Průvodce přechodem na aukci první ceny

Pravidla pro otevřenou aukci, která blokují některé nebo všechny kupující, inzerenty nebo značky, byla převedena na ochrany. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci, v nichž byly stanoveny specifické ceny pro značkový a polotransparentní inventář, byla převedena na sjednocená pravidla pro stanovování cenadresy URL. Další informace o tomto přechodu naleznete v článku Plán přechodu na aukci první ceny.


Tento průvodce vám pomůže nastavit ochrany, adresy URL a sjednocená pravidla pro stanovování cen.

Blokování

Univerzální blokování inventáře v pravidlech pro otevřenou aukci

Některá pravidla pro otevřenou aukci mohla být u všech kupujících, inzerentů nebo značek nastavena na „univerzální blokování inventáře“. Taková pravidla blokují všechny kupující, inzerenty nebo značky a mohou zahrnovat cílení (části vašeho inventáře) nebo nemusí zahrnovat cílení (celý váš inventář). 

V obou případech nastavení cílení dojde v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci k univerzálnímu blokování inventáře, když:

 • Je vybrána možnost Nastavit stanovování cen a blokování pro všechny
 • U každého z následujících nastavení brandingu je vybrána možnost Blokovat:
  • Značkový
  • Polotransparentní
 • Stanovování cen je nastaveno buď na Nastavit minimální ceny, nebo na Nastavit cílovou CPM. 

Obrázek 1: Univerzální blokování všech kupujících, inzerentů nebo značek v pravidlech pro stanovování cen v otevřených aukcích
A universal block on all buyers, advertisers or brands in Open Auction pricing rules

Co dělat

Univerzálnímu blokování v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci odpovídá v ochranách vyloučení inventáře.

 1. Přejděte na Ochrany a pak Ochrany.
 2. Klikněte na možnost Nová ochrana a vyberte Vyloučení Inventáře.
 3. Pojmenujte ochranu.
 4. Nastavte cílení a typ inventáře tak, aby odpovídaly pravidlu pro stanovování cen v otevřené aukci: Typy pravidel pro otevřené aukce zahrnují pravidla Obsahová, Mobilní aplikace, Video in‑stream a Hry:
  • Zajistěte, aby nastavení Typ inventáře odpovídalo typu pravidla pro otevřenou aukci.
  • Pokud jste u jednotlivých typů pravidel pro otevřenou aukci měli duplicitní pravidla, můžete vytvořit jedno pravidlo Vyloučení inventáře a vybrat možnost Vyloučit všechny typy inventáře.
  • Cílení nastavte tak, aby odpovídalo pravidlu pro otevřenou aukci.
 5. Uložte pravidlo pro vyloučení inventáře kliknutím na Uložit.

Blokování konkrétních kupujících, inzerentů nebo značek v pravidlech pro otevřenou aukci

Některá pravidla pro otevřenou aukci mohla být nastavena tak, aby blokovala konkrétní kupující, inzerenty nebo značky. Taková pravidla blokují určitou skupinu kupujících, inzerentů nebo značek a mohou buď zahrnovat cílení (části vašeho inventáře), nebo ho zahrnovat nemusí (veškerý váš inventář). 

Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci tohoto typu nastanou, když:

 • Je vybráno stanovování cen pro určité kupující, inzerenty nebo značky a je nastaven alespoň jeden kupující, inzerent nebo značka.
 • U každého z následujících nastavení brandingu je vybrána možnost Blokovat:
  • Značkový
  • Polotransparentní
 • Stanovování cen je nastaveno buď na Nastavit minimální ceny, nebo na Nastavit cílovou CPM.

Obrázek 2: Blokování konkrétních kupujících, inzerentů nebo značek v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci
A block on specific buyers, advertisers, or brands in Open Auction pricing rules

Co dělat

V sekci Ochrany použijte pravidlo Obsah reklamy, které odpovídá stejnému nastavení. Pravidlo Obsah reklamy umožňuje nastavit blokování stejných kupujících, inzerentů nebo značek. Také může odpovídat stejnému cílení (inventáři), které jste mohli nakonfigurovat v pravidlu pro stanovování cen v otevřené aukci.

 1. Přejděte na Ochrany a pak Ochrany.
 2. Klikněte na Nová ochrana a vyberte Obsah reklamy.
 3. Pojmenujte ochranu.
 4. Nastavte cílení a typ inventáře tak, aby odpovídaly pravidlu pro stanovování cen v otevřené aukci:  Typy pravidel pro otevřené aukce zahrnují pravidla Obsahová, Mobilní aplikace, Video in‑stream a Hry:
  • Zajistěte, aby nastavení Typ inventáře odpovídalo typu pravidla pro otevřenou aukci.
  • Pokud jste u jednotlivých typů pravidel pro otevřenou aukci měli duplicitní pravidla, můžete vytvořit jedno pravidlo Vyloučení inventáře a vybrat možnost Použít na všechny typy inventáře.
  • Cílení nastavte tak, aby odpovídalo pravidlu pro otevřenou aukci.
 5. V sekci Blokování:

  U inzerentů nebo značek: 

  • Vedle položky Inzerenti/značky klikněte na Přidat
  • Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Blokovat následující inzerenty nebo značky
  • Vyberte inzerenty nebo značky, které uvádělo pravidlo pro otevřenou aukci
  • Pokud v pravidle pro otevřenou aukci byla ve výběru Inzerenti/značky vybrána možnost Zahrnout neklasifikované inzerenty nebo značky, nastavte v ochranách ve výběru Inzerenti/značky ekvivalent s názvem Blokovat všechny inzerenty nebo značky, které nejsou klasifikovány
  • Klikněte na Aktualizovat

  U kupujících: 

  • Vedle položky Kupující klikněte na Přidat
  • Vyberte nakupující, které uvádělo pravidlo pro otevřenou aukci
  • Klikněte na Aktualizovat
 6. U pravidla pro obsah reklamy klikněte na Uložit.

Branding

Nastavení brandingu v pravidlech pro otevřenou aukci

Některá pravidla pro otevřenou aukci mohla být nastavena se stanovováním cen pro značkový nebo polotransparentní branding. Tato pravidla mohou zahrnovat cílení (části vašeho inventáře) nebo nemusí zahrnovat cílení (celý váš inventář). 

Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci tohoto typu nastanou, když:

 • Je vybrána hodnota Nastavit stanovování cen pro konkrétní kupující, inzerenty nebo značky nebo Nastavit stanovování cen a blokování pro všechny.
 • U alespoň jedné z následujících možností a nastavení ceny je vybrána hodnota Povoleno:
  • Značkový
  • Polotransparentní
 • Stanovování cen je nastaveno buď na Nastavit minimální ceny, nebo na Nastavit cílovou CPM.

Obrázek 3: Nastavení stanovování cen pro značkový nebo polotransparentní branding v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci
Pricing set for the branded, anonymous, or semi-transparent options

Co dělat

Pravidlům pro stanovování cen v otevřené aukci, v nichž bylo nastaveno stanovování cen pro značkový a polotransparentní branding, by měla odpovídat kombinace sjednocených pravidel pro stanovování cenadres URL.

Co je dobré vědět o nastavení brandingu a adresách URL

Ve výchozím nastavení je inventář nastaven na značkový. Pokud pravidlo pro otevřenou aukci nastaví stanovování cen v rámci značkového brandingu, není nutné vytvářet adresu URL s možností Značkový a explicitně na ni cílit ve sjednoceném pravidle pro stanovování cen. Jednoduše nastavte sjednocené pravidlo pro stanovování cen tak, aby odpovídalo pravidlu pro otevřenou aukci.

Pokud pravidlo pro stanovování cen v otevřené aukci nastaví stanovování cen pro polotransparentní branding, budete muset vytvořit adresu URL s nastavením Polotransparentní a cílit na ni ve sjednoceném pravidle pro stanovování cen.

Adresy URL

 1. Přejděte na Inventář a pak Adresy URL.
 2. Klikněte na Nová adresa URL.
 3. Zadejte URL reprezentující inventář, pro nějž chcete stanovovat ceny.
 4. Vyberte typ inventáře.
 5. Vyberte možnost Značkový nebo možnost polotransparentní.
 6. U adresy URL klikněte na Uložit.

Sjednocená pravidla pro stanovování cen

 1. Přejděte do sekce Inventář a pak Sjednocené stanovování cen a pak Stanovení ceny.
 2. Klikněte na Nové pravidlo pro stanovování cen.
 3. Pojmenujte sjednocené pravidlo pro stanovování cen.
 4. Nastavte cílení.
  • Nové sjednocené pravidlo pro stanovování cen musí odpovídat nastavení cílení v pravidlu pro otevřenou aukci.
  • Nastavte cílení na URL, kterou jste nastavili v sekci Adresy URL.
 5. Vyberte nastavení stanovování cen, které nejlépe odpovídá stanovování cen nastavenému v pravidle pro otevřenou aukci: 
  • Nastavit stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti
  • Nastavit stanovování cen pro konkrétní inzerenty, značky či velikost 
 6. Nastavte a zadejte cenu nastavenou v pravidle pro otevřenou aukci: 
  • Nastavit minimální ceny
  • Nastavit cílovou CPM 
 7. U sjednoceného pravidla pro stanovování cen klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?