Mutabakatı kullanmaya başlama

Faturalandırma ve mutabakat

Her faturalandırma döngüsünde reklamverenleri faturalandırmak için Ad Manager mutabakatını nasıl kullanacağınızı öğrenin

Ad Manager mutabakatı, bir faturalandırma aracı değildir ancak faturalandırılabilir geliri belirlemek ve faturalandırma sisteminizle birlikte kullanılacak raporlar oluşturmak için kullanılabilir. Bu makalede, söz konusu süreçle ilgili kapsamlı bir genel bakış sunulmuştur. Mutabakat için dikkate almanız gereken satır öğelerini belirlemekten son gelir veya hacim rakamlarını faturalandırma sisteminize aktarmaya kadar birçok konuya değinilmiştir.

Ele alınacak konular şunlardır:

Ana aşamalara genel bakış

Mutabakat ve faturalandırma süreci, aşağıda açıklanan ana aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar genel bir olay sırasını temsil etse de mutabakatın yapılması için bazı aşamaların eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi gerekebilir. Sonraki bölümlerde, bu ana aşamaların her biri hakkında daha fazla bilgi verilecektir.

1.

Hangi satır öğeleri için mutabakat gerektiğini belirleme.

İlk adım, mutabakat için hangi siparişleri ve satır öğelerini dikkate almanız gerektiğine karar vermektir. Bunlar, genellikle reklamvereninizin hacmi izlemek için üçüncü taraf bir hizmetten yararlandığı satır öğeleridir. Bununla birlikte, Ad Manager tarafından yayınlanan bazı satır öğelerinin de düzenlenmesi gerekebilir. Kendinize sormanız gereken soru, hangi satır öğelerinin hacim veya gelir düzenlemesine ihtiyaç duyduğudur.

2.

Her satır öğesi için faturalandırma kaynağını onaylama.

Reklamvereniniz, Ad Manager satır öğeleriyle mutabakat sağlamak amacıyla gösterimleri veya tıklamaları izlemek için üçüncü taraf bir hizmetten yararlanıyorsa bu satır öğelerini tanımlamanız ve kaynağın "Üçüncü taraf hacmi" olarak ayarlandığından emin olmanız gerekir. Satır öğelerini dikkate almanız gerekmeyen siparişler "Tamamlandı" olarak işaretlenebilir.

3.

Üçüncü taraf rakamlarını dahil etme

Üçüncü taraf satır öğeleri için üçüncü taraf hizmetler tarafından bildirilen rakamları dahil etmeniz gerekir. Bunu yapmanın en uygun yolu Ad Manager API'sinden yararlanmaktır.

4.

Değerleri ayarlama ve mutabakatı tamamlama

Yayınlama sayılarını gerektiği gibi değiştirin ve siparişe ait satır öğelerini artık dikkate almanız gerekmediğini belirtmek için her bir siparişi "Tamamlandı" olarak işaretleyin.

5.

Mutabakat verilerini faturalandırma sistemine entegre etme.

Sorgu Aracı ile rapor oluşturup raporu faturalandırma sisteminize aktarın veya Ad Manager API'sini kullanarak kesinleşmiş mutabakat verilerini faturalandırma sisteminize aktarın. Amaç, faturalar oluşturabilmeniz ve reklamverenleri faturalandırabilmeniz için tüm gelir ve mutabakat verilerini faturalandırma sisteminize dahil etmektir.

Hangi satır öğeleri için mutabakat gerektiğini belirleme

Çoğu durumda, dikkate almanız gereken satır öğeleri reklamverenin Ad Manager tarafından bildirilen yayınlama sayısıyla mutabakat sağlamak amacıyla yayını izlemek için özel olarak üçüncü taraf bir hizmetten yararlandığı satır öğeleridir. Bununla birlikte, Ad Manager tarafından yayınlanan ve hiçbir üçüncü taraf hizmetin kullanılmadığı bazı satır öğelerinin de düzenlenmesi gerekebilir.

Dikkate almanız gereken satır öğelerinin belirlenmesi, çoğunlukla yayıncı olarak siz ve reklamveren veya ajans arasındaki sözleşmeye bağlıdır. Tanım gereği, reklamverenin üçüncü taraf bir hizmetten yararlandığı satır öğeleri için mutabakat gerekir. Bununla birlikte, örneğin gerçekten yayınlanan hacim yerine öngörülen değerleri temel alan bir faturalandırma üzerinde anlaştıysanız Ad Manager tarafından yayınlanan ve üçüncü taraf hizmetin kullanılmadığı bir satır öğesini de dikkate almanız gerekir.

Her satır öğesi için faturalandırma kaynağını onaylama

Faturalandırma kaynağı, mutabakat tablosunda faturalandırma döngüsündeki her satır öğesi için ayarlanabilir. Kaynak, üçüncü taraf hacmine veya Ad Manager hacmine ayarlanabilir. Kaynak ayarlandığında Ad Manager, mutabakat tablosundaki ilgili sütunda bulunan rakamı "Faturalandırılabilir hacim" değeri altında gösterir. "Üçüncü taraf hacmi" veya "Ad Manager hacmi" sütunlarının altındaki değerlerde yapılan değişiklikler, seçtiğiniz kaynağa göre otomatik şekilde faturalandırılabilir birim olarak kopyalanır.

Mutabakat tablosunu düzenlemeyle ilgili ayrıntılar için Mutabakatı anlama konusuna bakın.

DFP sales management   Satış Yönetimi
  • Satış Yönetimi kapsamında bu kaynak, "Satışlar" sekmesinden gelen satır öğelerinin ayarlarındaki faturalandırma yönteminin parçası olarak önceden ayarlanmış olacaktır. "Siparişler" sekmesinden gelen üçüncü taraf satır öğelerini ise açıkça "Üçüncü taraf hacmi" olarak ayarlamanız gerekir.

Üçüncü taraf rakamlarını dahil etme

Üçüncü taraf değerlerini mutabakata dahil etmek için iki seçeneğiniz vardır.

Ad Manager API'sinden yararlanma (en iyi uygulama)
Üçüncü taraf reklam sunucuları, genellikle kuruluşunuzda kullandığınızdan farklı adlandırma kurallarına sahip olur. Ayrıca, üçüncü taraf sistemler tarafından oluşturulan kimlikler, Ad Manager'ın satır öğeleri için oluşturduğu kimliklerden farklı olur. Adlandırma kurallarındaki ve kimliklerdeki farklılıklar, üçüncü taraf reklam sunma verileri mutabakat için Ad Manager'a dahil edilirken zorluklara neden olabilir.

Best practice therefore suggests leveraging the Ad Manager API to incorporate third-party data into Ad Manager reconciliation. The use of an API solution eliminates the need for guess work in matching up third-party line items with those served via Ad Manager and avoids the potential for human error in entering third-party volumes manually into Ad Manager reconciliation. If you do not have technical resources at your disposal, or if you prefer a ready-made solution, you can consider engaging a verified Ad Manager reconciliation partner, who can automatically ingest third-party data into Ad Manager reconciliation. Automatically pulling this data can be useful if you have a lot of advertisers who use third-party services for reconciliation.

Manuel giriş
Mutabakat tablosu bir e-tablo gibi çalışır. Bu nedenle değerleri, düzenlemek istediğiniz hücrede kalem simgesini (Edit) tıklayıp mutabakat tablosuna manuel olarak girebilirsiniz. Her bir satır öğesi için faturalandırmada kullanılacak hacmin (bu durumda üçüncü taraf hacmi) kaynağını onaylamanız ve reklamverenle anlaştığınız son değeri girmeniz gerekir. Nispeten az miktarda üçüncü taraf verisine sahipseniz manuel giriş işinize yarayabilir. Mutabakat tablosunu düzenlemeyle ilgili ayrıntılar için Mutabakatı anlama konusuna bakın.

Değerleri ayarlama ve mutabakatı tamamlama

Siz ve reklamvereniniz arasında görüşülen son değerleri girin ve siparişlerin tamamlandıklarını belirtmek için bunları "Tamamlandı" olarak işaretleyin. Siparişin "Tamamlandı" olarak işaretlenmesi, siparişi ve satır öğelerini kapatarak artık bunların dikkate alınmalarına gerek kalmadığını gösterir. Ancak bir siparişi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bu durumda, sipariş kapsamındaki satır öğeleri daha fazla düzenleme yapabilmeniz için yeniden açılır. Ayrıntılı bilgi için Mutabakatı tamamlama konusuna bakın.

DFP sales management   Satış Yönetimi
  • Satış Yönetimi kapsamında, yayınlama sayılarını değiştirmenin yanı sıra doğrudan faturalandırılabilir geliri de değiştirebilirsiniz. Bu ihtiyaç, faturalandırılma yöntemleri çoğunlukla yayınlama sayılarının faturalandırılabilir geliri etkilemediği taahhütlü gelire ("sabit ücret") ayarlanmış satır öğeleri için ortaya çıkar.
  • Daha fazla ayrıntı için Satış Yönetimi kapsamında faturalandırılabilir gelirle ilgili kısıtlamalar ve uyarılar konusuna bakın.

Mutabakat verilerini faturalandırma sistemine entegre etme

Artık mutabakat verilerini faturalandırma sisteminizle entegre etmeye hazırsınız.

Özel bir Ad Manager sorgusu oluşturma
Faturalandırmada kullanılmak üzere siparişi, satır öğesini ve mutabık kılınan değerleri birleştiren özel bir sorgu oluşturmanız gerekir. Bunu yapmak için faturalandırma metrikleri grubunun altındaki metrikleri kullanabilir ve "Sipariş" ile "Satır öğesi" boyutlarını seçebilirsiniz. Özel sorgulamalar kaydedilebilir ve otomatik olarak planlanabilir. Böylece her faturalandırma döngüsünde tekrar sorgu oluşturmanıza gerek kalmaz.

Sorgudan elde edilen rapor, faturalandırma sisteminize entegre edilmesi için veri kaynağında kullanılır. Bu işlemi tamamlamak için iki seçeneğiniz vardır:

Raporu faturalandırma sistemine yükleme
Faturalandırılabilir gelir raporunu Ad Manager'dan bir dosyaya aktarabilirsiniz. Daha sonra bu dosya faturalandırma sisteminize aktarılır. Ad Manager'dan aktarılan dosyanın başarılı bir şekilde içe aktarılması için muhtemelen yeniden biçimlendirme ve başka işlemler gerekecektir. Ad Manager'da dışa aktarma için desteklenen biçimler arasında CSV, biçimlendirilmemiş CSV, TSV ve XML bulunur. Microsoft'a özgü biçimler CSV, XLS ve XLSX'tir.

Ad Manager açık API'sinden veri aktarımı başlatma
Ad Manager açık API'si, mutabakat verilerini doğrudan Ad Manager'dan faturalandırma veya finans sisteminize programatik bir şekilde beslemek için kullanılabilir. API, faturalandırma sisteminize aktarmak için doğrudan mutabakattan gelen verileri değil, özel sorgudan gelen verileri kullanmalıdır.

Ayrıntılar için Satış Yönetimi API'si belgelerine bakın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?