Wyświetlanie informacji o laptopie lub komputerze stacjonarnym

Obsługiwane wersje tej funkcji: Business Starter, Standard i Plus; Enterprise; Education Fundamentals i Plus; G Suite Basic i G Suite Business; Essentials, Cloud Identity Free i Premium.  Porównanie wersji

Jako administrator możesz wyświetlać szczegółowe informacje o komputerach uzyskujących dostęp do danych Twojej organizacji za pomocą zarządzanych kont użytkowników. Możesz zobaczyć informacje o urządzeniach objętych zarządzaniem podstawowym, a także o urządzeniach korzystających z usługi Dysk Google na komputer, weryfikacji punktów końcowych lub rozszerzonej ochrony komputera z systemem Windows. Aby zobaczyć urządzenia z Chrome Enterprise, otwórz listę urządzeń z Chrome.

Wyświetlanie wszystkich laptopów i komputerów stacjonarnych

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Kliknij Punkty końcowe, aby wyświetlić laptopy i komputery stacjonarne, które korzystają z danych organizacji.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzenia, kliknij je.
  Wskazówka: jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń, użyj filtrów lub paska wyszukiwania, by znaleźć konkretne urządzenie.

Uwaga: urządzenie może być wymienione więcej niż raz, jeśli korzysta z więcej niż 1 typu zarządzania. Urządzenia objęte zarządzaniem podstawowym są usuwane z listy po przekroczeniu 180 dni bezczynności.

Filtrowanie urządzeń według typu zarządzania

 1. U góry listy urządzeń kliknij Dodaj filtr.
 2. Wybierz Typ zarządzania a potem kliknij typ zarządzania, który chcesz wyświetlić. Szczegółowe informacje na temat typów zarządzania znajdziesz w artykule Monitorowanie komputerów użytkowników.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić informacje o konkretnym urządzeniu, kliknij jego nazwę.

Informacje na temat urządzeń

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Właściwości, które nie są obsługiwane na danym urządzeniu, nie są wyświetlane.

Zabezpieczenia urządzenia
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Zarządzane przez

Typ zarządzania stosowany na urządzeniu. Możliwe wartości to:

 • Dysk na komputer
 • Weryfikacja punktów końcowych,
 • Podstawowe
 • Rozszerzona ochrona komputera
 • GCPW (dostawca danych uwierzytelniających Google do systemu Windows)
Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia Apple Mac
Urządzenia z systemem Microsoft Windows
Stan hasła

Czy urządzenie jest zabezpieczone hasłem blokady ekranu Informacja dostępna tylko w przypadku urządzeń zarządzanych za pomocą weryfikacji punktów końcowych.

Uwaga:

 • Urządzenia z Chrome OS zawsze mają kod dostępu. Stan hasła jest wyłączony, gdy nie masz włączonej automatycznej blokady ekranu.
 • Oprócz kodów dostępu urządzenia Mac mogą mieć inne typy haseł. Właściwość ta nie informuje o tym, czy urządzenie ma inny typ hasła (na przykład hasło do oprogramowania układowego).
Chrome OS
Linux (tylko środowiska GNOME i Cinnamon)
Mac (tylko zarządzanie urządzeniami innych firm)
Windows
Stan szyfrowania

Czy urządzenie jest zaszyfrowane. Informacja dostępna tylko w przypadku urządzeń zarządzanych za pomocą weryfikacji punktów końcowych.

Obsługiwani zewnętrzni dostawcy usług szyfrowania:
BitLocker w systemie Windows i Filevault w macOS.

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows

Pierwsza synchronizacja

Data i godzina pierwszej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu

 

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
 
Ostatnia synchronizacja

Data i godzina ostatniej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.

Jeśli urządzenie jest zarządzane za pomocą rozszerzonej ochrony komputera z systemem Windows, wyświetlana jest oddzielna pozycja z godziną ostatniej synchronizacji.

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Ostatnie błędy Liczba błędów, które wystąpiły podczas przekazywania ustawień na urządzenia z systemem Windows w ciągu ostatnich 48 godzin. Urządzenia z systemem Windows
Informacje o urządzeniu
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Identyfikator urządzenia

Identyfikator przypisany do urządzenia w chwili zarejestrowania go w konsoli administracyjnej. Jeśli urządzenie zostanie zarejestrowane więcej niż raz, może otrzymać więcej niż jeden identyfikator.

Przykład: 35407fa833a25163

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia Mac
Urządzenia z systemem Windows 

Numer seryjny

Numer seryjny urządzenia. Czasami może też być widoczny wewnętrzny numer seryjny urządzenia.

Przykład: ZX1G428WVV, ce012345cdb67c0b089e

Wszystkie urządzenia zarządzane
Własność

Czy urządzenie jest własnością firmy czy użytkownika.

Możliwe wartości: Należy do firmy, Należy do użytkownika

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia Mac
Urządzenia z systemem Windows
Typ Typ urządzenia Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
System operacyjny

Nazwa systemu operacyjnego.

Uwaga: poziom szczegółowości zależy od systemu operacyjnego.

Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Model Nazwa modelu urządzenia. 

Uwaga: w przypadku niektórych urządzeniach widać tylko typ urządzenia lub system operacyjny.
Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Nazwa hosta

Nazwa hosta lub w pełni kwalifikowana nazwa domeny przypisana do urządzenia w Twojej sieci. Zgłaszane wartości zależą od sposobu zarządzania urządzeniem:

 • Weryfikacja punktów końcowych – w pełni kwalifikowana nazwa domeny. Jeśli jednak urządzenie jest też zarejestrowane w usłudze zarządzania urządzeniami z systemem Windows, która zgłasza inną nazwę hosta, podawana jest nazwa hosta.
 • Dysk na komputer – w pełni kwalifikowana nazwa domeny. Jeśli jednak urządzenie jest też zarejestrowane w usłudze zarządzania urządzeniami z systemem Windows, która zgłasza inną nazwę hosta, podawana jest nazwa hosta.
 • Dostawca danych uwierzytelniających Google do systemów Windows (GCPW) – nazwa hosta. Jeśli jednak urządzenie jest własnością firmy i korzysta z Dysk na komputer, zgłaszana jest w pełni kwalifikowana nazwa domeny.
 • Zarządzanie urządzeniami z systemem Windows – nazwa hosta. Jeśli jednak urządzenie jest własnością firmy, korzysta z Dysk na komputer i nazwa hosta się zgadza, zgłaszana jest w pełni kwalifikowana nazwa domeny.

Nazwa hosta nie jest zgłaszana w przypadku urządzeń z systemem Windows objętych zarządzaniem podstawowym.

Urządzenia z systemem Windows
Informacje o użytkowniku
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa Nazwa użytkownika. Administrator podaje tę nazwę podczas tworzenia konta Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Główny adres e-mail Adres e-mail zarządzanego konta użytkownika na urządzeniu Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Dodatkowy adres e-mail Adres, pod którym użytkownik jest dostępny poza organizacją Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Numer telefonu Numer telefonu użytkownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Identyfikator pracownika Niepowtarzalny identyfikator pracownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Adres e-mail menedżera Adres e-mail menedżera użytkownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Dział Dział użytkownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Centrum kosztów Centrum kosztów użytkownika Urządzenia z Chrome OS
Urządzenia z systemem Linux
Urządzenia z systemem macOS
Urządzenia z systemem Windows
Logowanie przez GCPW Wskazuje, czy użytkownik zalogował się na urządzeniu z systemem Windows za pomocą dostawcy danych uwierzytelniających Google do systemów Windows Urządzenia z systemem Windows
Typ konta użytkownika

Lokalny poziom uprawnień użytkownika na urządzeniu:

 • Użytkownik standardowy – brak uprawnień administracyjnych
 • Administrator lokalny – pełne uprawnienia administracyjne
Komputery z systemem Windows
Dysk na komputer
Właściwość    
 
Opis Obsługiwane urządzenia
Rozmiar pamięci podręcznej Ilość danych przechowywanych offline na urządzeniu Urządzenia Mac i urządzenia z systemem Windows
Wersja aplikacji Wersja Dysk na komputer zainstalowana na urządzeniu Urządzenia Mac i urządzenia z systemem Windows
Pierwsza synchronizacja Data i godzina pierwszej synchronizacji z Dysk na komputer Urządzenia Mac i urządzenia z systemem Windows
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji z Dysk na komputer Urządzenia Mac i urządzenia z systemem Windows
Zainstalowane aplikacje (tylko zarządzanie urządzeniami z systemem Windows)
Właściwość Opis
Nazwa aplikacji Nazwa aplikacji.
Wersja Wersja aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
Wydawca Wydawca aplikacji.
Typ aplikacji

Typ aplikacji. Możliwe wartości:

 • System – aplikacja stanowiąca część systemu operacyjnego Windows. Odinstalowanie takich aplikacji nie jest możliwe.
 • Win32 – 32-bitowa aplikacja systemu Windows.
 • Sklep – aplikacja dostępna w Microsoft Store.
 • Spoza sklepu – nowoczesna aplikacja, która nie została zainstalowana z poziomu Microsoft Store i która nie jest aplikacją systemową.
Data instalacji

Data i godzina pierwszej instalacji aplikacji (według strefy czasowej ustawionej w urządzeniu).

Uwaga: data instalacji nie jest aktualizowana podczas aktualizacji aplikacji. Zdarzenia związane z aktualizacją aplikacji w systemie Windows nie są dostępne w dzienniku kontrolnym urządzeń.

Usługi firm zewnętrznych

Te wartości są zgłaszane podczas konfigurowania integracji z usługami partnerów zewnętrznych.

Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Usługa Nazwa partnera BeyondCorp Alliance. Wszystkie urządzenia zarządzane
Identyfikator Identyfikator przypisany do urządzenia przez partnera. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan Stan w prostej postaci (Nieokreślony, Bardzo dobry, Dobry, Neutralny, Zły lub Bardzo zły) udostępniony przez partnera. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan zarządzania Jeśli urządzenie jest zarządzane przez usługę partnera. Możliwe wartości: Zarządzane, Niezarządzane lub Nieokreślone. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan zgodności Jeśli urządzenie spełnia wymagania usługi partnera. Możliwe wartości: Zgodne, Niezgodne lub Nieokreślone. Wszystkie urządzenia zarządzane
Tagi zasobów Tagi przypisane do urządzenia przez partnera – automatycznie lub przez administratora. Wszystkie urządzenia zarządzane

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem