Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach z Androidem

  Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz bezpiecznie zarządzać aplikacjami do pracy na urządzeniach z Androidem i jednocześnie zostawić aplikacje prywatne pod kontrolą użytkowników. Dzięki temu możesz:

 • umieścić polecane aplikacje na białej liście i udostępnić je użytkownikom do zainstalowania;
 • automatycznie instalować wybrane aplikacje do pracy;
 • zarządzać aplikacjami systemowymi, które są wstępnie zainstalowane na urządzeniach należących do firmy.

Jak działa biała lista

Wybierz aplikacje w Google Play (za pomocą konsoli administracyjnej Google), a następnie dodaj je do białej listy. Użytkownicy zobaczą na swoich urządzeniach katalog z tymi aplikacjami. 

Gdy użytkownik zainstaluje jedną z nich, ta aplikacja będzie zarządzana przez organizację. Gdy użytkownik opuści organizację, taka aplikacja zostanie usunięta z urządzenia wraz z kontem firmowym. Możesz też zdalnie usuwać takie aplikacje w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Niektóre aplikacje mobilne Google domyślnie znajdują się na białej liście, na przykład Gmail i Dysk Google.

Oddzielanie aplikacji do pracy od osobistych

Aby zapewnić obsługę profilu do pracy, potrzebujesz zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Jeśli urządzenia użytkowników obsługują profil do pracy, zachęć ich do jego skonfigurowania, aby oddzielić aplikacje do pracy od osobistych. Mogą oni wtedy pobierać aplikacje do pracy z zarządzanego Sklepu Google Play. Zainstalowane aplikacje zarządzane są oznaczone ikoną aktówki Android for Work, dzięki czemu można je z łatwością odróżnić od osobistych. Jeśli urządzenie nie obsługuje profili do pracy, użytkownicy mogą pobierać aplikacje ze Sklepu Play (na karcie Aplikacje do pracy). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Korzystanie z Google Play w organizacji.

Krok 1. Otwórz białą listę aplikacji na Androida

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej kliknij Zarządzanie aplikacjami a potem Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach z Androidem.
 4. Kliknij Zarządzaj aplikacjami na białej liście.
 5. Wykonaj poniższe czynności, aby wypełnić białą listę i zarządzać nią. 

Krok 2. Wypełnij białą listę

Dodawanie aplikacji
 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć białą listę aplikacji na Androida.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj Dodaj.
  Zostanie otwarty Sklep Google Play.
 3. W prawym górnym rogu okna wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz dodać do białej listy, aby ją wyszukać. Gdy znajdziesz odpowiednią aplikację, kliknij ją.
 4. Kliknij Zatwierdź, przeczytaj informacje o uprawnieniach aplikacji i kliknij Zatwierdź jeszcze raz.
 5. Określ sposób obsługi żądań przyznania nowych uprawnień aplikacji (na przykład dostępu do zakupów w aplikacji lub informacji związanych z tożsamością). Jeśli aplikacja została wcześniej zatwierdzona, najpierw kliknij Ustawienia zatwierdzania. Dzięki temu możesz:

  • automatycznie zatwierdzać aplikacje, gdy zażądają nowych uprawnień;
  • usuwać aplikacje z białej listy (aby dodać je z powrotem, musisz je ponownie zatwierdzić).

  Więcej informacji o uprawnieniach aplikacji znajdziesz w temacie Zarządzanie uprawnieniami aplikacji.

 6. Wybierz opcję:
  • Kliknij Zapisz
  • Jeśli aplikacja została wcześniej zatwierdzona, kliknij Wybierz.
 7. Aby umieścić aplikację na białej liście dla wszystkich użytkowników w organizacji, wybierz Wszyscy użytkownicy i kliknij Dalej. Jeśli korzystasz z G Suite Business lub G Suite Enterprise, możesz umieścić aplikację na białej liście dla określonej grupy użytkowników. Kliknij Określona jednostka organizacyjna lub wybrane grupy i wybierz organizację lub grupę, do której należą dani użytkownicy. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Udostępnianie aplikacji określonej grupie użytkowników.

 8. Określ ustawienia związane z aplikacjami i kliknij Zapisz.
  W ten sposób możesz:
  • od razu automatycznie zainstalować aplikację na urządzeniach użytkowników,
  • uniemożliwić użytkownikom odinstalowywanie aplikacji,
  • zezwolić użytkownikom na dodawanie widżetu aplikacji (jeśli jest dostępny) do ekranu głównego.
 9. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić dodatkowe informacje o dowolnej aplikacji z białej listy, kliknij obok niej Więcej Więcej a potem Otwórz w Sklepie Play.

Aplikacja pojawi się na liście prawie od razu. Aplikacja zostanie udostępniona użytkownikom do zainstalowania w zarządzanym Sklepie Google Play lub na karcie Aplikacje do pracy w Sklepie Play, gdy ich urządzenia zsynchronizują się z Zarządzaniem urządzeniami mobilnymi w Google. Nie możesz zarządzać aplikacjami, które użytkownicy zainstalują spoza zarządzanego Sklepu Google Play lub karty Aplikacje do pracy.

Usuwanie aplikacji

Gdy usuniesz aplikację z białej listy, przestaje ona być dostępna do zainstalowania dla użytkowników w zarządzanym Sklepie Google Play i na karcie Aplikacje do pracy w Sklepie Play. Taka aplikacja nie jest usuwana z urządzeń użytkowników, którzy już ją zainstalowali. Ponadto użytkownicy, którzy nie zainstalowali takiej aplikacji, nadal mogą ją pobrać ze Sklepu Play, ale wtedy nie będzie ona zarządzana.

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć białą listę aplikacji na Androida.
 2. Wybierz jedną z możliwości:
  • Znajdź aplikację, którą chcesz usunąć, i kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.
  • Najedź kursorem na ikonę aplikacji, aby wyświetlić pole wyboru. Zaznacz to pole (możesz zaznaczyć kilka aplikacji naraz). W prawym górnym rogu kliknij Usuń Kosz.
 3. Kliknij Usuń.

Zobaczysz komunikat informujący o usunięciu wybranych aplikacji z białej listy.

Uwaga: nie możesz usunąć aplikacji Google Apps Device Policy z białej listy.

Krok 3. Zarządzaj aplikacjami na białej liście

Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć białą listę aplikacji na Androida.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały umieszczone na białej liście dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika oraz ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.
 3. Obok nazwy grupy lub jednostki organizacyjnej, w której chcesz zmienić ustawienia aplikacji, kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj konfigurację.
 4. Jeśli masz podstawowe zarządzanie urządzeniami mobilnymi, możesz:
  • automatycznie instalować aplikację na urządzeniach użytkowników.
  Jeśli masz zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi, możesz także:
  • uniemożliwić użytkownikom odinstalowywanie automatycznie zainstalowanej aplikacji,
  • zezwolić użytkownikom na dodawanie widżetu aplikacji (jeśli jest dostępny) do ekranu głównego,
  • zastosować konfigurację zarządzaną (jeśli jest ona obsługiwana przez aplikację – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej).
 5. Kliknij Aktualizuj.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin.

Zatwierdzanie aktualizacji uprawnień

Gdy dodasz aplikację na Androida do białej listy, możesz kontrolować jej dostęp do informacji i funkcji w imieniu użytkowników w organizacji – służą do tego uprawnienia. Aplikacja może na przykład poprosić o uprawnienie umożliwiające wyświetlanie kontaktów lub lokalizacji urządzenia. Wszystkie przyznane przez Ciebie uprawnienia użytkownicy mogą zmienić po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu.

Uprawnienia aplikacji na białej liście mogą się zmieniać w kolejnych ich wersjach. Aplikacje z aktualizacjami uprawnień, które wymagają zatwierdzenia, są w konsoli administracyjnej oznaczone ikoną wyjątku Exception. Aby zatwierdzić prośbę o przyznanie nowych uprawnień:

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć białą listę aplikacji na Androida.
 2. Obok aplikacji oznaczonej ikoną wyjątku Exception kliknij Więcej Więcej a potem Otwórz w Sklepie Play.
 3. Kliknij Zatwierdź, przeczytaj informacje o uprawnieniach aplikacji i kliknij Zatwierdź jeszcze raz.
 4. (Opcjonalnie) Określ sposób obsługi żądań przyznania nowych uprawnień aplikacji (na przykład dostępu do zakupów w aplikacji lub informacji związanych z tożsamością):
  • Aby automatycznie zatwierdzać aplikację, gdy zażąda ona nowych uprawnień, wybierz Zachowuj zatwierdzenie, gdy aplikacja prosi o nowe uprawnienia. Dzięki temu aplikacja będzie automatycznie zatwierdzana ponownie niezależnie od nowych uprawnień.
  • Aby usunąć aplikację z białej listy, dopóki jej ponownie nie zatwierdzisz, wybierz Cofaj zatwierdzenie, gdy aplikacja prosi o nowe uprawnienia.
  Więcej informacji o uprawnieniach aplikacji znajdziesz w temacie Zarządzanie uprawnieniami aplikacji.
  Uwaga: jeśli aplikacja została wcześniej zatwierdzona, kliknij Ustawienia zatwierdzania, aby określić sposób obsługi żądań nowych uprawnień aplikacji, a następnie kliknij Zapisz. Następnie kliknij Wybierz.
 5. Kliknij Zapisz.
Zarządzanie uprawnieniami czasu działania

Ta funkcja wymaga zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Niektóre aplikacje na Androida proszą użytkownika o przyznanie uprawnień, gdy są uruchamiane. Aplikacja może na przykład poprosić o dostęp do kalendarza lub lokalizacji urządzenia. Możesz zarządzać obsługą próśb o przyznanie uprawnień wysyłanych przez poszczególne aplikacje. Te ustawienia aplikacji mają wyższy priorytet od ustawień uprawnień czasu działania skonfigurowanych dla urządzenia.

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć białą listę aplikacji na Androida.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.

  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały umieszczone na białej liście dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika oraz ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.

 3. Obok nazwy grupy lub jednostki organizacyjnej, w której chcesz zmienić ustawienia uprawnień czasu działania, kliknij Więcej Więcej a potem Zarządzaj uprawnieniami czasu działania.
  Jeśli aplikacja nie obsługuje uprawnień czasu działania, ta opcja jest niedostępna.
 4. W przypadku poszczególnych uprawnień czasu działania możesz:
  • automatycznie przyznać uprawnienia;
  • automatycznie odmówić przyznania uprawnień;
  • zapytać użytkownika, czy chce przyznać uprawnienia.
  Uwaga: odmowa przyznania uprawnień czasu działania może mieć wpływ na działanie niektórych aplikacji.
Tworzenie konfiguracji zarządzanych

Ta funkcja wymaga zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi. Funkcja niedostępna w G Suite dla Szkół i Uczelni.

Niektóre aplikacje na Androida mają ustawienia, które można zapisać jako konfiguracje zarządzane. Na przykład aplikacja może mieć opcję synchronizacji danych tylko przez Wi-Fi. Domyślną konfigurację zarządzaną aplikacji określa jej deweloper. W zarządzanym Sklepie Google Play możesz sprawdzić, czy aplikacja obsługuje konfiguracje zarządzane. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Konfiguracja zarządzana aplikacji.

Konfiguracje zarządzane umożliwiają automatyczne konfigurowanie aplikacji na potrzeby grupy lub jednostki organizacyjnej bez żadnej interakcji z użytkownikiem. Możesz utworzyć wiele konfiguracji zarządzanych jednej aplikacji i stosować różne konfiguracje w różnych grupach i jednostkach organizacyjnych. Aby utworzyć konfigurację zarządzaną:

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć białą listę aplikacji na Androida.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.

  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały umieszczone na białej liście dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika oraz ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.

 3. W sekcji Konfiguracje zarządzane kliknij Utwórz nową konfigurację zarządzaną.
  Jeśli aplikacja nie obsługuje konfiguracji zarządzanych, ta opcja jest niedostępna.
 4. Wpisz nazwę konfiguracji i ustaw preferowaną konfigurację.
  Uwaga: to, jakie opcje konfiguracji są dostępne, zależy od dewelopera aplikacji. Jeśli masz pytania dotyczące tych ustawień, skontaktuj się z nim.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Aby zastosować konfigurację zarządzaną do aplikacji w określonej grupie lub jednostce organizacyjnej, przeczytaj powyższą sekcję Zarządzanie ustawieniami aplikacji.
 7. Aby zmienić lub usunąć konfigurację zarządzaną, kliknij Edytuj Edytuj.
  Uwaga: aby usunąć konfigurację zarządzaną, musisz najpierw usunąć ją ze wszystkich jednostek organizacyjnych i grup. Gdy usuniesz konfigurację, aplikacja przywróci domyślną konfigurację określoną przez dewelopera.

Krok 4. Udostępnij aplikacje odpowiednim użytkownikom

Dodawanie użytkowników do listy udostępniania aplikacji

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise. Porównanie wersji

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć białą listę aplikacji na Androida.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz udostępnić.
  Na ekranie Rozpowszechnianie aplikacji są wyświetlane organizacje i grupy, w których aplikacja jest obecnie udostępniana.
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały umieszczone na białej liście dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika. Możesz też ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.
 3. Aby udostępnić aplikację innej grupie użytkowników, kliknij Dodaj więcej.
 4. Wybierz opcję: 
  • Aby udostępnić aplikację użytkownikom w jednostce organizacyjnej, po lewej stronie wybierz Jednostka organizacyjna, a następnie wybierz nazwę odpowiedniej jednostki z listy.
  • Aby udostępnić aplikację użytkownikom w grupie, po lewej stronie wybierz Grupa i zacznij wpisywać nazwę grupy. Wybierz grupę z listy.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Wybiórcze udostępnianie aplikacji mobilnych.

 5. Kliknij Dalej

 6. Określ ustawienia aplikacji dla organizacji lub grupy i kliknij Zapisz.
  W ten sposób możesz:
  • od razu automatycznie zainstalować aplikację na urządzeniach użytkowników,
  • uniemożliwić użytkownikom odinstalowywanie aplikacji,
  • zezwolić użytkownikom na dodawanie widżetu aplikacji (jeśli jest dostępny) do ekranu głównego.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin. Jeśli nie wybierzesz określonej organizacji lub grupy, aplikacja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom w organizacji najwyższego poziomu.

Usuwanie użytkowników z listy udostępniania aplikacji

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise. Porównanie wersji

 1. Wykonaj opisane powyżej czynności, aby otworzyć białą listę aplikacji na Androida.

 2. Kliknij aplikację, której ustawienia udostępniania chcesz zmienić. 
  Na ekranie Rozpowszechnianie aplikacji są wyświetlane organizacje i grupy, w których aplikacja jest obecnie udostępniana.
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały umieszczone na białej liście dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika. Możesz też ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.
 3. Obok nazwy organizacji lub grupy, którą chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej a potem Usuń jednostkę organizacyjną lub Usuń grupę.
 4. Aby potwierdzić tę czynność, kliknij Usuń.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin. Jeśli nie wybierzesz określonej organizacji lub grupy, aplikacja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom w organizacji najwyższego poziomu.

Uniemożliwianie użytkownikom instalowania aplikacji spoza białej listy

Te funkcje wymagają zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Użytkownicy mogą pobierać aplikacje ze Sklepu Google Play. Aplikacje z białej listy są dostępne na karcie Aplikacje do pracy. Aby uniemożliwić użytkownikom instalowanie aplikacji spoza białej listy:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Zarządzanie aplikacjami a potem Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach z Androidem.
 4. (Opcjonalnie) Po lewej stronie wybierz organizację. Jeśli nie wybierzesz organizacji, ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich użytkowników.
 5. Obok „Aplikacje dostępne na urządzenia z Androidem” wybierz Zezwalaj na używanie tylko aplikacji dodanych do białej listy.
 6. Kliknij Zapisz.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?