Wyświetlanie floty urządzeń należących do firmy

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz zobaczyć listę urządzeń mobilnych, które należą do Twojej organizacji. Możesz zobaczyć szczegółowe informacje o każdym urządzeniu, na przykład numer seryjny i czy urządzenie jest przypisane do użytkownika. 

Zanim zaczniesz

Dodaj do floty urządzenia z Androidem należące do Twojej firmy

Otwieranie listy urządzeń należących do firmy

 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Urządzenia należące do firmy <twoja_organizacja>, aby zobaczyć urządzenia, które należą do Twojej firmy.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę.
  Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie szczegółów urządzenia mobilnego.

Co znajduje się na liście

Informacje Opis
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia. 
Data importu

Data zaimportowania urządzenia do konsoli administracyjnej.

Typ Typ urządzenia, na przykład Android. 
Tag zasobu Tag lub identyfikator zasobu przypisany do urządzenia.
Stan

Czy urządzenie jest przypisane do użytkownika. Możliwe wartości: Przypisane lub Nieprzypisane.

Urządzenie jest przypisane, jeśli użytkownik dodał do niego swoje konto służbowe. Aby zobaczyć, do kogo jest przypisane urządzenie, kliknij je. 


W konsoli administracyjnej kliknij nagłówek kolumny, aby posortować urządzenia według tej kolumny.

Znajdowanie określonych urządzeń mobilnych

Wyszukiwanie urządzeń

Urządzenia możesz wyszukiwać na liście urządzeń. W prawym górnym rogu wpisz zapytanie na pasku wyszukiwania i kliknij Szukaj Szukaj. Jeśli na przykład szukasz urządzenia określonego typu, wpisz jego model.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie szczegółów urządzenia mobilnego.

Wskazówki na temat wyszukiwania

 • Wpisz każde wyszukiwane hasło jako pojedyncze słowo (bez spacji). Możesz też wpisać wiele słów w cudzysłowach, aby wyszukać dokładne wyrażenia.
 • Wielkość znaków nie jest rozróżniana.
 • W trakcie wyszukiwania słów i wyrażeń przeszukiwane są wszystkie pola. 
 • Aby przeszukać określone pole, użyj filtrów. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższej sekcji Filtrowanie listy urządzeń. Możesz też wpisać operator wyszukiwania z odpowiednim argumentem, na przykład user:admin. Szczegółowe informacje na temat operatorów wyszukiwania znajdziesz w sekcji Znajdowanie urządzeń przy użyciu operatorów wyszukiwania.
 • Znaki interpunkcyjne i specjalne są traktowane przez system jak spacje. Na przykład wyszukanie hasła admin@twoja_domena.com da takie same wyniki jak wyszukanie hasła "admin twoja_domena com".
Filtrowanie listy urządzeń
 1. Na liście urządzeń w nagłówku Urządzenia kliknij Dodaj filtr.
 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Wybierz kategorię, według której chcesz filtrować listę (np. numer seryjny lub stan) a potem wybierz opcję lub wpisz tekst filtra a potem kliknij Zastosuj.
  • Zacznij wpisywać numer seryjny i kliknij filtr Numer seryjny.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę.

Usuwanie urządzenia

Gdy usuniesz urządzenie, przestanie ono synchronizować dane firmowe, ale nie zostaną z niego usunięte żadne informacje. Jeśli chcesz usunąć dane firmowe z urządzenia, wyczyść konto lub pamięć urządzenia, zanim usuniesz to urządzenie. Więcej informacji znajdziesz w temacie Usuwanie danych firmowych z urządzenia mobilnego.

Aby usunąć urządzenie z floty urządzeń należących do firmy, wybierz je i kliknij Usuń.

Wyświetlanie informacji kontrolnych

Aby wyświetlić raport na temat czynności wykonywanych na urządzeniu, wybierz urządzenie i kliknij Więcej Więcej a potem Wyświetl informacje kontrolne. W ten sposób możesz na przykład sprawdzić, czy urządzenie jest zgodne z zasadami organizacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dziennik kontrolny urządzeń.

Pobieranie listy urządzeń 

Możesz pobrać plik CSV z listą urządzeń należących do firmy. Zawiera ona wszystkie informacje o urządzeniach, takie jak numer seryjny czy data importu. Jeśli do firmy należy wiele urządzeń, pobieranie danych może być powolne.

Aby pobrać listę urządzeń, u góry ekranu kliknij Pobierz Pobierz.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?