จัดการเสียง

ประเภทของครีเอทีฟโฆษณาวิดีโอและเสียง

รายการโฆษณาแบบวิดีโอและเสียงรองรับครีเอทีฟโฆษณาหลากหลายประเภทที่ใช้งานร่วมกับเนื้อหาวิดีโอหรือเสียงได้ #videoandaudio #videosolutions

บุ๊กมาร์กข้ามไปยังประเภทที่ต้องการ: วิดีโอ | โฆษณาซ้อนทับ | วิดีโอที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง | Set-top box | เสียง | เสียงที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง

ประเภทโฆษณาวิดีโอ  วิดีโอ

เนื้อหาทั้งหมดที่คุณจัดหาให้ Google ใช้งานต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการ

ประเภทโฆษณาวิดีโอช่วยให้คุณดูแลการแสดงโฆษณาตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายได้ ซึ่งอาจโฮสต์โดย Ad Manager หรือโฮสต์จากภายนอกก็ได้ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เปิดใช้การซื้อต่อเนื่องด้วย YouTube จะดูแลการแสดงโฆษณาวิดีโอที่ YouTube โฮสต์ได้

เนื้อหาที่โฮสต์โดย Ad Manager เนื้อหาที่โฮสต์จากภายนอก

เลือกว่าจะอัปโหลดชิ้นงานวิดีโอ หรือจะระบุ URL แหล่งที่มาของชิ้นงานเพื่อใช้เป็นครีเอทีฟโฆษณา ชิ้นงานดังกล่าวควรอยู่ในรูปแบบที่รองรับซึ่ง Ad Manager กําหนดให้เป็นไฟล์ Mezzanine โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการแปลงเป็นรูปแบบและขนาดทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน

เลือกว่าควรให้ระยะเวลาของโฆษณาวิดีโอที่โฮสต์ใน Ad Manager ปัดเศษขึ้นหรือลงเป็นวินาทีที่ใกล้ที่สุด การแปลงจะเริ่มขึ้นหลังจากบันทึกครีเอทีฟโฆษณาแล้ว ไม่ใช่หลังจากอัปโหลดทันที

หากเครือข่ายของคุณไม่มีตัวเลือกในการปัดเศษของระยะเวลาขึ้นหรือลง การแปลงจะเริ่มหลังจากที่ไฟล์อัปโหลดเรียบร้อยแล้ว และอาจดำเนินต่อไปหลังจากที่บันทึกครีเอทีฟโฆษณา การอัปโหลดจะถูกยกเลิกเมื่อคุณออกจากหน้าหรือเมื่อคลิก "บันทึก" ก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์

ป้อน URL เนื้อหาที่โฮสต์จากภายนอกที่จะนำเข้า Ad Manager พร้อมด้วยข้อมูลเมตา

  • คุณเพิ่ม URL ได้สูงสุด 40 รายการต่อบรรทัด โดยแทนที่ช่องว่างใน URL ด้วย %20
  • หากดึงข้อมูลเมตาไม่ได้ ระบบจะแสดงเนื้อหาไว้ในตารางข้อมูลเมตาโดยไม่ระบุค่า คุณสามารถป้อนข้อมูลเมตาลงใน Ad Manager ด้วยตนเองได้ด้วย หากการดึงข้อมูลอัตโนมัติไม่สำเร็จ
  • หากคุณมีเนื้อหาหลายชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีอัตราบิตหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับเนื้อหาแต่ละชิ้น

เมื่อโฆษณาวิดีโอแสดงไปยังโปรแกรมเล่นที่ใช้ IMA SDK อัตราบิตที่ใช้จะอิงตามคุณภาพของการเชื่อมต่อเครือข่ายของผู้ดู คุณใช้การตั้งค่า IMA SDK เพื่อระบุอัตราบิตได้

ประเภทโฆษณาซ้อนทับ  โฆษณาซ้อนทับ

ประเภทโฆษณาซ้อนทับคือ โฆษณาแบบรูปภาพที่จะปกปิดส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิดีโอขณะที่วิดีโอเล่นอยู่ คุณจะอัปโหลดไฟล์ภาพไปยัง Ad Manager หรือใช้รูปภาพระยะไกลก็ได้ และจะเลือกกำหนดค่าระยะเวลา ขนาด และ URL ติดตามของบุคคลที่สามได้ด้วย

การขายตรงแบบเป็นโปรแกรมไม่รองรับครีเอทีฟโฆษณาซ้อนทับ

ดูฟีเจอร์ที่ใช้ได้กับการขายตรงแบบเป็นโปรแกรม

 ประเภทโฆษณาการเปลี่ยนเส้นทาง   วิดีโอที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง

ครีเอทีฟโฆษณาประเภทวิดีโอที่มีการเปลี่ยนเส้นทางคือโฆษณาที่โฮสต์โดยบุคคลที่สามซึ่งมีโฆษณาวิดีโอและ/หรือโฆษณาซ้อนทับอย่างน้อย 1 รายการ ประเภทโฆษณาเปลี่ยนเส้นทางต้องใช้แท็ก VAST ที่ผู้ลงโฆษณาจัดเตรียมให้ เนื่องจาก Ad Manager ไม่ได้โฮสต์แท็ก VAST จึงไม่มีการรายงานครีเอทีฟโฆษณาที่แสดงร่วมของประเภทโฆษณานี้

ต้องระบุช่องระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางเมื่อใช้กับพ็อดมาตรฐานหรือที่เพิ่มประสิทธิภาพ และช่องนี้จะใช้สำหรับทั้งการตรวจสอบเนื้อหาที่โหลดและการรายงานความยาววิดีโอ ค่านี้จะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติหากระยะเวลาของครีเอทีฟโฆษณาเปลี่ยนไป

หากค่านี้กับระยะเวลาจริงของเนื้อหาแตกต่างกันมากกว่า 2 วินาที ระบบจะรายงานข้อผิดพลาด VAST ให้ทราบ (แม้ว่าครีเอทีฟโฆษณาอาจจะยังแสดงได้อย่างถูกต้อง)

หากใช้ Campaign Manager 360 คุณจะป้อนแท็ก pfadx ในสตรีมเป็น URL แท็ก VAST ได้

Video set-top box   Set-top box

โฆษณาสำหรับ Set-top box จะแทรกลงในโปรแกรมเคเบิลภายในเนื้อหาวิดีโอที่เข้าถึงได้ผ่านผู้ให้บริการเคเบิลทีวี โฆษณาประเภท Set-top box ต้องใช้รหัสเนื้อหาภายนอกที่ใช้ในระบบเคเบิล และรหัสผู้ให้บริการซึ่ง Google กำหนดค่าไว้สำหรับเครือข่ายของคุณ โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การขายตรงแบบเป็นโปรแกรมไม่รองรับครีเอทีฟโฆษณาผ่าน Set-top box

ดูฟีเจอร์ที่ใช้ได้กับการขายตรงแบบเป็นโปรแกรม

Audio  เสียง

โฆษณาเสียงที่เล่นระหว่างการสตรีมเนื้อหาเสียง

Audio redirect  เสียงที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง

โฆษณาเสียงที่ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สาม ต้องระบุแท็ก VAST ที่ได้รับจากผู้ลงโฆษณา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก