Resetowanie hasła użytkownika

Jeśli użytkownik zapomni hasła do zarządzanego konta Google (na przykład konta Google Workspace lub Cloud Identity) lub jeśli podejrzewasz, że konto użytkownika zostało przejęte, możesz zresetować jego hasło w konsoli administracyjnej Google.

Opisane tu instrukcje nie mają zastosowania, jeśli Twoje konto ma skonfigurowane logowanie jednokrotne przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości. Więcej informacji

Zmiana hasła

Resetowanie hasła użytkownika

Jako administrator możesz resetować hasła użytkowników, aby dbać o bezpieczeństwo konta. Jeśli chcesz to zrobić, musisz zalogować się na konto administratora z uprawnieniami do resetowania haseł.

Aby zresetować hasło użytkownika:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Najedź kursorem na konto użytkownika, którego hasło chcesz zmienić, i kliknij Resetuj hasło po prawej.

  Tę opcję znajdziesz też po lewej na stronie konta użytkownika.

 5. Wpisz nowe hasło lub wygeneruj je automatycznie.

  Minimalna długość hasła domyślnie wynosi osiem znaków. Możesz jednak zmienić wymagania dotyczące haseł w organizacji.

 6. (Opcjonalnie). Aby wyświetlić hasło, kliknij Podgląd "".
 7. (Opcjonalnie) Aby wkleić hasło, na przykład w rozmowie z użytkownikiem w Google Chat, wybierz Kliknij, aby skopiować hasło.
 8. Aby wysłać użytkownikowi hasło e-mailem, kliknij Wyślij hasło e-mailem. Możesz też kliknąć Gotowe.
Resetowanie hasła administratora

Aby zresetować hasło innego administratora, musisz mieć uprawnienia superadministratora. Jeśli masz takie uprawnienia, wykonaj powyższe kroki resetowania hasła użytkownika.

Jeśli nie możesz się zalogować w konsoli administracyjnej i musisz zresetować własne hasło administratora, zobacz Resetowanie hasła administratora.

Po zmianie hasła

Użytkownik, którego hasło zostało zresetowane, jest wylogowywany ze wszystkich aktywnych sesji i musi się ponownie zalogować, używając nowego hasła. Aby odzyskać dostęp:

 • Aplikacje internetowe Google (np. Gmail lub Dysk Google): użytkownik musi się ponownie zalogować przy użyciu nowego hasła tak jak po upływie limitu czasu trwania sesji.
 • Aplikacje Google na Androida: użytkownik otrzymuje powiadomienie, że musi zalogować się na konto, by potwierdzić swoją tożsamość. Dane, które zostały już zsynchronizowane, na przykład poczta odebrana w Gmailu, są wciąż dostępne. Nowe e-maile będzie można wysyłać i odbierać dopiero po ponownym zalogowaniu.
 • Aplikacje Google na Apple iOS: konto Google użytkownika jest usuwane z listy kont. Użytkownik musi ponownie dodać konto i zalogować się przy użyciu nowego hasła.
 • Aplikacje innych firm połączone przez OAuth: aplikacje pocztowe innych firm, na przykład Apple Mail czy Mozilla Thunderbird (a także inne aplikacje, które uzyskują dostęp do e-maili użytkownika za pomocą zakresów poczty), przestaną synchronizować dane po zresetowaniu hasła. Synchronizacja zostanie wznowiona po przyznaniu nowego tokena OAuth 2.0. Nowy token zostanie przyznany, gdy użytkownik zaloguje się na koncie Google, podając nazwę użytkownika i nowe hasło. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Automatyczne unieważnienie tokena OAuth 2.0 po zmianie hasła.
 • Aplikacje innych firm, które wymagają haseł aplikacji: w przypadku weryfikacji dwuetapowej przy starszych aplikacjach, które nie obsługują OAuth, mogą być wymagane hasła aplikacji. Po zresetowaniu hasła wszystkie hasła aplikacji są unieważniane i trzeba je ponownie wygenerować. Więcej informacji znajdziesz w artykule Logowanie się za pomocą haseł do aplikacji.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem