Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Potvrzené kliknutí

Pokud uživatel klikne na reklamu pro mobily s funkcí potvrzeného kliknutí, bude vyzván, aby kliknutím na tlačítko Navštívit stránku potvrdil, že chce skutečně přejít na stránku inzerenta.

Před prvním kliknutím na textovou reklamu Po prvním kliknutí na textovou reklamu (mimo šipku)

Proč je funkce potvrzeného kliknutí aktivní?

Náš systém zjistil, že reklamy na příslušných webových stránkách vedou k nechtěným kliknutím na mobilních zařízeních. Na uživatele nepůsobí dobře, když se jim namísto požadovaného obsahu zobrazí vstupní stránky inzerenta.

Zavedením dodatečného kliknutí přispíváme k lepšímu dojmu z reklamy. Uživatel je na inzerovanou stránku přesměrován až poté, co potvrdí, že ji skutečně navštívit chce.

Nevhodné implementace

Podívejte se na toto video o náhodných kliknutích. Pokud pochopíte, co je příčinou náhodných kliknutí uživatelů na reklamy, budete moci těmto situacím předejít. Zlepšíte tak celkový uživatelský dojem a budete mít přesnější údaje v přehledech.

Understanding Policy: Accidental Clicks

Buďte opatrní zvláště tehdy, pokud do blízkosti reklam umísťujete odkazy, tlačítka pro přehrávání, tlačítka pro stahování, navigační tlačítka (např. Předchozí nebo Další), herní okna, videopřehrávače, rozbalovací nabídky nebo aplikace. Tyto prvky totiž mohou k náhodným kliknutím přispívat.

Příklady implementace, na které je třeba se zaměřit:

 • navigační prvky v blízkosti reklam,
 • navigační prvky překrývající obsahové reklamy,
 • tlačítka, která překrývají reklamy nebo jsou blízko nich,
 • obsah webu, který překrývá reklamy nebo je blízko nich,
 • přeformátování obsahu webu, které je pro uživatele matoucí,
 • jakékoli porušení zásad pro umístění reklam.

Doporučené implementace

 • Přidejte nad i pod reklamní bloky odsazení, zejména pak v reklamách in-feed, in-article a v reklamách s pevným umístěním.
 • Reklamy jasně označte.
 • Reklamy s pevným umístěním deklarujte.
 • Na mobilním webu umístěte reklamy dostatečně daleko od navigačních tlačítek (například od tlačítka Další) a od obsahu, na který lze kliknout.
 • Především u reklam in-article upravte velikost kontejneru reklamní jednotky tak, aby při načítání stránky nedocházelo k posunutí jejího obsahu.
 • Zrychlete na svém webu stránky pro mobilní zařízení. Nízká rychlost může způsobit, že se budou reklamy na mobilních zařízeních načítat pomalu a zobrazovat se zpožděním až během procházení mobilního webu.

Časté dotazy

Jakým způsobem se potvrzené kliknutí aktivuje?

Funkce potvrzeného kliknutí se aktivuje pouze u těch reklamních bloků, které způsobují náhodná kliknutí uživatelů mobilních zařízení. Tato změna přispívá ke zlepšení celkového uživatelského dojmu na vašem webu a ke snížení počtu nechtěných kliknutí. Díky tomuto snížení budou uživatelé spokojenější, což nakonec povede k lepšímu výkonu vašich reklam.

Jak mohu předejít náhodným kliknutím u reklamních bloků pro mobily?

Nejdříve se seznamte s příklady doporučených a nevhodných implementací uvedenými výše. Poté zjistěte, které konkrétní reklamní bloky jsou příčinou špatného uživatelského dojmu na mobilních zařízeních. Zaměřte se na zlepšení implementace reklamních jednotek a zvýšení rychlosti na mobilních zařízeních. Výsledkem bude lepší uživatelský dojem na mobilních zařízeních a snížení počtu náhodných kliknutí.

Mohu se proti aktivaci funkce potvrzeného kliknutí odvolat?

Ruční kontroly se v tomto případě neprovádějí. Potvrzené kliknutí se aktivuje automaticky, pokud náš systém zjistí, že počet náhodných kliknutí překročil určitou hranici. Jakmile počet náhodných kliknutí pod tuto hranici poklesne, funkce potvrzeného kliknutí se opět automaticky deaktivuje.

Proč se potvrzené kliknutí chová jinak na počítači nebo tabletu a jinak na mobilním webu?

Funkce potvrzeného kliknutí je povolena pouze v mobilních inventářích. V inventářích pro počítače a tablety je neaktivní.

Proč mi klesla hodnota CTR, RPM nebo tržby?

Výkon reklamy ovlivňuje celá řada faktorů, včetně CTR, CPC, záměru uživatelů, návratnosti investic inzerentů a dalších. Nižší míra prokliku (CTR) neznamená nižší dlouhodobé tržby. Tato změna přispívá ke zlepšení celkového uživatelského dojmu na vašem webu a ke snížení počtu nechtěných kliknutí. V konečném důsledku budou uživatelé spokojenější, což povede k lepšímu výkonu vašich reklam. Míra prokliku je sice významným signálem, ještě důležitější ale je, aby se maximálně zvýšila aktivita po kliknutí.

Moje obsahové reklamy nyní vyžadují dodatečné kliknutí. V čem to je pro uživatele lepší?

Náš systém zjistil, že grafické reklamy na příslušných webových stránkách vedly k nechtěným kliknutím. Na uživatele nepůsobí dobře, když se jim namísto požadovaného obsahu zobrazí vstupní stránky inzerenta. Zavedením dodatečného kliknutí přispíváme k lepšímu dojmu z reklamy. Uživatel je na inzerovanou stránku přesměrován až poté, co potvrdí, že ji skutečně navštívit chce.

Proč se na některých stránkách změna projevila, zatímco na jiných ne?

Náš systém měří kvalitu kliknutí na základě mnoha faktorů. Některé druhy obsahu, rozvržení či umístění mohou kvalitu kliknutí zhoršovat. Systém tyto situace rozpoznává a mění chování grafických reklam tak, aby se kvalita zlepšila.

Web už je zkontrolovaný a problémy s reklamními bloky odstraněné. Proč mám v účtu funkci potvrzeného kliknutí stále aktivovanou?

Systém zohledňuje údaje za delší časové období. Aby mohl funkci potvrzeného kliknutí deaktivovat a z vašeho účtu odstranit, musí být zlepšení celkové kvality kliknutí dlouhodobější.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory