhận được một cảnh báo. Cảnh báo thường bao gồm ngày thực thi, thời gian áp dụng thêm biện pháp xử lý khác và hoạt động phân phát quảng cáo bị ảnh hưởng. 

Khắc phục các vấn đề trước ngày thực thi để ngăn việc phân phát quảng cáo bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa.

Xem lại nội dung mô tả về vấn đề trong Trung tâm chính sách để xác định những thay đổi mà bạn cần thực hiện. 

Việc phân phát quảng cáo bị hạn chế

Điều này ảnh hưởng đến tài khoản AdMob của bạn. Việc phân phát quảng cáo bị hạn chế có nghĩa là Google đã đặt giới hạn về số lượng quảng cáo mà tài khoản AdMob của bạn có thể hiển thị. 

Hãy tìm hiểu thêm về giới hạn phân phát quảng cáo.

Đảm bảo bạn hiểu rõ lưu lượng truy cập quảng cáo và người dùng của mình. Đừng bao giờ nhấp vào quảng cáo của chính mình và tránh hợp tác với các bên không đáng tin cậy hoặc kém chất lượng. 

Tìm hiểu thêm về cách ngăn chặn hoạt động không hợp lệ

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố