Vlastní pole

Vlastní pole jsou užitečná, pokud chcete, aby uživatelé zadali informace, které ve službě Ad Manager ve výchozím nastavení nejsou k dispozici. Můžete například chtít, aby konfigurátoři reklam zadali vlastní kategorii nebo identifikátor kampaně. Zadanou hodnotu můžete později zahrnout do přehledů.  Vlastní pole se mohou vztahovat na objednávky, řádkové položky, kreativy, nabídky a řádkové položky nabídek.

Budeme se zabývat následujícími tématy:

Vytváření vlastních polí

Vlastní pole najdete v sekci Správce a pak Globální nastavení a pak Vlastní pole.

Budete se muset rozhodnout, kde se má vlastní pole zobrazovat a jaký typ vstupu nebo hodnoty se pro něj má používat – číslo, text, přepínač (ano nebo ne) nebo rozbalovací seznam s definovanými hodnotami. Aktivní vlastní pole najdete na kartě Nastavení pro umístění, kde je k dispozici.

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Globální nastavení a pak Vlastní pole.
 3. Klikněte na Nové vlastní pole.
 4. Zadejte název vlastního pole.
 5. Zvolte umístění vlastního pole. Umístění je typ objektu, ve kterém vlastní pole bude k dispozici. Ke každému typu objektu můžete přiřadit až 30 vlastních polí.
 6. (Volitelné) Zadejte popis vlastního pole.
 7. Nastavte úroveň přístupu pro uživatele služby Ad Manager. S výjimkou speciálních případů pro použití třetími stranami by všechna vlastní pole měla být nastavena jako upravitelná.
  • Upravitelné: Uživatelé mohou upravovat a měnit hodnoty.
  • Pouze ke čtení: Uživatelé si pole mohou zobrazit, ale nemohou ho upravovat.
  • Skryté: Uživatelé pole nemohou zobrazit ani upravit.

  Pokud změníte úroveň přístupu, (tj. změníte pole z upravitelného na skryté nebo přístupné pouze ke čtení), hodnoty, které uživatelé zadali, zůstanou zachovány a bude je možné zobrazit v přehledech.

  Aplikace třetích stran a vlastní pole pouze ke čtení či skrytá vlastní pole

  Skrytá nebo pouze ke čtení přístupná vlastní pole obvykle nastavují aplikace třetích stran prostřednictvím rozhraní Ad Manager API. Uživatelé těchto aplikací potřebují vytvářet nebo upravovat objekty ve službě Ad Manager a zahrnovat informace, které ve výchozím nastavení ve službě Ad Manager nejsou k dispozici – například ID, které pomůže identifikovat kampaň v aplikaci třetí strany. Hodnoty těchto vlastních polí jsou pak viditelné uživatelům v uživatelském rozhraní služby Ad Manager nebo v přehledech. Prostřednictvím rozhraní API lze upravovat všechna vlastní pole bez ohledu na to, jaký přístup pro ně nastavíte.

 8. Zvolte typ vlastního pole.
  • Číslo: Hodnota může být libovolné číslo.
  • Přepínač: Hodnota je buď Ano, nebo Ne.
  • Text: Hodnota může být libovolný textový řetězec.
  • Rozbalovací seznam: Hodnotu je třeba vybrat ze zadané množiny hodnot. Po vytvoření a uložení vlastního pole můžete přidat až 300 hodnot.
 9. Pokud je umístěním vlastního pole řádková položka, pomocí přepínače Zobrazit v tabulce vyberte, zda se má zobrazovat v seznamu řádkových položek objednávky.
Majitelé stránek, kteří v síti mají aktivovanou Správu prodeje, při nastavování vlastních polí vidí další možnosti a funkce. Některá pole lze označit jako povinná. Další informace

Upravit vlastní pole

Jakmile vlastní pole vytvoříte, můžete v nich provádět změny – s určitými omezeními.

Umístění a typ

Po uložení vlastního pole již umístění a typ nelze změnit.

Vlastní pole typu rozbalovacího seznamu

Pokud jste pro vlastní pole typu rozbalovacího seznamu již vytvořili možnosti, nemůžete ho změnit na jiný typ.

Pokud některou možnost v rozbalovacím seznamu změníte, změna se projeví v celé službě Ad Manager včetně přehledů pro data před změnou.

Změny úrovně přístupu

Pokud vlastní pole změníte na pouze pro čtení nebo skryté, všechny dříve nastavené hodnoty zůstanou zachovány. Pokud vlastní pole změníte zpět na viditelné, dříve nastavené hodnoty opět uvidíte.

Nastavení hodnot vlastních polí pro objekty

Vlastní pole lze přidat k objednávkám, řádkovým položkám a kreativám. Hodnoty upravitelných vlastních polí můžete nastavit na kartě Nastavení.

Vlastní pole v přehledech

Vytváření přehledů pro vlastní pole pomocí funkce Dotazovacího nástroje

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.

 2. Vytvořte dotaz.

 3. V sekci Dimenze přehledu klikněte na typ objektu, pro který chcete vytvořit přehled.

 4. Vyberte jednotlivá vlastní pole, která v přehledu chcete zahrnout.

 5. Uložte dotaz a spusťte přehled. Přehled nyní zahrnuje údaje o vybraných vlastních polích.

Výsledky lze také na základě vlastních polí omezit pomocí filtrů. Filtrování v Dotazovacím nástroji

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?