Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Odstraňování problémů se zásadami pro souhlas uživatele z Evropské unie (EU)

Podle aktualizovaných zásad společnosti Google pro souhlas uživatele z EU musíte vůči uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Velké Británii splnit určité informační povinnosti a získat jejich souhlas s používáním souborů cookie nebo jiného místního úložiště (kde to vyžadují právní předpisy) a se shromažďováním, sdílením a používáním osobních údajů za účelem personalizace reklam. Tyto zásady odrážejí požadavky směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V tomto článku najdete odpovědi na některé časté dotazy ohledně auditu dodržování zásad pro souhlas uživatele z EU. Další informace o těchto zásadách najdete v centru nápovědy k zásadám pro souhlas uživatele z EU.

Rozbalit vše  Sbalit vše

Časté dotazy

Dostali jsme e‑mail, že máme splnit zásady pro souhlas uživatele z EU. Co to znamená?

Od koncových uživatelů musíte získat právně platný souhlas k následujícím činnostem:

 • používání souborů cookie nebo jiných lokálně ukládaných informací v případech, kdy to právní předpisy vyžadují,
 • shromažďování, sdílení a využívání osobních údajů k personalizaci reklam.

Při žádání o souhlas musíte:

 • uchovat záznamy o souhlasu, který vám koncoví uživatelé poskytli,
 • poskytnout koncovým uživatelům jasné pokyny, jak souhlas mohou odvolat.

Naše zásady vyžadují uvedení všech stran, které v důsledku použití služby Google obdrží osobní údaje koncových uživatelů. Také vyžadují poskytnutí jasně viditelných a snadno přístupných informací o používání osobních údajů koncových uživatelů. Publikovali jsme informace o tom, jak společnost Google používá informace. Za účelem splnění povinností ohledně používání osobních údajů ze strany společnosti Google doporučujeme odkazovat na tuto stránku. 

Naše zásady pro souhlas uživatele z EU vyžadují, abyste jasně identifikovali všechny strany, se kterými budou údaje sdíleny. Bez ohledu na to, zda máte vlastní okruh poskytovatelů reklamních technologií, nebo pracujete s okruhem obvykle využívaných poskytovatelů, musíte tedy uživatelům předložit jejich seznam. Tyto ovládací prvky a seznam poskytovatelů reklamních technologií si můžete prohlédnout ve svém účtu Ad Manager, AdSense nebo AdMob. Další informace o poskytovatelích reklamních technologií 

Další informace o běžných chybách při implementaci mechanismu získání souhlasu najdete v tomto seznamu.

Je e‑mail ohledně souladu se zásadami společnosti Google pro souhlas uživatele z EU legitimní?
Ano. Pokud jste obdrželi e‑mail z adresy „publisher-policy-no-reply@google.com“, znamená to, že weby nebo aplikace uvedené v přiloženém textovém souboru nesplňují naše zásady, které odráží naše chápání souladu s nařízením GDPR na základě pokynů od evropských a britských úřadů pro ochranu osobních údajů. Pokud máte další dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás na adrese ddp-gdpr-escalations@google.com.
Dostali jsme e-mail, že máme zajistit soulad se zásadami pro souhlas uživatele z EU. Jak máme postupovat?
Musíte zajistit, aby weby nebo aplikace uvedené v e‑mailu splňovaly požadavky našich zásad. Následující seznam vám pomůže vyhnout se běžným chybám při implementaci mechanismu získání souhlasu:
 • Vysvětlili jste uživatelům, jak budou jejich údaje použity, pokud udělí souhlas s jejich shromažďováním na vašem webu či ve vaší aplikaci? (Vědí například, že jejich osobní údaje budou používány k personalizaci reklam a že soubory cookie mohou být použity k zobrazování personalizovaných i nepersonalizovaných reklam?)
 • Ověřili jste, zda se žádost o souhlas zobrazuje uživatelům ze všech zemí EHP, kteří přejdou na web nebo otevřou aplikaci?
 • Je oznámení s žádostí o souhlas snadno čitelné a dobře viditelné? (Jsou například soubory cookie, data či informace zmíněny v první vrstvě?)
 • Dostali uživatelé možnost potvrdit souhlas nějakou akcí (např. kliknutím na tlačítko OK nebo Souhlasím)?
 • Informovali jste uživatele o třetích stranách (včetně Googlu), které budou mít také přístup k údajům o uživatelích, jež na webu nebo v aplikaci shromažďujete?
 • Informovali jste uživatele o způsobu, jakým bude společnost Google využívat jejich osobní údaje, když na vašem webu nebo v aplikaci udělí souhlas? (Např. tím, že jste uvedli odkaz na web se smluvními podmínkami a zásadami ochrany soukromí společnosti Google?) Udělali jste totéž i u ostatních třetích stran, které budou osobní údaje využívat?
 • Pokud ke zpeněžení používáte jen nepersonalizované reklamy, ověřili jste, zda máte souhlas uživatelů s používáním souborů cookie nebo jiných místních úložišť (jako jsou mobilní identifikátory) v oblastech, kde to právní předpisy vyžadují? Upozorňujeme však, že i nepersonalizované reklamy zobrazované na webových stránkách potřebují ke svému fungování soubory cookie.
 • Pokud zobrazení ve službách Ad Manager a AdMob zpeněžujete pouze pomocí omezených reklam, je vypnuto nejen shromažďování, sdílení a používání osobních údajů k personalizaci reklam, ale společnost Google nepoužívá ani soubory cookie, identifikátory uživatelů či jiné ekvivalentní místní úložiště na zařízení koncového uživatele. Upozorňujeme, že technologie k zobrazování reklam (naše javascriptové značky a/nebo kód sad SDK) se v rámci běžného fungování prohlížečů a mobilních operačních systémů uživatelů bude ukládat do mezipaměti nebo instalovat i nadále. Tato funkce nepoužívá soubory cookie ani žádné jiné místní úložiště, jak je uvedeno v zásadách společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. To znamená, že tuto funkci podle těchto zásad můžete používat i v případě, že jste koncového uživatele nepožádali o souhlas nebo že vám souhlas neudělil. Své povinnosti, včetně požadavků na oznámení a získání souhlasu, byste měli posoudit sami na základě místní právních předpisů platných ve vaší jurisdikci. Další podrobnosti o této funkci najdete v centru nápovědy služby Ad Manager a v centru nápovědy služby AdMob.
 • Pokud používáte platformu CMP s certifikací od organizace IAB, zahrnuli jste jako dodavatele reklamní služby společnosti Google (Google Advertising Products)?
Může společnost Google mé oznámení s žádostí o souhlas zkontrolovat a ověřit, zda je dostačující?
Soulad žádostí o souhlas s nařízením GDPR ověřit nemůžeme, protože nevíme, jak se okolnosti jednotlivých společností liší od základních požadavků našich zásad (které pokrývají povinnosti související s používáním služeb Google). Doporučujeme vám konzultovat soulad s GDPR se svým právním oddělením.
Nemám platformu pro správu souhlasu. Jaké mám možnosti?
Partneři mohou zvážit vytvoření svého vlastního řešení pro správu souhlasů pomocí služby Funding Choices nebo použít řešení CMP třetí strany. V případě použití již existujícího řešení CMP by měli s právním oddělením prokonzultovat, jaké řešení pro správu souhlasu je pro jejich okolnosti potřeba, a ujistit se, zda vybrané řešení umožňuje odpovídající úroveň přizpůsobení.
K dispozici jsou externí zdroje, které vám s výběrem vhodného poskytovatele řešení CMP pomohou. Jedná se například o seznam platforem CMP zaregistrovaných do systému Transparency and Consent Framework organizace IAB. Upozorňujeme, že se nejedná o vyčerpávající seznam všech dostupných řešení CMP a že použití některého z těchto řešení CMP nezaručuje soulad se zásadami společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. Záleží totiž na konkrétní žádosti o souhlas předložené uživatelům. (Další pokyny naleznete v kontrolním seznamu, který partnerům pomůže vyvarovat se běžných chyb při implementaci mechanismu získání souhlasu).
Jak správně uvedu třetí strany, které budou mít k údajům o uživatelích shromažďovaným na mých webech nebo v mých aplikacích také přístup?
Naše zásady pro souhlas uživatele z EU vyžadují, abyste jasně identifikovali všechny strany, se kterými budou údaje sdíleny (včetně společnosti Google). Bez ohledu na to, zda máte vlastní okruh poskytovatelů reklamních technologií, nebo pracujete s okruhem obvykle využívaných poskytovatelů, musíte tedy uživatelům předložit jejich seznam. Tyto ovládací prvky a seznam poskytovatelů reklamních technologií si můžete prohlédnout ve svém účtu Ad Manager, AdSense nebo AdMob.
Dostali jsme od příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů vyjádření, že splňujeme požadavky nařízení GDPR.
Pokud jste od místního úřadu pro ochranu osobních údajů obdrželi písemné pokyny, napište nám na adresu ddp-gdpr-escalations@google.com a sdělte nám podrobnosti.
Mám další otázky ohledně zásad pro souhlas uživatele z EU.
Další informace o dodržování zásad společnosti Google najdete na stránce nápovědy k zásadám. Můžete také kontaktovat zástupce společnosti Google nebo nám napsat na adresu ddp-gdpr-escalations@google.com. Zároveň vám doporučujeme poradit se ohledně souladu s nařízením GDPR a našimi zásadami se svým právním oddělením.
Jak předejdu nastavení souborů cookie bez souhlasu uživatele?
Aby bylo zajištěno, že reklamní soubory cookie společnosti Google nebudou nastaveny před obdržením souhlasu uživatele, doporučujeme vám spolupracovat s poskytovatelem platformy pro správu souhlasu (CMP).
Kromě toho si můžete projít průvodce pro vývojáře Google, včetně následující dokumentace pro vývojáře příslušných služeb Google:

Ad Manager

AdSense

AdSense pro vyhledávání

Inzertní funkce Google Analytics

Další zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Poznámky k vydání

Přečtěte si o nejnovějších funkcích služby Ad Manager a aktualizacích centra nápovědy.

Co je nového

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
148
false