คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการย้ายข้อมูล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลด้วยdata migration serviceมีดังนี้

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนย้ายข้อมูล

data migration serviceคืออะไร

data migration serviceเป็นผลิตภัณฑ์ฟรีของ Google ซึ่งจะช่วยย้ายข้อมูลอีเมล ปฏิทิน หรือข้อมูลติดต่อไปยังบัญชี Google Workspace ได้อย่างง่ายดาย ระบบจะคัดลอกข้อมูลที่มีสิทธิ์ทั้งหมด แต่จะไม่ย้าย/ลบในระหว่างการนำเข้า และข้อมูลในกล่องจดหมายต้นทางจะยังคงเดิมหลังจากการย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่ย้ายข้อมูลได้สูงสุดไหม

data migration serviceจะย้ายเนื้อหาให้กับผู้ใช้ได้สูงสุด 100 คน หากต้องการย้ายข้อมูลผู้ใช้มากกว่านี้หรือมีข้อกำหนดที่ซับซ้อน โปรดใช้เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์ย้ายข้อมูลของ Google Workspace เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับข้อมูลต้นทางของคุณ

มีการจำกัดจำนวนอีเมลที่นำเข้าได้ไหม

โดยค่าเริ่มต้น Google จะให้พื้นที่เก็บข้อมูล 15 GB สำหรับทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ ซึ่ง Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos จะใช้ขีดจำกัดของพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน

คุณจะนำเข้าข้อมูลไปยัง Gmail ในปริมาณมากกว่าที่จัดสรรในพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้ ระบบจะนับจำนวนข้อความอีเมลและไฟล์แนบ รวมถึงรายการในโฟลเดอร์จดหมายขยะและโฟลเดอร์ถังขยะรวมเป็นขีดจำกัดของพื้นที่เก็บข้อมูล

ข้อมูลสำคัญ: คุณจะส่งหรือรับข้อความใน Gmail ไม่ได้เมื่อพื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชีของคุณถึงขีดจำกัด หรือหากคุณดาวน์เกรดบัญชีและไฟล์ของคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจนเกินขีดจำกัดแล้ว

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อล้างข้อมูลใน Google ไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อความอีเมลเป็นไปตามข้อกำหนด RFC

อีเมลจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด RFC จึงจะใช้data migration serviceได้ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Our system has detected that this message is not RFC 2822 compliant" หรือระบบอาจย้ายอีเมลโดยมีวันที่ไม่ถูกต้อง

สาเหตุที่ทำให้อีเมลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RFC

 • ช่องจากจะเว้นว่างไม่ได้ และจะต้องมีที่อยู่เพียงที่อยู่เดียวเท่านั้น
 • โดเมนในช่องจากต้องมีรูปแบบที่ถูกต้อง
 • ช่องวันที่ในส่วนปีจะต้องเป็นตัวเลข 4 หลัก ไม่ใช่ 2 หลัก
 • ช่องเวลาของวันจะต้องอยู่ในช่วง 00:00:00 ถึง 23:59:60

หากแก้ไขข้อความในกล่องจดหมายต้นทางได้ คุณอาจแก้ไขส่วนหัวของข้อความและย้ายข้อมูลอีกครั้งได้ หากทำไม่ได้ คุณควรย้ายข้อความโดยใช้วิธีอื่น (เช่น ด้วยการส่งต่อไปยังบัญชีใหม่โดยใช้โปรแกรมรับส่งอีเมลของคุณ) โปรดติดต่อผู้ให้บริการบัญชีเก่าของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลการแก้ไขข้อความ

ตัวแทนจำหน่ายจะย้ายข้อมูลให้ลูกค้าได้ไหม

ไม่ได้ ตัวแทนจําหน่ายจะย้ายข้อมูลให้กับบัญชีลูกค้าไม่ได้

ฉันจะย้ายข้อมูลโฟลเดอร์อีเมล IMAP ที่แชร์หรือเป็นสาธารณะได้ไหม

data migration serviceจะไม่รองรับการย้ายข้อมูลโฟลเดอร์ IMAP ที่แชร์หรือเป็นสาธารณะ

ฉันจะย้ายข้อมูลก่อนหรือหลังจากเพิ่มโดเมนได้ไหม

คุณควรย้ายข้อมูลหลังจากเพิ่มโดเมน Google Workspace แล้ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อตั้งค่าโดเมน Google Workspace ใหม่

การดำเนินการย้ายข้อมูล

การย้ายข้อมูลจะใช้เวลานานเท่าใด

ระยะเวลาในการย้ายข้อมูลจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

 • จำนวนผู้ใช้ที่คุณจะย้าย
 • วันที่เริ่มต้นย้ายข้อมูลที่คุณเลือก ยิ่งเลือกช่วงเวลานานเท่าใด ระยะเวลาในการย้ายข้อมูลก็จะยิ่งนานขึ้นเท่านั้น
 • จำนวนและขนาดของรายการที่จะย้าย
 • ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์เดิมที่คุณจะย้ายข้อมูลออกมา
 • อัตราการโอนข้อมูลของเครือข่าย
 • เวลาในการตอบสนองระหว่าง Google และเซิร์ฟเวอร์เดิม
จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลในกล่องจดหมายต้นทาง ระบบจะคงข้อมูลไว้ดังเดิมหรือลบทิ้ง

data migration serviceจะไม่นำข้อมูลออกจากกล่องจดหมายต้นทางและจะไม่ลบกล่องจดหมายต้นทางเดิมออก ระบบจะคัดลอกข้อมูลที่มีสิทธิ์ทั้งหมด แต่จะไม่ย้าย/ลบระหว่างการย้ายข้อมูล และข้อมูลในกล่องจดหมายต้นทางจะยังคงเดิมหลังการย้าย

หมายเหตุ: data migration serviceจะไม่ย้ายอีเมล ซึ่งรวมถึงไฟล์แนบที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 MB โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อส่งไฟล์แนบพร้อมอีเมลใน Gmail ของคุณ

ฉันจะย้ายข้อความอีเมลทั้งหมดในการย้ายข้อมูลครั้งเดียวได้ไหม

ได้ คุณจะเลือกวันที่เริ่มต้นที่กำหนดเองได้โดยระบุระยะเวลาทั้งหมดในบัญชีเดิม หากคุณมีข้อมูลหลายกิกะไบต์หรือข้อมูลที่สะสมมานานหลายปี เราไม่แนะนำให้ย้ายข้อความอีเมลทั้งหมดในการย้ายข้อมูลเพียงครั้งเดียว เนื่องจากการย้ายข้อมูลขนาดดังกล่าวจะใช้เวลานาน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นที่กำหนดเองในหัวข้อระบุวันที่เริ่มต้นย้ายข้อมูล

ฉันจะกำหนดวันที่สิ้นสุดเพื่อระบุช่วงวันที่ได้ไหม

ไม่ได้ data migration serviceจะย้ายข้อมูลอีเมลหรือกิจกรรมในปฏิทินตั้งแต่วันที่เริ่มต้นที่ป้อนไว้ไปจนถึงวันที่ปัจจุบันโดยเริ่มจากกิจกรรมหรืออีเมลล่าสุด โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อระบุวันที่เริ่มย้ายข้อมูล

หมายเหตุ: เมื่อเริ่มต้นการย้ายข้อมูลแล้ว คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าการย้ายข้อมูล (รวมถึงวันที่เริ่มต้น) ไม่ได้

จะเกิดอะไรขึ้นกับอีเมลที่ได้รับในบัญชีเดิมขณะดำเนินการย้ายข้อมูลอยู่

หากกำลังย้ายข้อมูลจาก Microsoft Exchange หรือ Exchange Online (Office 365) ระบบจะย้ายอีเมลใหม่ที่ส่งไปยังบัญชีเดิมทั้งหมดในระหว่างการย้ายข้อมูลจนกว่าคุณจะออกจากการย้ายข้อมูล หากคุณกำลังย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น อีเมลใหม่ที่ส่งไปยังบัญชีเดิมขณะกำลังย้ายข้อมูลจะไม่ย้ายไปด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อฉันจะย้ายอีเมลใหม่ที่เพิ่งได้รับได้อย่างไร (อีเมลที่ได้รับหลังจากที่ย้ายข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์)

ผู้ใช้จะตั้งค่าการส่งต่ออัตโนมัติในบัญชีเดิมเพื่อให้ข้อความอีเมลใหม่ทั้งหมดส่งมายังบัญชี Gmail ใหม่ของตนเองได้ โปรดดูวิธีการจากเอกสารประกอบสำหรับบัญชีเดิมของคุณ หากคุณย้ายข้อมูลจาก Gmail หรือบัญชี Google Workspace อื่น โปรดไปที่หัวข้อส่งต่อข้อความ Gmail ไปยังบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ

หากระเบียน MX ไม่ได้ชี้ไปที่ Google ในช่วงการย้ายข้อมูล คุณจะตั้งการส่งต่ออัตโนมัติไปยังชื่อแทนโดเมนทดสอบได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเกี่ยวกับชื่อแทนโดเมนทดสอบ

ฉันจะย้ายข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายๆ แหล่งไปยังบัญชีผู้ใช้เดียวได้ไหม

ไม่ได้ data migration serviceออกแบบขึ้นมาเพื่ออนุญาตให้มีการย้ายข้อมูลไปยังผู้ใช้รายหนึ่งๆ ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น

เราไม่แนะนำให้มีคำขอย้ายข้อมูล API ไปยังบัญชีเดียวหลายครั้งพร้อมกัน

ระหว่างการย้ายข้อมูล

ฉันจะหยุดการย้ายข้อมูลชั่วคราว ยกเลิก หรือออกจากการย้ายข้อมูลได้อย่างไร

เมื่อใช้data migration service คุณจะหยุดชั่วคราว รีสตาร์ท ยกเลิก หรือออกจากการย้ายข้อมูลได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการย้ายข้อมูลในระหว่างที่กำลังดำเนินการอยู่ คุณต้องยกเลิกการย้ายข้อมูลก่อน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อยกเลิกการย้ายข้อมูล

เหตุใดการย้ายข้อมูลจึงดูเหมือนค้างที่ 99%

คุณจะเห็นเลข 99% เมื่อระบบย้ายอีเมลทั้งหมดแล้ว ซึ่งหลังจากย้ายข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว data migration serviceจะติดป้ายกำกับให้อีเมลที่ย้ายไป ซึ่งอาจใช้เวลานาน หลังจากติดป้ายกำกับแล้ว ระบบก็จะย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ (100%)

นอกจากนี้คุณยังอาจพบปัญหานี้ ถ้าจำนวนโดยประมาณของอีเมลที่จะย้ายนั้นมากกว่าจำนวนตามจริงของข้อความ ระบบจะรายงานการย้ายข้อมูลที่ 99% จนกว่าจะย้ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อย กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักครู่

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

เมื่อการย้ายข้อมูลเสร็จสิ้น คำว่าเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในคอลัมน์สถานะของผู้ใช้ในตารางการย้ายข้อมูล หากต้องการดูเมตริกเกี่ยวกับการย้ายข้อมูล ให้ชี้เมาส์ไปที่เสร็จสมบูรณ์ในคอลัมน์สถานะ เคล็ดลับเครื่องมือจะแสดงสถิติต่อไปนี้

 • รายการที่ย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รายการที่ย้ายข้อมูลไม่สำเร็จ
 • จำนวนรายการทั้งหมดที่ค้นพบ

วิธียืนยันว่าการย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจหาข้อผิดพลาดในรายงานการย้ายข้อมูล โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อตรวจสอบการย้ายข้อมูล

หมายเหตุ: เมื่อย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณควรออกจากการย้ายข้อมูล ระบบจะส่งรายงานการย้ายข้อมูลให้กับผู้ดูแลระบบขั้นสูงของบัญชีทุกรายและบัญชีบทบาทการย้ายข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากต้องการออกจากการย้ายข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดดูหัวข้อออกจากการย้ายข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์

การดำเนินการย้ายข้อมูลอีกครั้ง

หากฉันย้ายข้อมูลอีกครั้ง ข้อความอีเมลจะซ้ำซ้อนกันไหม

ไม่ หากคุณออกและย้ายข้อมูลอีกครั้ง ระบบจะไม่ย้ายอีเมลทั้งหมดที่เคยย้ายแล้วซ้ำอีก

data migration serviceจะตรวจสอบว่ามีอีเมลแต่ละอีเมลในกล่องจดหมายปลายทางแล้วหรือไม่ก่อนที่จะย้าย โดยจะข้ามอีเมลที่มีอยู่แล้วในกล่องจดหมายปลายทาง แทนที่จะดาวน์โหลดอีกครั้งจากกล่องจดหมายต้นทาง

หากฉันย้ายข้อมูลอีกครั้ง กิจกรรมในปฏิทินหรือปฏิทินรองจะซ้ำซ้อนกันไหม

ไม่ หากคุณออกจากการย้ายข้อมูลและกลับมาย้ายใหม่ กิจกรรมในปฏิทินหรือปฏิทินรองที่ย้ายไปแล้วจะไม่มีการย้ายอีก

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้เปลี่ยนชื่อปฏิทินรองระหว่างการย้ายข้อมูล ระบบจะย้ายปฏิทินรองนั้นซ้ำเมื่อมีการย้ายข้อมูลใหม่

หลังจากย้ายข้อมูลแล้ว

เมื่อย้ายข้อมูล ฉันจะย้ายข้อมูลจากวันที่เริ่มต้นที่เร็วขึ้นได้อย่างไร

หากก่อนหน้านี้คุณย้ายข้อมูลจากวันที่เริ่มต้นที่ระบุ แต่ต่อมาต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นให้เร็วขึ้น คุณจะต้องออกจากการย้ายข้อมูลและดำเนินการย้ายข้อมูลทั้งหมดโดยใช้วันที่เริ่มต้นที่เร็วขึ้น data migration serviceจะตรวจสอบอีเมลทั้งหมดก่อนย้ายข้อมูล รวมถึงระบุอีเมลที่ซ้ำกันแล้วลบออกโดยอัตโนมัติ โดยจะดำเนินการตรวจสอบนี้ไม่ว่าจะย้ายข้อมูลด้วยวิธีใด หรือจะมีการแทรกอีเมลในบัญชีก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ตาม โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อระบุวันที่เริ่มย้ายข้อมูล

ฉันจะย้ายอีเมลใหม่ที่เพิ่งได้รับได้อย่างไร (อีเมลที่ได้รับหลังจากที่ย้ายข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์)

หากต้องการดึงข้อมูลอีเมลที่ได้รับในกล่องจดหมายต้นทางหลังจากที่ย้ายข้อมูลไปยังกล่องจดหมายปลายทางจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะต้องเริ่มการย้ายข้อมูลอีกครั้ง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อจะเกิดอะไรขึ้นกับอีเมลที่ได้รับในบัญชีเดิมขณะดำเนินการย้ายข้อมูลอยู่

ฉันจะย้อนกลับการย้ายข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้ไหม

ไม่มีตัวเลือกให้ถอนกลับหรือย้อนกลับการย้ายข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากdata migration serviceไม่มีฟีเจอร์นี้

หากต้องการย้ายข้อมูลอีกครั้ง โปรดลบผู้ใช้ทั้งหมดแล้วเริ่มย้ายข้อมูลอีกครั้ง

ฉันจะค้นหาข้อความอีเมลที่ย้ายมาในบัญชีได้อย่างไร

เมื่อย้ายข้อมูลจากกล่องจดหมายต้นทางไปยังกล่องจดหมายปลายทางที่มีอีเมลอยู่แล้ว ระบบจะไม่เพิ่มป้ายกำกับที่กำหนดเองซึ่งระบุอีเมลที่ย้ายมา

ข้อความใน Gmail แสดงวันที่ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อความที่ย้ายมาอาจแสดงเวลาและวันที่ที่ย้ายข้อมูล แทนที่จะเป็นเวลาและวันที่ของข้อความต้นฉบับ

กรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากส่วนหัววันที่ของข้อความต้นฉบับนั้นไม่สอดคล้องกับ RFC 5322 หากข้อความมีส่วนหัววันที่ที่ไม่ได้มีการจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง Gmail จะใช้เวลาและวันที่ในการย้ายข้อมูลกับข้อความแทน

เหตุใดจำนวนข้อความทั้งหมดที่มีหลังจากการย้ายข้อมูลจึงไม่เท่าเดิม

หลังจากย้ายข้อมูล คุณอาจสังเกตเห็นว่าจำนวนข้อความอีเมลในกล่องจดหมายต้นทางมีมากกว่าจำนวนข้อความที่ย้ายข้อมูลไปยัง Gmail

ความไม่ตรงกันนี้อาจเกิดจากความแตกต่างระหว่างโฟลเดอร์ใน Exchange และเซิร์ฟเวอร์อีเมล IMAP รวมถึงป้ายกำกับใน Gmail ใน Exchange และเซิร์ฟเวอร์อีเมล IMAP ระบบจะสร้างอีเมลซ้ำเมื่อคุณตั้งอีเมลฉบับหนึ่งให้อยู่ในโฟลเดอร์มากกว่า 1 โฟลเดอร์ หลังจากย้ายข้อมูล ระบบจะนำรายการที่ซ้ำกันใน Gmail ออกและใช้ป้ายกำกับอื่นแทน

หากต้องการยืนยันว่าย้ายข้อความทั้งหมดแล้ว ให้ตรวจสอบบันทึกเพื่อดูข้อผิดพลาด โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตรวจสอบการย้ายข้อมูล

หากคุณคิดว่าข้อความบางส่วนหายไป ให้ตรวจสอบดังนี้

 • อีเมลรวมไฟล์แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 25 MB คุณจะย้ายอีเมลที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 MB ไม่ได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อส่งไฟล์แนบพร้อมอีเมลใน Gmail ของคุณ
 • Gmail จะไม่บล็อกไฟล์แนบในข้อความ แต่จะบล็อกไฟล์แนบบางประเภท เช่น ไฟล์ปฏิบัติการ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อประเภทไฟล์ที่ Gmail บล็อก
 • อีเมลอยู่ในโฟลเดอร์หรืออยู่ในช่วงวันที่ที่มีการย้ายข้อมูล

Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว