Wyświetlanie szczegółów urządzeń mobilnych i urządzeń punktów końcowych

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz wyświetlać szczegółowe informacje o urządzeniach uzyskujących dostęp do danych w Twojej organizacji za pośrednictwem zarządzanych kont użytkowników. Możesz zobaczyć informacje o urządzeniu (takie jak typ urządzenia czy system operacyjny), zabezpieczenia urządzenia, informacje o użytkowniku oraz zainstalowane aplikacje.

Znajdowanie urządzenia

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Wybierz opcję: 
  • Kliknij Urządzenia mobilne, aby zobaczyć zarządzane urządzenia mobilne.
  • Kliknij Weryfikacja punktów końcowych, aby wyświetlić laptopy i komputery używające weryfikacji punktów końcowych.
 4. Kliknij wiersz urządzenia, którego szczegóły chcesz wyświetlić. 
  Wskazówka: jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń mobilnych, użyj filtrów lub paska wyszukiwania, aby znaleźć określone urządzenie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Znajdowanie określonych urządzeń mobilnych

Informacje o szczegółach urządzeń

Właściwości nieobsługiwane przez urządzenie nie są wyświetlane.

Zabezpieczenia urządzenia

Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Poziom zarządzania

Poziom zarządzania urządzeniem mobilnym – podstawowy lub zaawansowany.

Urządzenia mobilne
Stan hasła Czy urządzenie jest zabezpieczone hasłem. Android 6.0 Marshmallow i nowsze
Mac®
Windows®
Stan luk w zabezpieczeniach

Czy urządzenie jest zrootowane lub po jailbreaku – są to procesy usuwające ograniczenia.

Możliwe wartości: 
Wykryto luki w zabezpieczeniach (urządzenie jest zrootowane lub po jailbreaku), Nie wykryto luk w zabezpieczeniach, Nierozstrzygnięty.

Android
Apple® iOS®
 
Stan szyfrowania

Czy urządzenie jest zaszyfrowane.

Obsługiwani zewnętrzni dostawcy usług szyfrowania: 
BitLocker (Windows) i Filevault (Mac).

Android
Chrome OS
Mac
Windows
Stan aparatu Czy aparat urządzenia jest włączony czy wyłączony. Android
iOS
Uprawnienia

Poziom kontroli nad zarządzanym urządzeniem sprawowanej przez organizację. 

Możliwe wartości: 

Właściciel urządzenia – urządzenie należy do firmy, która ma nad nim pełną kontrolę. 

Właściciel profilu – na urządzeniu jest zainstalowany zarządzany profil do pracy, który jest niezależny od przestrzeni osobistej użytkownika. Organizacja ma kontrolę tylko nad profilem do pracy.

Administrator urządzenia – użytkownik ma zarządzane konto w osobistej przestrzeni na swoim urządzeniu. 

Android
Pierwsza synchronizacja

Data i godzina pierwszej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.


 

Wszystkie urządzenia zarządzane
 
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.
 
Wszystkie urządzenia zarządzane
Klient użytkownika Wersja klienta obsługującego mechanizm zarządzania urządzenia (na przykład Device Policy 7.05 to klient użytkownika w przypadku Androida). Wszystkie urządzenia zarządzane
Zarządzane konto ma profil właściciela

Dotyczy urządzeń z wieloma kontami użytkowników (na przykład tabletów). Wskazuje, czy zarządzane konto użytkownika znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia. 

Możliwe wartości: 

Tak – konto zarządzane znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia. Poziom uprawnień to Właściciel urządzenia lub Administrator urządzenia.

Nie – zarządzane konto nie znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia albo poziom uprawnień to Właściciel profilu, a zarządzane konto znajduje się w głównym profilu.

Android
Stan ADB

Stan debugowania portu USB urządzenia.

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Android
Nieznane źródła

Określa, czy na urządzeniu można instalować aplikacje z nieznanych źródeł (spoza Sklepu Play). Jako administrator możesz wymusić włączenie lub wyłączenie ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Nieznane źródła

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Android
Opcje programisty

Określa, czy użytkownik może korzystać z opcji programisty na swoim urządzeniu. Jako administrator możesz wymusić włączenie lub wyłączenie ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Opcje dla programisty

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Android
Weryfikowanie aplikacji

Określa, czy ustawienie Weryfikacja aplikacji jest włączone.

Weryfikacja aplikacji skanuje aplikacje w poszukiwaniu zagrożeń, gdy są one instalowane ze źródeł innych niż Google Play. Co jakiś czas skanuje też urządzenia w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych aplikacji.

Weryfikacja aplikacji jest domyślnie włączona. Jako administrator możesz określić, czy użytkownicy mogą wyłączyć to ustawienie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Stosowanie ustawień na urządzeniach mobilnych z Androidem.

Android

Informacje o urządzeniu

Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Identyfikator urządzenia

Identyfikator przypisywany do urządzenia podczas rejestrowania w usłudze zarządzania urządzeniami (np. 35407fa833a25163). Jeśli urządzenie zostanie zarejestrowane więcej niż raz, może otrzymać więcej niż jeden identyfikator.

Wszystkie urządzenia zarządzane

Numer seryjny Numer seryjny urządzenia (na przykład ZX1G428WVV). Wszystkie urządzenia zarządzane
Własność

Czy urządzenie jest własnością firmy czy użytkownika. 

Możliwe wartości: Należy do firmy, Należy do użytkownika

Android
Chrome OS
Mac
Windows
Tag zasobu Tag zasobu przypisany do urządzenia przez administratora.


 
Urządzenia z Androidem należące do firmy
Chrome OS
Mac
Windows
Typ Typ synchronizacji: Android, iOS lub Google Sync. Urządzenia mobilne
System operacyjny Nazwa systemu operacyjnego urządzenia mobilnego (na przykład Android 5.1.1, iOS 9.3.2). Wszystkie urządzenia zarządzane
IMEI

Identyfikator IMEI urządzenia (na przykład 35 331207 323711 9).

Identyfikatory IMEI (GSM) są dostępne na wszystkich urządzeniach obsługujących karty SIM. Producenci udostępniają te identyfikatory. Nie mogą się one powtarzać. Oznacza to, że można ich używać jako niepowtarzalnych identyfikatorów urządzenia. Nie są one dostępne na urządzeniach, które obsługują tylko sieci Wi-Fi. 

Urządzenia z Androidem – na urządzeniach z Androidem 6.0 Marshmallow lub nowszym identyfikatory IMEI są dostępne dla właściciela urządzenia i właściciela profilu. W konfiguracji administratora urządzenia użytkownik może zmienić uprawnienia, aby zablokować te informacje (wymagane jest uprawnienie „Telefon”).

Android
iOS
Adres Mac sieci Wi-Fi

Adres MAC sieci Wi-Fi urządzenia.

Urządzenia z Androidem 6.0 – adres MAC sieci Wi-Fi nie jest wyświetlany na stronie Informacje ogólne dla administratora urządzenia. Jest on widoczny dla właściciela urządzenia i właściciela profilu. Jeśli urządzenie zostało uaktualnione do Androida 6.0, adres MAC sieci Wi-Fi wyświetlany na karcie Informacje ogólne jest taki sam, jak przed uaktualnieniem.

Android
iOS
Marka Firma wprowadzająca urządzanie na rynek (na przykład Google). Android
Producent Producent urządzenia (na przykład LGE). Android
Numer kompilacji Numer kompilacji obsługiwanego urządzenia (na przykład MTC19V to numer kompilacji urządzenia Nexus 5X/6P). Android
iOS
Wersja jądra Wersja jądra systemu operacyjnego urządzenia (na przykład 3.10.40-ge42477a to wersja jądra Androida 6.0). Android
Wersja programu rozruchowego Program ładujący system operacyjny do pamięci (na przykład BHZ11e). Android
Sprzęt Rodzaj sprzętu urządzenia (na przykład Bullhead). Android
Wersja pasma podstawowego Wersja oprogramowania odpowiedzialnego za sygnał telefonu komórkowego urządzenia (na przykład angler-03.62). Android
Poprawka zabezpieczeń systemu operacyjnego Data ostatniej aktualizacji systemu operacyjnego w formacie RRRR-MM-DD (na przykład 2016-08-05). Android 6.0 i nowsze
Profil do pracy Modele urządzeń z Androidem obsługujące profile do pracy. Na tych urządzeniach możesz dodawać profile do pracy oraz zezwalać na nie i cofać zezwolenia na nie. Możliwe wartości: Obsługiwany lub Nieobsługiwany. Więcej informacji znajdziesz w temacie Dodawanie profili do pracy. Android
Domyślny język Język interfejsu urządzenia ustawiony przez użytkownika. Android

Informacje o użytkowniku

Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa Nazwa użytkownika. Jako administrator domeny wpisujesz tę nazwę podczas tworzenia konta. Wszystkie urządzenia zarządzane
Główny adres e-mail Adres e-mail zarządzanego konta użytkownika na urządzeniu.  Wszystkie urządzenia zarządzane
Dodatkowy adres e-mail Adres poza Twoją domeną, pod którym można się skontaktować z użytkownikiem. Wszystkie urządzenia zarządzane
Numer telefonu Numer telefonu użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Identyfikator pracownika Niepowtarzalny identyfikator pracownika.  Wszystkie urządzenia zarządzane
Adres e-mail kierownika Adres e-mail kierownika użytkownika.  Wszystkie urządzenia zarządzane
Dział Dział użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane
Centrum kosztów Centrum kosztów użytkownika. Wszystkie urządzenia zarządzane

Zainstalowane aplikacje

Android – jeśli kontrola aplikacji jest włączona, możesz zobaczyć wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika na urządzeniu z Androidem. Jeśli kontrola aplikacji jest wyłączona, zobaczysz tylko aplikacje zainstalowane na urządzeniach z profilem do pracy i urządzeniach działających w trybie właściciela urządzenia (tryb zarządzania, który zapewnia organizacji pełną kontrolę nad urządzeniem). 

iOS – możesz zobaczyć listę wszystkich aplikacji umieszczonych na białej liście, które użytkownik zainstalował na swoim urządzeniu.

Właściwość    
 
Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa aplikacji Nazwa aplikacji.  Android
iOS
Wersja Wersja aplikacji zainstalowanej na urządzeniu. Android
iOS
Identyfikator aplikacji Niepowtarzalny identyfikator aplikacji.  Android
iOS
SHA-256 Identyfikator SHA-256 pakietu aplikacji.  Android

Transmisja plików z Dysku

Właściwość    
 
Opis Obsługiwane urządzenia
Rozmiar pamięci podręcznej Ilość danych przechowywanych offline na urządzeniu. Mac lub Windows
Wersja aplikacji Wersja Transmisji plików z Dysku zainstalowanej na urządzeniu. Mac lub Windows
Pierwsza synchronizacja Data i godzina pierwszej synchronizacji z Transmisją plików z Dysku. Mac lub Windows
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji z Transmisją plików z Dysku. Mac lub Windows

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?