เปลี่ยนอีเมลของผู้ใช้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลของผู้ใช้ได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google จากนั้นผู้ใช้จะต้องใช้อีเมลใหม่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของตน 

ตัวเลือกที่ 1: เปลี่ยนส่วนแรกของอีเมล (user@)

เช่น ตอนนี้ william@example.com ต้องการใช้อีเมล bill@example.com

ผู้ใช้จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เริ่มรับอีเมลในอีเมลใหม่
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีด้วยอีเมลใหม่ (ชื่อเดิมสำหรับลงชื่อเข้าใช้จะใช้ไม่ได้)
 • รับอีเมลในอีเมลเดิมต่อไป ซึ่งจะกลายเป็นอีเมลแทน
 • เข้าถึงอีเมล ไฟล์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอีเมลเดิมต่อไป

ข้อสำคัญ: หากต้องการสร้างอีเมลเพิ่มเติมให้ผู้ใช้ โปรดเพิ่มอีเมลแทน

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เคล็ดลับ: ลองใช้ลิงก์ด่วน (หากมี) ที่ด้านบนของหน้าแรกในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้คลิกอัปเดตชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้ จากนั้นค้นหาผู้ใช้และคลิกดำเนินการต่อ แล้วไปยังขั้นตอนที่ 5 ด้านล่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. ค้นหาผู้ใช้ในรายชื่อผู้ใช้ ดูวิธีค้นหาบัญชีผู้ใช้
 4. ชี้ไปที่ผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อแล้วคลิกเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

  ตัวเลือกนี้จะอยู่ที่ด้านซ้ายบนของหน้าบัญชีผู้ใช้ด้วย

 5. เปลี่ยนรายละเอียดต่อไปนี้
  • อีเมลหลัก - ส่วนแรกของอีเมลและชื่อที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้
 6. คลิกเปลี่ยนชื่อ

ตัวเลือกที่ 2: เปลี่ยนชื่อโดเมน (@yourcompany)

ตัวอย่าง: คุณเพิ่มโดเมนของธุรกิจใหม่ลงในบัญชีและต้องการย้ายอีเมลหลักของผู้ใช้ไปยังธุรกิจนั้น

ผู้ใช้จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เริ่มรับอีเมลในอีเมลใหม่
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีด้วยอีเมลใหม่ (ชื่อเดิมสำหรับลงชื่อเข้าใช้จะใช้ไม่ได้)
 • รับอีเมลในอีเมลเดิมต่อไป ซึ่งจะกลายเป็นอีเมลแทน
 • เข้าถึงอีเมล ไฟล์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอีเมลเดิมต่อไป

สำคัญ: หากต้องการสร้างอีเมลที่อยู่ในโดเมนใหม่ให้ผู้ใช้ทุกคน โปรดดูตัวเลือกเหล่านี้แทน

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนเริ่มต้น: ให้เพิ่มโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของลงในบัญชี Google Workspace

เคล็ดลับ: ลองใช้ลิงก์ด่วน (หากมี) ที่ด้านบนของหน้าแรกในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้คลิกอัปเดตชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้ จากนั้นค้นหาผู้ใช้และคลิกดำเนินการต่อ แล้วไปยังขั้นตอนที่ 5 ด้านล่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. ค้นหาผู้ใช้ในรายชื่อผู้ใช้ ดูวิธีค้นหาบัญชีผู้ใช้
 4. ชี้ไปที่ผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อแล้วคลิกเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

  ตัวเลือกนี้จะอยู่ที่ด้านซ้ายบนของหน้าบัญชีผู้ใช้ด้วย

 5. เลือกโดเมนที่ต้องการย้ายผู้ใช้ไป ดังนี้
  • โดเมนของอีเมล - ถัดจากเครื่องหมาย @ ให้คลิกลูกศรลง""แล้วเลือกโดเมนอื่น

   หมายเหตุ: เฉพาะโดเมนหลักหรือโดเมนเพิ่มเติม (รอง) ที่เพิ่มไว้ใน Google Workspace เท่านั้นที่จะใช้เป็นอีเมลได้ ทั้งนี้คุณจะใช้โดเมนอื่น เช่น gmail.com ไม่ได้

 6. คลิกเปลี่ยนชื่อ

หมายเหตุ: หากอีเมลหลักใหม่ของผู้ใช้ตรงกับบัญชี Google ที่มีอยู่ ระบบอาจขอให้คุณแก้ไขการทับซ้อนก่อนจึงจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ทับซ้อนกัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเปลี่ยนอีเมล

 • ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยอีเมลใหม่
 • ผู้ใช้ยังคงรับอีเมลที่ส่งไปยังอีเมลเดิม (ซึ่งกลายเป็นอีเมลแทน) ได้

  หมายเหตุ: หากผู้ใช้มีชื่อแทนครบจำนวนสูงสุดที่อนุญาต (30 รายการ) คุณจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไม่ได้ หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ คุณจะต้องนำอีเมลแทนออก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว