Bekanta dig med det nya Google Meet-gränssnittet

Den nya upplevelsen distribueras i maj 2021
Vill du få ut mer av Google-appar på jobbet eller i skolan?  Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace
” ”

” ”

Baserat på din feedback har vi anpassat kontrollerna för Google Meet-videomöten på webben på meet.google.com. Vi har också lagt till nya alternativ för presentationer, din självvisning och deltagarrutor.  

Du får automatiskt det nya utseendet när det är tillgängligt och du kan välja bort det nya utseendet tills distributionen har slutförts. Du måste välja bort det varje gång du startar eller går med i ett möte.


” ”

" "

Hitta dina kontroller

" "

Se det du presenterar

" "

Ändra självvisningen

" "

Visa deltagarrutor

Obs! Det nya gränssnittet är enbart tillgängligt för Meet på webben (meet.google.com). I mobilappar används mobilgränssnittet.

1. Hitta dina kontroller

” ”

Möteskontrollerna är samlade på en plats i det nedre fältet i mötesfönstret

 • Tack vare att kontrollerna har samlats på en plats finns det mer utrymme för deltagare och innehåll.
 • När du pekar på en kontroll visas namnet på den.
 • Knappen Lämna samtal är placerad till höger, på ordentligt avstånd från kamera- och mikrofonknapparna, för att förhindra att deltagare lägger på av misstag 
 • All textning och alla deltagarrutor visas ovanför det nedre fältet.

" "

Läs mer

Mötesdetaljer, deltagare, chatt och aktiviteter visas alla i det nedre fältet

 • Du hittar mötesdetaljer, inklusive anslutningsinformation och bilagor, i det nedre fältets högra del.
 • Hantera deltagare, öppna chattstreamen och få åtkomst till aktiviteter som frågor och svar, smågrupper och omröstningar i det nedre fältet.
 • När webbläsaren är maximerad (helskärmsvy) visas en klocka nere till vänster som hjälper dig hålla tiden.

" "

Läs mer

2. Se det du presenterar

” ”

När du presenterar din skärm kan du se de andra deltagarna, och det du presenterar, samtidigt. 

Peka på presentationsflödet i mötesfönstret när du vill göra följande:

 • Lossa presentationen (visa den som en ruta) så att du kan visa fler deltagare.
 • Slå på eller av ljud som spelas upp i presentationen.
 • Ta bort presentationen från mötet.

Obs! Du kan inte interagera med innehåll i mötesfönstret. Om du vill flytta dig igenom dokumentet du presenterar går du till fönstret eller webbläsarfliken du presenterar från. 

""

Tips! Undvik att mötesfönstret speglas i en oändlig tunneleffekt genom att dela ett annat fönster eller en specifik flik istället för mötesfönstret. Om du måste dela hela skärmen placerar du mötesfönstret och innehållet du presenterar på olika monitorer om det är möjligt.

Läs mer

3. Ändra självvisningen

” ”

Din självvisning syns som en flytande bildöverlagring eller som en ruta i deltagarfältet. Som standard används flytande bildöverlagring för möten med två deltagare. För möten med tre eller fler läggs din självvisning till i deltagarfältet som standard. Om du ändrar självvisningen lagras din inställning för varje mötestyp i Meet.

Vad du kan göra:

 • Peka på självvisningen för att fästa, lossa, växla från att vara med i deltagarfältet till en flytande bild eller minimera självvisningen på skärmen. Din självvisning försvinner dock inte från andras skärmar genom att du minimerar videoflödet.
 • Om du vill ändra storleken på överlagringen drar du från hörnet närmast mitten.
 • Om du vill flytta överlagringen drar du den till något av mötesfönstrets fyra hörn.

""

Tips! Ibland visas självvisningen med gråa fält högst upp och längst ned. Det beror på att videoflödets bredd och höjd skiljer sig från värdena för den flytande bildöverlagringen. Andra deltagare ser kanske en beskuren version av videoflödet och de ser inte de grå fälten.

Läs mer

4. Visa deltagarrutor

” ”

Den nya utformningen av deltagarrutorna ger ett renare visuellt intryck, förbättrar interaktionen och placerar fler personer i ögonhöjd när du tittar in i kameran. 

 • När någon pratar är personens ruta markerad och talarindikatorn visas uppe till höger om hans eller hennes ruta.
 • När ljudet har stängts av för någon visas ljud av-indikatorn uppe till höger om personens ruta.
 • Testa att zooma ut i webbläsaren om du vill se fler deltagare.

""

Läs mer

” ”

Förstå hur tredjepartstillägg fungerar med Google Meet

Vissa Meet-tillägg från tredje part kan orsaka oväntade mötesproblem. Till exempel kan videoflöden eller sidopaneler vara avklippta eller saknas. För bästa resultat bör du inaktivera tillägg från tredje part. 

Inaktivera externa Meet-tillägg från tredje part

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer 3 dot menu icon följt av Fler verktyg följt av Tillägg uppe till höger.
 3. Inaktivera tillägget intill Meet-tillägget.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?