Tekst met hoog contrast

Deze informatie is alleen van toepassing op apparaten met Android 5.0 en hoger.

Met hoog contrast wordt tekst op uw apparaat makkelijker leesbaar. Met deze functie wordt de tekstkleur gecorrigeerd naar zwart of wit, afhankelijk van de oorspronkelijke tekstkleur.

Ga als volgt te werk om tekst met hoog contrast in of uit te schakelen:

  1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid.
  2. Selecteer Tekst met hoog contrast.

Tekst met hoog contrast is momenteel een experimentele functie, dus deze werkt mogelijk niet overal correct op uw apparaat.