Wyświetlanie informacji o urządzeniu mobilnym

Obsługiwane wersje tej funkcji: Business Starter, Standard i Plus; Enterprise; Education Fundamentals i Plus; G Suite Basic i G Suite Business; Essentials, Cloud Identity Free i Premium.  Porównanie wersji

Jako administrator możesz wyświetlać szczegółowe informacje o urządzeniach mobilnych uzyskujących dostęp do danych Twojej organizacji za pomocą zarządzanych kont użytkowników. Możesz zobaczyć informacje o urządzeniu (takie jak typ urządzenia czy system operacyjny), zabezpieczenia urządzenia, informacje o użytkowniku oraz zainstalowane aplikacje.

Znajdowanie urządzenia

  1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

    Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

  2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
  3. Kliknij Urządzenia mobilne.
  4. Kliknij wiersz urządzenia, którego szczegóły chcesz wyświetlić. 
    Wskazówka: jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń mobilnych, użyj paska wyszukiwania lub kliknij Dodaj filtr, aby zawęzić wyszukiwanie. Więcej informacji znajdziesz w temacie Znajdowanie określonych urządzeń mobilnych artykułu o wyświetlaniu urządzeń mobilnych korzystających z danych służbowych.

Informacje na temat urządzeń

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Zobaczysz tylko te właściwości, które są obsługiwane przez urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej o należących do firmy urządzeniach z iOS, wyświetl spis urządzeń należących do firmy.

Zabezpieczenia urządzenia
Właściwość Opis Typ zarządzania Obsługiwane platformy
Poziom zarządzania

Poziom zarządzania urządzeniem mobilnym – podstawowy lub zaawansowany.

Zarządzanie podstawowe i zaawansowane Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan hasła Czy urządzenie jest zabezpieczone hasłem. Wartość to Włączone, jeśli hasło jest ustawione. Zarządzanie podstawowe i zaawansowane Android 6.0 Marshmallow i nowsze
Stan luk w zabezpieczeniach

Czy urządzenie jest zrootowane lub po jailbreaku – są to procesy usuwające ograniczenia.

Możliwe wartości: 
Wykryto luki w zabezpieczeniach (urządzenie jest zrootowane lub po jailbreaku), Nie wykryto luk w zabezpieczeniach, Nierozstrzygnięty.

Zaawansowane Urządzenia z Android
Urządzenia z Apple iOS
 
Stan szyfrowania

Czy urządzenie jest zaszyfrowane.

Zarządzanie podstawowe i zaawansowane Android
Stan aparatu Czy aparat urządzenia jest włączony czy wyłączony. Zaawansowane Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Pierwsza synchronizacja

Data i godzina pierwszej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.


 

Zarządzanie podstawowe i zaawansowane Wszystkie urządzenia zarządzane
 
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.
 
Zarządzanie podstawowe i zaawansowane Wszystkie urządzenia zarządzane
Uprawnienia

Poziom kontroli nad zarządzanym urządzeniem sprawowanej przez organizację.

Możliwe wartości:

Właściciel urządzenia – urządzenie należy do firmy, która ma nad nim pełną kontrolę.

Właściciel profilu – na urządzeniu jest zainstalowany zarządzany profil służbowy, który jest niezależny od przestrzeni osobistej użytkownika. Organizacja ma kontrolę tylko nad profilem służbowym.

Administrator urządzenia – użytkownik ma zarządzane konto w osobistej przestrzeni na swoim urządzeniu.

Zarządzanie podstawowe i zaawansowane Android
Klient użytkownika

Wersja klienta zarządzania na tym urządzeniu.

Przykłady: Google Apps Device Policy 14.20.00, Android Device Policy 12.47.11.v29

Zaawansowane Android
Zarządzane konto ma profil właściciela

Dotyczy urządzeń z wieloma kontami użytkowników (na przykład tabletów). Wskazuje, czy zarządzane konto użytkownika znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia.

Możliwe wartości:

Tak – konto zarządzane znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia. Poziom uprawnień to Właściciel urządzenia lub Administrator urządzenia.

Nie – zarządzane konto nie znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia albo poziom uprawnień to Właściciel profilu, a zarządzane konto znajduje się w głównym profilu.

Zaawansowane Android
Stan ADB

Stan debugowania portu USB urządzenia.

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Zaawansowane Android
Nieznane źródła

Określa, czy na urządzeniu można instalować aplikacje z nieznanych źródeł (spoza Sklepu Play). Jako administrator możesz wymusić włączenie lub wyłączenie ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Nieznane źródła.

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Zaawansowane Android
Opcje programisty

Określa, czy użytkownik może korzystać z opcji programisty na swoim urządzeniu. Jako administrator możesz wymusić włączenie lub wyłączenie ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Opcje programisty.

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Zaawansowane Android
Weryfikowanie aplikacji

Określa, czy ustawienie Weryfikacja aplikacji jest włączone.

Weryfikacja aplikacji skanuje aplikacje w poszukiwaniu zagrożeń, gdy są one instalowane ze źródeł innych niż Google Play. To ustawienie co jakiś czas skanuje też urządzenia w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych aplikacji.

Weryfikacja aplikacji jest domyślnie włączona. Jako administrator możesz określić, czy użytkownicy mogą ją wyłączyć. Więcej informacji znajdziesz w artykule Stosowanie ustawień na urządzeniach mobilnych z Androidem.

Zaawansowane Android
Informacje o urządzeniu
Właściwość Opis Typ zarządzania Obsługiwane platformy
Identyfikator urządzenia

Identyfikator przypisywany do urządzenia podczas rejestrowania w usłudze zarządzania urządzeniami. Jeśli urządzenie zostanie zarejestrowane więcej niż raz, może otrzymać więcej niż jeden identyfikator.

Przykład: 35407fa833a25163

Zarządzanie podstawowe i zaawansowane

Wszystkie urządzenia zarządzane

Numer seryjny

Numer seryjny urządzenia. Czasami może też być widoczny wewnętrzny numer seryjny urządzenia.

Przykład: ZX1G428WVV, ce012345cdb67c0b089e

Zaawansowane Wszystkie urządzenia zarządzane
Własność

Czy urządzenie jest własnością firmy czy użytkownika.

Możliwe wartości: Należy do firmy, Należy do użytkownika

Zarządzanie podstawowe i zaawansowane Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Tag zasobu Tag zasobu przypisany do urządzenia przez administratora.


 
Zaawansowane Urządzenia z Androidem należące do firmy
Typ Typ synchronizacji: Android, iOS lub Google Sync. Zarządzanie podstawowe i zaawansowane Wszystkie urządzenia zarządzane
System operacyjny

Nazwa systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.

Przykłady: Android 5.1.1, iOS 9.3.2

Zaawansowane Wszystkie urządzenia zarządzane
IMEI

Identyfikator IMEI urządzenia.

Identyfikatory IMEI (GSM) są dostępne na wszystkich urządzeniach obsługujących karty SIM. Producenci udostępniają te identyfikatory. Nie mogą się one powtarzać. Oznacza to, że można ich używać jako niepowtarzalnych identyfikatorów urządzenia. Nie są one dostępne na urządzeniach, które obsługują tylko sieci Wi-Fi.

Urządzenia z Androidem – na urządzeniach z Androidem 6.0 Marshmallow lub nowszym identyfikatory IMEI są dostępne dla właściciela urządzenia i właściciela profilu. W konfiguracji administratora urządzenia użytkownik może zmienić uprawnienia, aby zablokować te informacje (wymagane są uprawnienia „Telefon”).

Przykład: 35 331207 323711 9

Zaawansowane Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Adres Mac sieci Wi-Fi

Adres MAC sieci Wi-Fi urządzenia.

Zaawansowane Urządzenia z Androidem 5.1.1 Lollipop lub starszym
Urządzenia z iOS
Marka

Firma, która sprzedaje urządzenie.

Przykład: Google

Zaawansowane Android
Producent

Producent urządzenia.

Przykład: LGE

Zaawansowane Android
Numer kompilacji

Numer kompilacji obsługiwanego urządzenia.

Przykład: MTC19V to numer kompilacji urządzenia Nexus 5X/6P.

Zaawansowane Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Wersja jądra

Wersja jądra systemu operacyjnego urządzenia.

Przykład: 3.10.40-ge42477a to wersja jądra Androida 6.0

Zaawansowane Android
Wersja programu rozruchowego

Program ładujący system operacyjny do pamięci.

Przykład: BHZ11e

Zaawansowane Android
Hardware

Hardware urządzenia.

Przykład: Bullhead

Zaawansowane Android
Wersja pasma podstawowego

Wersja oprogramowania odpowiedzialnego za sygnał telefonu komórkowego użytkownika.

Przykład: angler-03.62

Zaawansowane Android
Poprawka zabezpieczeń systemu operacyjnego

Data ostatniej aktualizacji systemu operacyjnego w formacie RRRR-MM-DD.

Przykład: 2016-08-05

Zaawansowane Urządzenia z Androidem 6.0 i nowszym
Profil służbowy

Modele urządzeń z Androidem obsługujące profile służbowe. Możesz dodawać na nich profile służbowe oraz zezwalać na nie lub cofać zezwolenie.

Możliwe wartości: Obsługiwany lub Nieobsługiwany.

Więcej informacji znajdziesz w temacie Dodawanie profili służbowych.

Zaawansowane Android
Domyślny język Język interfejsu urządzenia ustawiony przez użytkownika. Zaawansowane Android
Informacje o użytkowniku
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa Nazwa użytkownika. Jako administrator domeny wpisujesz tę nazwę podczas tworzenia konta. Wszystkie urządzenia zarządzane
Główny adres e-mail Adres e-mail zarządzanego konta użytkownika na urządzeniu. Wszystkie urządzenia zarządzane
Dodatkowy adres e-mail Adres poza Twoją domeną, pod którym można się skontaktować z użytkownikiem. Wszystkie urządzenia zarządzane
Numer telefonu Numer telefonu użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Identyfikator pracownika Niepowtarzalny identyfikator pracownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Adres e-mail kierownika Adres e-mail kierownika użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Dział Dział użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Centrum kosztów Centrum kosztów użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Zainstalowane aplikacje (tylko zaawansowane funkcje zarządzania)

Android – jeśli kontrola aplikacji jest włączona, możesz zobaczyć wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika na urządzeniu z Androidem. Jeśli kontrola aplikacji jest wyłączona, zobaczysz tylko aplikacje zainstalowane na urządzeniach z profilem służbowym i urządzeniach działających w trybie właściciela urządzenia (tryb zarządzania, który daje organizacji pełną kontrolę nad urządzeniem).

iOS – możesz zobaczyć listę wszystkich aplikacji dodanych do listy aplikacji internetowych i mobilnych, które użytkownik zainstalował na urządzeniu.

Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa aplikacji Nazwa aplikacji. Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Wersja Wersja aplikacji zainstalowanej na urządzeniu. Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Identyfikator aplikacji Niepowtarzalny identyfikator aplikacji. Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
SHA-256 Identyfikator SHA-256 pakietu aplikacji. Android
Usługi firm zewnętrznych

Te wartości są zgłaszane podczas konfigurowania integracji z usługami partnerów zewnętrznych.

Uwaga: w przypadku urządzeń z iOS czasami stan urządzenia może być niedostępny. Więcej informacji

Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Usługa Nazwa partnera BeyondCorp Alliance. Wszystkie urządzenia zarządzane
Identyfikator Identyfikator przypisany do urządzenia przez partnera. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan Stan w prostej postaci (Nieokreślony, Bardzo dobry, Dobry, Neutralny, Zły lub Bardzo zły) udostępniony przez partnera. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan zarządzania Jeśli urządzenie jest zarządzane przez usługę partnera. Możliwe wartości: Zarządzane, Niezarządzane lub Nieokreślone. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan zgodności Jeśli urządzenie spełnia wymagania usługi partnera. Możliwe wartości: Zgodne, Niezgodne lub Nieokreślone. Wszystkie urządzenia zarządzane
Tagi zasobów Tagi przypisane do urządzenia przez partnera – automatycznie lub przez administratora. Wszystkie urządzenia zarządzane

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem