Powiadomienie

Duet AI to teraz Gemini w Google Workspace. Więcej informacji

Wyświetlanie informacji o komputerze i inteligentnych urządzeniach domowych

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Frontline Starter i Frontline Standard; Business Starter, Business Standard i Business Plus; Enterprise Standard i Enterprise Plus; Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade i Education Plus; Essentials, Enterprise Essentials i Enterprise Essentials Plus; G Suite Basic i G Suite Business; Cloud Identity Free oraz Cloud Identity Premium. Porównanie wersji

Jako administrator możesz wyświetlać szczegółowe informacje o komputerach i inteligentnych urządzeniach domowych z Asystentem (takich jak inteligentne ekrany i głośniki Nest), które uzyskują dostęp do danych organizacji przez zarządzane konta użytkowników. Możesz zobaczyć informacje o urządzeniach objętych zarządzaniem podstawowym, a także o urządzeniach korzystających z aplikacji Dysk Google na komputer, weryfikacji punktów końcowych lub rozszerzonej ochrony komputera z systemem Windows. Aby zobaczyć urządzenia z Chrome Enterprise, otwórz listę urządzeń z Chrome.

Wyświetlanie wszystkich laptopów i komputerów stacjonarnych

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Urządzenia a potem Urządzenia mobilne i punkty końcowe a potem Urządzenia.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzenia, kliknij je.
  Wskazówka: jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń, użyj filtrów lub paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne urządzenie.

Uwaga: urządzenie może być wymienione więcej niż raz, jeśli korzysta z więcej niż jednego typu zarządzania lub jeśli urządzenie objęte zarządzaniem podstawowym ma więcej niż jedną sesję użytkownika. Urządzenia objęte zarządzaniem podstawowym są usuwane z listy po przekroczeniu 180 dni bezczynności.

Filtrowanie urządzeń według typu zarządzania

 1. U góry listy urządzeń kliknij Dodaj filtr.
 2. Wybierz Typ zarządzania a potem kliknij typ zarządzania, który chcesz wyświetlić. Szczegółowe informacje na temat typów zarządzania znajdziesz w artykule dotyczącym monitorowania komputerów użytkowników.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić informacje o konkretnym urządzeniu, kliknij jego nazwę.

Informacje na temat urządzeń

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Właściwości, które nie są obsługiwane na danym urządzeniu, nie są wyświetlane.

Zabezpieczenia urządzenia
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Zarządzane przez

Typ zarządzania stosowany na urządzeniu. Możliwe wartości to:

 • Dysk na komputer
 • Weryfikacja punktów końcowych
 • Podstawowe
 • Rozszerzona ochrona komputera
 • GCPW (dostawca danych uwierzytelniających Google do systemu Windows)
 • Chrome OS,
 • Linux
 • Apple Mac
 • Microsoft Windows,
Stan hasła

Czy urządzenie jest zabezpieczone hasłem blokady ekranu Informacja dostępna tylko w przypadku urządzeń zarządzanych za pomocą weryfikacji punktów końcowych.

Uwaga:

 • Urządzenia z Chrome OS zawsze mają kod dostępu. Stan hasła jest wyłączony, gdy nie masz włączonej automatycznej blokady ekranu.
 • Oprócz kodów dostępu urządzenia Mac mogą mieć inne typy haseł. Właściwość ta nie informuje o tym, czy urządzenie ma inny typ hasła (na przykład hasło do oprogramowania układowego).
 • Urządzenia z systemem Windows informują o wyłączeniu, chyba że użytkownik lub administrator włączy ochronę hasłem w wygaszaczu ekranu na urządzeniu.  
 • Chrome OS,
 • Linux (tylko środowiska GNOME i Cinnamon)
 • Mac (tylko zarządzanie urządzeniami innych firm)
 • Windows
Stan szyfrowania

Czy urządzenie jest zaszyfrowane. Informacja dostępna tylko w przypadku urządzeń zarządzanych za pomocą weryfikacji punktów końcowych.

Obsługiwani zewnętrzni dostawcy usług szyfrowania:
BitLocker w systemie Windows i Filevault w macOS.

 • Chrome OS,
 • Linux
 • Mac
 • Windows
Pierwsza synchronizacja

Data i godzina pierwszej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.

 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Ostatnia synchronizacja

Data i godzina ostatniej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.

Jeśli urządzenie jest zarządzane za pomocą rozszerzonej ochrony komputera z systemem Windows, wyświetlana jest oddzielna pozycja z godziną ostatniej synchronizacji.

 • Chrome OS,
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Ostatnie błędy Liczba błędów, które wystąpiły podczas przekazywania ustawień na urządzenia z systemem Windows w ciągu ostatnich 48 godzin. Windows
Informacje o urządzeniu
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Identyfikator urządzenia

Identyfikator wygenerowany w konsoli administracyjnej i przypisany do urządzenia. Identyfikator urządzenia nie jest unikalny. Możesz jednak go użyć do identyfikacji urządzenia, jego typu i adresu e-mail użytkownika. Czasami identyfikator urządzenia jest taki sam jak identyfikator zasobu urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie zarejestrowane więcej niż raz, może otrzymać więcej niż jeden identyfikator.

Przykład: 35407fa833a25163

 • Chrome OS,
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Numer seryjny

Numer seryjny urządzenia. Czasami może też być widoczny wewnętrzny numer seryjny urządzenia.

Nie jest podawany w przypadku urządzeń objętych tylko zarządzaniem podstawowym.

Przykład: ZX1G428WVV, ce012345cdb67c0b089e

 • Chrome OS,
 • Linux
 • Mac
 • Windows
Własność

Czy urządzenie jest własnością firmy czy użytkownika.

Możliwe wartości: Należy do firmy, Należy do użytkownika

 • Chrome OS,
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Typ Typ urządzenia
 • Chrome OS,
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
System operacyjny

Nazwa systemu operacyjnego.

Uwaga: poziom szczegółowości zależy od systemu operacyjnego.

 • Chrome OS,
 • Linux
 • Mac
 • Windows
Model Nazwa modelu urządzenia.

Uwaga: w przypadku niektórych urządzeń widać tylko typ urządzenia lub system operacyjny.
 • Chrome OS,
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Nazwa hosta

Nazwa hosta lub w pełni kwalifikowana nazwa domeny przypisana do urządzenia w Twojej sieci. Zgłaszane wartości zależą od sposobu zarządzania urządzeniem:

 • Weryfikacja punktów końcowych – w pełni kwalifikowana nazwa domeny. Jeśli jednak urządzenie jest też zarejestrowane w usłudze zarządzania urządzeniami z systemem Windows, która zgłasza inną nazwę hosta, podawana jest nazwa hosta.
 • Dysk na komputer – w pełni kwalifikowana nazwa domeny. Jeśli jednak urządzenie jest też zarejestrowane w usłudze zarządzania urządzeniami z systemem Windows, która zgłasza inną nazwę hosta, podawana jest nazwa hosta.
 • Zarządzanie urządzeniami z systemem Windows – nazwa hosta. Jeśli jednak urządzenie jest własnością firmy, korzysta z Dysk na komputer i nazwa hosta się zgadza, zgłaszana jest w pełni kwalifikowana nazwa domeny.

Nazwa hosta nie jest zgłaszana w przypadku urządzeń z systemem Windows objętych zarządzaniem podstawowym lub korzystających tylko z GCPW.

 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
Identyfikator zasobu urządzenia

Unikalny identyfikator urządzenia.

Przykład: x1y23z7a-123a-456b

 • Chrome OS,
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Informacje o użytkowniku
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa Nazwa użytkownika. Administrator podaje tę nazwę podczas tworzenia konta.
 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Główny adres e-mail Adres e-mail zarządzanego konta użytkownika na urządzeniu.
 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Dodatkowy adres e-mail Adres, pod którym użytkownik jest dostępny poza organizacją.
 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Numer telefonu Numer telefonu użytkownika.
 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
 • Inteligentne urządzenia domowe
Identyfikator pracownika Unikalny identyfikator pracownika.
 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
Adres e-mail menedżera Adres e-mail menedżera użytkownika.
 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
Departament Dział użytkownika.
 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
Centrum kosztów Centrum kosztów użytkownika.
 • Chrome OS
 • Linux
 • Mac
 • Windows
Logowanie przez GCPW Wskazuje, czy użytkownik zalogował się na urządzeniu z systemem Windows za pomocą dostawcy danych uwierzytelniających Google do systemów Windows. Windows
Typ konta użytkownika

Lokalny poziom uprawnień użytkownika na urządzeniu:

 • Użytkownik standardowy – brak uprawnień administracyjnych
 • Administrator lokalny – pełne uprawnienia administracyjne
Windows
Dysk na komputer
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Rozmiar pamięci podręcznej Ilość danych przechowywanych offline na urządzeniu.
 • Mac
 • Windows
Wersja aplikacji Wersja Dysk na komputer zainstalowana na urządzeniu
 • Mac
 • Windows
Pierwsza synchronizacja Data i godzina pierwszej synchronizacji z Dysk na komputer
 • Mac
 • Windows
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji z Dysk na komputer
 • Mac
 • Windows
Zainstalowane aplikacje (tylko urządzenia z systemem Windows)

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Frontline Starter i Frontline Standard; Business Plus; Enterprise Standard i Enterprise Plus; Education Standard i Education Plus; Enterprise Essentials i Enterprise Essentials Plus; Cloud Identity Premium.  Porównanie wersji

Aby można było zgłosić zainstalowane aplikacje, urządzenie musi spełniać jeden z następujących warunków:

Właściwość Opis
Nazwa aplikacji Nazwa aplikacji.
Wersja Wersja aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
Wydawca Wydawca aplikacji.
Typ aplikacji

Typ aplikacji. Możliwe wartości:

 • System – aplikacja stanowiąca część systemu operacyjnego Windows. Odinstalowanie takich aplikacji nie jest możliwe.
 • Win32 – 32-bitowa aplikacja systemu Windows.
 • Sklep – aplikacja dostępna w Microsoft Store.
 • Spoza sklepu – nowoczesna aplikacja, która nie została zainstalowana z poziomu Microsoft Store i która nie jest aplikacją systemową.
Data instalacji

Data i godzina pierwszej instalacji aplikacji (według strefy czasowej ustawionej w urządzeniu).

Uwaga: data instalacji nie jest aktualizowana podczas aktualizacji aplikacji. Zdarzenia związane z aktualizacją aplikacji w systemie Windows nie są dostępne w dzienniku kontrolnym urządzeń.

Usługi firm zewnętrznych

Te wartości są zgłaszane podczas konfigurowania integracji z usługami partnerów zewnętrznych.

Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Usługa Nazwa partnera BeyondCorp Alliance. Wszystkie urządzenia zarządzane
Identyfikator Identyfikator przypisany do urządzenia przez partnera. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan Stan w prostej postaci (Nieokreślony, Bardzo dobry, Dobry, Neutralny, Zły lub Bardzo zły) udostępniony przez partnera. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan zarządzania Jeśli urządzenie jest zarządzane przez usługę partnera. Możliwe wartości: Zarządzane, Niezarządzane lub Nie określono. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan zgodności Jeśli urządzenie spełnia wymagania usługi partnera. Możliwe wartości: Zgodne, Niezgodne lub Nie określono. Wszystkie urządzenia zarządzane
Tagi zasobów Tagi przypisane do urządzenia przez partnera – automatycznie lub przez administratora. Wszystkie urządzenia zarządzane
Weryfikacja punktów końcowych

Szczegółowe informacje o certyfikatach przypisanych do urządzenia. Szczegóły certyfikatu są pobierane z certyfikatu, gdy administrator [doda certyfikat](link do nowego artykułu). Informacja dostępna tylko w przypadku urządzeń z weryfikacją punktów końcowych.

Właściwość Opis
Numer seryjny Numer seryjny certyfikatu.
Wystawca

Pełna nazwa urzędu certyfikacji.

Temat Pełna nazwa wyróżniająca właściciela certyfikatu.
Odcisk cyfrowy Unikalny identyfikator certyfikatu (skrót SHA-256 w formacie Base64 bez dopełnienia).
Odcisk cyfrowy Unikalny identyfikator certyfikatu (skrót SHA-1 w formacie szesnastkowym).
Odcisk cyfrowy głównego urzędu certyfikacji Unikalny identyfikator certyfikatu głównego w łańcuchu certyfikatów (skrót SHA-256 w formacie Base64 bez dopełnienia).
Stan weryfikacji Stan ważności certyfikatu. Możliwe wartości: Zweryfikowano lub Nie udało się zweryfikować.
Brak ważności przed Data i godzina uzyskania ważności przez certyfikat.
Brak ważności po Data i godzina utraty ważności przez certyfikat.
Szablon certyfikatu Nazwa szablonu.

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
587373679840337525
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73010