Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Potwierdzone kliknięcie – informacje

Gdy użytkownik kliknie reklamę mobilną z mechanizmem potwierdzonego kliknięcia, wyświetli się prośba, by potwierdził zamiar wejścia na stronę reklamodawcy, klikając przycisk „Odwiedź stronę”.

Przed pierwszym kliknięciem reklamy tekstowej Po pierwszym kliknięciu reklamy tekstowej (z wyjątkiem kliknięcia strzałki)

Dlaczego włącza się mechanizm potwierdzonego kliknięcia?

Nasz system wykrył, że reklamy na stronach z włączonym mechanizmem potwierdzonego kliknięcia powodują niezamierzone kliknięcia na urządzeniach mobilnych. Pogarsza to komfort użytkowników, ponieważ trafiają oni na strony docelowe reklamodawców zamiast na strony z interesującymi ich treściami.

Wprowadzając wymóg drugiego kliknięcia, zwiększamy komfort użytkowników, umożliwiając im potwierdzenie zamiaru wyświetlenia reklamowanej strony.

Odradzane implementacje

Obejrzyj ten film o przypadkowych kliknięciach. Wiedząc, dlaczego użytkownicy przypadkowo klikają reklamy, możesz zminimalizować występowanie tego zjawiska, uzyskiwać dokładniejsze dane w raportach i zwiększać komfort użytkowników.

Understanding Policy: Accidental Clicks

Pamiętaj, by z rozwagą rozmieszczać linki, przyciski odtwarzania, przyciski pobierania, przyciski nawigacji (np. „Wstecz” i „Dalej”), okna gier, odtwarzacze wideo, strzałki w dół lub aplikacje w pobliżu reklam, ponieważ ich nieodpowiednie umiejscowienie może prowadzić do przypadkowych kliknięć.

Unikaj m.in. takich implementacji:

 • umieszczanie reklamy w pobliżu elementów nawigacyjnych,
 • nakładanie elementów nawigacyjnych na reklamy displayowe,
 • umieszczanie przycisków na reklamach lub w ich pobliżu,
 • umieszczanie treści witryny na reklamach lub w ich pobliżu,
 • stosowanie przeformatowania treści witryny wywołującego dezorientację,
 • umieszczanie reklam w sposób naruszający zasady związane z miejscami docelowymi reklam.

Zalecane działania

 • Dodaj dopełnienie na górze i na dole boksów reklamowych, zwłaszcza w przypadku reklam In-Feed i In-Article oraz reklam przyklejonych.
 • Wyraźnie oznaczaj reklamy.
 • Deklaruj reklamy przyklejone.
 • Odsuń reklamy od przycisków nawigacyjnych, np. przycisku „Dalej”, i klikalnych treści na stronach mobilnych.
 • Popraw rozmiar kontenera jednostek reklamowych (szczególnie w przypadku reklam In-Article), by podczas wczytywania nie przesuwał treści witryny.
 • Zwiększ szybkość swojej strony mobilnej. Pamiętaj, że zbyt mała szybkość na urządzeniach mobilnych może powodować opóźnione wczytywanie się reklam i ich nieoczekiwane pojawianie się użytkownikom, gdy przewijają już stronę mobilną.

Najczęstsze pytania

Jak jest stosowany mechanizm potwierdzonego kliknięcia?

Mechanizm potwierdzonego kliknięcia jest stosowany tylko do boksów reklamowych, które powodują przypadkowe kliknięcia na urządzeniach mobilnych. Wprowadzenie tego mechanizmu poprawi ogólną wygodę korzystania z Twojej witryny i zminimalizuje liczbę niezamierzonych kliknięć. Zwiększy to zadowolenie użytkowników i skuteczność reklam.

Jak mogę zmniejszyć liczbę przypadkowych kliknięć boksów reklamowych na urządzeniach mobilnych?

Najpierw sprawdź, które boksy reklamowe pogarszają komfort użytkowników urządzeń mobilnych. Skorzystaj z informacji podanych powyżej w sekcjach opisujących niedozwolone i zalecane implementacje. Skup się na poprawie implementacji jednostek reklamowych i szybkości stron mobilnych, by zwiększyć komfort użytkowników urządzeń mobilnych i zminimalizować liczbę przypadkowych kliknięć.

Jak mogę zapobiec stosowaniu mechanizmu potwierdzonego kliknięcia?

Nie ma takiej możliwości. System automatycznie stosuje mechanizm potwierdzonego kliknięcia, gdy wykryje, że liczba przypadkowych kliknięć przekracza określony próg. System automatycznie wyłącza ten mechanizm, gdy liczba przypadkowych kliknięć spadnie poniżej wartości progowej.

Dlaczego mechanizm potwierdzonego kliknięcia inaczej działa na komputerach, tabletach i urządzeniach mobilnych?

Mechanizm potwierdzonego kliknięcia jest włączany tylko w przypadku zasobów reklamowych na komórki. Nie stosujemy go do zasobów reklamowych na komputery i tablety.

Dlaczego zauważam spadek CTR, przychodów lub RPM?

Na skuteczność reklamy wpływa wiele czynników, m.in. CTR, CPC, zamiar użytkownika i zwrot z inwestycji reklamodawcy. Niższy CTR nie oznacza koniecznie spadku przychodów w dłuższym okresie. Wprowadzenie mechanizmu potwierdzonego kliknięcia poprawi ogólną wygodę korzystania z Twojej witryny i zminimalizuje liczbę niezamierzonych kliknięć. Zwiększy to zadowolenie użytkowników i skuteczność reklam. CTR jest z pewnością ważnym wskaźnikiem, ale maksymalizacja aktywności po kliknięciu jest w interesie nas wszystkich.

Widzę, że moje reklamy displayowe wymagają teraz 2 kliknięć. Jak może to zwiększać komfort użytkowników?

Nasz system wykrył, że w witrynach z włączonym mechanizmem potwierdzonego kliknięcia reklamy graficzne generowały niezamierzone kliknięcia. Takie kliknięcia irytują użytkowników, ponieważ trafiają oni na strony docelowe reklamodawców, zamiast na strony z interesującymi ich treściami. Wprowadzając wymóg drugiego kliknięcia, zwiększamy komfort użytkowników, umożliwiając im potwierdzenie zamiaru wyświetlenia reklamowanej strony.

Dlaczego ten mechanizm działa tylko w niektórych witrynach?

Nasz system mierzy jakość kliknięć na podstawie wielu czynników. Niektóre treści, układy i miejsca docelowe mogą prowadzić do obniżenia jakości kliknięć. System wykrywa te okoliczności i zmienia działanie reklam graficznych, by poprawić jakość kliknięć.

Po sprawdzeniu całej witryny i zapewnieniu zgodności wszystkich boksów reklamowych z zasadami zastanawiam się, dlaczego mechanizm potwierdzonego kliknięcia nadal jest aktywny na moim koncie?

System uwzględnia dane o koncie z dłuższego okresu. Tylko wtedy, gdy system zauważy trwałą poprawę ogólnej jakości kliknięć, wyłączy mechanizm potwierdzonego kliknięcia i usunie go z Twojego konta.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem