รวมคำขอโฆษณาเนทีฟและโฆษณาแบนเนอร์

การรวมประเภทโฆษณาเนทีฟและโฆษณาแบนเนอร์ไว้ในการตั้งค่าโฆษณาเนทีฟจะทำให้มีการแข่งขันแบบเรียลไทม์ระหว่างประเภทโฆษณาต่างๆ ซึ่งอาจเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดและเพิ่มรายได้

รวมโฆษณาเนทีฟและแบนเนอร์สำหรับตัวแก้ไขดีไซน์ที่มีคำแนะนำ/ตัวแก้ไข HTML และ CSS

หากต้องการรวมโฆษณาเนทีฟและแบนเนอร์เมื่อใช้ตัวแก้ไขดีไซน์ที่มีคำแนะนำหรือตัวแก้ไข HTML และ CSS ให้ตั้งค่ารายการโฆษณาด้วยขั้นตอนตามปกติโดยมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

 • ขอแนะนำให้ตั้งค่ารายการโฆษณาเนทีฟที่กำหนดเป้าหมายแบบวงกว้าง 1 รายการแทนรายการโฆษณาหลายรายการ
 • ในการตั้งค่ารายการโฆษณา ให้คลิกในช่องข้างครีเอทีฟโฆษณาที่คาดไว้ แล้วเลือกทั้งขนาดโฆษณาเนทีฟและแบนเนอร์จากเมนูแบบเลื่อนลง
  • โฆษณาเนทีฟ
   • สำหรับโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม ให้เลือกโฆษณาเนทีฟแบบโปรแกรม (เนทีฟ)
   • เลือกรูปแบบโฆษณาเนทีฟ เช่น โฆษณาเนทีฟเพื่อการติดตั้งแอป (เนทีฟ) สำหรับโฆษณาแบบดั้งเดิม
  • แบนเนอร์
   • เลือกขนาดแบนเนอร์ที่ต้องการให้แข่งขัน
 • (ตัวแก้ไขดีไซน์ที่มีคำแนะนำเท่านั้น) ในส่วน "ครีเอทีฟโฆษณา" ขอแนะนำให้เลือกสร้างครีเอทีฟโฆษณาโดยอัตโนมัติ
  ครีเอทีฟโฆษณาที่สร้างขึ้นจะมี “ขนาดของหน่วยโฆษณาเป้าหมาย” ของโฆษณาเนทีฟโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าระบบจะแสดงเฉพาะโฆษณาเนทีฟเท่านั้น คุณจึงต้องอัปเดตขนาดโฆษณาเพื่อให้แสดงทั้งโฆษณาเนทีฟและแบนเนอร์ได้ คุณจะต้องอัปเดตการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับขนาดอย่างไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับว่าได้ตั้งค่าการเชื่อมโยงกับการลบล้างขนาดดังที่อธิบายในตารางต่อไปนี้หรือไม่
  คุณต้องการแสดง หากไม่มีการเชื่อมโยงกับการลบล้างขนาด หากมีการเชื่อมโยงกับการลบล้างขนาด
  ทั้งโฆษณาเนทีฟและแบนเนอร์ (แนะนำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด) ไม่สามารถทำได้ กำหนดช่อง “การลบล้างขนาด” ให้มีค่าเป็นทั้งขนาดโฆษณาเนทีฟและแบนเนอร์ แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ลบล้าง"
  เฉพาะโฆษณาเนทีฟ กำหนดช่อง "ขนาดของหน่วยโฆษณาเป้าหมายให้มีค่าเป็นโฆษณาเนทีฟเท่านั้น กำหนดช่อง “การลบล้างขนาด” ให้มีค่าเป็นขนาดโฆษณาเนทีฟเท่านั้น แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ลบล้าง"
  เฉพาะโฆษณาแบนเนอร์ กำหนดช่อง "ขนาดของหน่วยโฆษณาเป้าหมาย" ให้เป็นขนาดแบนเนอร์เท่านั้น กำหนดช่อง “การลบล้างขนาด” ให้มีค่าเป็นขนาดแบนเนอร์เท่านั้น แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ลบล้าง"

  ตัวอย่าง

  คำขอโฆษณา 300x250 มีสิทธิ์ใช้โฆษณาเนทีฟของ Ad Exchange เมื่อมีสไตล์โฆษณาเนทีฟที่ถูกต้องในขนาด 300x250 (โปรดทราบว่าการกำหนดเป้าหมายทั้งในรายการโฆษณา Ad Exchange และสไตล์โฆษณาเนทีฟต้องตรงกับคำขอโฆษณา) ดังนี้

  • หากครีเอทีฟโฆษณา Ad Exchange ที่ตรงกันมีแต่ขนาดโฆษณาเนทีฟ ก็จะแสดงเฉพาะโฆษณาเนทีฟ (ที่ใช้สไตล์โฆษณาเนทีฟ 300x250)
  • หากครีเอทีฟโฆษณา Ad Exchange ที่ตรงกันมีทั้งขนาดโฆษณาเนทีฟ และ 300x250 (ในช่อง “การลบล้างขนาด” ของการเชื่อมโยง) ก็สามารถแสดงโฆษณาเนทีฟ (ที่ใช้สไตล์โฆษณาเนทีฟ 300x250) หรือโฆษณาแบนเนอร์ 300x250

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาทดแทนหลายขนาด

รวมโฆษณาเนทีฟและแบนเนอร์สำหรับโค้ดแอป Android และ iOS

หากต้องการรวมโฆษณาเนทีฟและแบนเนอร์เมื่อใช้ตัวเลือกโค้ดแอป Android และ iOS ให้ใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เพื่อขอโฆษณาที่เป็นโฆษณาเนทีฟหรือแบนเนอร์ก็ได้ ตราบใดที่มีขนาดพอดีกับหน่วยโฆษณานั้นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android หรือ iOS

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก