Wyświetlanie informacji o laptopie lub komputerze stacjonarnym

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz wyświetlać informacje o laptopach i komputerach stacjonarnych, które korzystają z danych organizacji za pomocą zarządzanych kont użytkowników. Możesz wyświetlać informacje o urządzeniach objętych zarządzaniem podstawowym, a także o urządzeniach korzystających z Transmisji plików z Dysku lub weryfikacji punktów końcowych.

Wyświetlanie wszystkich laptopów i komputerów stacjonarnych

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień.

 3. Kliknij Punkty końcowe, aby wyświetlić laptopy i komputery stacjonarne, które korzystają z danych organizacji.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzenia, kliknij je.
  Wskazówka: jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń, użyj filtrów lub paska wyszukiwania, aby znaleźć określone urządzenie.

Uwaga: urządzenie może być wymienione więcej niż raz, jeśli korzysta z więcej niż jednego typu zarządzania.

Filtrowanie urządzeń według typu zarządzania

 1. U góry listy urządzeń kliknij Dodaj filtr.
 2. Wybierz Typ zarządzania a potem kliknij typ zarządzania, który chcesz wyświetlić. Szczegółowe informacje na temat typów zarządzania znajdziesz w artykule Monitorowanie komputerów użytkowników.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić informacje o konkretnym urządzeniu, kliknij jego nazwę.

Informacje na temat urządzeń

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Nie zobaczysz właściwości, które nie są obsługiwane przez urządzenie.

Zabezpieczenia urządzenia
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Zarządzane przez

Typ zarządzania używany do zbierania danych o urządzeniu – Transmisja plików z Dysku, Weryfikacja punktów końcowych lub Podstawowe.

Uwaga: jeśli urządzenie jest objęte kilkoma typami zarządzania, zobaczysz tylko najbardziej zaawansowany poziom. Na przykład jeśli urządzenie jest zarządzane przez Transmisję plików z Dysku i zarządzanie podstawowe, zobaczysz tylko Transmisję plików z Dysku.

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux® Urządzenia Apple® Mac® Urządzenia z systemem Microsoft® Windows®
Stan hasła
(tylko w przypadku weryfikacji punktów końcowych)
Czy urządzenie jest zabezpieczone hasłem Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux (tylko środowiska GNOME i Cinnamon) Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Stan szyfrowania
(tylko w przypadku weryfikacji punktów końcowych)

Czy urządzenie jest zaszyfrowane

Obsługiwani zewnętrzni dostawcy usług szyfrowania: 
BitLocker w systemie Windows i Filevault na Macu.

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows

Pierwsza synchronizacja

Data i godzina pierwszej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu
 

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows  
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.
 
Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Informacje o urządzeniu
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Identyfikator urządzenia

Identyfikator przypisany do urządzenia w chwili zarejestrowania go w konsoli administracyjnej. Jeśli urządzenie zostanie zarejestrowane więcej niż raz, może otrzymać więcej niż jeden identyfikator.

Przykład: 35407fa833a25163

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows 

Numer seryjny

Numer seryjny urządzenia. Czasami może też być widoczny wewnętrzny numer seryjny urządzenia.

Przykład: ZX1G428WVV, ce012345cdb67c0b089e

Wszystkie urządzenia zarządzane
Własność

Czy urządzenie jest własnością firmy czy użytkownika.

Możliwe wartości: Należy do firmy, Należy do użytkownika

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Typ Typ urządzenia Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
System operacyjny

Nazwa systemu operacyjnego.

Uwaga: poziom szczegółowości zależy od systemu operacyjnego.

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Model Nazwa modelu urządzenia. 

Uwaga: w przypadku niektórych urządzeniach widać tylko typ urządzenia lub system operacyjny.
Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Informacje o użytkowniku
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa Nazwa użytkownika. Administrator podaje tę nazwę podczas tworzenia konta Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Główny adres e-mail Adres e-mail zarządzanego konta użytkownika na urządzeniu Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Dodatkowy adres e-mail Adres, pod którym użytkownik jest dostępny poza organizacją Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Numer telefonu Numer telefonu użytkownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Identyfikator pracownika Niepowtarzalny identyfikator pracownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Adres e-mail menedżera Adres e-mail menedżera użytkownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Dział Dział użytkownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Centrum kosztów Centrum kosztów użytkownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux Urządzenia Mac Urządzenia z systemem Windows
Transmisja plików z Dysku
Właściwość    
 
Opis Obsługiwane urządzenia
Rozmiar pamięci podręcznej Ilość danych przechowywanych offline na urządzeniu Urządzenia Mac i urządzenia z systemem Windows
Wersja aplikacji Wersja Transmisji plików z Dysku zainstalowanej na urządzeniu Urządzenia Mac i urządzenia z systemem Windows
Pierwsza synchronizacja Data i godzina pierwszej synchronizacji z Transmisją plików z Dysku Urządzenia Mac i urządzenia z systemem Windows
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji z Transmisją plików z Dysku Urządzenia Mac i urządzenia z systemem Windows

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?