Het wachtwoord van een gebruiker resetten

Als gebruikers het wachtwoord van hun beheerde Google-account (bijvoorbeeld hun G Suite- of Cloud Identity-account) zijn vergeten, of als u denkt dat hun account is gehackt, kunt u hun wachtwoord resetten in de Google Beheerdersconsole.

Deze stappen zijn niet van toepassing als uw account Single sign-on (SSO) gebruikt met een identiteitsprovider van derden. Meer informatie

Een wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord van een gebruiker resetten

Als beheerder kunt u gebruikerswachtwoorden resetten om accounts veilig te houden. Hiervoor moet u zijn ingelogd met een beheerdersaccount dat rechten heeft om wachtwoorden te resetten.

Ga als volgt te werk om het wachtwoord van een gebruiker te resetten:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Gebruikers.
 3. Zoek de gebruiker in de lijst Gebruikers. Zie Een gebruikersaccount zoeken als u hulp nodig heeft.
 4. Plaats de muisaanwijzer op de gebruiker van wie u het wachtwoord wilt resetten en klik rechts op Wachtwoord resetten.

  U vindt deze optie ook links op de accountpagina van de gebruiker.

 5. Kies om automatisch een wachtwoord te genereren of voer zelf een wachtwoord in.

  Wachtwoorden moeten standaard minimaal acht tekens lang zijn. U kunt de wachtwoordvereisten wijzigen voor uw organisatie.

 6. (Optioneel) Klik op Voorbeeld "" om het nieuwe wachtwoord te zien.
 7. (Optioneel) Als u het wachtwoord ergens wilt plakken, zoals in een Google Chat-gesprek met de gebruiker, klikt u op het wachtwoord om het te kopiëren.
 8. Als u het wachtwoord naar de gebruiker wilt e-mailen, klikt u op Wachtwoord e-mailen. Klik anders op Gereed.
Het wachtwoord van een beheerder resetten

U moet hoofdgebruikersrechten hebben om het wachtwoord van een andere beheerder opnieuw in te kunnen stellen. Als u hoofdgebruikersrechten heeft, volgt u de stappen hierboven voor hetresetten van het wachtwoord van een gebruiker.

Als u niet kunt inloggen bij de Beheerdersconsole om uw eigen beheerderswachtwoord te resetten, gaat u naar Uw beheerderswachtwoord resetten.

Nadat een wachtwoord is gewijzigd

Een gebruiker van wie het wachtwoord is gereset, wordt uitgelogd bij actieve sessies en moet opnieuw inloggen met het nieuwe wachtwoord. Ga als volgt te werk om weer toegang te krijgen:

 • Google-web-apps (zoals Gmail of Google Drive): De gebruiker moet opnieuw inloggen met het nieuwe wachtwoord, zoals na een sessietime-out.
 • Google-apps op Android: De gebruiker krijgt een melding dat deze de identiteit moet verifiëren door in te loggen op het account. Al gesynchroniseerde gegevens (zoals ontvangen Gmail-berichten) kunnen nog worden geopend, maar er kunnen pas nieuwe e-mails worden verstuurd of ontvangen als de gebruiker opnieuw is ingelogd. 
 • Google-apps op Apple iOS: Het Google-account van de gebruiker wordt verwijderd uit de accountlijst. De gebruiker moet het account opnieuw toevoegen en vervolgens inloggen met het nieuwe wachtwoord.
 • Apps van derden die zijn gekoppeld via OAuth: E-mail-apps van derden, zoals Apple Mail and Mozilla Thunderbird (evenals andere apps die e-mailbereik gebruiken voor toegang tot de e-mails van een gebruiker) synchroniseren geen gegevens meer nadat een wachtwoord is gereset. De gegevens worden pas weer gesynchroniseerd als er een nieuwe OAuth 2.0-token is toegewezen. Er wordt een nieuwe token toegewezen als de gebruiker opnieuw inlogt met de gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord van het Google-account. Zie OAuth 2.0-tokens worden automatisch ingetrokken wanneer een wachtwoord wordt gewijzigd voor meer informatie.
 • Externe accounts waarvoor app-specifieke wachtwoorden zijn vereist: Als verificatie in twee stappen wordt gebruikt, moeten gebruikers wellicht een app-specifiek wachtwoord invoeren om oude apps te gebruiken waarin OAuth niet wordt ondersteund. Nadat een wachtwoord is gereset, worden alle app-specifieke wachtwoorden ingetrokken en moeten ze opnieuw worden gegenereerd. Zie Inloggen met app-wachtwoorden voor meer informatie. 


Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen