Kvůli onemocnění COVID-19 jsme v rámci zdravotních opatření preventivně omezili počet lidí v týmu podpory. Děkujeme za trpělivost, protože kontaktování podpory může trvat déle než obvykle. Další informace najdete v centru nápovědy.

Časté dotazy k programu pokročilé ochrany

Získejte odpovědi na časté dotazy a pokyny k odstraňování problémů s programem pokročilé ochrany.

Jak se pokročilá ochrana liší od dvoufázového ověření?

Až se přihlásíte pomocí hesla, dvoufázové ověření i pokročilá ochrana budou vyžadovat další krok k ověření vaší totožnosti.

Pokud používáte dvoufázové ověření, druhý krok může být:

 • Výzva byla odeslána do telefonu
 • Ověřovací kód
 • Bezpečnostní klíč

Pokročilá ochrana jako druhý krok vždy používá bezpečnostní klíč, protože se jedná o bezpečnější způsob přihlašování.

Pokročilá ochrana navíc omezuje aplikacím třetích stran přístup k vašim datům, důsledněji kontroluje podezřelá stahování a zpřísňuje zabezpečení při obnovení účtu, aby se zabránilo v přístupu neautorizovaným uživatelům.

Základní otázky k pokročilé ochraně

Kolik pokročilá ochrana stojí?

Program pokročilé ochrany je bezplatný. Možná ale bude potřeba zakoupit bezpečnostní klíče.

Mohu zaregistrovat více než jeden účet?

Ano. Pokud jste vystaveni vysokému riziku cílených online útoků, doporučujeme zaregistrovat pracovní i osobní účty.

Co mám udělat před registrací?

Mohu se zaregistrovat pomocí účtu Google Workspace?

Ano, pokud administrátor aktivoval pokročilou ochranu. Registraci konzultujte s uživateli. Váš administrátor také může zaregistrovat všechny účty v organizaci.
Mohu jako administrátor Google Workspace zaregistrovat všechny uživatele?
V případě organizací, na které by bylo možné cílit (jako je tým politické kampaně, skupina aktivistů nebo oddělení IT), vám doporučujeme, abyste všem uživatelům umožnili registraci a požádali je, ať se zaregistrují. Registrace je věcí jednotlivých uživatelů a administrátor ji nemůže stanovit jako povinnou.

Dotazy k bezpečnostním klíčům

Co je to bezpečnostní klíč?

Bezpečnostní klíč je malé zařízení, které se připojuje k zařízení přes port USB nebo bezdrátově přes NFC či Bluetooth. Telefon může mít také vestavěný bezpečnostní klíč.

Bezpečnostní klíč pomáhá chránit váš účet před neoprávněným přístupem. Když je zapnutá pokročilá ochrana, k přihlášení je vyžadován bezpečnostní klíč, který byl pro váš účet zaregistrován.

Proč bezpečnostní klíče potřebuji?
Pokročilá ochrana používá bezpečnostní klíče, protože při dvoufázovém ověření představují bezpečnější druhý krok. Bezpečnostní klíč použijete při prvním přihlášení k účtu Google na novém zařízení.
Jsou bezpečnostní klíče účinné?
Náš výzkum ukazuje, že bezpečnostní klíče jsou nejúčinnější běžnou metodou boje proti hackerům.
Jaké bezpečnostní klíče potřebuji a kde je můžu objednat?
Doporučujeme použít primární klíč a alespoň jeden záložní klíč. Primární klíč může být bezpečnostní klíč vestavěný v telefonu. Jako záložní klíče můžete od Googlu zakoupit bezpečnostní klíče Titan, případně jakýkoli klíč kompatibilní se standardem FIDO zakoupený od důvěryhodného prodejce. Další informace o objednávání bezpečnostních klíčů
Co se stane, když bezpečnostní klíč ztratím?

Pokud jste stále přihlášeni k účtu:

 1. Pořiďte jeden nebo více náhradních bezpečnostních klíčů.
 2. Přejděte do účtu Google.
 3. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Zabezpečení.
 4. Na panelu Přihlášení do Googlu klikněte na Dvoufázové ověření.
 5. Klikněte na Přidat bezpečnostní klíč. Přidejte nové bezpečnostní klíče.
 6. Vedle ztraceného bezpečnostního klíče vyberte Upravit Upravita pak Odebrat tento klíč.

Pokud k účtu nemáte přístup:

 1. Požádejte o obnovení účtu. Ověření vaší totožnosti může trvat několik dní.
 2. Mezitím si objednejte jeden nebo více náhradních bezpečnostních klíčů.
 3. Na sekundární e-mailovou adresu dostanete e-mail s oznámením, že se k účtu můžete opět přihlásit. Až vám toto oznámení dorazí, přihlaste se ke svému účtu.
 4. Znovu zapněte pokročilou ochranu.
Musím mít bezpečnostní klíč stále u sebe?

Bezpečnostní klíč byste s sebou měli nosit pro případ, že byste se potřebovali přihlásit v novém zařízení.

Pokud jste na cestách, vezměte si bezpečnostní klíč s sebou. Než vyrazíte, měli byste všechny bezpečnostní klíče Bluetooth nabít.

Dotazy ohledně služeb Google

Mohu nadále používat služby Google?
K účtu Google se budete moci přihlásit v aplikacích od Googlu a v prohlížeči Chrome (ve verzi pro počítače i pro mobily). Nebudete moci používat účet Google s některými aplikacemi a službami, které vyžadují přístup k e-mailům a obsahu Disku Google.
Můžu se nadále přihlašovat pomocí účtu Google?

Pomocí účtu Google se nadále můžete přihlašovat do aplikací a služeb. Pokud budou vyžadovat přístup k vašim datům v Gmailu nebo Disku, přístup bude odepřen.

Tip: Pomocí dodatečného kódu můžete některým podporovaným aplikacím udělit přístup ke svým datům v Gmailu nebo na Disku.
Můžu pokročilou ochranu používat s účtem Nest?

Ano, Nest funguje s účty Google, včetně účtů zaregistrovaných do programu pokročilé ochrany. Abychom vám pomohli spravovat všechna zařízení Google Nest a Google Home, můžete migrovat účet Nest do účtu Google.

Informace ohledně ochrany soukromí v rámci zařízení a služeb Google Nest pro chytrou domácnost naleznete v odpovědích na časté dotazy o ochraně soukromí.

Bezpečnější sdílení s ostatními členy domácnosti

Za účelem zabezpečení zařízení Google Nest a Google Home se řiďte následujícími tipy:

 1. Přidávejte pouze členy domácnosti, kterým důvěřujete. Pamatujte, že:
  • K zařízením, mediálním službám, adresám a domácí aktivitě má přístup každý člen domácnosti.
  • Členové domácnosti do ní mohou přidávat nová zařízení.
  • Členové domácnosti mohou přidávat a odebírat další členy, včetně vás. O přidání nového člena domácnosti budou všichni členové informováni e-mailem.
 2. Pokud je váš účet Google zaregistrován do pokročilé ochrany, důrazně doporučujeme, aby se do ní zaregistrovali všichni členové domácnosti. Všichni tak budou stejnou měrou chráněni proti neoprávněnému přístupu k účtu Google a domácím zařízením a službám.

Dotazy ohledně služeb třetích stran

Mohu s pokročilou ochranou používat aplikace a služby třetích stran nebo jazyk Apps Script?

Většina aplikací a služeb třetích stran je blokována

Pokročilá ochrana zabrání většině aplikací a služeb třetích stran v přístupu k datům na vašem Disku Google a v Gmailu. Data jsou tak lépe chráněna proti škodlivému a nezabezpečenému přístupu.

Po zapnutí pokročilé ochrany můžete přístup ke svým datům na Googlu povolit následujícím aplikacím a službám:

 • všem aplikacím a službám od Googlu,
 • aplikacím Pošta, Kalendář a Kontakty od Applu pro iOS a macOS,
 • aplikaci Mozilla Thunderbird,
 • e-mailovým klientům pro počítače, kteří mají přímý přístup k Gmailu.

Povolení přístupu aplikacím třetích stran

Aplikace od Applu na zařízeních iOS

Pomocí dočasného kódu můžete určitým aplikacím od společnosti Apple povolit přístup k Gmailu a některým dalším údajům v účtu Google.

Mozilla Thunderbird

Aplikaci Mozilla Thunderbird můžete povolit přístup k Gmailu. Je třeba používat poslední verzi Thunderbirdu (60.0 nebo novější).

Jazyk Apps Script může být blokován

Pokud jste zaregistrováni do pokročilé ochrany, Apps Script lze použít. Pokud skripty požadují přístup k určitým datům ve vašem účtu (např. e-maily, dokumenty nebo fotky), mohou být blokovány.

Můžu používat pokročilou ochranu v počítači Mac?

Pokročilou ochranu můžete používat v počítači Mac se systémem macOS 10.5 nebo novějším.Bezpečnostní klíč můžete přidat takto:

 • V počítači přejděte na Předvolby systému.
 • Klikněte na Internetový účeta pakGoogle.
 • Postupujte podle pokynů k přihlášení.
Mohu společně s pokročilou ochranou používat aplikace v iPhonu nebo iPadu?

Důležité: Tyto kroky platí, pouze když v účtu používáte pokročilou ochranu.

Pomocí dočasného kódu můžete aplikacím od společnosti Apple (Mail, Kontakty a Kalendář pro iOS) povolit přístup k Gmailu a některým dalším údajům v účtu Google.

 1. Pokud jste tak dosud neučinili, nainstalujte si aplikaci Google Smart Lock.
 2. Na iPhonu nebo iPadu otevřete Nastavení Nastavení.
 3. Klepněte na Hesla a účty a pak Přidat účet a pak Google.
 4. Podle pokynů se přihlaste k účtu.
 5. Až budete vyzváni, otevřete aplikaci Google Smart Lock.
 6. Přihlaste se nebo vyberte účet.
 7. Podle pokynů vytvořte šestimístný dočasný kód.
 8. Znovu otevřete Nastavení Nastavení.
 9. Zadejte šestimístný kód
 10. Klepněte na Další.

Pokud se po přihlášení zobrazí chyba

Pokud se vám zobrazí chyba se zprávou, že došlo k problému s přihlášením k účtu, postupujte takto:

 1. Na iPhonu nebo iPadu klepněte na Nastavení Nastavení.
 2. Klepněte na Hesla a účty a pak Gmail a pak Smazat účet a pak Smazat z iPhonu. Účet bude odstraněn z telefonu, ale z vašeho účtu Google nebudou smazána žádná data.
 3. Na obrazovce Účty a hesla klepněte na Přidat účet a pak Google.
 4. Chcete-li účet Google používat s některými aplikacemi pro iPhony nebo iPady, začněte znovu krokem 4.

Pokud se výzva k zadání hesla zobrazuje každých pár minut

Pomocí výše uvedených pokynů můžete aplikacím od společnosti Apple (Mail, Kontakty a Kalendář) povolit přístup k Gmailu a některým dalším údajům v účtu Google.

Můžu nadále používat hesla aplikací?
Ne. Uživatelé využívající pokročilou ochranu nemohou používat aplikace, které namísto dvoufázového ověření používají hesla aplikací.

Lze ochranu před škodlivými odkazy od Googlu používat i v e-mailových klientech třetích stran?

Uživatelé, kteří své účty Google zaregistrují do pokročilé ochrany, budou mít v některých e-mailových klientech k dispozici dodatečnou ochranu před škodlivými odkazy v okamžiku kliknutí.

Další informace o ochraně odkazů

 

Otázky ohledně politických kampaní

Mohu během volebního období posílit zabezpečení?

Za účelem dalšího posílení zabezpečení rizikových účtů ve volebním období můžete požádat o rozšířenou ochranu.

Tip: V zájmu zvýšení bezpečnosti politických organizací prostřednictvím pokročilé ochrany ve spolupráci s organizací Defending Digital Campaigns poskytujeme bezplatné bezpečnostní klíče Titan. Chcete-li zjistit, zda váš tým má nárok na bezplatné klíče, kontaktujte organizaci Defending Digital Campaigns.

Odstraňování problémů s pokročilou ochranou

Proč se mi při pokusu o registraci zobrazuje chyba 404?

Zřejmě nejste přihlášeni k účtu Google, který byl pozván k registraci do pokročilé ochrany.

Pokud jste přihlášeni pomocí více účtů, ze všech ostatních účtů se dočasně odhlaste. Po nastavení pokročilé ochrany se k ostatním účtům můžete zase přihlásit.

Proč bezpečnostní klíč Bluetooth nefunguje s Chromem v počítačích?
Chcete-li klíč Bluetooth zaregistrovat v počítači, propojte klíč s počítačem pomocí kabelu USB.
Proč bezpečnostní klíč nefunguje s mým počítačem Linux?

Chcete-li nastavit bezpečnostní klíč na počítači s operačním systémem Linux, možná bude potřeba přidat nové pravidlo udev.

 1. Přejděte do adresáře /etc/udev/rules.d.
 2. Vytvořte pro bezpečnostní klíč nový soubor.
 3. Zadejte název souboru (např. 70-key.rules).
 4. Do nového souboru vložte pokyny pro vaši verzi udev. Pokud svou verzi udev neznáte, spusťte příkaz sudo udevadm --version.
  • Udev verze 188 nebo vyšší:
   • KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="18d1|096e", ATTRS{idProduct}=="5026|0858|085b", TAG+="uaccess"
  • Udev verze 187 nebo nižší:
   • KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="18d1", ATTRS{idProduct}=="5026", GROUP="plugdev", MODE="0660"
 5. Uložte soubor a spusťte příkaz sudo udevadm control --reload-rules.

Restartujte počítač a přidejte bezpečnostní klíč do účtu Google.

Proč Chrome zastavil stahování?
Pokud Bezpečné prohlížení nedokáže potvrdit, že je stahování bezpečné, Chrome vás upozorní, že soubor může být škodlivý.  Soubor můžete odeslat do pokročilé ochrany ke kontrole.

Pokud chcete poslat podezřelý soubor ke kontrole, vyberte jednu z možností:

 • Vedle názvu souboru klikněte na Odeslat.
 • Vedle tlačítka Odeslat klikněte na Rozbalit další a pak Zkontrolovat soubor.
 • Klikněte na název souboru. V novém vyskakovacím okně klikněte na Odeslat
Pokročilá ochrana soubor zkontroluje:
 • Pokud je soubor nebezpečný, zobrazí se zpráva, že ho Chrome zablokoval. Pokud chcete stažený soubor smazat, klikněte na Zahodit.

Pokud je soubor vyhodnocen jako bezpečný, můžete ho stáhnout. Klikněte na Otevřít.

Tip: Všechny soubory, které nahrajete ke kontrole, pomáhají objevovat nové hrozby a chránit všechny uživatele internetu.

Pokračování ve stahování, před kterým vás Chrome varoval

Důležité: Abyste ochránili svůj účet a citlivá data, nestahujte soubory, ohledně kterých dostanete varování, pokud si nejste jistí jejich bezpečností.
 1. Klikněte na název souboru.
 2. V novém vyskakovacím okně klikněte na Otevřít.
Proč se bezpečnostní klíč Bluetooth nedaří připojit k zařízení Android?
V telefonu či tabletu Android zapněte Bluetooth. Pokud se bezpečnostní klíč nadále nedaří připojit, při jeho používání dočasně zapněte služby určování polohy.
Proč zařízení s Windows 10 hlásí, že není zapnuté Bluetooth?

Při pokusu o přihlášení pomocí bezpečnostního klíče vestavěného v telefonu se může zobrazit zpráva Chcete-li povolit párování, zapněte Bluetooth.Může se zobrazit i v případě, že v zařízení s Windows 10 i v telefonu je Bluetooth zapnuté.

Chcete-li bezpečnostnímu klíči v telefonu povolit spojení se zařízením s Windows 10, postupujte takto:

 1. Otevřete nabídku Windows 10: Nastavení a pak Soukromí a pak Vysílače.
 2. Zapněte možnost Povolit aplikacím ovládat vysílače v zařízení.
Jak pokročilou ochranu vypnu?

Pokročilou ochranu můžete vypnout v účtu Google.

 1. Přejděte do sekce zabezpečení ve vašem účtu Google pomocí zařízení, ve kterém jste přihlášeni.
 2. V sekci Program pokročilé ochrany vyberte Odhlásit se z pokročilé ochrany.
 3. Odhlaste se podle pokynů na obrazovce.
Proč se po zapnutí pokročilé ochrany nemůžu přihlásit do zařízení Android TV?

Postup přihlášení do zařízení Android TV po zapnutí pokročilé ochrany:

 1. Ze zařízení Android TV odstraňte svůj účet Google.
 2. Znovu svůj účet přidejte a vyberte možnost nastavení pomocí telefonu ve stejné síti Wi-Fi.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
70975
false