Bežné otázky o rozšírenej ochrane

Rozšírenou ochranou si pridáte do účtu Google dodatočné funkcie zabezpečenia.

 • Pomáha vás chrániť pred phishingom: na prihlásenie sa vyžaduje fyzický bezpečnostný kľúč a heslo. Ide o jeden z najúčinnejších spôsobov ochrany účtu pred phishingom.
 • Pomáha zabezpečiť vaše údaje: rozšírená ochrana obmedzuje počet služieb, ktoré majú prístup k vašim údajom.
 • Chráni pred osobami, ktoré sa za vás vydávajú: ak niekto podá nárok na obnovenie vášho účtu, rozšírená ochrana špeciálnym postupom overí vašu totožnosť.

Ako sa rozšírená ochrana líši od dvojstupňového overenia?

Rozšírená ochrana používa dvojstupňové overenie v kombinácii s fyzickým bezpečnostným kľúčom namiesto kódu. Bezpečnostné kľúče sú bezpečnejšie ako kódy, pretože na prístup k účtu je potrebné mať heslo aj bezpečnostný kľúč.

Otázky týkajúce sa bezpečnostných kľúčov

Aké bezpečnostné kľúče potrebujem?

Ak sa chcete zaregistrovať do rozšírenej ochrany, musíte si kúpiť dva bezpečnostné kľúče. Vyhľadajte dopyt fido u2f security key a objednajte si bezpečnostný kľúč FIDO U2F u dôveryhodného predajcu, prípadne postupujte podľa krokov nižšie.

1. možnosť: objednanie viacerých bezpečnostných kľúčov naraz (iba používatelia Androidu)

Ak používate zariadenie s Androidom, objednajte si súpravu bezpečnostných kľúčov od spoločnosti Yubico.

2. možnosť: objednanie samostatných bezpečnostných kľúčov

 1. Objednajte si kľúč, ktorý sa zapája do portu USB v počítači:
 2. Objednajte si kľúč, ktorý sa pripája bezdrôtovo k telefónu:
Dôležité: Ak máte iPhone alebo iPad, budete potrebovať overovací kľúč s pripojením Bluetooth. Kľúč sa totiž nedá k iPhonu alebo iPadu pripojiť prostredníctvom rozhrania NFC ani USB.
Prečo potrebujem bezpečnostné kľúče?

Rozšírená ochrana používa bezpečnostné kľúče, pretože pri dvojstupňovom overení predstavujú jeden z najbezpečnejších druhých stupňov. Aj keby niekto poznal vaše heslo, nebude sa môcť do vášho účtu prihlásiť, pretože nemá váš bezpečnostný kľúč.

Rozšírená ochrana vyžaduje dva bezpečnostné kľúče pre prípad, že by sa jeden stratil. Google odporúča uložiť záložný kľúč na bezpečné miesto.

Čo ak svoj bezpečnostný kľúč stratím?

Ak máte stále prístup do účtu:

 1. Získajte dva náhradné bezpečnostné kľúče.
 2. Prejdite do účtu Google.
 3. V ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Zabezpečenie.
 4. V paneli Prihlásenie do Googlu kliknite na Dvojstupňové overenie.
 5. Kliknite na Pridať bezpečnostný kľúč. Pridajte nové bezpečnostné kľúče.
 6. Vedľa strateného bezpečnostného kľúča vyberte Upraviť Upraviť a potom Odstrániť toto zariadenie.

Ak nemáte prístup do účtu:

 1. Požiadajte o obnovenie účtu. Bude trvať niekoľko dní, kým Google overí vašu totožnosť.
 2. Kým budete čakať, objednajte si dva náhradné bezpečnostné kľúče.
 3. Do schránky e‑mailu na obnovenie dostanete správu, ktorá vás informuje o tom, kedy budete mať znova prístup do účtu. Po jej prijatí sa prihláste do účtu.
 4. Znova zapnite rozšírenú ochranu.
Musím mať bezpečnostný kľúč stále pri sebe?

Bezpečnostný kľúč by ste mali nosiť so sebou pre prípad, že sa budete potrebovať prihlásiť v novom zariadení.

Ak cestujete, vezmite si bezpečnostný kľúč so sebou. Ak máte bezpečnostný kľúč s rozhraním Bluetooth, odporúčame ho pred odchodom nabiť.

Otázky týkajúce sa služieb Googlu

Môžem naďalej používať služby Googlu?

Do účtu Google sa budete môcť prihlásiť iba v aplikáciách Google a v Chrome (v počítači a na mobilnom internete). Účet Google nebudete môcť použiť s niektorými aplikáciami a službami, ktoré vyžadujú prístup k e‑mailovým správam a údajom Disku Google.

Môžem naďalej používať možnosť „Prihlásiť sa účtom Google“?

Účtom Google sa naďalej môžete prihlasovať do aplikácií a služieb. Ak budú vyžadovať prístup k vašim údajom v Gmaile alebo na Disku, prístup bude zamietnutý.

Poznámka: Ak chcete udeliť prístup k údajom v Gmaile alebo na Disku niektorým podporovaným aplikáciám, môžete použiť ďalší kód.

Prečo sa odo mňa požaduje prihlásenie do viacerých aplikácií Google v mojom iPhone?
Ak je aktivovaná rozšírená ochrana, je nutné zapnúť jednotlivé aplikácie Google samostatne. Otvorte aplikácie Google, ktoré chcete použiť s týmto účtom, a zapnite účet.

Otázky týkajúce sa služieb, ktoré nepatria Googlu

Môžem používať aplikácie alebo služby, ktoré nepatria Googlu?

Rozšírená ochrana zabraňuje väčšine aplikácií a služieb tretích strán, ktoré nepatria Googlu, používať váš Disk Google a údaje z Gmailu. Takto sú vaše údaje lepšie chránené pred škodlivým alebo nezabezpečeným prístupom.

Po zapnutí rozšírenej ochrany môžete povoliť prístup k svojim údajom na Googli nasledujúcim aplikáciám a službám:

 • všetky aplikácie a služby Googlu;
 • aplikácie Apple Mail, Kalendár a Kontakty v systéme iOS;
 • Mozilla Thunderbird.

Ako povoliť aplikáciám tretích strán prístup k vašim údajom na Googli

Aplikácie od spoločnosti Apple v systéme iOS

Môžete použiť dočasný kód a poskytnúť tak niektorým aplikáciám od spoločnosti Apple prístup k svojmu Gmailu a niektorým ďalším údajom účtu Google.

Mozilla Thunderbird

Svoj Gmail môžete používať v programe Mozilla Thunderbird. Vyžaduje sa najnovšia verzia programu Thunderbird (verzia 60.0 alebo vyššia).

Môžem s rozšírenou ochranou používať aplikácie pre iPhone alebo iPad?

Používanie niektorých aplikácií pre iPhone a iPad s účtom Google

Poznámka: Tento postup sa vás týka iba v prípade, že používate rozšírenú ochranu.

Môžete vytvoriť dočasný kód a poskytnúť tak aplikáciám Mail, Kontakty a Kalendár od spoločnosti Apple prístup k Gmailu a niektorým ďalším údajom účtu Google.

 1. Ak ste tak ešte neurobili, nainštalujte si aplikáciu Google Smart Lock.
 2. Otvorte vo svojom iPhone alebo iPade Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na položky Používatelia a účty a potom Pridať účet a potom Google.
 4. Prihláste sa do svojho účtu podľa uvedených pokynov.
 5. Po zobrazení výzvy otvorte aplikáciu Google Smart Lock.
 6. Prihláste sa alebo vyberte svoj účet.
 7. Podľa zobrazeného postupu vytvorte šesťmiestny dočasný kód.
 8. Znova otvorte Nastavenia Nastavenia.
 9. Zadajte svoj šesťmiestny kód.
 10. Klepnite na Ďalej.

Ak sa po prihlásení zobrazí chyba

Ak sa vám zobrazí chyba, ako napríklad „Vyskytol sa problém s prístupom do vášho účtu“, postupujte podľa týchto pokynov.

 1. Klepnite v iPhone alebo iPade na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Účty a heslá a potom Gmail a potom Odstrániť účet a potom Odstrániť z môjho iPhonu. Účet sa tým odstráni z telefónu, ale z účtu Google sa neodstránia žiadne údaje.
 3. Na obrazovke Heslá a účty klepnite na Pridať účet a potom Google.
 4. Zopakujte 4. krok opisujúci používanie účtu Google s niektorými aplikáciami pre iPhone alebo iPad.

Ak sa vám opakovane zobrazuje výzva na zadanie hesla

Pomocou pokynov uvedených vyššie môžete aplikáciám Mail, Kontakty a Kalendár od spoločnosti Apple poskytnúť prístup k Gmailu a niektorým ďalším údajom účtu Google.

Môžem aj naďalej používať heslá aplikácií?
Nie. Aplikácie, ktoré namiesto dvojstupňového overenia používajú heslá aplikácie, sú pre používateľov využívajúcich rozšírenú ochranu zablokované.

Riešenie problémov s rozšírenou ochranou

Prečo sa pri pokuse o registráciu zobrazuje chyba 404?

Je možné, že ste sa neprihlásili do účtu Google, ktorý bol pozvaný používať rozšírenú ochranu.

Ak ste sa prihlásili do viacerých účtov, dočasne sa odhláste zo všetkých ostatných účtov. Po nastavení rozšírenej ochrany sa do nich budete môcť opäť prihlásiť.

Prečo bezpečnostný kľúč s rozhraním Bluetooth nefunguje s Chromom v počítačoch?

Ak chcete kľúč Bluetooth zaregistrovať vo svojom počítači, pripojte ho k nemu káblom USB.

Prečo bezpečnostný kľúč nefunguje v mojom počítači so systémom Linux?
 1. Vo svojom počítači so systémom Linux prejdite na stránku spoločnosti Yubico – U2F Github.
 2. Vyhľadajte súbor 70-u2f.rules a stiahnite ho.
 3. Otvorte adresár Linux /etc/udev/rules.d/.
 4. Pridajte súbor 70-u2f.rules do adresára.
  • Ak sa v adresári už nachádza súbor s týmto názvom, otvorte ho. Skontrolujte, či je obsah rovnaký ako ten, ktorý ste stiahli.
 5. Uložte svoj súbor a reštartujte systém.
Prečo Chrome zastavil moje sťahovanie?

Ak Bezpečné prehliadanie nedokáže potvrdiť, že sťahovaný súbor je bezpečný, Chrome vás upozorní, že príslušný súbor môže byť škodlivý.

Pokračovanie v sťahovaní, ktoré Chrome zablokoval

Dôležité: Ak chcete ochrániť svoj účet a citlivé údaje, nesťahujte súbory, na ktoré vás upozorníme, ak s istotou neviete, či sú bezpečné.

Vo vyskakovacom okne blokovaného sťahovania vyberte šípku nahor Šípka nahora potom Ponechať.

Ak je o súbore známe, že je škodlivý, Bezpečné prehliadanie vám ho nedovolí stiahnuť.

Prečo sa môj bezpečnostný kľúč s rozhraním Bluetooth nedá pripojiť k Androidu?

V telefóne alebo tablete s Androidom zapnite Bluetooth. Ak sa váš bezpečnostný kľúč stále nepripojí, dočasne zapnite služby určovania polohy, keď ho budete používať.

Ako vypnem rozšírenú ochranu?
Rozšírenú ochranu môžete vypnúť vo svojom účte Google.

Prečo sa po zapnutí rozšírenej ochrany nemôžem prihlásiť do svojho zariadenia Android TV?

Po zapnutí rozšírenej ochrany sa do svojho zariadenia Android TV prihlásite podľa nasledujúceho postupu:

 1. Odstráňte zo zariadenia Android TV svoj účet Google.
 2. Následne ho doň znova pridajte a vyberte možnosť nastavenia telefónom v rovnakej sieti Wi-Fi.