เปลี่ยนจาก Slack เป็น Google Chat

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน  ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace

""

ดูความแตกต่างระหว่าง Slack และ Google Chat และศึกษาแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงานหรือโรงเรียน

 ในหน้านี้


ดาวน์โหลด Google Chat: เว็บ (chat.google.com), Android หรือ iOS
หมายเหตุ: วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับเวอร์ชันเว็บเป็นหลักเท่านั้น

เปรียบเทียบข้อมูลโดยย่อ


ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมด

ใน Slack... ใน Chat...*
เปิด Slack ในเบราว์เซอร์, แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, Mac® หรือ Windows®
เปิด Chat ในเบราว์เซอร์, แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, Mac หรือ Windows
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Chat
ส่ง DM ให้ผู้อื่น
ส่ง DM ให้บุคคลหรือกลุ่ม

ส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคล

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. หากไม่พบชื่อในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท ""
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • หากต้องการส่งข้อความแบบ 1:1 ถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

ส่งข้อความส่วนตัวถึงกลุ่ม

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ในส่วน "แชท" ให้คลิกการสนทนากลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ จากนั้น คลิกส่ง ""
 3. หากการสนทนากลุ่มไม่ได้อยู่ในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท "" จากนั้น เริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
 5. คลิกเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
เข้าร่วม Channel
ดูตัวอย่างและเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน
 1. เปิด Google Chat
 2. คลิกเริ่มต้นแชท "" ที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกเรียกดูพื้นที่ทำงาน พื้นที่ทำงานที่คุณได้รับเชิญโดยตรงจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ ป้อนชื่อพื้นที่ทำงานเพื่อค้นหา
  • หากต้องการดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน ให้ชี้ที่ชื่อพื้นที่ทำงานแล้วคลิกดูตัวอย่าง คุณสามารถอ่านข้อความได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน แต่จะเข้าร่วมการสนทนาไม่ได้หรือจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
 4. หากต้องการเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเพิ่ม "" หรือเข้าร่วมในหน้าตัวอย่าง
 5. หากต้องการเปิดพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเปิด
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Chat
สร้าง Channel
สร้างพื้นที่ทำงาน

คุณสามารถแชทกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

สร้างพื้นที่ทํางานใหม่ที่มีชุดข้อความในบรรทัด

 1. ไปที่ Google Chat หรือ Gmail
 2. ในส่วนพื้นที่ทํางาน ห้องแชท ให้คลิก พื้นที่ทํางานใหม่ 
 3. คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน Group Add
 4. ป้อนชื่อพื้นที่ทำงาน 
  • ไม่บังคับ: คุณยังเพิ่มคําอธิบายและรูปโปรไฟล์ของพื้นที่ทํางานได้ด้วย หากต้องการเพิ่มรูปโปรไฟล์ของพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเลือกอีโมจิ + จากนั้น เลือกอีโมจิ หากไม่เลือกอีโมจิ ระบบจะใช้รูปโปรไฟล์ตัวอักษรเริ่มต้นแทน
 5. และคุณยังทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่ม
  • ป้อนชื่อแอปหรือ Google Groups ที่ต้องการเชิญ
  • เลือกจากรายการผู้ติดต่อที่แนะนำ 
 6. เลือกระดับการเข้าถึงให้กับองค์กรดังนี้
  • จํากัด - เฉพาะผู้ใช้ซึ่งเพิ่มและเชิญโดยตรงเท่านั้นที่จะเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้ ซึ่งจะเป็นค่าเริ่มต้น* หากต้องการให้ทุกคนค้นพบพื้นที่ทํางานได้ ให้เลือก "ทุกคนในองค์กร"
  • ทุกคนในองค์กร - สมาชิกทุกคนในองค์กรจะมีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานและเข้าร่วมได้หากมีลิงก์ของพื้นที่ทำงานนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ทํางานที่ค้นพบได้
  • สําคัญ: หากคุณมีบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียนกับ Google คุณอาจมีตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่สร้างโดยผู้ดูแลระบบ หากมีคำถามเกี่ยวกับตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
 7. หากต้องการเชิญบุคคลภายนอกเข้าไปยังพื้นที่ทำงาน ให้เลือกอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วม
  • สำคัญ: หากเลือก "ทั้งองค์กร" ในขั้นตอนที่ 6 คุณจะไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน
 8. คลิกสร้าง

*เคล็ดลับ: หากคุณใช้ Chat กับบัญชีงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นได้ 

 
แก้ไขข้อความ
แก้ไขข้อความในการสนทนา
ในข้อความแชท ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
 • แก้ไข "": ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกเสร็จสิ้น ""
 • ลบ "": คลิกลบเพื่อยืนยัน
เพิ่มรูปแบบและอีโมจิในข้อความ
เพิ่มรูปแบบและอีโมจิในข้อความ

คุณสามารถใส่สัญลักษณ์พิเศษในข้อความได้หากต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบมาร์กดาวน์ในข้อความ Google Chat

 • หากต้องการให้ข้อความเป็นตัวหนา ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน * ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
  เช่น หากพิมพ์ *วันอังคาร* แชทจะแสดงเป็นวันอังคาร
 • หากต้องการให้ข้อความเป็นตัวเอียง ให้ใส่เครื่องหมายขีดล่าง _ ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
  เช่น หากพิมพ์ _ทุกสัปดาห์_ แชทจะแสดงเป็นทุกสัปดาห์
 • หากต้องการขีดทับข้อความ ให้ใส่เครื่องหมายตัวหนอน ~ ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
 • หากต้องการสร้างโค้ดบล็อกแทรกในบรรทัด ให้ใส่เครื่องหมายแบ็กทิก ` ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการแทรกในโค้ดบล็อก
 • หากต้องการสร้างโค้ดบล็อกหลายบรรทัด ให้ใส่เครื่องหมายแบ็กทิกสามอัน ``` ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการแทรกในโค้ดบล็อก

นอกจากนี้คุณยังคลิกอีโมจิ "" แล้วเลือกอีโมจิที่ต้องการใส่ได้ด้วย

ออกจาก Channel
ออกจากพื้นที่ทำงาน
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน""จากนั้น ออก
 3. คลิกออกจากพื้นที่ทำงาน
ลบข้อความ
ลบ DM ทั้งหมด
 1. เลือกข้อความส่วนตัวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  • ทางด้านซ้ายถัดจากชื่อของบุคคลที่ต้องการ ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้น ลบการสนทนา
  • เลือกบุคคลที่ต้องการ แล้วคลิกลูกศรลง ""จากนั้น ลบการสนทนาที่ด้านบน
 2. แตะลบที่ข้อความยืนยัน
อัปโหลดและแชร์ไฟล์
อัปโหลดและแชร์ไฟล์
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
  • ไม่บังคับ: ป้อนข้อความ
 2. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการเพิ่มอีโมจิ ให้คลิกอีโมจิ ""
  • หากต้องการส่ง GIF ให้คลิก GIF
   • หากคุณใช้ Google Chat กับบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน คุณจะไม่เห็นตัวเลือกในการส่ง GIF
  • หากต้องการแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ให้คลิก "อัปโหลดไฟล์" ""
   • ระบบจะไม่เพิ่มไฟล์ไปยังไดรฟ์ แต่จะส่งให้ผู้ใช้รายอื่นโดยตรงในข้อความ
  •  หากต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิก "เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ" ""
  • หากต้องการแนบไฟล์ในไดรฟ์ ให้คลิกเมนูการผสานรวม  จากนั้น ไดรฟ์ ""
   • เมื่อส่งไฟล์ คุณจะได้รับแจ้งหากมีผู้ต้องการเข้าถึงไฟล์ดังกล่าว
   • หากมีสิทธิ์แก้ไข คุณจะเห็นตัวเลือกในการให้สิทธิ์เข้าถึง
   • หากคุณให้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงาน ผู้ที่เข้าร่วมพื้นที่ทำงานในภายหลังก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน
   • หากมีคนออกจากพื้นที่ทำงาน บุคคลนั้นจะเข้าถึงไฟล์ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับสิทธิ์เป็นรายบุคคลหรือผ่านกลุ่ม
  • หากต้องการสร้างคำเชิญใน Google ปฏิทิน ให้คลิกเมนูการผสานรวม  จากนั้น คำเชิญในปฏิทิน
 3. คลิกส่ง ""
ค้นหาข้อความ
ค้นหาข้อความ
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกช่องค้นหาที่มีข้อความว่า "ค้นหาการสนทนาทั้งหมด" หรือ "ค้นหาในแชทและพื้นที่ทำงาน" 
 3. ป้อนข้อความค้นหาและกด Enter
  • ใน Gmail: คลิกแชทและพื้นที่ทำงานใต้ช่องค้นหา
 4. คลิกผลการค้นหาเพื่อเปิดดู 
หากต้องการค้นหาข้อความแชทจาก Gmail โปรดดูที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Chat
จัดการการแจ้งเตือน
จัดการการแจ้งเตือน
 1. เปิด Chat
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกสถานะจากนั้นการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 3. ในส่วนเดสก์ท็อป ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ข้อความทั้งหมด - รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อความส่วนตัวและข้อความในพื้นที่ทำงานทั้งหมด
  • ชุดข้อความใหม่ ชุดข้อความที่ฉันติดตามและข้อความส่วนตัว - รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อความส่วนตัวทั้งหมด ข้อความแรกของแต่ละชุดข้อความใหม่ และชุดข้อความทั้งหมดที่ติดตามอยู่
  • ชุดข้อความที่ฉันติดตามและข้อความส่วนตัว - รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อความส่วนตัวและชุดข้อความทั้งหมดที่ติดตามอยู่
  • เฉพาะการ @พูดถึงและข้อความส่วนตัว - รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อความส่วนตัวและการ @พูดถึงในพื้นที่ทำงาน
  • ปิด - ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้ระบบเล่นเสียงการแจ้งเตือนที่เข้ามาใหม่ ให้เลือกช่องเล่นเสียงการแจ้งเตือน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในส่วนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับข้อความที่ยังไม่อ่าน ในส่วนอีเมล ให้เลือกเฉพาะการ @พูดถึงและข้อความส่วนตัวหรือปิด

  การแจ้งเตือนทางอีเมลจะมีผลกับข้อความที่คุณยังไม่อ่านหลังจากผ่านไป 12 ชั่วโมง โดยระบบจะไม่ได้ส่งอีเมลแจ้งสำหรับการ @พูดถึง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Chat

หมายเหตุ: วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับเวอร์ชันเว็บเป็นหลักเท่านั้น ดูวิธีการเปลี่ยนสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการตั้งค่า Chat หรือพื้นที่ทำงาน หรือขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ให้ลองทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปนี้แทน


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false
false