Powiadomienie

Duet AI to teraz Gemini w Google Workspace. Więcej informacji

Informacje o automatycznym licencjonowaniu w jednostkach organizacyjnych

Dotyczy to Google Workspace Essentials, Cloud Identity i innych usług zarządzanych w konsoli administracyjnej Google.

Jeśli zezwala na to struktura organizacyjna i konfiguracja usług Google, możesz zmienić w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ustawienie automatycznego licencjonowania obowiązujące na najwyższym poziomie organizacji. Jeśli na przykład w organizacji najwyższego poziomu jest włączone automatyczne licencjonowanie Business Standard, możesz zastąpić to ustawienie i wyłączyć je dla jednej lub kilku jednostek organizacyjnych niższego poziomu. Możesz też ustawić inne opcje dla nadrzędnej jednostki organizacyjnej i jej jednostek podrzędnych.

Kiedy można używać automatycznego licencjonowania?

Aby można było ustawić automatyczne licencjonowanie na poziomie jednostki organizacyjnej, muszą być spełnione oba te warunki:

 • jednostka organizacyjna najwyższego poziomu musi zawierać co najmniej 1 jednostkę organizacyjną,
 • masz abonament na więcej niż 1 usługę Google.

Jeśli masz:

 • Subskrypcję usługi płatnej i bezpłatnej (na przykład Business Standard i Cloud Identity) – możesz ustawić automatyczne licencjonowanie na poziomie organizacji tylko dla usługi płatnej.
 • Jedną podstawową subskrypcję Google i co najmniej jedną usługę dodatkową (na przykład Business Standard i dodatek Google Vault) – możesz ustawić automatyczne licencjonowanie na poziomie całej organizacji tylko dla jednej z usług dodatkowych. Nie obejmuje to usługi subskrypcji podstawowej.
 • Brak jednostek organizacyjnych niższego poziomu oraz wiele płatnych subskrypcji – automatyczne licencjonowanie jest włączone dla jednej płatnej subskrypcji, ale nie możesz tego zmienić.

Dziedziczenie i zastępowanie ustawienia

Otwórz sekcję  |  Zwiń wszystko i przejdź na górę strony

Domyślnie podrzędne jednostki organizacyjne dziedziczą ustawienie automatycznego licencjonowania ze swoich jednostek nadrzędnych. W konsoli administracyjnej dziedziczenie oznacza korzystanie z takiego samego ustawienia, jakie jest zastosowane w nadrzędnej jednostce organizacyjnej.

Możesz jednak zastąpić ustawienie z organizacji nadrzędnej, czyli zignorować je i użyć oddzielnej opcji.

Scenariusze opisujące dziedziczenie ustawień
Ustawienie automatycznego licencjonowania w organizacji nadrzędnej Ustawienie w organizacji podrzędnej Rezultat
Włączone Odziedzicz

Automatyczne licencjonowanie jest włączone w tej organizacji.

Jeśli następnie automatyczne licencjonowanie zostanie wyłączone w organizacji nadrzędnej, to taka sama zmiana zostanie zastosowana w jednostce podrzędnej.

Wyłączone Odziedzicz

Automatyczne licencjonowanie jest wyłączone w tej organizacji.

Jeśli następnie automatyczne licencjonowanie zostanie włączone w organizacji nadrzędnej, to taka sama zmiana zostanie zastosowana w jednostce podrzędnej.

Scenariusze opisujące zastępowanie ustawień
Ustawienie automatycznego licencjonowania w organizacji nadrzędnej Ustawienie w organizacji podrzędnej Rezultat
Włączone Zastąp > Włączone

Automatyczne licencjonowanie jest włączone w tej jednostce podrzędnej niezależnie od ustawień organizacji nadrzędnej.

Jeśli następnie automatyczne licencjonowanie zostanie wyłączone w organizacji nadrzędnej, nic się nie zmieni w jednostce podrzędnej.

Włączone Zastąp > Wyłączone

Automatyczne licencjonowanie jest wyłączone w tej jednostce podrzędnej niezależnie od ustawień organizacji nadrzędnej.

Jeśli następnie automatyczne licencjonowanie zostanie wyłączone w organizacji nadrzędnej, nic się nie zmieni w jednostce podrzędnej.

Wyłączone Zastąp > Włączone

Automatyczne licencjonowanie jest włączone w tej jednostce podrzędnej niezależnie od ustawień organizacji nadrzędnej.

Jeśli następnie automatyczne licencjonowanie zostanie włączone w organizacji nadrzędnej, nic się nie zmieni w jednostce podrzędnej.

Wyłączone Zastąp > Wyłączone

Automatyczne licencjonowanie jest wyłączone w tej jednostce podrzędnej niezależnie od ustawień organizacji nadrzędnej.

Jeśli następnie automatyczne licencjonowanie zostanie włączone w organizacji nadrzędnej, nic się nie zmieni w jednostce podrzędnej.

Jaki wpływ automatyczne licencjonowanie ma na istniejących użytkowników

Otwórz sekcję  |  Zwiń wszystko i przejdź na górę strony

Użytkownicy należący do jednostki organizacyjnej

Jeśli włączysz automatyczne licencjonowanie w całej organizacji lub w jednostce organizacyjnej, która zawiera już użytkowników z licencjami, to wpływ tej zmiany na licencje użytkowników będzie zależał od poziomu organizacyjnego.

Dla kogo włączasz automatyczne licencjonowanie Rezultat
Cała Twoja organizacja

Istniejące licencje użytkowników nie są zmieniane na poziomie organizacji ani jednostek organizacyjnych. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy użytkownik ma licencję na usługę, dla której włączane jest automatyczne licencjonowanie, lub ma inną subskrypcję tej samej usługi.

Przykład: jeśli użytkownicy w Twojej organizacji mają licencje na Google Business Plus, a Ty włączysz automatyczne licencjonowanie dla wersji Enterprise Standard, ci użytkownicy zachowają licencje na Business Plus.

Jednostka organizacyjna
 • Obecni użytkownicy w jednostce organizacyjnej otrzymują licencję na usługę.

  Jeśli użytkownik ma już licencję na daną usługę (w tym inną subskrypcję tej samej usługi), wcześniejsza licencja jest odbierana, a użytkownik otrzymuje zamiast niej nową automatycznie przypisaną licencję.

  Przykład: użytkownicy w jednostce organizacyjnej mają licencje na wersję Business Plus. Jeśli włączysz automatyczne licencjonowanie dla wersji Enterprise Standard, licencje tych użytkowników zostaną przeniesione do Enterprise Standard.

 • Licencje na inne usługi pozostają niezmienione. 

  Przykład: Business Standard i Google Vault to różne usługi, więc automatyczne przypisanie licencji na Business Standard nie ma wpływu na istniejące licencje na Vault.

Użytkownicy przeniesieni do innej jednostki organizacyjnej

Jeśli przeniesiesz użytkowników, którzy mają już przypisane licencje, do innej jednostki organizacyjnej, to wpływ tej zmiany na licencje użytkowników będzie zależał od poziomu organizacyjnego. Te reguły mają zastosowanie w przypadku przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej zarówno pojedynczych użytkowników, jak i całej organizacji.

Miejsce przeniesienia użytkowników Rezultat
 • Jednostka organizacyjna najwyższego poziomu
 • Jednostka organizacyjna, która dziedziczy ustawienie automatycznego licencjonowania z organizacji najwyższego poziomu

Wszystkie istniejące licencje użytkowników zostają zachowane.

Dzieje się tak nawet wtedy, gdy użytkownik ma licencję na usługę, dla której włączane jest automatyczne licencjonowanie, lub ma inną subskrypcję tej samej usługi.

Jeśli na przykład użytkownicy w jednostce organizacyjnej mają licencje na Business Plus i przeniesiesz ich do organizacji najwyższego poziomu, w której jest włączone automatyczne licencjonowanie dla wersji Enterprise Standard, ci użytkownicy zachowają licencje na Business Plus.

 • Jednostka organizacyjna, która zastępuje ustawienie automatycznego licencjonowania z organizacji najwyższego poziomu
 • Każda organizacja podrzędna, która dziedziczy zastąpienie ustawienia z organizacji nadrzędnej
 • Jeśli użytkownik ma już licencję na daną usługę (w tym inną subskrypcję tej samej usługi), wcześniejsza licencja jest odbierana, a użytkownik otrzymuje zamiast niej nową automatycznie przypisaną licencję.

  Przykład: użytkownicy w jednostce organizacyjnej mają licencje na wersję Business Plus. Jeśli przeniesiesz tych użytkowników do jednostki organizacyjnej, w której jest włączone automatyczne licencjonowanie dla Enterprise Standard, ich licencje zostaną przeniesione do wersji Enterprise Standard.

 • Licencje na inne usługi pozostają niezmienione. 

  Przykład: Business Standard i Google Vault to różne usługi, więc przeniesienie użytkownika do jednostki organizacyjnej, w której jest włączone automatyczne licencjonowanie dla Business Standard, nie ma wpływu na istniejące licencje na Vault.

Jeśli nie ma dostępnych żadnych licencji

Dotyczy tylko usług Google Workspace i Cloud Identity Premium w ramach abonamentu rocznego / na czas określony

Jeśli liczba użytkowników, którym przypisano licencję w jednostce organizacyjnej, przekracza liczbę kupionych licencji, niektórzy z użytkowników nie otrzymają licencji. Może to nastąpić, gdy:

 • włączysz automatyczne licencjonowanie w jednostce organizacyjnej,
 • a następnie przeniesiesz lub dodasz nowych użytkowników do tej jednostki organizacyjnej.

Jeśli w jednostce organizacyjnej jest włączone automatyczne licencjonowanie różnych subskrypcji, nadmiarowi użytkownicy nie otrzymują licencji na żadną z tych subskrypcji nawet wtedy, gdy niektóre z nich mają dostępne licencje.

Aby upewnić się, że odpowiedni użytkownicy otrzymają licencję, wykonaj jedną z tych czynności:

Wyłączenie automatycznego licencjonowania

Jeśli wyłączysz automatyczne licencjonowanie na którymkolwiek poziomie, wszystkie wcześniej przypisane licencje pozostaną zachowane.

Jeśli wyłączysz automatyczne licencjonowanie na najwyższym poziomie, przypisanie licencji do użytkownika może potrwać do 24 godzin.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne