Zarządzanie aplikacjami mobilnymi w organizacji

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach (chyba że wskazano inaczej): Business Starter, Standard i Plus; Enterprise; Frontline,  Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Basic i G Suite Business; Essentials. Porównanie wersji

Jako administrator możesz decydować, które aplikacje na Androida lub iOS użytkownicy mogą znaleźć i zainstalować, dodając je do listy aplikacji internetowych i mobilnych w konsoli administracyjnej Google. Możesz dodawać do niej aplikacje publiczne, takie jak aplikacje innych firm z zakresu bezpieczeństwa, biznesu i zarządzania dokumentami, a także prywatne aplikacje na Androida. Chociaż możesz dodać do listy płatną aplikację publiczną, nie możesz kupić jej zbiorczo użytkownikom za pomocą funkcji zarządzania punktami końcowymi Google. 

Spis treści

Zanim rozpoczniesz: więcej informacji o działaniu listy aplikacji

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Wymagania

Funkcje wymagają zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi, chyba że określono inaczej.

 • Zarządzanie aplikacjami na Androida*
 • Zarządzanie aplikacjami na iOS**
 • Wymuszanie instalowania aplikacji na Androida*
 • Blokowanie instalowania niezarządzanych aplikacji na Androida
 • Blokowanie użytkownikom możliwości odinstalowywania aplikacji na Androida
 • Zezwalanie na używanie widżetów skrótów do aplikacji na Androida
 • Ustawianie aplikacji na Androida jako usługi VPN
 • Konfigurowanie ustawień aplikacji według grupy lub podrzędnej jednostki organizacyjnej***

Obsługiwane również w przypadku podstawowego zarządzania urządzeniami mobilnymi.

** Jeśli zarządzasz aplikacjami na iOS, wszyscy użytkownicy iPhone’ów i iPadów w organizacji muszą zainstalować aplikację Google Device Policy.

*** Dostępne tylko w Google Workspace Business Plus, G Suite Enterprise, G Suite Business i Cloud Identity Premium.

Uwaga: nie możesz rozpowszechniać aplikacji na urządzeniach osobistych użytkowników, jeśli zarejestrowali oni swoje urządzenia jako należące do użytkownika i nie utworzyli profilu służbowego. Ten tryb konfiguracji (tryb administratora urządzenia) jest dostępny tylko na urządzeniach z Androidem 9.0 lub starszym i jest obecnie wycofywany.

Jak działają zarządzane aplikacje na Androida

Z perspektywy administratora

Aplikacja dodana do listy jest zarządzana automatycznie. Gdy użytkownik zainstaluje aplikację zarządzaną, masz większą kontrolę nad aplikacją:

 • Możesz konfigurować niektóre ustawienia aplikacji zarządzanych, na przykład to, czy aplikacja jest automatycznie instalowana na urządzeniach i czy użytkownicy mogą ją odinstalować.
 • Aplikacje zarządzane są automatycznie usuwane z urządzenia, gdy użytkownik usunie swoje konto służbowe lub szkolne.
 • Jeśli użytkownik opuści organizację albo jego urządzenie zostanie zgubione lub skradzione, możesz usunąć tylko jego konto służbowe i zarządzane aplikacje. Nie możesz wyczyścić całej pamięci urządzenia. Więcej informacji
 • Jeśli korzystasz z zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi, możesz ograniczyć listę aplikacji, których użytkownicy mogą używać na swoich kontach służbowych lub szkolnych, tylko do zarządzanych aplikacji.

Niektóre aplikacje mobilne Google, na przykład Gmail i Dysk Google, zostały już dodane do listy.

Z perspektywy użytkownika

Użytkownicy mogą pobierać aplikacje z zarządzanego Sklepu Google Play na karcie Aplikacje służbowe. Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie z Google Play w organizacji.

Zarządzane aplikacje na urządzeniu są oznaczone ikoną aktówki "", dzięki czemu można je z łatwością odróżnić od osobistych.

Jeśli urządzenia użytkowników obsługują zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi, zachęć ich do skonfigurowania profilu służbowego, by oddzielić aplikacje służbowe od osobistych.

Jak działają zarządzane aplikacje na iOS

Z perspektywy administratora

Gdy dodasz aplikację na iOS do listy i zaznaczysz pole Ustaw aplikację jako zarządzaną, wymusisz zarządzanie aplikacjami i uzyskasz większą kontrolę nad aplikacją:

 • Jeśli użytkownik opuści organizację albo jego urządzenie zostanie zgubione lub skradzione, możesz usunąć tylko jego konto służbowe i zarządzane aplikacje. Nie możesz wyczyścić całej pamięci urządzenia. Więcej informacji
 • Możesz zarządzać aplikacjami na urządzeniu do momentu odinstalowania profilu konfiguracji zarządzania urządzeniami mobilnymi Google przez użytkownika. Możesz skonfigurować zarządzane aplikacje na iOS, by były automatycznie odinstalowywane z urządzenia, gdy użytkownik usunie profil konfiguracji.

Jeśli podczas dodawania aplikacji nie zaznaczysz pola Ustaw jako aplikację zarządzaną, zarządzanie aplikacjami nie zostanie wymuszone. Użytkownicy mogą zainstalować tę aplikację z App Store i nie masz nad nią kontroli. Możesz zarządzać aplikacją tylko po pobraniu jej przez użytkowników przy użyciu aplikacji Google Device Policy.

Uwaga: gdy usuniesz aplikację z listy, może ona być automatycznie odinstalowana z urządzenia użytkownika. Użytkownicy mogą nadal z niej korzystać. Zależy to od tego, kiedy użytkownik zainstalował aplikację:

 • Zainstalowana przed 30 listopada 2020 roku – aplikacja zostanie odinstalowana podczas usuwania aplikacji z listy. 
 • Aplikacja zainstalowana 30 listopada 2020 r. lub później – aplikacja pozostanie na urządzeniu i użytkownik może z niej korzystać.

Aby sprawdzić, kiedy zainstalowano aplikację, otwórz Dziennik kontrolny urządzeń i filtruj według Nazwy zdarzeniaa potemZmiana aplikacji urządzeniaa potemZainstaluj.

Interfejs użytkownika

Gdy ustawisz aplikację jako zarządzaną, użytkownicy będą musieli zaakceptować zarządzanie tą aplikacją.

 1. Gdy użytkownik otworzy lub zainstaluje zarządzaną aplikację Google, w razie konieczności pojawi się prośba o zainstalowanie aplikacji Google Device Policy.Uwaga: prośba ta nie pojawi się w przypadku otwierania zarządzanych aplikacji innych firm.
 2. Jeśli na urządzeniu są zainstalowane aplikacje określone jako zarządzane, pojawi się prośba o zgodę na zarządzanie tymi aplikacjami przez organizację.
 3. Jeśli użytkownik zaakceptuje prośbę, aplikacje staną się zarządzane, a użytkownik będzie mógł ich używać na koncie służbowym.
 4. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody w ciągu 24 godzin, nie będzie mógł używać żadnych aplikacji na koncie służbowym lub szkolnym.

W aplikacji Google Device Policy użytkownicy mogą sprawdzać, które aplikacje są zarządzane:

 • zielony znacznik wyboru – aplikacja zarządzana,
 • szary znacznik wyboru – aplikacja niezarządzana,
 • czerwony wykrzyknik – stan zarządzania aplikacją wymaga uwagi. Czerwony wykrzyknik pojawia się w tych sytuacjach:
  • aplikacja została skonfigurowana jako zarządzana, ale użytkownik nie wyraził jeszcze zgody na zarządzanie nią przez organizację;
  • użytkownik zainstalował aplikację przed dodaniem jej przez Ciebie do listy zarządzanych aplikacji;
  • użytkownik wyraził zgodę na zarządzanie aplikacjami, a następnie aplikacja została określona jako niezarządzana.Użytkownik może wtedy zaktualizować aplikację do statusu niezarządzanej. Jeśli tego nie zrobi, nadal będzie mógł z niej korzystać i mieć dostęp do danych służbowych lub szkolnych. Ta aplikacja jest traktowana jako aplikacja zarządzana.
Określanie, kto może instalować aplikacje zarządzane (tylko zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi)

Możesz włączyć lub wyłączyć dostęp użytkowników, by określić, kto w organizacji może wyszukiwać i instalować aplikacje zarządzane. Jeśli Twoja wersja obsługuje tę funkcję, możesz włączyć lub wyłączyć dostęp użytkowników do określonych jednostek organizacyjnych albo włączyć go dla określonych grup.

Włączanie dostępu użytkowników

Gdy po raz pierwszy dodasz aplikację do listy, dostęp do niej zostanie włączony dla wszystkich użytkowników w organizacji.

Wyłączanie dostępu użytkowników

Aby aplikacja była niezarządzana, ale zachowane zostały w niej ustawienia zarządzane, możesz wyłączyć dostęp użytkowników w jednostce organizacyjnej. Ta konfiguracja uniemożliwia użytkownikom instalowanie aplikacji z zarządzanego Sklepu Google Play lub aplikacji Google Device Policy na iOS. Dostęp użytkowników możesz wyłączyć z tych powodów:

 • aby aplikacja była zarządzana w większej części organizacji lub by wybrać grupy, ale uczynić aplikację niezarządzaną w wybranych podrzędnych jednostkach organizacyjnych (jeśli Twoja wersja je obsługuje);
 • aby zastosować konfigurację zarządzaną w aplikacji na Androida, zanim udostępnisz ją jako aplikację zarządzaną.

Wyłączenie dostępu użytkownika nie ma wpływu na użytkowników, którzy już zainstalowali aplikację. Nadal mogą oni z niej korzystać, a ustawienia aplikacji dalej są wymuszane.

Uwaga:Groups settings are applied at the top organizational unit level and override organizational unit settings. If a user belongs to multiple groups with conflicting configurations, the settings are applied in order of group precedence, which you can set after you add the app.

Blokowanie instalacji aplikacji niezarządzanej (tylko zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi)

Możesz zablokować dostęp do wszystkich aplikacji niezarządzanych przy użyciu ustawień zarządzania punktami końcowymi Google. W przypadku urządzeń mobilnych należących do firmy możesz też wyłączyć wiele aplikacji systemowych. Możesz również zablokować lub ograniczyć dostęp aplikacji do usług Google.

Blokowanie niezarządzanych aplikacji na Androida

Możesz skonfigurować ustawienie Dostępne aplikacje, by zezwolić użytkownikom na instalowanie tylko tych aplikacji, które dodasz do listy aplikacji internetowych i mobilnych. Ta konfiguracja uniemożliwia użytkownikom instalowanie aplikacji, które nie są dozwolone, ale aplikacje, które już znajdują się na ich urządzeniach, nie zostaną usunięte. Więcej informacji

Blokowanie niezarządzanych aplikacji na iOS

Tylko nadzorowane urządzenia należące do firmy

Możesz skonfigurować ustawienie Instalacja aplikacji, by uniemożliwić użytkownikom instalowanie aplikacji z App Store. Ta konfiguracja umożliwia użytkownikom pobieranie i instalowanie aplikacji tylko za pomocą aplikacji Google Device Policy. Aplikacje pobrane przy użyciu aplikacji Google Device Policy są automatycznie konfigurowane jako zarządzane. Aplikacje, które są już na urządzeniu, nie zostaną usunięte. Więcej informacji

Wyłączanie aplikacji systemowych

Tylko urządzenia należące do firmy

Możesz włączać i wyłączać wiele aplikacji systemowych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie aplikacjami systemowymi na urządzeniach mobilnych należących do firmy.

Blokowanie lub ograniczanie dostępu aplikacji do usług Google

Blokowanie lub ograniczanie dostępu aplikacji zarządzanych

Aplikacje mobilne dodane do listy aplikacji internetowych i mobilnych automatycznie otrzymują zaufany dostęp, co zapewnia im dostęp do wszystkich usług Google, w tym do usług objętych ograniczeniami.

Aby zarządzać aplikacją, ale nie przyznawać jej dostępu do usług Google objętych ograniczeniami, zablokuj lub ogranicz dostęp.

Blokowanie lub ograniczanie dostępu aplikacji niezarządzanych

Użytkownicy mogą zezwalać aplikacjom, które nie znajdują się na Twojej liście aplikacji, na dostęp do danych w usługach Google nieobjętych ograniczeniami.

Możesz uniemożliwić niezarządzanym aplikacjom dostęp do usług Google na 2 sposoby:

 1. W przypadku poszczególnych aplikacji zablokuj lub ogranicz dostęp.
 2. W przypadku usług Google, które chcesz ukryć przed dowolną aplikacją, której nie ufasz (dodając ją do listy aplikacji internetowych i mobilnych), możesz ustawić ją jako objętą ograniczeniami.

Uwaga: jeśli chcesz zezwolić użytkownikom urządzeń z iOS na synchronizowanie danych służbowych z aplikacjami Apple, takimi jak Apple Mail czy Kalendarz, a usługi Google wymagane przez aplikacje na iOS mają ograniczony dostęp, musisz samodzielnie oznaczyć aplikacje na iOS jako zaufane.

Ustawianie aplikacji jako usługi VPN na potrzeby całego ruchu w aplikacjach służbowych na urządzeniach z Androidem

Aby ustawić aplikację jako usługi VPN na potrzeby ruchu w aplikacji z profilu służbowego lub urządzenia zarządzanego, podczas dodawania aplikacji do listy włącz ustawienie Ma zawsze korzystać z sieci VPN. To ustawienie zapewnia bezpieczniejsze połączenie sieciowe na potrzeby ruchu w profilu służbowym, ponieważ cały ruch musi przechodzić przez aplikację i nie może wyciec do internetu.

Ważne: włącz ustawienie Ma zawsze korzystać z sieci VPN tylko w jednej aplikacji. Jeśli włączysz ją w wielu aplikacjach, to ustawienie będzie stosowane tylko do jednej z nich.

Wymaga Androida 7.0 lub nowszego.

Krok 1. Dodaj aplikację do listy

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Dodawanie aplikacji innej firmy
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. Kliknij Wpisz nazwę aplikacji i wprowadź niektóre lub wszystkie nazwy aplikacji, które chcesz dodać. W przypadku aplikacji na iOS możesz wpisać URL apps.apple.com, na przykład https://apps.apple.com/us/app/gmail-email-by-google/id422689480 dla Gmaila na iOS. Wyszukiwanie rozpoczyna się w momencie, gdy zaczniesz wpisywać nazwę.
  • Jeśli wyszukiwanie zwróci wiele wyników, w polu wyszukiwania wpisz więcej informacji, np. dewelopera aplikacji lub słowo kluczowe w opisie.
  • Jeśli aplikacja została już dodana do listy, jest oznaczona jako „Zainstalowana”, ale możesz kliknąć Wyświetl szczegóły aplikacji, by sprawdzić ustawienia aplikacji i dostęp użytkowników.
  • Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji na Androida, kliknij Zobacz w Google Play.
  • Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji na iOS, kliknij Zobacz w App Store.
 5. Gdy zidentyfikujesz aplikację, którą chcesz dodać, wskaż ją i kliknij Wybierz.
 6. Wybierz użytkowników, którzy mogą zainstalować aplikację zarządzaną z zarządzanego Sklepu Google Play lub aplikację Google Device Policy na iOS.
  • Aby zezwolić wszystkim użytkownikom w organizacji na instalowanie aplikacji, wybierz Cała organizacja.
  • Aby zezwolić tylko wybranym użytkownikom na instalowanie aplikacji, kliknij Wybierz grupy lub Wybierz jednostki organizacyjne. Możesz dodawać zarówno grupy, jak i jednostki organizacyjne. Obsługiwane wersje tej funkcji: Business Plus; Enterprise; Education Standard i Plus; G Suite Business; Cloud Identity Premium.  Porównanie wersji

   Groups settings are applied at the top organizational unit level and override organizational unit settings. If a user belongs to multiple groups with conflicting configurations, the settings are applied in order of group precedence, which you can set after you add the app.

 7. W przypadku aplikacji na Androida wybierz, jak użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji.
  • Aby zezwolić użytkownikom na samodzielne instalowanie aplikacji, wybierz Dostępne. Dzięki tej opcji użytkownicy, którzy nie potrzebują aplikacji, nie muszą jej pobierać.
  • Aby zainstalować aplikację na wszystkich zarządzanych urządzeniach, wybierz Wymuś instalację. W przypadku tej opcji aplikacja jest automatycznie instalowana na wszystkich zarządzanych urządzeniach i nie można zrezygnować z instalacji.
  • Aby zastosować konfigurację zarządzaną przed wymuszeniem instalacji aplikacji, wybierz Dostępne, wykonaj te czynności, zastosuj konfigurację zarządzaną, a następnie zmień ustawienia aplikacji, by wymusić jej instalację.
 8. Skonfiguruj opcje aplikacji na podstawie poniższych informacji:
  Platforma Opcje aplikacji
  Android

  W przypadku urządzeń objętych podstawowym lub zaawansowanym zarządzaniem urządzeniami mobilnymi możesz:

  • automatycznie instalować aplikację na urządzeniach użytkowników.

  W przypadku urządzeń objętych zaawansowanym zarządzaniem urządzeniami mobilnymi możesz:

  • uniemożliwić użytkownikom odinstalowywanie aplikacji;
  • zezwolić użytkownikom na dodawanie widżetu aplikacji (jeśli jest dostępny) do ekranu głównego;
  • ustawić aplikację jako Stały VPN. Po włączeniu tej funkcji cały ruch związany z aplikacją pochodzący z profilu służbowego lub urządzenia zarządzanego będzie przechodził przez tę aplikację. Wymaga to Androida 7.0 lub nowszego. To ustawienie zapewnia bezpieczniejsze połączenie sieciowe na potrzeby ruchu w profilu służbowym.
  iOS
  • Ustaw aplikację jako zarządzaną, by mieć większą kontrolę nad nią i jej danymi. Więcej informacji
  • W przypadku aplikacji zarządzanych możesz automatycznie usunąć tę aplikację po usunięciu profilu zarządzania. Możesz to zrobić, ponieważ w innym wypadku zarządzane aplikacje pozostaną na urządzeniu użytkownika, dopóki nie usunie on swojego profilu konfiguracji w aplikacji Google Apps Device Policy.
 9. Kliknij Zakończ. Strona szczegółów aplikacji otworzy się automatycznie. Kiedy wrócisz do listy aplikacji internetowych i mobilnych, aplikacja pojawi się na niej niemal natychmiast po dodaniu.

  Aplikacje na Androida zostaną udostępnione użytkownikom do zainstalowania w zarządzanym Sklepie Google Play lub na karcie Aplikacje służbowe w Sklepie Play, gdy ich urządzenia zsynchronizują się z punktami końcowymi Google. Nie możesz zarządzać aplikacjami, które użytkownicy zainstalują spoza zarządzanego Sklepu Google Play lub karty Aplikacje służbowe.

  W przypadku aplikacji na iOS może minąć nawet godzina, zanim aplikacja pojawi się w aplikacji Google Device Policy na urządzeniach użytkowników. Jeśli ustawisz aplikację jako zarządzaną, użytkownik musi zainstalować ją z aplikacji Google Device Policy, a jeśli instaluje ją z App Store, musi otworzyć aplikację Google App Policy i zaakceptować zarządzanie aplikacją. Na nadzorowanych urządzeniach z iOS należących do firmy aplikacja zostanie zainstalowana automatycznie.

 10. Jeśli masz dodaną aplikację Microsoft Outlook na Androida lub iOS (niezalecane), upewnij się, że działa ona zgodnie z ustawieniami zarządzania punktami końcowymi:
  1. W konsoli administracyjnej kliknij Menu "" a potem Zabezpieczenia a potem Kontrola nad dostępem do aplikacji a potem Zarządzaj usługami Google.
  2. Znajdź Gmaila i Dysk na liście usług. Jeśli opcja Dostęp jest ustawiona na Bez ograniczeń zmień wartość na Ograniczone. To ustawienie uniemożliwia niezaufanym aplikacjom dostęp do usług. Jeśli dodasz aplikację, wykonując powyższe czynności, zostanie ona automatycznie ustawiona jako zaufana i będzie mieć dostęp do Gmaila i Dysku.
Dodawanie prywatnej aplikacji na Androida

Aby dodać aplikację na Androida przeznaczoną tylko do użytku prywatnego w organizacji, opublikuj ją w zarządzanym Sklepie Google Play. Zostanie ona automatycznie dodana do listy aplikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Zarządzanie prywatnymi aplikacjami w Google Play.

Dodawanie wewnętrznej aplikacji internetowej na Androida

Aby dodać aplikację internetową przeznaczoną tylko do użytku prywatnego w organizacji, opublikuj ją w zarządzanym Sklepie Google Play. Zostanie ona automatycznie dodana do listy aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Publikowanie wewnętrznych aplikacji internetowych na urządzenia z Androidem.

Krok 2. Skonfiguruj ustawienia aplikacji

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Określanie, kto może instalować aplikacje zarządzane i ustawiać priorytety grup (tylko zarządzanie zaawansowane)

Gdy dodasz aplikację do listy, możesz ukryć ją przed użytkownikami w zarządzanym Sklepie Google Play (w przypadku aplikacji na Androida) lub w aplikacji Google Device Policy na iOS (w przypadku aplikacji na iOS). Aby to zrobić, wyłącz dostęp użytkowników. Gdy wyłączysz dostęp użytkowników, użytkownicy, którzy już zainstalowali aplikację, nadal będą mogli z niej korzystać, a Twoje ustawienia aplikacji będą nadal obowiązywać.

Aby włączyć lub wyłączyć dostęp dla określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej (w celu kontrolowania dostępu w danym dziale) lub grupy dostępu (aby umożliwić dostęp użytkowników w różnych działach). Obsługiwane wersje tej funkcji: Business Plus; Enterprise; Education Standard i Plus; G Suite Business; Cloud Identity Premium.  Porównanie wersji

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij aplikację, dla której chcesz zmienić ustawienia dostępu użytkowników. Aby sprawdzić bieżące ustawienia dostępu użytkowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych i grupach, w sekcji Dostęp użytkowników kliknij Wyświetl szczegóły.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Po lewej stronie kliknij grupę lub jednostkę organizacyjną, dla której chcesz zmienić ustawienia dostępu użytkowników. Domyślnie wybrana jest jednostka organizacyjna najwyższego poziomu, a zmiana ma zastosowanie do całej organizacji.
 6. W razie potrzeby wyłącz lub włącz dostęp użytkowników. Na przykład:
  • Aby ukryć aplikację zarządzaną dla wszystkich użytkowników, gdy kończysz konfigurować aplikację, wyłącz dostęp użytkowników do jednostki organizacyjnej najwyższego poziomu.
  • Aby udostępnić aplikację zarządzaną tylko dla niektórych użytkowników, wyłącz dostęp użytkowników do jednostki organizacyjnej najwyższego poziomu i włącz dostęp użytkowników do podrzędnych jednostek organizacyjnych lub grup.

  Uwaga: gdy dostęp użytkowników do grupy jest włączony, to ustawienie zastępuje ustawienia jednostki organizacyjnej. Nie możesz jednak wyłączyć dostępu użytkowników do grupy. Jeśli odznaczysz pole Włączone, użytkownicy w tej grupie będą dziedziczyć ustawienia z grup o wyższej pozycji lub z jednostki organizacyjnej użytkownika.

 7. Jeśli ustawisz dostęp użytkowników dla wielu grup, sprawdź kolejność grup i ustal ich priorytet:
  1. Kliknij aplikację i wybierz Dostęp użytkowników.
  2. Po lewej stronie kliknij Grupy.
  3. Przeciągając grupy, ustaw je w kolejności, w której ich ustawienia mają mieć zastosowanie do użytkownika należącego do więcej niż 1 grupy. Umieść grupę o najwyższym priorytecie na górze.
 8. Kliknij Zapisz. Jeśli masz skonfigurowaną jednostkę organizacyjną lub grupę, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp (w przypadku nadrzędnej jednostki administracyjnej) lub Cofnij ustawienie (w przypadku grupy).

 

Zmiany zwykle zaczynają obowiązywać w ciągu kilku minut, ale ich zastosowanie może potrwać do 24 godzin. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Jak zmiany są rozpowszechniane w usługach Google.  

Konfigurowanie aplikacji na Androida z konfiguracjami zarządzanymi (tylko zarządzanie zaawansowane)

Obsługiwane wersje tej funkcji: Business Plus; Enterprise; Education Standard i Plus; G Suite Business; Cloud Identity Premium.  Porównanie wersji

Wymaga zaawansowanych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi

Niektóre aplikacje na Androida mają ustawienia, które można zapisać jako konfiguracje zarządzane. Na przykład aplikacja może mieć opcję synchronizacji danych tylko przez Wi-Fi. Domyślną konfigurację zarządzaną aplikacji określa jej deweloper. W zarządzanym Sklepie Google Play możesz sprawdzić, czy aplikacja obsługuje konfiguracje zarządzane. Więcej informacji

Konfiguracje zarządzane umożliwiają automatyczne konfigurowanie aplikacji na potrzeby grupy lub jednostki organizacyjnej bez udziału użytkownika. Możesz utworzyć wiele konfiguracji zarządzanych dla jednej aplikacji oraz stosować różne konfiguracje w różnych grupach i jednostkach organizacyjnych.

Tworzenie konfiguracji zarządzanej

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.

  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które są dozwolone w określonej jednostce organizacyjnej lub grupie, kliknij "" Dodaj filtr i wybierz jednostkę organizacyjną lub grupę.

 4. Kliknij Konfiguracje zarządzane a potem Dodaj konfigurację zarządzaną.
  Jeśli aplikacja nie obsługuje konfiguracji zarządzanych, ta opcja jest niedostępna.
 5. Wpisz nazwę konfiguracji i ustaw preferowaną konfigurację.
  Uwaga: dostępność opcji konfiguracji zależy od dewelopera aplikacji. Skontaktuj się z nim, jeśli masz pytania dotyczące tych ustawień.
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Przypisz konfigurację zarządzaną do jednostki organizacyjnej lub grupy zgodnie z opisem w następnej sekcji.

Przypisywanie konfiguracji zarządzanej do jednostki organizacyjnej lub grupy

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.
 4. Kliknij Ustawienia.
 5. Po lewej stronie kliknij jednostkę organizacyjną lub grupę, do której chcesz przypisać konfigurację zarządzaną.
 6. W sekcji Konfiguracja zarządzana kliknij menu i wybierz konfigurację zarządzaną, którą chcesz zastosować.
 7. Kliknij Zapisz.

Aby usunąć konfigurację zarządzaną z jednostki organizacyjnej lub grupy, wykonaj te same czynności i wybierz opcję Domyślna.

Edytowanie lub usuwanie konfiguracji zarządzanej

Aby usunąć konfigurację zarządzaną, musisz najpierw usunąć ją ze wszystkich jednostek organizacyjnych i grup. Gdy usuniesz konfigurację, aplikacja przywróci domyślną konfigurację określoną przez dewelopera, chyba że przypiszesz do niej inną konfigurację zarządzaną.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.
 4. Kliknij Konfiguracje zarządzane.
 5. Kliknij konfigurację zarządzaną, którą chcesz edytować lub usunąć.
 6. Aby edytować konfigurację, zmodyfikuj ją i kliknij Zapisz.
 7. Aby ją usunąć, kliknij Usuń.
Ustawianie uprawnień czasu działania aplikacji na Androida (tylko zarządzanie zaawansowane)

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Plus; Enterprise; Education Standard i Plus; G Suite Basic i G Suite Business; Cloud Identity Premium. Porównanie wersji

Wymaga zaawansowanych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi

Niektóre aplikacje na Androida proszą użytkownika o przyznanie uprawnień, gdy są uruchamiane. Aplikacja może na przykład poprosić o dostęp do kalendarza lub lokalizacji urządzenia. Możesz zarządzać obsługą próśb o przyznanie uprawnień wysyłanych przez poszczególne aplikacje. Te ustawienia aplikacji mają wyższy priorytet od ustawień pozwolenia na włączenie przy uruchamianiu, które są skonfigurowane dla urządzenia.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.
 4. Kliknij Uprawnienia czasu działania. Jeśli aplikacja nie obsługuje pozwolenia na włączenie przy uruchamianiu, ta opcja jest niedostępna.
 5. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 6. Dla każdego pozwolenia na włączenie przy uruchamianiu:
  • Aby automatycznie przyznać uprawnienia, kliknij Zezwól.
  • Aby automatycznie odmówić przyznania uprawnień, wybierz Odrzuć.
  • Aby poprosić użytkownika o przyznanie lub odmowę przyznania uprawnień, wybierz Pytaj użytkownika.
  Uwaga: nieprzyznanie pozwolenia na włączenie przy uruchamianiu może mieć wpływ na działanie niektórych aplikacji.
 7. Kliknij Zapisz. Jeśli masz skonfigurowaną jednostkę organizacyjną lub grupę, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp (w przypadku nadrzędnej jednostki administracyjnej) lub Cofnij ustawienie (w przypadku grupy).
Zatwierdzanie aktualizacji uprawnień aplikacji na Androida

Gdy dodasz aplikację na Androida do listy aplikacji, możesz kontrolować jej dostęp do informacji i funkcji w imieniu użytkowników w organizacji – służą do tego uprawnienia. Aplikacja może na przykład poprosić o uprawnienie umożliwiające używanie kontaktów lub lokalizacji urządzenia. Wszystkie przyznane przez Ciebie uprawnienia użytkownicy mogą zmienić po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu.

Uprawnienia aplikacji zarządzanej mogą się zmieniać w jej kolejnych wersjach. Aplikacje z aktualizacjami uprawnień, które wymagają zatwierdzenia, są w konsoli administracyjnej oznaczone ikoną wyjątku "". Aby zatwierdzić prośbę o przyznanie nowych uprawnień:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Wskaż aplikację oznaczoną ikoną wyjątku "" i kliknij Więcej a potem Zobacz w Sklepie Play.
 4. Kliknij Zatwierdź, przeczytaj informacje o uprawnieniach aplikacji i jeszcze raz kliknij Zatwierdź.
 5. (Opcjonalnie) Określ sposób obsługi próśb o przyznanie nowych uprawnień aplikacji (na przykład dostępu do zakupów w aplikacji lub informacji związanych z tożsamością):
  • Aby automatycznie zatwierdzać aplikację, gdy zażąda ona nowych uprawnień, wybierz Zachowuj zatwierdzenie, gdy aplikacja prosi o nowe uprawnienia. Dzięki temu aplikacja jest automatycznie zatwierdzana ponownie niezależnie od nowych uprawnień.
  • Aby usunąć aplikację z listy aplikacji zarządzanych do momentu jej ponownego zatwierdzenia, wybierz Cofaj zatwierdzenie, gdy aplikacja prosi o nowe uprawnienia.
  Więcej informacji o uprawnieniach aplikacji znajdziesz w temacie Aktualizowanie uprawnień aplikacji.
  Uwaga: jeśli aplikacja została wcześniej zatwierdzona, kliknij Ustawienia zatwierdzania, aby określić sposób obsługi próśb o nowe uprawnienia aplikacji, a potem kliknij Gotowe. Następnie kliknij Wybierz.
 6. Kliknij Gotowe.
Edytowanie ustawień aplikacji
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz edytować.
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które są włączone dla określonej jednostki organizacyjnej lub grupy, kliknij Dodaj filtr.
 4. Kliknij Ustawienia.
 5. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 6. Zmień ustawienia. Dostępne ustawienia zależą od platformy i typu zarządzania:
  Platforma Opcje aplikacji
  Android

  W przypadku urządzeń objętych podstawowym lub zaawansowanym zarządzaniem urządzeniami mobilnymi możesz:

  • automatycznie instalować aplikację na urządzeniach użytkowników.

  W przypadku urządzeń objętych zaawansowanym zarządzaniem urządzeniami mobilnymi możesz:

  • uniemożliwić użytkownikom odinstalowywanie aplikacji;
  • zezwolić użytkownikom na dodawanie widżetu aplikacji (jeśli jest dostępny) do ekranu głównego;
  • ustawić aplikację jako Stały VPN. Po włączeniu tej funkcji cały ruch związany z aplikacją pochodzący z profilu służbowego lub urządzenia zarządzanego będzie przechodził przez tę aplikację. Wymaga to Androida 7.0 lub nowszego. To ustawienie zapewnia bezpieczniejsze połączenie sieciowe na potrzeby ruchu w profilu służbowym.
  iOS
  • Ustaw aplikację jako zarządzaną, by mieć większą kontrolę nad nią i jej danymi. Więcej informacji
  • W przypadku aplikacji zarządzanych możesz automatycznie usunąć tę aplikację po usunięciu profilu zarządzania. Możesz to zrobić, ponieważ w innym wypadku zarządzane aplikacje pozostaną na urządzeniu użytkownika, dopóki nie usunie on swojego profilu konfiguracji w aplikacji Google Apps Device Policy.

  W przypadku aplikacji na iOS, jeśli odznaczysz pole Ustaw jako aplikację zarządzaną, aplikacja będzie nadal zarządzana na urządzeniach, na których jest już zainstalowana. Jednak na liście w aplikacji Google Apps Device Policy będzie widoczny czerwony wykrzyknik, a użytkownicy będą mogli ustawić aplikację jako niezarządzaną.

 7. Kliknij Zapisz. Jeśli masz skonfigurowaną jednostkę organizacyjną lub grupę, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp (w przypadku nadrzędnej jednostki administracyjnej) lub Cofnij ustawienie (w przypadku grupy).

Zmiany zwykle zaczynają obowiązywać w ciągu kilku minut, ale ich zastosowanie może potrwać do 24 godzin. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Jak zmiany są rozpowszechniane w usługach Google.  

Krok 3. Zarządzaj listą aplikacji

Usuwanie aplikacji

Gdy usuniesz aplikację na Androida z listy, użytkownicy nie będą mogli jej zainstalować z zarządzanego Sklepu Google Play ani karty Aplikacje służbowe w Sklepie Play. Jeśli użytkownik już zainstalował aplikację, pozostanie ona na urządzeniu, ale nie będzie dłużej zarządzana. Jeśli zezwolisz użytkownikom na instalowanie dowolnych aplikacji w Google Play, mogą nadal zainstalować tę aplikację, ale nie możesz nią zarządzać.

Gdy usuniesz aplikację na iOS z listy, użytkownicy nie będą mogli instalować jej z aplikacji Google Device Policy. Jeśli użytkownik już ją zainstalował, a aplikacja jest zarządzana, pozostanie ona na urządzeniu jako zarządzana do czasu, aż użytkownik usunie profil Device Policy z urządzenia. Inni użytkownicy nadal mogą zainstalować aplikację z App Store, ale Ty nie możesz nią zarządzać.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Aby usunąć poszczególne aplikacje lub wiele aplikacji jednocześnie:
  • Aby usunąć jedną aplikację, znajdź ją na liście i kliknij Więcej ""a potem Usuń.
  • Aby usunąć wiele aplikacji, zaznacz pole obok każdej z nich. U góry ekranu kliknij Usuń.
Porządkowanie aplikacji na Androida w zarządzanym Sklepie Google Play w kolekcje
Możesz ułatwić użytkownikom znajdowanie odpowiednich aplikacji na Androida w aplikacji zarządzanego Sklepu Google Play. Dowiedz się, jak porządkować aplikacje na Androida w kolekcje.

Krok 4. Monitoruj aplikacje na zarządzanych urządzeniach

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Sprawdzanie sposobu rozpowszechniania aplikacji
Możesz zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne dla jednostki organizacyjnej lub grupy oraz sprawdzić, które jednostki organizacyjne i grupy mają dostęp do określonej aplikacji mobilnej:
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Aby zobaczyć aplikacje, do których ma dostęp konkretna jednostka organizacyjna lub grupa:
  1. Kliknij Dodaj filtr.
  2. Kliknij Jednostka organizacyjna lub Grupa.
  3. Wybierz jednostkę organizacyjną lub grupę.
 4. Aby sprawdzić sposób udostępniania konkretnej aplikacji, wskaż wiersz aplikacji, którą chcesz sprawdzić, i kliknij Szczegóły dostępu. Otworzy się panel z listą grup i jednostek organizacyjnych wraz z ich stanem dostępu do aplikacji.
Sprawdzanie, które aplikacje są zainstalowane na urządzeniu
Na urządzeniach z iOS wymagane jest zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
Możesz pobrać listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu użytkownika wraz z informacjami o ich wersjach:
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Kliknij kartę Urządzenia mobilne.
 4. Kliknij wiersz urządzenia, którego szczegóły chcesz wyświetlić.
  Wskazówka: jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń mobilnych, kliknij Dodaj filtr, by zawęzić wyszukiwanie. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Znajdowanie określonych urządzeń mobilnych.
 5. Kliknij Zainstalowane aplikacje. Tabela zawiera listę aplikacji, ich wersje i identyfikatory. W przypadku aplikacji na Androida otrzymujesz też wartość identyfikatora SHA-256.
Sprawdzanie zmian w aplikacjach i eksportowanie danych dziennika kontrolnego (tylko zarządzanie zaawansowane)
Obsługiwane wersje tej funkcji: Business Plus; Enterprise; Education Standard i Plus; G Suite Business; Cloud Identity Premium.  Porównanie wersji
Uwaga: aby kontrolować aplikacje na osobistych urządzeniach z Androidem bez profilu służbowego, włącz kontrolę aplikacji.

dzienniku kontrolnym urządzeń przefiltruj dziennik Nazwa zdarzenia a potem Zmiana aplikacji urządzenia. Możesz filtrować go według określonych typów urządzeń, zdarzeń zmiany aplikacji na urządzeniu, nazwy pakietu aplikacji itp.

Po utworzeniu filtra możesz wyeksportować dane dziennika kontrolnego.

Automatyzacja monitorowania aplikacji przy użyciu reguł (tylko zarządzanie zaawansowane)
Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Standard i Plus; Cloud Identity Premium. Porównanie wersji

Reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem aplikacji

Jeśli konto użytkownika mogło zostać przejęte za pomocą aplikacji (ponieważ urządzenie zostało zgubione lub skradzione) albo odkryjesz szkodliwą aplikację na urządzeniach użytkowników, możesz zareagować na kilka sposobów.

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi:

Aby zablokować dostęp aplikacji do usług Google:

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem