Wyświetlanie spisu urządzeń należących do firmy i zarządzanie nim

Obsługiwane wersje tej funkcji: Business Starter, Standard i Plus; Enterprise; Education Fundamentals i Plus; G Suite Basic i G Suite Business; Essentials, Cloud Identity Free i Premium.  Porównanie wersji

Jako administrator możesz przeglądać listę urządzeń należących do Twojej organizacji. Możesz uzyskać szczegółowe informacje o każdym urządzeniu, w tym numer seryjny i przypisanie urządzenia użytkownikowi.

Zanim zaczniesz

Dodaj do spisu urządzenia należące do firmy

Otwieranie listy urządzeń należących do firmy

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej stronie kliknij Urządzenia należące do firmy.
 4. Aby zobaczyć więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie informacji o urządzeniu mobilnym.
 5. Aby posortować listę według kolumny tabeli, kliknij nagłówek kolumny.

Co znajduje się na liście

Informacje Opis
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia.
Data importu

Data zaimportowania urządzenia do konsoli administracyjnej.

Typ Typ urządzenia, na przykład urządzenie z Androidem.
Tag zasobu Tag lub identyfikator zasobu przypisany do urządzenia.
Stan

Czy urządzenie jest przypisane do użytkownika. Możliwe wartości: Przypisane lub Nieprzypisane.

Urządzenie jest przypisane, jeśli użytkownik dodał do niego swoje konto służbowe. Aby zobaczyć, do kogo jest przypisane urządzenie, kliknij je. Aby można było przypisać firmowe urządzenie z Chrome, musi być ono zarejestrowane w Chrome Enterprise.

Znajdowanie określonych urządzeń

Wyszukiwanie urządzeń

Urządzenia możesz wyszukiwać na liście urządzeń. W prawym górnym rogu wpisz zapytanie na pasku wyszukiwania i kliknij Szukaj "". Jeśli na przykład szukasz urządzenia określonego typu, wpisz jego model.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w artykule Wyświetlanie informacji o urządzeniu mobilnym.

Wskazówki na temat wyszukiwania

 • Wpisz każde wyszukiwane hasło jako pojedyncze słowo (bez spacji). Możesz też wpisać wiele słów w cudzysłowach, aby wyszukać dokładne wyrażenia.
 • Wielkość znaków nie jest rozróżniana.
 • W trakcie wyszukiwania słów i wyrażeń przeszukiwane są wszystkie pola.
 • Znaki interpunkcyjne i specjalne są traktowane przez system jak spacje. Na przykład wyszukanie admin@example.com daje takie same wyniki jak wyszukanie admin example com.
Filtrowanie listy urządzeń
 1. Na liście urządzeń w nagłówku Urządzenia kliknij Dodaj filtr.
 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Wybierz kategorię, według której chcesz filtrować listę (na przykład numer seryjny lub stan) a potem wybierz opcję lub wpisz tekst filtru a potem kliknij Zastosuj.
  • Zacznij wpisywać numer seryjny i kliknij filtr Numer seryjny.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o rejestracji urządzeń z iOS

Na liście urządzeń należących do firmy kliknij urządzenie z iOS, o którym chcesz uzyskać więcej informacji.

Informacje o należących do firmy urządzeniach z iOS

Zobaczysz tylko dostępne informacje o urządzeniu.

Informacje Opis
Tryb konfiguracji

Sposób zarejestrowania urządzenia w usłudze zarządzania – nadzorowany lub nienadzorowany. Dowiedz się więcej o trybie nadzorowanym.

Możliwe wartości:

 • Nadzorowany
 • Nienadzorowany
 • Nieznany ten stan może wystąpić, gdy urządzenie było wcześniej przypisane do innego serwera MDM w Apple Business Manager lub Apple School Manager i nie zostało powtórnie zarejestrowane w usłudze zarządzania punktami końcowymi Google.
Szczegóły urządzenia

Sposób wprowadzenia informacji o urządzeniu do spisu urządzeń firmy.

Możliwe wartości:

 • Podawane przez administratora
 • Synchronizowane z usługą Apple Business Manager
Urządzenie przypisane przez: Adres e-mail konta, które przypisało urządzenie w Apple Business Manager lub Apple School Manager.
Rodzaj urządzenia Rodzina produktów Apple, do której należy urządzenie.
Model Model urządzenia.
System operacyjny System operacyjny urządzenia.
Profil przypisany Data przypisania profilu konfiguracji MDM do urządzenia w Apple Business Manager lub Apple School Manager.
Profil wysłany na urządzenie Data wysłania profilu konfiguracji MDM na urządzenie.
Stan profilu

Stan profilu konfiguracji MDM w Apple Business Manager lub Apple School Manager.

Możliwe wartości:

 • Przypisany – profil jest przypisany do urządzenia, ale nie został jeszcze przekazany na urządzenie.
 • Wysłany na urządzenie – profil został wysłany na urządzenie.
 • Usunięty z urządzenia – profil został usunięty z urządzenia.
 • Nie przypisano żadnego profilu – urządzenie zostało niedawno przypisane do serwera MDM i jeszcze nie przypisano do niego profilu. Profil zostanie automatycznie przypisany kilka minut po przypisaniu urządzenia do serwera MDM, ale zaktualizowanie tej wartości w konsoli administracyjnej Google może potrwać do 4 godzin.

Usuwanie urządzenia

Uwaga: nie usuwaj należących do firmy urządzeń z systemem iOS bezpośrednio z listy urządzeń. Jeśli to zrobisz, urządzenie może zacząć działać w trybie nienadzorowanym i nie będzie stosować się do ustawień trybu nadzorowanego. Zamiast tego usuń urządzenie w Apple Business Manager lub Apple School Manager. Podczas następnej synchronizacji z Google lista urządzeń w konsoli administracyjnej zostanie zaktualizowana, a urządzenie zostanie usunięte. Więcej informacji

Gdy usuniesz urządzenie mobilne, przestanie ono synchronizować dane firmowe, ale nie zostaną z niego usunięte żadne informacje. Jeśli chcesz usunąć dane firmowe z urządzenia, wyczyść konto lub pamięć urządzenia, zanim usuniesz to urządzenie. Więcej informacji znajdziesz w temacie Usuwanie danych firmowych z urządzenia mobilnego.

Aby usunąć urządzenie ze spisu urządzeń należących do firmy, wybierz je i kliknij Usuń.

Wyświetlanie informacji kontrolnych

Aby zobaczyć raport na temat czynności wykonywanych na urządzeniu, wybierz urządzenie i kliknij Więcej ""a potemWyświetl informacje kontrolne. W ten sposób możesz na przykład sprawdzić, czy urządzenie jest zgodne z zasadami organizacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dziennik kontrolny urządzeń.

Pobieranie listy urządzeń

Możesz pobrać plik CSV z listą urządzeń należących do firmy. Zawiera ona wszystkie informacje o urządzeniach, takie jak numer seryjny czy data importu. Jeśli firma ma wiele urządzeń, pobieranie danych może być powolne.

Aby pobrać listę urządzeń, otwórz listę urządzeń należących do firmy i kliknij Pobierz "".

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem