Konfigurowanie G Suite w organizacji

Dopiero zaczynasz zarządzanie G Suite w organizacji? Wybierz wielkość firmy, aby poznać pierwsze kroki.

 

Szybki start w firmie jednoosobowej (jeden użytkownik)

Dopiero zaczynasz korzystać z wersji próbnej G Suite? Skonfiguruj Gmaila, zacznij pierwsze spotkanie wideo i naucz się w pełni wykorzystywać swoje nowe usługi.

Pierwsze kroki

 

Szybki start w małej firmie (29 użytkowników)

Skonfiguruj G Suite dla niewielkiego zespołu: dodaj użytkowników, używaj Hangouts Meet do rozmów wideo, udostępniaj duże pliki, włączaj i wyłączaj usługi, pracuj z dokumentami Microsoft.

Pierwsze kroki

 

Wdrożenie w średniej firmie (10250 użytkowników)

Jeśli masz większą liczbę pracowników albo korzystasz z programu Microsoft® Exchange® lub Outlook®, tutaj dowiesz się, jak dodawać użytkowników, przekierowywać e-maile do Gmaila, przenosić dane i konfigurować zalecane ustawienia zabezpieczeń i udostępniania w zespole.

Pierwsze kroki

 

Wdrożenie w przedsiębiorstwie (ponad 250 użytkowników)

Zapoznaj się z procesem wdrażania i transformacji, przejrzyj dokumentację dotyczącą migracji i zagadnień technicznych, pobierz zasoby do zarządzania zmianą lub znajdź partnera, który pomoże Ci w skonfigurowaniu G Suite.

Pierwsze kroki

 

quickstart guide for nonprofits

Organizacja non-profit

Jeśli Twoja organizacja korzysta z G Suite dla Organizacji Non-Profit, zapoznaj się z tym krótkim przewodnikiem, aby skonfigurować nowe usługi i używać wszystkich ich możliwości.

Pierwsze kroki

 

Zobacz też

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?