Zawieszanie konta użytkownika

Możesz tymczasowo zablokować dostęp użytkownika do usług Google w organizacji przez zawieszenie jego konta. Gdy zawiesisz konto użytkownika:

 • Nie zostaną usunięte e-maile, dokumenty, kalendarze, posty z Google+ ani żadne inne dane.
 • Udostępnione dokumenty użytkownika pozostaną dostępne dla współpracowników.
 • Nowe e-maile i zaproszenia z kalendarza będą blokowane.

Uwaga: jeśli konto zostało zawieszone przez Google, a nie przez administratora, e-maile mogą nadal być dostarczane w zależności od powodu zawieszenia.

Po zawieszeniu konta użytkownika możesz je w dowolnej chwili przywrócić.

Używasz konta zespołu? Zamiast tego przeczytaj artykuł na temat zawieszania konta użytkownika zarządzanego na poziomie zespołu.

Zawieszone konta są nadal obciążane płatnościami według tej samej stawki co konta aktywne w abonamencie rocznym i abonamencie elastycznym. Aby uniknąć opłat za konto użytkownika, którego nie potrzebujesz, możesz je usunąć.

Zanim zaczniesz

Co dzieje się z zawieszonym kontem użytkownika i jego danymi?

 • Dostęp do G Suite – użytkownik nie ma dostępu do usług G Suite, między innymi do Gmaila czy plików na Dysku Google.
 • Pliki i kalendarze – wszystkie utworzone przez użytkownika wydarzenia pozostają w kalendarzach zaproszonych osób. Dane G Suite użytkownika, w tym wszystkie typy plików oraz dane Gmaila i kalendarza (oprócz kalendarzy udostępnionych), są jednak niedostępne dla użytkownika. Własność niektórych danych możesz przenieść na innego użytkownika.
 • Strony witryn – strony utworzone przez użytkownika są dla niego niedostępne. Jako administrator możesz je usuwać.
 • Google Vault – wszystkie dane użytkownika w Vault są dla niego niedostępne bez względu na ustawienia przechowywania i zastosowane blokady.
 • Google Play – należące do użytkownika konto programisty w Google Play jest dla niego niedostępne. Niektóre aplikacje możesz przenieść na inne konto programisty, ale nie aplikacje oferujące płatne usługi.
 • Google Keep – notatki Keep użytkownika są dla niego niedostępne. Udostępnione notatki Keep są nadal dostępne dla współpracowników.
 • Google+ – profil i kręgi Google+ użytkownika są niedostępne. Społeczności, kolekcje i wydarzenia użytkownika są usuwane z wyjątkiem społeczności, których jedynym właścicielem jest ten użytkownik. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zawieszenie profilu lub strony Google+.
 • Konto marki – jeśli Twoja organizacja ma konto marki, to wszystkie zasoby, takie jak strony Google+, wpisy w Google Moja Firma czy kanały YouTube, których jedynym właścicielem jest dany użytkownik, są dla niego niedostępne. Jeśli istnieją inni właściciele, zasoby są przenoszone na ich konta G Suite.
 • Usługi spoza zestawu podstawowego – treści użytkownika znajdujące się w usługach spoza zestawu podstawowego (takich jak YouTube czy Blogger) są dla niego niedostępne.

Jeśli zawiesisz konto użytkownika, gdy korzysta on z klasycznej wersji czatu w Hangouts, może on nadal uczestniczyć w tej rozmowie do wygaśnięcia danej sesji.

Zawieszanie jednego konta użytkownika

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Najedź kursorem na konto użytkownika, które chcesz zawiesić, i kliknij Więcej a potem Zawieś konto użytkownika.

  Tę opcję znajdziesz też w lewym górnym rogu strony konta użytkownika w menu Więcej Więcej.

 5. Kliknij Zawieś, aby potwierdzić tę czynność.

Zbiorcze zawieszanie kont użytkowników

Aby zawiesić wiele kont użytkowników przy użyciu pliku CSV, postępuj zgodnie ze wskazówkami w artykule Dodawanie wielu kont użytkowników naraz.

W pobranym szablonie CSV w kolumnie New Status [Upload Only] (Nowy stan – tylko przesyłanie) wpisz Suspended (Zawieszone).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?