Wybiórcze udostępnianie aplikacji mobilnych

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise oraz na Dysku Google Enterprise. Porównanie wersji

Jeśli nie chcesz, aby wszyscy użytkownicy w organizacji mieli dostęp do danej aplikacji, możesz ją udostępnić tylko niektórym osobom. Możesz też udostępnić odmienne ustawienia aplikacji różnym użytkownikom. Na przykład możesz automatycznie zainstalować aplikację sprzedażową na urządzeniach mobilnych używanych przez osoby z działu sprzedaży albo zezwolić członkom zespołu pomocy na dodawanie widżetów z aplikacji do ekranu głównego na ich urządzeniach. 

Aby to zrobić, dodaj użytkowników, którzy mają określone wymagania, do jednostki organizacyjnej lub grupy (jeśli używasz Grup dyskusyjnych Google). Następnie udostępnij daną aplikację z odpowiednimi ustawieniami tej organizacji lub grupie. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Udostępnianie aplikacji określonej grupie użytkowników.

Udostępnianie aplikacji za pomocą Grup dyskusyjnych Google

Możesz udostępnić aplikacje jednej lub kilku grupom, określając różne ustawienia aplikacji dla każdej z grup. Jeśli użytkownik należy do więcej niż jednej z grup, którym udostępniasz aplikację, w jego przypadku zostaną zastosowane ustawienia skonfigurowane dla grupy znajdującej się najwyżej na liście. Aby zmienić kolejność grup na liście, obok nazwy danej grupy kliknij Przenieś Move i przeciągnij ją w wybrane miejsce.

Uwaga: jeśli udostępnisz aplikację grupie, której członkiem jest inna grupa, ta aplikacja zostanie udostępniona użytkownikom w obu grupach.

Udostępnianie aplikacji za pomocą jednostek organizacyjnych

Możesz też udostępnić aplikacje jednej lub kilku jednostkom organizacyjnym, określając różne ustawienia aplikacji dla każdej z jednostek. Organizacje dziedziczą ustawienia ze swojej organizacji nadrzędnej. Dlatego udostępnienie aplikacji jednostce organizacyjnej wysokiego poziomu powoduje udostępnienie jej wszystkim użytkownikom w tej organizacji i jej organizacjach podrzędnych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak działa struktura organizacyjna.

Jeśli użytkownik organizacji oraz grupy, którym udostępniasz aplikację, w jego przypadku zostaną zastosowane ustawienia skonfigurowane dla grupy dyskusyjnej Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?