Het e-mailadres van een gebruiker wijzigen

Als beheerder kunt u het e-mailadres van een gebruiker wijzigen in de Google Beheerdersconsole. Daarna moet de gebruiker met het nieuwe e-mailadres inloggen op het Google-account. 

U kunt een e-mailadres op 2 manieren updaten:

Optie 1: De gebruikersnaam wijzigen (het 1e deel van het adres: gebruiker@)

Voorbeeld: william@example.com wil nu het adres bill@example.com.

Het volgende geldt daarna voor de gebruiker:

 • De gebruiker begint e-mails te krijgen die naar het nieuwe adres zijn gestuurd
 • De gebruiker moet inloggen op het account met het nieuwe adres (het oude e-mailadres werkt niet meer)
 • De gebruiker blijft e-mails krijgen die naar het oude adres zijn gestuurd (dit wordt een e-mailalias)
 • De gebruiker houdt toegang tot e-mails, bestanden en gegevens die aan het oude adres zijn gekoppeld
 • E-mails die naar het nieuwe e-mailadres en het oude (alias)adres worden gestuurd, worden bezorgd in dezelfde inbox van de gebruiker

Belangrijk: Als u een gebruiker een aanvullend adres wilt geven, voegt u een e-mailalias toe.

Volg deze stappen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Directoryand thenGebruikers.
 3. Zoek de gebruiker in de lijst Gebruikers. Meer informatie over hoe u een gebruikersaccount vindt.
 4. Plaats de muisaanwijzer op de gebruiker waarvan u de naam wilt wijzigen en klik op Gebruiker updaten.
  Opmerking: Gebruiker updaten staat ook links op de accountpagina van de gebruiker.

  Klik op Naam gebruiker wijzigen.

 5. Vul de nieuwe gebruikersnaam in onder Primair e-mailadres.
 6. Klik op Gebruiker updaten.

Optie 2: De domeinnaam wijzigen (het 2e deel van het adres: @uwbedrijf)

Voorbeeld: U heeft een domein voor een nieuw bedrijf aan uw account toegevoegd en u wilt het primaire adres van een gebruiker naar dat bedrijf verplaatsen.

Het volgende geldt daarna voor de gebruiker:

 • De gebruiker begint e-mails te krijgen die naar het nieuwe adres zijn gestuurd
 • De gebruiker moet inloggen op het account met het nieuwe adres (het oude e-mailadres werkt niet meer)
 • De gebruiker blijft e-mails krijgen die naar het oude adres zijn gestuurd (dit wordt een e-mailalias)
 • De gebruiker houdt toegang tot e-mails, bestanden en gegevens die aan het oude adres zijn gekoppeld
 • E-mails die naar het nieuwe e-mailadres en het oude (alias)adres worden gestuurd, worden bezorgd in dezelfde inbox van de gebruiker

Belangrijk: Als u alle gebruikers een adres in het nieuwe domein wilt geven, bekijkt u deze opties.

Volg deze stappen

Voordat u begint: Voeg een domein waarvan u de eigenaar bent toe aan uw Google Workspace-account.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Directoryand thenGebruikers.
 3. Zoek de gebruiker in de lijst Gebruikers. Meer informatie over hoe u een gebruikersaccount vindt.
 4. Plaats de muisaanwijzer op de gebruiker die u wilt updaten en klik op Gebruiker updaten.
  Opmerking: Gebruiker updaten staat ook links op de accountpagina van de gebruiker.

  Klik op Naam gebruiker wijzigen.

 5. Selecteer het e-maildomein waarnaar u de gebruiker wilt verplaatsen. Klik naast @ op de pijl-omlaag  en selecteer een ander domein.
  Opmerking: Alleen het hoofddomein of aanvullende (secundaire) domeinen die u aan Google Workspace heeft toegevoegd, kunnen worden gebruikt voor het e-mailadres. U kunt geen ander domein gebruiken, zoals gmail.com.
  Kies in het gebruikersdashboard het nieuwe hoofddomein voor de gebruiker.
 6. Klik op Gebruiker updaten.

Opmerking: Als het nieuwe primaire e-mailadres van de gebruiker overeenkomt met een bestaand Google-account, wordt u mogelijk gevraagd het conflict op te lossen voordat u de naam van de gebruiker kunt wijzigen. Meer informatie over conflicterende accounts.

Het oude e-mailadres beheren

Andere gebruikers kunnen nog steeds berichten sturen naar of bestanden delen met het oude e-mailadres. Zie onderstaande manieren om het oude e-mailadres te beheren:

 • Het oude adres tijdelijk behouden als e-mailalias. Als u het e-mailadres van een gebruiker wijzigt, wordt het oude adres automatisch een e-mailalias. Als anderen een e-mail sturen, kunnen ze een van beide adressen gebruiken. De gebruiker kan een Gmail-filter instellen om berichten te taggen die naar het oude adres zijn verstuurd en vervolgens een automatisch antwoord instellen waarin mensen op de hoogte worden gesteld van het nieuwe adres.
 • Een tijdelijk account maken. Met deze optie kan de gebruiker e-mails beheren die naar het oude adres zijn verstuurd. Maak een tijdelijk gebruikersaccount voor het oude e-mailadres waarmee berichten worden doorgestuurd naar het nieuwe adres.
 • Het oude e-mailadres verwijderen. Met deze optie worden e-mails en uitnodigingen die zijn verstuurd naar het oude adres teruggestuurd naar de afzender, met een melding dat de gebruiker niet bestaat.  

Als u een e-mailadres wijzigt, geldt het volgende:

 • De gebruiker moet inloggen op het Google-account met het nieuwe e-mailadres.
 • De gebruiker blijft e-mails ontvangen op het oude e-mailadres (dit wordt een e-mailalias).

  Opmerking: Als het maximale aantal aliassen (30) is bereikt voor een gebruiker, kunt u de naam van de gebruiker niet meer wijzigen. Als u de naam van de gebruiker wilt wijzigen, moet u een e-mailalias verwijderen.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu