Problemen met berichten oplossen

G Suite Sync for Microsoft Outlook

Hier leest u hoe u problemen kunt oplossen die zich kunnen voordoen met de inhoud van berichten in G Suite Sync for Microsoft® Outlook® (GSSMO). 

De Log Analyzer uitproberen

Verzend uw tracebestanden naar onze GSSMO Log Analyzer. De meeste problemen worden geïdentificeerd binnen enkele ogenblikken nadat u ze heeft verzonden. Informatie over waar uw tracebestanden staan

Alles openen   |   Alles sluiten

Problemen met berichten

U ziet een MIME-conversiefout nadat een bericht niet is verzonden

De volgende foutmelding geeft aan dat het berichtconversieproces van GSSMO wellicht beschadigd is en moet worden gerepareerd:

Dit e-mailbericht is niet verzonden, omdat we het bericht niet konden converteren naar de internetindeling (MIME). Als u de bijlagen of de doorgestuurde tekst verwijdert uit het bericht, kan dit ervoor zorgen dat het bericht wel wordt verzonden.

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

  1. Start uw computer opnieuw op.
  2. Als het probleem aanhoudt, installeert u GSSMO en Outlook opnieuw.

E-mails, contacten, agenda-afspraken, notities en taken gaan daarbij niet verloren. U moet echter wel uw Outlook-opties opnieuw instellen.

Hoe installeer ik GSSMO en Outlook opnieuw?

Belangrijk: Controleer of u de installatie-cd of -bestanden van Outlook heeft voordat u deze stappen uitvoert.

  1. Ga naar het programmabeheergedeelte van het Windows-configuratiescherm (in Windows 7 heet dit bijvoorbeeld Programma's en functies) en verwijder GSSMO net zoals u een ander programma zou verwijderen.
  2. Verwijder Outlook vanaf dezelfde locatie in het Windows-configuratiescherm.
  3. Installeer Outlook opnieuw met de cd of de installatiebestanden.
  4. Maak opnieuw uw GSSMO-profiel in Outlook en synchroniseer met uw Google-account. Zie GSSMO downloaden en installeren voor meer informatie.

    Belangrijk: Wanneer u uw profiel opnieuw maakt, moet u geen gegevens importeren uit uw oude Outlook-profiel. Deze gegevens staan al in uw Google-account.

  5. Start uw computer opnieuw op.
Het verzenden van grote berichten via een trage verbinding leidt tot een time-out

Als u een bericht met een grote bijlage verzendt via een trage verbinding, kan er een time-out optreden. Het bericht wordt niet verzonden en blijft in de outbox staan. Zie Grote berichten verzenden via een trage verbinding om dit probleem op te lossen.

Tekstbestanden raken beschadigd wanneer deze worden gemaild naar uw eigen e-mail-account of een niet-G Suite-gebruiker

Als u in Outlook een tekstbestand toevoegt en verzendt via een e-mail aan uzelf of aan een niet-G Suite-gebruiker, kan de bijlage beschadigd zijn in de ontvangen e-mail.

Voeg het bestand toe aan Google Drive in plaats van het aan uzelf te e-mailen om dit probleem te voorkomen. U kunt ook een bijlage verzenden aan uzelf via de Gmail-webinterface.

Opsommingstekens worden niet juist weergegeven wanneer Outlook wordt gebruikt met GSSMO

Als u met Outlook via GSSMO een e-mailbericht verzendt met opsommingstekens en sub-opsommingstekens, kan de structuur van de opsommingstekens onjuist worden weergegeven in het ontvangen bericht. 

We raden u aan contact op te nemen met Microsoft-ondersteuning om dit probleem te melden.

U krijgt een foutmelding wanneer u een Exchange-account toevoegt aan uw profiel

Hoewel het mogelijk is een Exchange-account toe te voegen aan uw profiel in GSSMO, raden we dit af. Als u Exchange en GSSMO gebruikt in hetzelfde profiel, kan dit leiden tot fouten met de verzending en andere problemen.

Zijn er bekende problemen met gegevensmigratie?

Zie Bekende problemen en kijk onder Gegevensmigratie en Apparaatsynchronisatie voor meer informatie.

 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?