Průvodce přechodem na aukci první ceny

Příprava na přechod na aukci první ceny

Pravidla pro otevřenou aukci, která blokují některé nebo všechny nakupující, inzerenty nebo značky, se převádějí na ochrany. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci, v nichž byly stanovovány specifické ceny pro značkový, anonymní a polotransparentní branding, se převádějí na sjednocená pravidla pro stanovování cen a adresy URL. Další informace o přechodu najdete v plánu přechodu na aukci první ceny.


Tento průvodce vám pomůže nastavit ochrany, adresy URL a sjednocená pravidla pro stanovování cen, abyste se na přechod připravili.

Blokování

Univerzální blokování inventáře v pravidlech pro otevřenou aukci

Některá pravidla pro otevřenou aukci mohla být u všech nakupujících, inzerentů nebo značek nastavena na „univerzální blokování inventáře“. Taková pravidla blokují všechny nakupující, inzerenty nebo značky a mohou zahrnovat cílení (části vašeho inventáře) nebo nemusí zahrnovat cílení (celý váš inventář). 

V obou případech nastavení cílení dojde v pravidlech pro stanovování cen v otevřených aukcích k univerzálnímu blokování inventáře, když:

 • Je vybrána možnost Nastavit stanovování cen a blokování pro všechny
 • U každého z následujících nastavení brandingu je vybrána možnost Blokovat:
  • Značkový
  • Polotransparentní
  • Anonymní
 • Stanovování cen může být nastaveno na možnost Nastavit minimální ceny nebo Nastavit cílovou CPM

Obrázek 1: Univerzální blokování všech nakupujících, inzerentů nebo značek v pravidlech pro stanovování cen v otevřených aukcích
A universal block on all buyers, advertisers or brands in Open Auction pricing rules

Co je třeba udělat

Univerzálnímu blokování v pravidlech pro stanovování cen v otevřených aukcích odpovídá v ochranách vyloučení inventáře.

 1. Přejděte do sekce Ochrany a pak Ochrany.
 2. Klikněte na možnost Nová ochrana a vyberte Vyloučení Inventáře.
 3. Pojmenujte ochranu.
 4. Nastavte cílení tak, aby odpovídalo pravidlu pro stanovování cen v otevřené aukci:

  Pokud pravidlo pro stanovování cen v otevřené aukci nezahrnovalo cílení a vztahovalo se na veškerý inventář: 

  • Zkontrolujte, zda je typ inventáře nastaven na hodnotu Použít na všechny typy inventáře
  • Zkontrolujte, zda je cílení nastaveno na hodnotu Chránit veškerý inventář

  Typy pravidel pro otevřené aukce zahrnují pravidla Obsahová, Mobilní aplikace, Video in‑stream a Vyloučení inventáře:

  • Zkontrolujte, zda je možnost Typ inventáře v pravidle Vyloučení inventáře nastavena tak, aby odpovídala jednomu z těchto typů 
  • Pokud jste pro každý z těchto typů měli duplicitní pravidla pro otevřenou aukci, můžete vytvořit pravidlo Vyloučení inventáře a vybrat hodnotu Použít na všechny typy inventáře

  Pokud pravidlo pro stanovování cen v otevřené aukci cílení zahrnovalo:

  • Použijte v novém vyloučení inventáře stejné cílení, jaké bylo použito v pravidle pro otevřenou aukci
 5. Uložte pravidlo pro vyloučení inventáře kliknutím na Uložit.

Blokování konkrétních nakupujících, inzerentů nebo značek v pravidlech pro otevřené aukce

Některá pravidla pro otevřené aukce mohla být nastavena tak, aby blokovala konkrétní nakupující, inzerenty nebo značky. Taková pravidla blokují určitou skupinu nakupujících, inzerentů nebo značek a mohou zahrnovat cílení (části vašeho inventáře) nebo nemusí zahrnovat cílení (celý váš inventář). 

Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci tohoto typu nastanou, když:

 • Je vybráno nastavování cen pro určité nakupující, inzerenty nebo značky a je nastaven alespoň jeden nakupující, inzerent nebo značka
 • U každého z následujících nastavení brandingu je vybrána možnost Blokovat:
  • Značkový
  • Polotransparentní
  • Anonymní
 • Stanovování cen může být nastaveno na možnost Nastavit minimální ceny nebo Nastavit cílovou CPM.

Obrázek 2: Blokování konkrétních nakupujících, inzerentů nebo značek v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci
A block on specific buyers, advertisers, or brands in Open Auction pricing rules

Co je třeba udělat

Použijte v ochranách pravidlo Obsah reklamy, které bude odpovídat stejnému nastavení. Pravidlo Obsah reklamy umožňuje nastavit blokování stejných nakupujících, inzerentů nebo značek. Také může odpovídat stejnému cílení (inventáři), které jste mohli nakonfigurovat v pravidlu pro stanovování cen v otevřené aukci.

 1. Přejděte do sekce Ochrany a pak Ochrany.
 2. Klikněte na možnost Nová ochrana a vyberte Obsah reklamy.
 3. Pojmenujte ochranu.
 4. Nastavte cílení tak, aby odpovídalo pravidlu pro stanovování cen v otevřené aukci. V sekci Blokování:

  U inzerentů nebo značek: 

  • Vedle položky Inzerenti/značky klikněte na Přidat
  • Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Blokovat následující inzerenty nebo značky
  • Vyberte inzerenty nebo značky, které uvádělo pravidlo pro otevřenou aukci
  • Pokud v pravidle pro otevřenou aukci byla ve výběru Inzerenti/značky vybrána možnost Zahrnout neklasifikované inzerenty nebo značky, nastavte v ochranách ve výběru Inzerenti/značky ekvivalent s názvem Blokovat všechny inzerenty nebo značky, které nejsou klasifikovány
  • Klikněte na Aktualizovat

  U nakupujících: 

  • Vedle položky Nakupující klikněte na Přidat
  • Vyberte nakupující, které uvádělo pravidlo pro otevřenou aukci
  • Klikněte na Aktualizovat
 5. U pravidla pro obsah reklamy klikněte na Uložit.

Branding

Nastavení brandingu v pravidlech pro otevřenou aukci

Některá pravidla pro otevřenou aukci mohla být nastavena se stanovováním cen pro značkový, anonymní nebo polotransparentní branding. Tato pravidla mohou zahrnovat cílení (části vašeho inventáře) nebo nemusí zahrnovat cílení (celý váš inventář). 

Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci tohoto typu nastanou, když:

 • Je vybrána hodnota Nastavit stanovování cen pro konkrétní kupující, inzerenty nebo značky nebo Nastavit stanovování cen a blokování pro všechny
 • U alespoň jedné z následujících možností a nastavení ceny je vybrána hodnota Povoleno:
  • Značkový
  • Polotransparentní
  • Anonymní
 • Stanovování cen může být nastaveno na možnost Nastavit minimální ceny nebo Nastavit cílovou CPM.

Obrázek 3: Nastavení stanovování cen pro značkový, anonymní nebo polotransparentní branding v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci
Pricing set for the branded, anonymous, or semi-transparent options

Co je třeba udělat

Pravidlům pro stanovování cen v otevřené aukci, kde bylo nastaveno stanovování cen pro značkový, anonymní a polotransparentní branding, by měla odpovídat kombinace sjednocených pravidel pro stanovování cen a adres URL.

Co je dobré vědět o brandingu a adresách URL

Ve výchozím nastavení je inventář nastaven na značkový. Pokud pravidlo pro otevřenou aukci nastaví stanovování cen v rámci značkového brandingu, není nutné vytvářet adresu URL s možností Značkový a explicitně na ni cílit ve sjednoceném pravidle pro stanovování cen. Jednoduše nastavte sjednocené pravidlo pro stanovování cen tak, aby odpovídalo pravidlu pro otevřenou aukci.

Pokud pravidlo pro stanovování cen v otevřené aukci nastaví stanovování cen pro polotransparentní branding, budete muset vytvořit adresu URL s nastavením Polotransparentní a cílit na ni ve sjednoceném pravidle pro stanovování cen.

Adresy URL nemají anonymní nastavení. Inventář, v němž je nyní v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci nastaveno stanovování cen pro anonymní branding, může být místo toho nastaven jako značkový nebo polotransparentní za pomoci kombinace adresy URL a sjednoceného pravidla pro stanovování cen.

Veškerý inventář, který je nyní v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci nastaven jako anonymní, bude po přechodu buď značkový, nebo polotransparentní.

Adresy URL

 1. Přejděte do sekce Inventář a pak Adresy URL.
 2. Klikněte na Nová adresa URL.
 3. Zadejte URL reprezentující inventář, pro nějž chcete stanovovat ceny.
 4. Vyberte typ inventáře.
 5. Vyberte možnost Značkový nebo možnost polotransparentní.
 6. U adresy URL klikněte na Uložit.

Sjednocená pravidla pro stanovování cen

 1. Přejděte do sekce Inventář a pak Sjednocené stanovování cen a pak Stanovování cen.
 2. Klikněte na Nové pravidlo pro stanovování cen.
 3. Pojmenujte sjednocené pravidlo pro stanovování cen.
 4. Nastavte cílení.
  • Nové sjednocené pravidlo pro stanovování cen musí odpovídat nastavení cílení v pravidlu pro otevřenou aukci.
  • Nastavte cílení na URL, kterou jste nastavili v sekci Adresy URL.
 5. Vyberte nastavení stanovování cen, které nejlépe odpovídá stanovování cen nastavenému v pravidle pro otevřenou aukci: 
  • Nastavit stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti
  • Nastavit stanovování cen pro konkrétní inzerenty, značky či velikost 
 6. Nastavte a zadejte cenu nastavenou v pravidle pro otevřenou aukci: 
  • Nastavit minimální ceny
  • Nastavit cílovou CPM 
 7. U sjednoceného pravidla pro stanovování cen klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?