การแจ้งเตือน

หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เปลี่ยนจาก Slack เป็น Google Chat

ดูความแตกต่างระหว่าง Slack และ Google Chat และศึกษาแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงานหรือโรงเรียน

 ในหน้านี้


สิ่งที่ต้องมี

15 นาที

บัญชี บัญชี Google Workspace หากยังไม่มี ให้เริ่มช่วงทดลองใช้ 14 วันได้เลย

ดาวน์โหลด Google Chat: เว็บ (chat.google.com), Android หรือ iOS
หมายเหตุ: วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับเวอร์ชันเว็บเป็นหลักเท่านั้น ดูวิธีการเปลี่ยนสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

เปรียบเทียบข้อมูลโดยย่อ


ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมด

ใน Slack... ใน Chat...*
เปิด Slack ในเบราว์เซอร์, แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, Mac® หรือ Windows®
เปิด Chat ในเบราว์เซอร์, แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, Mac หรือ Windows
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Chat
ส่ง DM ให้ผู้อื่น
ส่งข้อความแชทถึงบุคคลหรือกลุ่ม
 1. ไปที่ Google Chat ในคอมพิวเตอร์
 2. ในส่วน "แชท" ทางด้านซ้าย ให้คลิกชื่อของบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องการส่งข้อความถึง
  • หากไม่พบชื่อ ให้คลิกแชทใหม่ หรือเริ่มแชท
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • เคล็ดลับ: หากต้องการส่งข้อความส่วนตัวจากบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียนให้กับบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
  • หากต้องการสร้างการสนทนากลุ่ม ให้ป้อนชื่อบุคคลดังกล่าวต่อไป
 5. เมื่อเลือกทุกคนที่ต้องการรวมไว้ในการสนทนาครบแล้ว ให้คลิกเริ่มแชท
  • เคล็ดลับ: หากต้องการส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลที่ต้องการ ในส่วนข้างชื่อของบุคคลนั้น ให้คลิกเริ่มแชท หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด ⌘ + Enter / Ctrl + Enter
 6. ป้อนข้อความ
 7. คลิกส่ง

เคล็ดลับ

 • หากใช้บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียน คําแนะนําจะรวมทุกคนในองค์กร แม้ว่าจะเป็นบุคคลที่ไม่มี Google Chat ก็ตาม
 • ผู้รับข้อความอาจต้องยอมรับคําขอของคุณเพื่อส่งข้อความตอบกลับไปหาคุณ
เข้าร่วม Channel
ดูตัวอย่างและเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน
 1. เปิด Google Chat
 2. คลิกเริ่มต้นแชท ที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกเรียกดูพื้นที่ทำงาน พื้นที่ทำงานที่คุณได้รับเชิญโดยตรงจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ ป้อนชื่อพื้นที่ทำงานเพื่อค้นหา
  • หากต้องการดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน ให้ชี้ที่ชื่อพื้นที่ทำงานแล้วคลิกดูตัวอย่าง คุณสามารถอ่านข้อความได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน แต่จะเข้าร่วมการสนทนาไม่ได้หรือจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
 4. หากต้องการเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเพิ่ม หรือเข้าร่วมในหน้าตัวอย่าง
 5. หากต้องการเปิดพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเปิด
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Chat
สร้าง Channel
สร้างพื้นที่ทำงาน

คุณสามารถแชทกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

 
แก้ไขข้อความ
แก้ไขข้อความในการสนทนา

แก้ไขข้อความที่ส่งแล้ว

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่การสนทนา จากนั้นวางเมาส์เหนือข้อความ
 2. คลิกแก้ไข
 3. ทำการเปลี่ยนแปลง
 4. คลิกอัปเดต

ลบข้อความที่ส่งแล้ว

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่การสนทนา จากนั้นวางเมาส์เหนือข้อความ
 2. คลิกลบ
 3. คลิกลบเพื่อยืนยัน
เพิ่มรูปแบบและอีโมจิในข้อความ
เพิ่มรูปแบบและอีโมจิในข้อความ

คุณสามารถใส่สัญลักษณ์พิเศษในข้อความได้หากต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบมาร์กดาวน์ในข้อความ Google Chat

 • หากต้องการให้ข้อความเป็นตัวหนา ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน * ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
  เช่น หากพิมพ์ *วันอังคาร* แชทจะแสดงเป็นวันอังคาร
 • หากต้องการให้ข้อความเป็นตัวเอียง ให้ใส่เครื่องหมายขีดล่าง _ ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
  เช่น หากพิมพ์ _ทุกสัปดาห์_ แชทจะแสดงเป็นทุกสัปดาห์
 • หากต้องการขีดทับข้อความ ให้ใส่เครื่องหมายตัวหนอน ~ ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
 • หากต้องการสร้างโค้ดบล็อกแทรกในบรรทัด ให้ใส่เครื่องหมายแบ็กทิก ` ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการแทรกในโค้ดบล็อก
 • หากต้องการสร้างโค้ดบล็อกหลายบรรทัด ให้ใส่เครื่องหมายแบ็กทิกสามอัน ``` ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการแทรกในโค้ดบล็อก

นอกจากนี้คุณยังคลิกอีโมจิ แล้วเลือกอีโมจิที่ต้องการใส่ได้ด้วย

ออกจาก Channel
ออกจากพื้นที่ทำงาน
 1. ไปที่ Chat หรือ Gmail
 2. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมถัดจากชื่อพื้นที่ทำงานจากนั้น ออก
 3. คลิกออกจากพื้นที่ทำงาน
ลบข้อความ
ลบ DM ทั้งหมด
 1. ไปที่ Chat หรือ Gmail
  • ใน Gmail ให้คลิกแชททางด้านซ้าย
 2. ทางด้านซ้ายถัดจากชื่อของบุคคลที่ต้องการ ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้น ลบการสนทนา
 3. คลิกลบเพื่อยืนยัน
อัปโหลดและแชร์ไฟล์
อัปโหลดและแชร์ไฟล์
 1. เปิด Google Chat หรือ Gmail ในคอมพิวเตอร์
  • ใน Gmail ให้คลิกแชททางด้านซ้าย
 2. เปิดการสนทนา
 3. ป้อนข้อความและเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการเพิ่มอีโมจิ ให้คลิกอีโมจิ
  • หากต้องการส่ง GIF ให้คลิก GIF
   • หากคุณใช้ Google Chat กับบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน คุณจะไม่เห็นตัวเลือกในการส่ง GIF
  • หากต้องการแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ให้คลิก "อัปโหลดไฟล์"
   • ระบบจะไม่เพิ่มไฟล์ไปยังไดรฟ์ แต่จะส่งให้ผู้ใช้รายอื่นโดยตรงในข้อความ
  •  หากต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิก "เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ"
  • หากต้องการแนบไฟล์ในไดรฟ์ ให้คลิกเมนูการผสานรวม จากนั้น ไดรฟ์ ;
   • เมื่อส่งไฟล์ คุณจะได้รับแจ้งหากมีผู้ต้องการเข้าถึงไฟล์ดังกล่าว
   • หากมีสิทธิ์แก้ไข คุณจะเห็นตัวเลือกในการให้สิทธิ์เข้าถึง
   • หากคุณให้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงาน ผู้ที่เข้าร่วมพื้นที่ทำงานในภายหลังก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน
   • หากมีคนออกจากพื้นที่ทำงาน บุคคลนั้นจะเข้าถึงไฟล์ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับสิทธิ์เป็นรายบุคคลหรือผ่านกลุ่ม
  • หากต้องการสร้างคำเชิญใน Google ปฏิทิน ให้คลิกเมนูการผสานรวม จากนั้น คำเชิญในปฏิทิน
 4. คลิกส่ง
ค้นหาข้อความ
ค้นหาข้อความ
 1. ไปที่ Chat หรือ Gmail
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกช่องค้นหาที่มีข้อความว่า "ค้นหาการสนทนาทั้งหมด" หรือ "ค้นหาในแชทและพื้นที่ทำงาน" 
 3. ป้อนข้อความค้นหาและกด Enter
  • ใน Gmail: คลิกแชทและพื้นที่ทำงานใต้ช่องค้นหา
 4. คลิกผลการค้นหาเพื่อเปิดดู 
หากต้องการค้นหาข้อความแชทจาก Gmail โปรดดูที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Chat
จัดการการแจ้งเตือน
จัดการการแจ้งเตือน
 1. ไปที่ Google Chat ในคอมพิวเตอร์  
 2. คลิกการตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. หากต้องการเปิดการแจ้งเตือนของข้อความ Google Chat ให้เลือกช่องที่อยู่ถัดจาก "อนุญาตการแจ้งเตือนของแชท" ในส่วน "การแจ้งเตือนในเดสก์ท็อป"
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Chat

หมายเหตุ: วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับเวอร์ชันเว็บเป็นหลักเท่านั้น ดูวิธีการเปลี่ยนสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการตั้งค่า Chat หรือพื้นที่ทำงาน หรือขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ให้ลองทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปนี้แทน


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก