Mutabakatı kullanmaya başlama

Ad Manager mutabakatını anlama

Ad Manager mutabakatıyla ilgili faydalı kavramlar ve kullanıcı arayüzü öğeleri hakkında bilgi edinin

Bu makalede, Ad Manager mutabakatıyla ilgili temel kavramlar açıklanmaktadır. Mutabakatı kullanmaya başlamadan önce bu kavramları inceleyin. Bunlar hakkında zaten genel bilgiye sahipseniz Mutabakat tablosunda gezinme konusunda bulunan adım adım kılavuza gidebilirsiniz.

Bu makalede aşağıdaki konuları ele alacağız:

Mutabakatla ilgili temel bilgiler

Ad Manager, mutabakat verilerini aylık faturalandırma döngüsüne göre oluşturur. Her faturalandırma döngüsü mutabakat için kullanılabilir siparişleri listeler. Ayrıntılarını görmek ve düzenlemek için siparişin adını tıklayın. Birden fazla siparişi görüntülemek ve düzenlemek için siparişleri seçtikten sonra 'ı tıklayın. Görüntülemek ve düzenlemek için bir seferde en fazla 100 sipariş seçebilirsiniz. Tam olarak üzerinde çalışmanız gereken siparişleri bulmak için tüm siparişlerin listesini de filtreleyebilirsiniz.

Mutabakat tablosu, satırlarla sütunları veya sayılarla diğer verileri gösterir. Tablo bir e-tablo gibi düzenlenip kaydedilebilir.

 • Satırlar, özel kampanya bilgilerini (siparişler, satır öğeleri, reklam öğeleri) temsil eder.
 • Sütunlar, yayınlanan hacmi (gösterim sayısı, tıklama sayısı, günler) içerir.

Yayınlanan hacim, Ad Manager veya üçüncü tarafların bildirdiği gösterimlerin, tıklamaların veya günlerin değerleri olabilir. Aşağıda mutabakatla çalışmaya başlamadan önce bilmenizde fayda olan birkaç konu anlatılmaktadır.

Mutabakat verileri ne zaman kullanılabilir?

Sayılar, bir sonraki ayın ilk gününde mutabakat için kullanılabilir. Örneğin, Nisan ayının sayıları, Mayıs ayının ilk gününde mutabakat için kullanılabilir.

Birden fazla faturalandırma döngüsüne yayılan satır öğeleri

Birden fazla faturalandırma döngüsüne yayılan satır öğelerinin değerleri orantılıdır. Yalnızca mutabakat için işleme alınmış bir faturalandırma döngüsünde yayınlanan değerler kullanılabilir. Örneğin bir kampanya 15 Nisan-15 Mayıs arasında yayınlanırsa, kampanya sayılarının ilk bölümü 1 Mayıs'ta Nisan ayının mutabakat tablosu altında, ikinci bölümü ise 1 Haziran'da Mayıs ayının mutabakat tablosu altındadır.

DFP sales management   Satış Yönetimi
 • Satış Yönetimi, teklif satır öğelerinin farklı saat dilimlerinde yapılandırılmasına olanak tanır. Sonuç olarak, bu tekliflerin bazılarına karşılık gelen siparişler, ağ zamanına göre farklı zamanlarda mutabakat için işlenir ve dolayısıyla bazı siparişler diğerlerinden önce mutabakata uygun hale gelir. Siparişleri mutabakat tablosunda kullanılabilir oldukları zaman mutabık kılma üzerinde çalışabilirsiniz. Ancak bütün siparişler kullanılabilir hale geldikten ve mutabık kılındıktan sonra bütün faturalandırma döngüsü için mutabakatı tamamlayabilirsiniz.
 • Ad Manager, bazı teklif satır öğelerinin henüz işlenmekte olduğu faturalandırma döngüleri için "İşlem devam ediyor" durumunu gösterir.

Mutabakat tablosundaki satır öğeleri

Mutabakat tablosu, yalnızca yayınlanan satır öğelerini gösterir. "Yayınlama" sekmesinden gelen ve planlanan herhangi bir hacmi yayınlamamış olan satır öğeleri, mutabakat tablosuna alınmaz.

DFP sales management   Satış Yönetimi
 • Ağınızda Satış Yönetimi etkinse özellikle yayınlanmayan satır öğeleri olduğunda dahil edilen satır öğeleri biraz farklı olur.
 • Dahil olanlar
 • Satış Yönetimi'nin etkinleştirilmediği ağlarda mutabakat tablosu "Yayınlama" sekmesinden gelen satır öğelerini gösterir.
 • Satış Yönetimi etkinleştirildiğinde bazı satır öğelerinin kaynağı "Satış" sekmesi altında oluşturulan teklif satır öğeleri olur. Bunlar da mutabakat tablosuna dahil edilir.
 • Ad Manager, yalnızca satılmış tekliflerde bulunan teklif satır öğelerinden gelen satır öğelerini dahil eder. "Satılmış" teklifler, iş akışının bütün adımlarını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. İş akışları, kuruluşunuz tarafından tanımlanan Ad Manager'daki özel kurallardır.
 • Yayınlanmayan satır öğeleri
  Satış Yönetimi'nin etkinleştirilmediği ağların aksine, "Satış" sekmesindeki satılmış tekliflerden gelen ve yayınlanmayan satır öğeleri mutabakat tablosuna yine de dahil edilir. Bu satır öğelerinin mutabakat tablosunda gösterilmesi, ayrılmış envanterde yayınlanmamanın nereden kaynaklandığını belirlemenize olanak tanır. Böylece bu satır öğelerini faturalandırıp faturalandırmayacağınıza ya da nasıl faturalandıracağınıza karar verebilir ve gerektiğinde kampanyadaki sorunları gidermenin başlangıç noktası olarak bunlardan yararlanabilirsiniz.
 • Arşivlenmiş teklif satır öğeleri
  Mutabakat tablosu, teklif satıldıktan sonra arşivlenen bir teklif satır öğesine karşılık gelen satır öğelerini de gösterir. Bunlar, arşivleme işleminden önce gerçekleşmiş olabilecek herhangi bir yayınlamanın mutabakat sırasında dikkate alınabilmesini sağlar. Ad Manager, teklifin satılmasından önce arşivlenmiş teklif satır öğelerini hariç tutar.
 • Bazı teklif satır öğesi türlerinin, "Yayınlama" sekmesi altında bunlara karşılık gelen satır öğeleri yoktur. Ancak bunlar mutabakatın sağlanması amacıyla yine de dahil edilir. Bu seçenekler şunlardır:
  • Google Ad Manager dışı reklamlar (Ad Manager satır öğesi tarafından trafiğe eklenmeyen veya yayınlanmayan reklamlar)
  • Çevrimdışı ödeme (Ad Manager reklam yayını dışında oluşturulan hizmetlerle ilgili ödemeler)

  Teklif satır öğeniz için doğru ürünü seçme bölümünde bu tür teklif satır öğelerinin farklılıkları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 • Dahil olmayanlar
 • Satılmamış teklifler daha önce hiç bir iş akışını başarıyla tamamlamamıştır. Bu teklifteki teklif satır öğeleri mutabakata dahil edilmez. "Yayınlama" sekmesi altında bunlara karşılık gelen satır öğesi yoktur.
 • Benzer şekilde, geri çekilmiş tekliflere eklenen teklif satır öğelerinin "Yayın" sekmesi altında karşılık gelen satır öğesi yoktur ve bunlar da mutabakata dahil edilmez. Geri çekilmiş teklife eklenen yeni teklif satır öğeleri yalnızca teklifin inceleme sürecindeki tüm adımları başarıyla tamamlaması koşuluyla mutabakat tablosunda gösterilir.

Ad Manager dışında yayınlanan reklamlar ve üçüncü taraf satır öğeleriyle çalışma

There are two possible cases to consider. One is where Ad Manager is not involved with ad delivery on the website, and the other is where Ad Manager is not solely involved with ad delivery on the website:

 • Ad Manager is not involved: the advertiser's ad was not trafficked via or served by Ad Manager. For example, there might be a hard-coded creative or in-house video ad server that renders the ad instead of Ad Manager—that is, a third-party ad server renders the ad.
 • Ad Manager is not solely involved: An Ad Manager line item served the advertiser's ad, but the advertiser used a third-party service to track clicks or impressions for the purposes of reconciliation.

İlk durumda temsilci bir Ad Manager satır öğesi yoktur ve dolayısıyla bu kampanyalar Ad Manager mutabakatıyla yönetilmez. İkinci durumda Ad Manager satır öğesi, mutabakat tablosunda Ad Manager tarafından bildirilen gösterim veya tıklama sayısıyla temsil edilir. Bu durumda üçüncü taraf bir hizmetin raporladığı gösterim veya tıklama sayısını Ad Manager mutabakatına entegre etmeniz gerekir.

Faturalandırma ve mutabakat bölümünde üçüncü taraf verilerinin mutabakat tablosuna nasıl entegre edileceği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

DFP sales management   Satış Yönetimi
 • Sales Management has the advantage of allowing you to manage both cases: where Ad Manager is not involved at all and where Ad Manager is not solely involved—that is, where the advertiser is using a third-party service to track delivery.
  • Ad Manager is not involved: the advertiser's ad is not trafficked via or served by Ad Manager—that is, a third-party ad server renders the ad.

   While Ad Manager does not serve the ad and there is no delivery line item, this product can be used to represent the third-party line item for the purposes of billing and reconciliation later.

   Proposal line items in this case should be created with the product type "Non-Ad Manager ads". The billing source could be set to "Contracted volume" or "Contracted revenue" if your advertiser agreed to be billed based on a contracted value. Alternatively, if your advertiser agreed to be billed based on what the third-party ad server reports, the billing source for the proposal line item should be set to "Third-party (actual)".

  • Ad Manager is not solely involved: An Ad Manager line item serves the advertiser's ad, but the advertiser uses a third-party service to track clicks or impressions for the purposes of reconciliation and billing. In this case, a proposal line item should be created with the product type "Ad Manager ads" and the billing source in the proposal line item set to "Third-party (actual)".
 • Bu teklif satır öğelerinin her ikisi de Ad Manager mutabakat tablosunda gösterilir ve Ad Manager tarafından yayınlanan satır öğeleriyle aynı şekilde mutabık kılınabilir.

Hangi mutabakat verilerini görebilirsiniz?

Siparişler ve satır öğeleri bir ekibe ait olabilir. Siparişin ait olduğu en az bir ekibin üyesi olmanız gerekir. Aksi takdirde mutabakat tablosunda bu siparişe veya siparişin satır öğelerine erişemezsiniz. Yalnızca siparişin ait olduğu ekipteki kullanıcılar siparişi görüntüleyebilir ve "Tamamlanmış" olarak işaretleyebilir.

Ad Manager mutabakatı, görüntülediğiniz siparişlerin üst tarafında durum özetini gösterir. Bu durumlar şunlardır:

 • Taslak — Yeni veya henüz tamamlanmış olarak gönderilmedi
 • Tamamlanmış — Gönderildi ve mutabık kılındığı kabul edildi
 • Geri çekildi — Daha önce mutabık kılınmış (tamamlanmış) olarak gönderildi ancak daha fazla düzenleme yapmak üzere geri alındı

Örneğin:

 • Taslak (22) Geri çekildi (1) Tamamlanmış (11)

Bu, o sırada görüntülemekte olduğunuz siparişler arasında, taslak durumunda 11, geri çekildi durumunda 1 ve tamamlanmış durumunda 11 sipariş bulunduğu anlamına gelir. Bu değerler, faturalandırma döngüsündeki tüm siparişlerin değil, yalnızca görüntülemekte olduğunuz siparişin veya siparişlerin durumunu gösterir.

Ekip kısıtlaması nedeniyle, bu özette gösterilen siparişlerin tümüne erişiminiz olmayabilir. Dolayısıyla, örneğin mutabakat tablosunu yalnızca taslak durumundaki siparişler için filtrelediyseniz yalnızca erişiminiz olan siparişi görürsünüz. Bu durumdaki 22 siparişin tümünü göremeyebilirsiniz.

Mutabakatı düzenleme ve tamamlama

Mutabakat tablosundaki siparişler birer birer "Tamamlanmış" olarak işaretlenebilir. Satır öğeleri için değerleri düzenlerken artık ilgilenmenizi gerektirmeyen siparişleri kapatabilirsiniz.

Ayrıca Tümünü tamamla seçeneğini kullanarak tüm siparişleri "Tamamlanmış" olarak işaretleyebilirsiniz. Tümünü tamamla'yı tıkladığınızda faturalandırma döngüsündeki tüm siparişler tamamlanmaz. Yalnızca o sırada görüntülemekte olduğunuz siparişler ve tamamlanabilecek siparişler, yani zorunlu ve geçerli değerlere sahip olanlar tamamlanır. Tamamlanamayacak siparişler (örneğin, "Üçüncü taraf miktarı" sütununun altında bir değere sahip olmadığı halde kaynağı "Üçüncü taraf miktarı" olarak ayarlanmış bir satır öğesi), "Taslak" durumunda kalır.

Birden fazla faturalandırma döngüsüne yayılan siparişleri, daha önceki faturalandırma döngülerinde "Tamamlanmış" olarak işaretlemiş olmasanız bile bir faturalandırma döngüsünde görüntüleyebilir ve tamamlayabilirsiniz.

Mutabakat tablosuyla çalışırken bilinmesi faydalı olan diğer bazı noktalar:

 • Geri çek: Bir siparişi "Tamamlanmış" olarak işaretlediğiniz halde değerlerini düzeltmek istiyorsanız siparişi seçip Geri çek'i tıklayın. Bu komut, sipariş kapsamındaki satır öğelerini daha fazla düzenleme yapabilmeniz için yeniden açar.
 • Tümünü geri çek: Tümünü geri çek'i tıkladığınızda o sırada görüntülemekte olduğunuz tüm siparişler geri çekilir.
 • Sürümler: Ad Manager sürüm geçmişi, yaptığınız düzenlemeleri her kaydettiğinizde bu düzenlemelerin bir kaydını saklar. Bu sürümler istediğiniz zaman sipariş temelinde geri yüklenebilir.

 • Değerleri geri döndür: Bir hücreyi, faturalandırma döngüsünde ilk kez kullanılabilir olduğu zaman içerdiği orijinal değere geri döndürebilirsiniz. Aşağıdaki sütunların altındaki değerleri geri döndürebilirsiniz:
  • Mutabık kılınan hacim
  • Üçüncü taraf hacmi
  • Yorumlar

  Bunu yapmak için kalem simgesini ( Edit ) tıklayarak mutabakat tablosundaki bir hücreyi düzenleyin. Hücre etkin olarak düzenlemelere açıkken klavyenizdeki ESC tuşuna basın.

  DFP sales management   Satış Yönetimi

  "Faturalandırılabilir gelir" sütunu altındaki değer, "Mutabık kılınan hacim" ile "Ücretin" (brüt veya net) çarpılmasıyla hesaplanır. Ancak Satış Yönetimi altında doğrudan "Faturalandırılabilir gelir"i de düzenleyebilirsiniz.

  Geri döndürme için iki seçeneğiniz vardır: Faturalandırılabilir geliri kayıtlı son değere veya hesaplanan değere geri döndürebilirsiniz:

  • Kayıtlı son değere geri döndürmek için: Kalem simgesini ( Edit ) tıklayarak mutabakat tablosundaki bir hücreyi düzenleyin ve hücre düzenlenmek için açılmışken klavyenizde ESC'ye basın.
  • Hesaplanan son değere geri döndürmek için: Kalem simgesini ( Edit ) tıklayarak mutabakat tablosundaki bir hücreyi düzenleyin ve hücre düzenlenmek için açılmışken hücrenin yanındaki X işaretini tıklayın.

  Örneğin, bir satır öğesine ait BGBM'nin 5 TL olduğunu ve mutabık kılınan değer için 500.000 gösterim girdiğinizi varsayın. Faturalandırılabilir gelir (faturalandırma yönteminde sınır olmadığı varsayıldığında) 2.500 TL olur.

  Şimdi faturalandırılabilir geliri doğrudan 2.000 TL olarak değiştirdiğinizi ve "Kaydet"i tıkladığınızı varsayın. Daha sonra faturalandırılabilir geliri 1.800 TL ve tekrar 1.500 TL olarak değiştirebilirsiniz.

  Hücreyi düzenlemek için kalem simgesini ( Edit ) tıklayıp klavyenizde ESC'ye bastıysanız değer 2.000 TL'ye geri döndürülür (manuel olarak girdiğiniz son kayıtlı değer). Bununla birlikte, kalem simgesini ( Edit ) ve ardından X işaretini tıkladıysanız değer 5.000 TL'ye geri döndürülür ("Mutabık kılınan hacim" ile "Ücretin" çarpılmasıyla hesaplanan değer).

DFP sales management   Satış Yönetimi

Satış Yönetimi yayıncısıysanız ve "Satış" sekmesinden gelen satır öğeleriniz varsa siparişler ve satır öğelerini "Tamamlanmış" olarak işaretlemeye çalışırken veya tamamlanmış siparişleri geri çekerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.

 • Siparişler önceki faturalandırma döngüsünde "Tamamlanmış" olarak işaretlenmiş olmalıdır
  Satış Yönetimi'nde, faturalandırılabilir gelir hesaplamaları teklifin oluşturulması sırasında seçilen faturalandırma yöntemine bağlıdır.
 • Siparişler birden fazla faturalandırma döngüsüne yayıldığında Ad Manager'ın değerleri faturalandırma döngülerine uygun şekilde paylaştırması ve yine faturalandırma yöntemini uygulaması gerekir. Bu nedenle, Ad Manager için bir siparişin önceki faturalandırma döngüsünde "Tamamlanmış" olarak işaretlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde, Ad Manager paylaştırılan değerleri hesaplamak için faturalandırma yöntemini doğru şekilde uygulayamaz.
 • Bir sipariş önceki faturalandırma döngüsünde "Tamamlanmış" olarak işaretlenmemişse mutabakat verileri kullanılabilir olduğunda onları görüntülemeye devam edebilir ve hatta "Üçüncü taraf hacmi" ile "Mutabık kılınan hacim" altındaki değerleri güncelleyebilirsiniz. Ancak faturalandırılabilir gelir değeri hesaplanamadığından kullanılamaz ve siparişi "Tamamlanmış" olarak işaretleyemezsiniz.
 • Sipariş durumunun yanındaki uyarı simgesi ( Warning ) siparişin önceki faturalandırma döngüsünde tamamlanmadığını gösterir. Siparişin yayınlandığı önceki tüm faturalandırma döngülerinin listesini görmek için para simgesinin ( Lifetime overview ) üzerine gelin. Bilgi kartında faturalandırma döngüsünün adını tıklayarak aynı sipariş için başka faturalandırma döngülerine gidebilirsiniz.
 • Para simgesi ( Lifetime overview ), siparişin finansal ayrıntılarının bulunduğu "Kullanım süresine genel bakış" da içerir. Şu ayrıntıları görebilirsiniz:
  • Toplam taahhütlü gelir
  • Geçmişte faturalandırılan gelir
  • Kalan faturalandırılabilir gelir
 • Geri çekme sırasında birden fazla faturalandırma döngüsünde faturalandırılabilir gelirin hesaplanması
  Siparişler birden fazla faturalandırma döngüsüne yayılıyorsa ve bunları her faturalandırma döngüsünde tamamlamış olsanız bile siparişleri herhangi bir faturalandırma döngüsünde geri çekebilir ve düzeltebilirsiniz.
 • Daha önceki bir faturalandırma döngüsünde bir siparişi geri çeker ve değerlerini değiştirirseniz sonraki faturalandırma döngülerinde sipariş "Tamamlanmış" olarak işaretli kaldığı sürece, yaptığınız değişiklikler sonraki faturalandırma döngülerinde siparişin mutabık kılınan değerlerini etkilemez. Yani siparişi sonraki faturalandırma döngülerinde geri çekmediğiniz takdirde, Ad Manager değişikliklerinize göre sonraki faturalandırma döngülerindeki değerleri yeniden hesaplamaz.
 • Ancak önceki faturalandırma döngüsünde değerlerini değiştirdiğiniz bir siparişi sonraki faturalandırma döngülerinden birinde geri çekerseniz sonraki faturalandırma döngüsündeki değerler önceki faturalandırma döngüsünde yaptığınız değişikliklere göre yeniden hesaplanır.

Mutabakat tablosundaki sütunlar

Mutabakat tablosu aşağıdaki sütunlardan oluşur.

Sütun Açıklama
Mutabakat durumu Belirli bir siparişin durumu ("Taslak", "Tamamlanmış" veya "Geri çekildi").
Faturalandırılabilir gelir

Her bir teklif satır öğesinin mutabakat sürecinden kaynaklanan nihai net kazançları Ücretin mutabık kılınan miktarla çarpılmasıyla hesaplanır. Aşağıdaki Ücret ve Mutabık kılınan miktar bölümlerine bakın.

Ücret Satır öğesinin birim başına parasal maliyeti (BGBM, TBM, GBM veya EBM).
Mutabık kılınan hacim Mutabakat sürecinden kaynaklanan yayınlama sayısı. Mutabık kılınan hacim, ücretle birlikte nihai faturalandırılabilir gelirinizi belirlemede kullanılır:
ücret x mutabık kılınan hacim = faturalandırılabilir gelir (net)

Varsayılan olarak, bir faturalandırma döngüsü için başlangıçta mutabakat bulunduğunda bu sütundaki değer DFP hacmine eşittir. Mutabık kılınan yayınlama sayısının Ad Manager tarafından raporlanan sayıdan farklı olması gerekiyorsa söz konusu değeri bu sütuna girin.

Gerekirse kaynağı üçüncü taraf hacmi olarak değiştirebilirsiniz. Kaynak üçüncü taraf hacmi olduğunda "Üçüncü taraf hacmi" sütunundaki değerleri güncelleyebilirsiniz. Bu değerler otomatik olarak bu sütuna mutabık kılınan değer olarak yansıtılır.

DFP hacmi Ad Manager tarafından raporlanan yayınlama sayıları. Bu değer düzenlenemez.
Üçüncü taraf hacmi Üçüncü tarafın raporladığı yayınlama sayıları.

Reklamvereniniz mutabakat amacıyla bir üçüncü taraf hizmeti kullanmışsa üçüncü taraf değerlerini bu sütuna dahil etmeniz gerekir. Bu satır öğeleri için kaynağın "Üçüncü taraf" hacmi olarak ayarlandığından emin olun. Üçüncü taraf değerlerini dahil etmeye ilişkin çeşitli yöntemler ve ipuçları için Faturalandırma ve mutabakat konusuna bakın.

Farklılık Üçüncü taraf miktarıyla DFP miktarı arasındaki farklılığı yüzde değeriyle temsil eder.
Yorumlar Her satır öğesi veya reklam öğesi için notlar eklemeye yönelik serbestçe düzenlenebilen bir alan. Bu notlar, belirli bir değerin neden girildiğini veya değiştirildiğini belirtmek için faydalı olabilir. Yorumlar her sürüme bağlıdır. Dolayısıyla bir yorum yazar, mutabakatı kaydeder, yorumu günceller ve yeniden kaydederseniz kaydedilen her sürümde farklı yorumlar görürsünüz.
Sürüm geçmişi

Her siparişin sürüm geçmişini sağlar. Sürüm geçmişi'ni tıklayarak bir faturalandırma döngüsü için mutabakatın ilk kez kullanılabilir olduğu ilk sürümden başlayarak her siparişin sürümlerini görüntüleyebilir veya geri yükleyebilirsiniz. Her kaydettiğinizde Ad Manager yaptığınız değişikliklerin bir kaydını saklar. Bu sürümler daha sonra mutabakattaki değişiklikleri denetlemek için kullanılabilir. Mutabakat sürümlerini geri yükleme hakkında daha fazla bilgi.

DFP sales management   Satış Yönetimi
 • Ek sütunlar
 • Satış Yönetimi ağınızda etkinleştirilmişse mutabakat tablosunda bazı ek sütunlar görürsünüz. Buna ek olarak mutabık kılınan hacim konusunda dikkat etmeniz gereken bazı ayrıntılar vardır.
 • Satış Yönetimi'nde bazı siparişlerin kaynağı tekliflerdir. Ad Manager, satış temsilcilerinin teklif oluştururken bir faturalandırma yöntemi belirlemesini gerektirir. Faturalandırma yöntemi, Ad Manager veya üçüncü taraflarca raporda belirtilmiş olan yayınlanan hacme uygulanır ve sonuçta faturalandırılabilir hacim elde edilir.
 • Sütun Açıklama
  Faturalandırılabilir hacim Ad Manager, nihai faturalandırılabilir gelirinizi belirlemede ücretle birlikte faturalandırılabilir hacmi (mutabık kılınan hacmi değil) kullanır:
  ücret x faturalandırılabilir hacim = faturalandırılabilir gelir (net)

  Faturalandırılabilir hacim, mutabık kılınan hacme faturalandırma yönteminin uygulanması sonucunda elde edilir.

  Bu hesaplamanın yalnızca faturalandırma kaynağı hacme dayalı olan satır öğeleri için geçerli olduğunu unutmayın. Taahhütlü gelire ("sabit ücret" olarak da adlandırılır) dayalı satır öğeleri, toplam taahhütlü gelire göre amorti edilir ve ardından faturalandırılabilir gelir olarak temsil edilir.

  Faturalandırılabilir gelir

  Her bir teklif öğesinin mutabakat sürecinden kaynaklanan nihai net veya brüt kazançları.

  Bir satır öğesi veya siparişin faturalandırılabilir geliri (sipariş, önceki faturalandırma döneminde "Tamamlanmış" olarak işaretlenmiş olduğu sürece) doğrudan düzenlenebilir. Faturalandırılabilir miktarın değerinin değiştirilmesi, miktar değerlerini etkilemez.

  Reklamverenden ödeme almak için nihai parasal değeri düzenlemek istiyorsanız faturalandırılabilir gelirin değerini değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlem, yayınlama sayıları faturalandırılabilir gelir toplamlarını etkilemeyen, taahhütlü gelire ("sabit ücret") dayalı satır öğeleri ya da hacim toplamlarını etkilemeden faturalandırılabilir gelirin parasal değerini düzenlemenizin gerektiği durumda diğer faturalandırma yöntemleri için gerekli olabilir.

  Faturalandırılabilir gelir değerini değiştirirken aşağıdakilere dikkat edin:

  • Bir satır öğesinin faturalandırılabilir gelir değerini değiştirirseniz tüm satır öğelerinin değeri toplanır ve varsa siparişin tamamının mevcut faturalandırılabilir gelir değerini geçersiz kılar.
  • Bir siparişin faturalandırılabilir gelir değerini değiştirirseniz satır öğelerinin faturalandırılabilir gelirini temsil eden değer bundan etkilenmez. Sipariş düzeyinde girilen değer, satır öğesi düzeyindeki değerlerden bağımsız olarak, siparişin faturalandırılabilir geliri kabul edilir.
  Ücret (net) Satır öğesinin birim başına net parasal maliyeti (BGBM, TBM, GBM veya EBM).
  Ücret (brüt) Satır öğesinin birim başına brüt parasal maliyeti (BGBM, TBM, GBM veya EBM).
  Faturalandırma yöntemi Her satır öğesinin faturalandırma yöntemini belirtir.
  Mutabık kılınan hacim "Mutabık kılınan hacim" sütununda kullanılan değer, siparişin ve satır öğelerinin kaynağına bağlıdır.

  Teklif satır öğeleri olarak başlamayan, "Yayınlama" sekmesinde oluşturulan satır öğelerinin kaynağı, varsayılan olarak "DFP hacmi"ne ayarlıdır. Teklif satır öğeleri olarak oluşturulmuş satır öğelerinin kaynağı, bunlara karşılık gelen teklif satır öğeleri için ayarlanmış faturalandırma seçenekleridir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Mutabakat kaynakları konusuna bakın.

Mutabakat tablosundaki satırlar

Satırlar, kampanyaların hiyerarşisinden oluşur:

 • Reklamveren » Sipariş » Satır öğesi » Reklam öğesi

Hiyerarşi, istenen düzeyde genişletilebilir veya daraltılabilir. Bu öğelerin her birinin adını tıkladığınızda ("Reklam öğesi" hariç), daha fazla inceleyebilmeniz için ayrıntılar sayfası açılır.

Değerler satır öğesi ve reklam öğesi düzeyinde düzenlenebilir.

 • Reklam öğesi değerleri düzenlenirken değerler toplanır ve satır öğesinin toplamı olarak yansıtılır.
 • Bir satır öğesi için birden fazla reklam öğesi varsa satır öğesi değerleri düzenlenirken, satır öğesinin değeri her bir reklam öğesinin sunduğu gösterim sayısıyla orantılı olarak reklam öğeleri arasında bölünür.

  Örneğin, bir satır öğesi için 4 reklam öğesi olduğunu varsayalım. Satır öğesi için sunulan toplam gösterim sayısı 10.000 olsun. Bir reklam öğesi 5.000 gösterim; iki reklam öğesi 1.000'er gösterim ve dördüncü reklam öğesi 3.000 gösterim yayınlamıştır. Mutabık kılınan hacim 10.000'den 5.000'e değiştirilirse ilk reklam öğesi 2.500 gösterim; sonraki iki reklam öğesi 500'er gösterim ve dördüncü reklam öğesi 1.500 gösterim yayınlamış olarak gösterilir.

DFP sales management   Satış Yönetimi
 • Hiyerarşideki diğer öğeler
 • Satış Yönetimi, hiyerarşide satır öğelerine ek olarak sipariş düzeyindeki teklifleri de gösterir:

  Reklamveren » Sipariş/teklif » Satır öğesi » Reklam öğesi

 • Teklifler, Satış Yönetimi kapsamındaki siparişlere benzer; tekliflerdeki teklif satır öğeleriyse yayınlanan satır öğelerine benzer.
 • Teklif satır öğelerinin kaynağı "Satış" sekmesidir ve "Google Ad Manager reklamları" olarak gösterilen satır öğelerinin "Yayınlama" sekmesi altında karşılık gelen satır öğeleri vardır. Bunlar, Ad Manager aracılığıyla yayınlanan satır öğeleridir. Bu satır öğeleri, doğrudan "Yayınlama" sekmesi altında oluşturulabilecek satır öğeleriyle birlikte mutabakat tablosunda gösterilir.
 • Ancak her teklif satır öğesine karşılık gelen bir satır öğesinin olması gerekmez. "Google Ad Manager olmayan reklamlar" olarak gösterilen teklif satır öğeleri Ad Manager aracılığıyla yayınlanmaz. Bu nedenle, bu satır öğelerinin "Yayınlama" sekmesi altında karşılık gelen satır öğelerine sahip olmasına gerek yoktur. Benzer şekilde "Çevrimdışı ödeme" olarak belirtilmiş teklif satır öğeleri, reklam yayınlamayla ilişkili olmadıklarından bunlara karşılık gelen satır öğesi de bulunmaz. Bu teklif satır öğeleri yine de mutabakat tablosunda temsil edilir. Bunların tabloya dahil edilmesi, diğer satır öğeleri gibi bunları da mutabık kılabilmenize olanak tanır ve kampanyanın eksiksiz görünümünü sunar.
 • Ad Manager dışında yayınlanan veya çevrimdışı ödeme olarak işaretlenmiş teklif satır öğeleri, mutabakat tablosundaki diğer tüm satır öğeleri gibi faturalandırma yöntemiyle uyumlu olmalıdır.

Mutabakat kaynakları

Kaynak, faturalandırma amacıyla hangi değerlerin yayınlama sayıları olarak kullanılacağını belirler. İki kaynak atanabilir:

 • DFP hacmi: Ad Manager tarafından raporlandığı şekilde, her satır öğesi veya reklam öğesinin bir faturalandırma döngüsünde yayınladığı hacim (gösterim sayısı, tıklama sayısı, gün sayısı).
 • Üçüncü taraf hacmi: Üçüncü bir tarafın raporladığı şekilde, her satır öğesi veya reklam öğesinin bir döngüde yayınladığı hacim (gösterim sayısı, tıklama sayısı, gün sayısı).

Ad Manager tarafından yayınlanan satır öğeleri için varsayılan kaynak her zaman "DFP hacmi"dir. Reklamvereniniz satır öğeleri için bir üçüncü taraf hizmeti kullanmışsa kaynağı "Üçüncü taraf hacmi" olarak değiştirmeniz gerekir.

"Mutabık kılınan hacim" sütununda gösterilen değer, herhangi bir anda Ad Manager'da bir satır öğesi için hangi kaynağın kullanıldığını gösterir: "Üçüncü taraf" ya da "Ad Manager". Buna ek olarak "Mutabık kılınan hacim" altında bir satır öğesinin değerini manuel olarak değiştirirseniz mutabakat tablosunda değer için "Manuel" ifadesi gösterilir.

DFP sales management   Satış Yönetimi
 • Faturalandırma yöntemine bağlı kaynak
 • Satış Yönetimi kapsamında teklif satır öğelerinden kaynaklanan satır öğelerinin kaynağı, teklif için ayarlanmış faturalandırma yöntemine bağlıdır.
 • Taahhütlü hacim - Faturalandırılabilir hacim sütunu
  Faturalandırma yöntemi taahhütlü hacim (Ad Manager veya üçüncü taraf) olduğu zaman, taahhütlü hacmi belirten bu sayı Faturalandırılabilir hacim sütununda temsil edilir. Satır öğesi birden fazla faturalandırma döngüsüne yayıldığı takdirde değerin orantılı olarak bölündüğünü unutmayın.

  Bu durumda, Ad Manager veya üçüncü tarafın raporladığından farklı değerleri belgelemeniz gerekirse Üçüncü taraf hacmi veya Mutabık kılınan hacim sütunundaki değeri değiştirebilirsiniz. Ancak taahhütlü hacme dayalı faturalandırma kaynağı; teklif satır öğesi için taahhüt edilen gösterim sayısı, tıklama sayısı veya gün sayısından yararlandığı ve dolayısıyla yayınlama sayılarından etkilenmediği için bu değişiklikler Faturalandırılabilir hacim sütununu etkilemez.

  Taahhütlü gelir - Faturalandırılabilir gelir sütunu
  Faturalandırma yöntemi Ad Manager ya da üçüncü taraf kaynaklı taahhütlü gelir (teklif satır öğesinde ayarlandığı şekliyle "Sabit ücret" olarak da adlandırılır), bu taahhütlü değer bu sütunda temsil edilir. Satır öğesi birden fazla faturalandırma döngüsüne yayıldığı takdirde değerin orantılı olarak bölündüğünü unutmayın.

  Gerçek Değerler
  Faturalandırma yöntemi gerçek DFP veya üçüncü taraf hacmiyse Faturalandırılabilir hacim sütunundaki sayı, sırasıyla Ad Manager veya üçüncü taraf reklam sunucusu tarafından bildirilen yayınlama sayısını yansıtır.

  Mutabık kılınan yayınlama sayısının Ad Manager tarafından bildirilen sayıdan farklı olması gerekiyorsa değeri Mutabık kılınan hacim sütununa manuel olarak girin. Kaynak üçüncü taraf hacmi olduğunda Üçüncü taraf hacmi sütunundaki değerleri güncelleyebilirsiniz. Böylece bu değerler otomatik olarak mutabık kılınan değer şeklinde yansıtılır.

  Ad Manager, faturalandırılabilir hacmi mutabık kılınan hacimden elde eder ve olası sınırlar ve devreden tutarlar ayarlarını uygular. Mutabık kılınan hacim veya DFP hacminde yapılan değişiklikler bu ayarlara uygun olmalıdır.

  Örnek

  Karşılık gelen bir teklif satır öğesinin faturalandırma döngüsü başına kümülatif sınırlı olarak gerçek üçüncü taraf miktarına ayarlandığını varsayalım ve faturalandırma döngüsü başına sınır 1000 gösterim olsun. Faturalandırma döngüsü başına kümülatif sınırlı ayarıyla, yayınlanmayan herhangi bir miktar sonraki faturalandırma döngüsüne taşınır ve o faturalandırma döngüsünün sınırına eklenir. Fazla yayınlanmış miktar ise sonraki faturalandırma döngüsünün yayınlama sayısına eklenir (ancak yine de sınırı aşmaz). Sonraki faturalandırma döngüsünde, sınırı aşan fazladan 20 gösterim olduğu göz önüne alınmalıdır.

  Satır öğesinin mutabakatta olduğu ilk faturalandırma döngüsü için üçüncü taraf reklam sunucusu 900 gösterim sunulduğunu bildiriyor. Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde faturalandırılabilir hacim, üçüncü tarafın bildirdiği 900 gösterimdir. Ancak "Üçüncü taraf hacmi" altındaki değeri 900'den 1.200'e çıkardığınız takdirde, "Mutabık kılınan hacim" altındaki değer bu değişikliği yansıtır, ancak faturalandırılabilir hacmin sınırı 1.000 gösterim olur.

  Bir sonraki faturalandırma döngüsünde üçüncü taraf 850 gösterim bildiriyor. İlk faturalandırma döngüsünden devreden 200 gösterim, bu faturalandırma döngüsünde faturalandırılabilir hacme eklenir (sınıra ulaşana kadar; ancak sınır aşılmaz) ve toplam 1.000 faturalandırılabilir gösterim elde edilir. Mutabakat tablosunda "Üçüncü taraf hacmi" ve "Mutabık kılınan hacim" altındaki değerler, hiçbir şeyin değiştirilmediği varsayılarak 850 olarak gösterilir. Geriye kalan 50 gösterim, benzer şekilde bir sonraki faturalandırma döngüsünde dikkate alınır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?