Kleurinversie

Deze informatie is alleen van toepassing op apparaten met Android 5.0 en hoger.

Met kleurinversie worden kleurwaarden omgedraaid. Zwarte tekst op een wit scherm wordt bijvoorbeeld gewijzigd in witte tekst op een zwart scherm.

Ga als volgt te werk om kleurinversie in of uit te schakelen:

  1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid.
  2. Selecteer Kleurinversie.

Kleurinversie is momenteel een experimentele functie, dus deze werkt mogelijk niet overal correct op uw apparaat.