Wyświetlanie informacji o urządzeniu mobilnym

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz wyświetlać szczegółowe informacje o urządzeniach mobilnych uzyskujących dostęp do danych w Twojej organizacji za pośrednictwem zarządzanych kont użytkowników. Możesz zobaczyć informacje o urządzeniu (takie jak typ urządzenia czy system operacyjny), zabezpieczenia urządzenia, informacje o użytkowniku oraz zainstalowane aplikacje.

Znajdowanie urządzenia

  1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

    Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

  2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

    Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień.

  3. Kliknij Urządzenia mobilne.
  4. Kliknij wiersz urządzenia, o którym chcesz się więcej dowiedzieć. 
    Wskazówka: jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń mobilnych, użyj filtrów lub paska wyszukiwania, aby znaleźć określone urządzenie. Więcej informacji znajdziesz w temacie Znajdowanie określonych urządzeń mobilnych.

Informacje na temat urządzeń

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Nie zobaczysz właściwości, które nie są obsługiwane przez urządzenie.

Zabezpieczenia urządzenia
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Poziom zarządzania

Poziom zarządzania urządzeniem mobilnym – podstawowy lub zaawansowany.

Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan hasła Czy urządzenie jest zabezpieczone hasłem. Urządzenia z Androidem 6.0 Marshmallow i nowszym
Stan luk w zabezpieczeniach

Czy urządzenie jest zrootowane lub po jailbreaku – są to procesy usuwające ograniczenia.

Możliwe wartości: 
Wykryto luki w zabezpieczeniach (urządzenie jest zrootowane lub po jailbreaku), Nie wykryto luk w zabezpieczeniach, Nierozstrzygnięty.

Urządzenia z Androidem
Urządzenia z Apple® iOS®  
Stan szyfrowania

Czy urządzenie jest zaszyfrowane.

Urządzenia z Androidem
Stan aparatu Czy aparat urządzenia jest włączony czy wyłączony. Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Uprawnienia

Poziom kontroli nad zarządzanym urządzeniem sprawowanej przez organizację.

Możliwe wartości:

Właściciel urządzenia – urządzenie należy do firmy, która ma nad nim pełną kontrolę.

Właściciel profilu – na urządzeniu jest zainstalowany zarządzany profil do pracy, który jest niezależny od przestrzeni osobistej użytkownika. Organizacja ma kontrolę tylko nad profilem do pracy.

Administrator urządzenia – użytkownik ma zarządzane konto w osobistej przestrzeni na swoim urządzeniu.

Urządzenia z Androidem
Pierwsza synchronizacja

Data i godzina pierwszej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.


 

Wszystkie urządzenia zarządzane
 
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.
 
Wszystkie urządzenia zarządzane
Klient użytkownika

Wersja agenta obsługującego mechanizm zarządzania tym urządzeniem.

Przykład: Google Apps Device Policy 7.05 to klient użytkownika w przypadku Androida.

Wszystkie urządzenia zarządzane
Zarządzane konto ma profil właściciela

Dotyczy urządzeń z wieloma kontami użytkowników (na przykład tabletów). Wskazuje, czy zarządzane konto użytkownika znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia.

Możliwe wartości:

Tak – konto zarządzane znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia. Poziom uprawnień to Właściciel urządzenia lub Administrator urządzenia.

Nie – zarządzane konto nie znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia albo poziom uprawnień to Właściciel profilu, a zarządzane konto znajduje się w głównym profilu.

Urządzenia z Androidem
Stan ADB

Stan debugowania portu USB urządzenia.

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Urządzenia z Androidem
Nieznane źródła

Określa, czy na urządzeniu można instalować aplikacje z nieznanych źródeł (spoza Sklepu Play). Jako administrator możesz wymusić włączenie lub wyłączenie ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Nieznane źródła.

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Urządzenia z Androidem
Opcje programisty

Określa, czy użytkownik może korzystać z opcji programisty na swoim urządzeniu. Jako administrator możesz wymusić włączenie lub wyłączenie ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Opcje programisty.

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Urządzenia z Androidem
Weryfikowanie aplikacji

Określa, czy ustawienie Weryfikacja aplikacji jest włączone.

Weryfikacja aplikacji skanuje aplikacje w poszukiwaniu zagrożeń, gdy są one instalowane ze źródeł innych niż Google Play. To ustawienie co jakiś czas skanuje też urządzenia w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych aplikacji.

Weryfikacja aplikacji jest domyślnie włączona. Jako administrator możesz określić, czy użytkownicy mogą ją wyłączyć. Więcej informacji znajdziesz w artykule Stosowanie ustawień na urządzeniach mobilnych z Androidem.

Urządzenia z Androidem
Informacje o urządzeniu
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Identyfikator urządzenia

Identyfikator przypisywany do urządzenia podczas rejestrowania w usłudze zarządzania urządzeniami. Jeśli urządzenie zostanie zarejestrowane więcej niż raz, może otrzymać więcej niż jeden identyfikator.

Przykład: 35407fa833a25163

Wszystkie urządzenia zarządzane

Numer seryjny

Numer seryjny urządzenia. Czasami może też być widoczny wewnętrzny numer seryjny urządzenia.

Przykład: ZX1G428WVV, ce012345cdb67c0b089e

Wszystkie urządzenia zarządzane
Własność

Czy urządzenie jest własnością firmy czy użytkownika.

Możliwe wartości: Należy do firmy, Należy do użytkownika

Urządzenia z Androidem
Tag zasobu Tag zasobu przypisany do urządzenia przez administratora.


 
Urządzenia z Androidem należące do firmy
Typ Typ synchronizacji: Android, iOS lub Google Sync. Wszystkie urządzenia zarządzane
System operacyjny

Nazwa systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.

Przykłady: Android 5.1.1, iOS 9.3.2

Wszystkie urządzenia zarządzane
IMEI

Identyfikator IMEI urządzenia.

Identyfikatory IMEI (GSM) są dostępne na wszystkich urządzeniach obsługujących karty SIM. Producenci udostępniają te identyfikatory. Nie mogą się one powtarzać. Oznacza to, że można ich używać jako niepowtarzalnych identyfikatorów urządzenia. Nie są one dostępne na urządzeniach, które obsługują tylko sieci Wi-Fi.

Urządzenia z Androidem – na urządzeniach z Androidem 6.0 Marshmallow lub nowszym identyfikatory IMEI są dostępne dla właściciela urządzenia i właściciela profilu. W konfiguracji administratora urządzenia użytkownik może zmienić uprawnienia, aby zablokować te informacje (wymagane są uprawnienia „Telefon”).

Przykład: 35 331207 323711 9

Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Adres Mac sieci Wi-Fi

Adres MAC sieci Wi-Fi urządzenia.

Urządzenia z Androidem 5.1.1 Lollipop lub starszym
Urządzenia z iOS
Marka

Firma, która sprzedaje urządzenie.

Przykład: Google

Urządzenia z Androidem
Producent

Producent urządzenia.

Przykład: LGE

Urządzenia z Androidem
Numer kompilacji

Numer kompilacji obsługiwanego urządzenia.

Przykład: MTC19V to numer kompilacji urządzenia Nexus 5X/6P.

Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Wersja jądra

Wersja jądra systemu operacyjnego urządzenia.

Przykład: 3.10.40-ge42477a to wersja jądra Androida 6.0

Urządzenia z Androidem
Wersja programu rozruchowego

Program ładujący system operacyjny do pamięci.

Przykład: BHZ11e

Urządzenia z Androidem
Hardware

Hardware urządzenia.

Przykład: Bullhead

Urządzenia z Androidem
Wersja pasma podstawowego

Wersja oprogramowania odpowiedzialnego za sygnał telefonu komórkowego użytkownika.

Przykład: angler-03.62

Urządzenia z Androidem
Poprawka zabezpieczeń systemu operacyjnego

Data ostatniej aktualizacji systemu operacyjnego w formacie RRRR-MM-DD.

Przykład: 2016-08-05

Urządzenia z Androidem 6.0 i nowszym
Profil do pracy

Modele urządzeń z Androidem obsługujące profile do pracy. Na tych urządzeniach możesz dodawać profile do pracy oraz zezwalać na nie i cofać zezwolenia na nie.

Możliwe wartości: Obsługiwany lub Nieobsługiwany.

Więcej informacji znajdziesz w temacie Konfiguracja profilu do pracy.

Urządzenia z Androidem
Domyślny język Język interfejsu urządzenia ustawiony przez użytkownika. Urządzenia z Androidem
Informacje o użytkowniku
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa Nazwa użytkownika. Jako administrator domeny wpisujesz tę nazwę podczas tworzenia konta. Wszystkie urządzenia zarządzane
Główny adres e-mail Adres e-mail zarządzanego konta użytkownika na urządzeniu. Wszystkie urządzenia zarządzane
Dodatkowy adres e-mail Adres poza Twoją domeną, pod którym można się skontaktować z użytkownikiem. Wszystkie urządzenia zarządzane
Numer telefonu Numer telefonu użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Identyfikator pracownika Niepowtarzalny identyfikator pracownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Adres e-mail kierownika Adres e-mail kierownika użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Dział Dział użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Centrum kosztów Centrum kosztów użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Zainstalowane aplikacje

Android – jeśli kontrola aplikacji jest włączona, możesz zobaczyć wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika na urządzeniu z Androidem. Jeśli kontrola aplikacji jest wyłączona, zobaczysz tylko aplikacje zainstalowane na urządzeniach z profilem do pracy i urządzeniach działających w trybie właściciela urządzenia (tryb zarządzania, który zapewnia organizacji pełną kontrolę nad urządzeniem).

iOS – możesz zobaczyć listę wszystkich aplikacji umieszczonych na białej liście, które użytkownik zainstalował na swoim urządzeniu.

Właściwość    
 
Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa aplikacji Nazwa aplikacji. Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Wersja Wersja aplikacji zainstalowanej na urządzeniu. Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
Identyfikator aplikacji Niepowtarzalny identyfikator aplikacji. Urządzenia z Androidem
Urządzenia z iOS
SHA-256 Identyfikator SHA-256 pakietu aplikacji. Urządzenia z Androidem

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?