Soukromé aukce Ad Exchange

Soukromé aukce

Zvyšte míru konkurence o hodnotný inventář tím, že ho budete nabízet vybraným kupujícím, aby na něj podávali cenové nabídky

Soukromé aukce umožňují nabídnout inventář vybraným kupujícím, kteří pro něj mohou podávat cenové nabídky. Můžete nastavit minimální cenu CPM na základě minimální hodnoty zadaného inventáře. Soukromé aukce umožňují zvýšit míru konkurence a přitom prémiový inventář v síti nabízet jen důvěryhodným kupujícím.

Spustit související školení v Univerzitě pro majitele stránek

Odeslání nevhodných nabídek do otevřené aukce

Může se stát, že cenová nabídka v soukromé aukci není vhodná, protože kupující odeslal kreativu, která neodpovídá cílení na velikost inventáře, nebo protože byl kupující odfiltrován nastaveními omezení kreativ v soukromé aukci. V těchto případech se nabídka kupujícího odešle se stejnou kreativou do otevřené aukce a bude se řídit pravidly pro stanovování cen a blokování otevřené aukce nastavenými ve vaší síti. Odesláním cenové nabídky do otevřené aukce se zvyšuje potenciál maximalizace vašich celkových tržeb.

Inventář bude v otevřené aukci nabídnut také v případě, že všechny čisté cenové nabídky budou nižší než minimální cena CPM uvedená v soukromé aukci.

Vytvoření soukromých aukcí

Postup vytvoření nové soukromé aukce:

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Prodej a pak Soukromá aukce.
 3. Klikněte na Nová soukromá aukce.
 4. Zadejte popisný název, který jasně identifikuje inventář a odpovídá konvencím vaší organizace.
 5. Vyberte prostředí. Prostředí (označované také jako „služba Ad Exchange“ nebo „webová služba“) určuje formát inventáře nebo „kanál“, ve kterém se reklamy zobrazují.
  Prostředí vyberte předtím, než zadáte cílení na reklamní jednotky. Pokud soukromou aukci nejdříve zacílíte na reklamní jednotky a poté změníte prostředí, cílení na reklamní jednotky se tím odstraní.
 6. V poli Smluvní podmínky můžete zadat další podmínky, které vy i kupující musíte dodržovat.

  Pomocí tohoto pole můžete oznámit omezení zobrazování reklam, jako jsou filtry konkurenčních reklam, omezení nebo blokování obsahu, které se vztahují na kampaň.

 7. V sekci Povolení kupující a stanovení cen je ve výchozím nastavení zaškrtnutá možnost Povolit optimalizaci prostřednictvím kupujících v otevřené aukci, která umožňuje maximalizovat tržby na základě vyšší konkurence. Další informace

  V této části můžete vytvořit různé sady kupujících. Každá sada má vlastní:

  • minimální cenu CPM,
  • nastavení ignorování blokování,
  • omezení kreativ. Doporučujeme vynechat inzerenta (ponechat toto pole prázdné), aby odpověď s nejvyšší cenovou nabídkou mohla zobrazit kreativu. Pokud byste uvedli nesprávného inzerenta, reklamy by se nemusely zobrazovat. Další informace

  Chcete-li přidat sady kupujících, klikněte na + Přidat dalšího kupujícího.

 8. V části Cílení definujte inventář, který v soukromé aukci nabízíte. Další informace
 9. Možnosti v sekci Další nastavení jsou volitelné a umožňují přidružit soukromou aukci k profilu majitelů stránek, nakonfigurovat branding, nastavit datum ukončení a zadat odhadovaný počet zobrazení za den. Další informace
 10. Klikněte na Uložit.

Jakmile soukromou aukci uložíte, bude k dispozici jako nabídka, kterou kupující budou moci přijmout. Viz Přijaté nabídky.

Přijaté nabídky

Pro každou kombinaci vybraných kupujících nebo klientů se vygeneruje nabídka. Aby se nabídka začala realizovat, musejí ji kupující nebo jejich klienti přijmout. 

 • Klienti mohou nabídky soukromých aukcí zobrazit jen v případě, že jim k tomu kupující explicitně udělili oprávnění. 
 • Klienti nemohou zobrazit nabídky určené pouze pro kupujícího. Mohou zobrazit jen nabídky adresované přímo jim (a jejich kupujícímu). 
 • Kupující mohou zobrazit všechny nabídky soukromých aukcí určené jim nebo komukoliv z jejich klientů.

Přijaté nabídky jsou v soukromé aukci uvedeny v části Povolení kupující a stanovení cen a pak Kupující v soukromé aukci. Podrobnosti jednotlivých nabídek můžete upravit kliknutím na Upravit.

U každé přijaté nabídky jsou k dispozici souhrnné informace o transakcích v soukromé aukci. Souhrn zahrnuje tyto údaje:

 • Minimální cena
 • Míra shody za 7 dní
 • Nárůst tržeb za 7 dní  (Beta) 
 • Žádosti o reklamu za 7 dní

U každé nabídky také můžete zvolit Ukončit dohodu nebo Obnovit dohodu

Chcete-li znepřístupnit celou soukromou aukci, můžete ji vybrat v seznamu soukromých aukcí a kliknout na Archivovat. Archivací ukončíte všechny transakce a zastavíte zobrazování reklam.

U každé nabídky je také k dispozici přístup k nástroji Kontrola dohody, pomocí něhož lze odstraňovat problémy se soukromými aukcemi, které nedosahují dostatečného výkonu.

Přidání cílení na inventář

Zadejte, který inventář chcete v soukromé aukci nabízet. Jsou k dispozici tyto možnosti cílení na inventář:

 • Reklamní jednotky
 • Umístění
 • Adresy URL
 • Geografie
 • Velikosti inventáře
 • Páry klíč–hodnota
 • Operační systémy
 • Kategorie zařízení
 • Balíčky inventáře
 • Značky (zastaralé)

Cílení podle velikosti reklamních ploch

Pokud inventář zahrnutý v dohodě podporuje více velikostí reklamních ploch a kupující podá cenovou nabídku na velikost, která v dohodě nebyla sjednána, bude tato cenová nabídka odfiltrována. Odpovědi s nabídkou a zobrazení, která byla z dostupných zobrazení odfiltrována, můžete zobrazit pomocí funkce Kontrola dohody, kde také naleznete další informace o tom, jak vy nebo kupující můžete dále postupovat. Další informace

Výběr kritérií cílení

Několik věcí, které je při výběru cílení soukromé aukce dobré mít na paměti:

Ve výchozím nastavení je zahrnut veškerý inventář kromě preferovaných dohod a soukromých aukcí. To znamená, že pokud není zadáno žádné cílení v žádné kategorii, cílí se na vše. Jakmile však v kategorii nějaké cílení zadáte, bude se v ní cílit pouze na zadanou hodnotu a všechny ostatní hodnoty v dané kategorii budou vyloučeny. Pokud například v kategorii Velikosti zacílíte na možnost 300 × 250, bude se cílit pouze na velikost 300 × 250 a všechny ostatní velikosti budou vyloučeny.

Požadavek na velikost u preferovaných dohod a soukromých aukcí

U preferovaných dohod a soukromých aukcí je nutné zahrnout alespoň jednu možnost v kategorii Velikost. Umožní to kupujícím udělat si představu o požadavcích na velikost kreativ. Chcete-li cílit na všechny velikosti, zahrňte je v této kategorii všechny.

Výběrem několika kritérií ve stejné kategorii nastavíte logický operátor OR. Například po kliknutí na zahrnout u kritérií USA a Kanada v kategorii Zeměpisná oblast budete dostávat žádosti o cenovou nabídku na zobrazení pocházející z USA nebo z Kanady.

Výběrem několika kritérií v různých kategoriích nastavíte logický operátor AND. Když například kliknete na zahrnout u kritéria 300 × 250 v kategorii Velikosti reklamní plochy a zároveň na zahrnout u kritérií USA a Kanada v kategorii Geografie, budete dostávat žádosti o cenové nabídky na zobrazení, která mají velikost reklamní plochy 300 × 250 a zároveň pocházejí z USA nebo z Kanady.

Při používání párů klíč–hodnota se s klíči zachází jako s kategoriemi. U různých klíčů se používá logický operátor AND, zatímco při uvedení více hodnot u jednoho klíče se používá operátor OR. Například zadání hodnot pos=1;cat=sport,news znamená: (pos = 1) AND ((cat=sport) OR (cat=news))

U klíčů jsou podporovány jen přesné shody. Za účelem širšího cílení na páry klíč–hodnota nelze zadávat speciální znaky jako hvězdičku (*) nebo vlnovku (~).

Další nastavení

Další nastavení jsou volitelná a umožňují konfigurovat třeba branding, datum ukončení a odhadovaný počet zobrazení za den.

 • Přidružte soukromou aukci k profilu majitele stránek. Profily majitelů stránek umožňují používat různý branding inventáře v síti.
 • Zvolte, zda inventář dostupný v této aukci chcete zobrazovat jako značkový (označený) nebo polotransparentní.

  Chcete-li kupujícím zobrazit celou adresu URL, zvolte možnost Značkový. Chcete-li kupujícím zobrazovat zkrácenou verzi adresy URL, která uvádí pouze doménu nejvyšší úrovně, zvolte možnost Polotransparentní.

  Inventář v mobilních aplikacích je v transakcích vždy považován za značkový. Polotransparentní inventář je k dispozici pouze pro počítače a mobilní web.

 • Zadejte odhadované datum ukončení. 
 • Zadejte odhadovaný počet zobrazení za den. Pomůže vám to při odstraňování problémů se soukromými aukcemi, které nedosahují dostatečného výkonu.
 • V sekci + Přidat e‑mailovou adresu dohody nebo + Přidat e‑mail účtu přidejte e‑mailové adresy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?