Synchronisatielimieten

Is uw account geblokkeerd? G Suite-beheerders kunnen in de Gebruikerslijst in de G Suite-beheerdersconsole zien welke limieten u heeft bereikt en wanneer de toegang wordt hersteld. Soms kunt u de Gmail-opschorting opnieuw instellen.

G Suite beperkt de beschikbare bandbreedte voor het synchroniseren van accounts. Als u deze limieten door synchronisatie overschrijdt, kan een account tijdelijk worden opgeschort. Zie Bandbreedtelimieten voor accounts.   
Deze clients kunnen ervoor zorgen dat de bandbreedtelimiet voor synchronisatie worden bereikt:
De acties van clients en services die IMAP gebruiken, zoals BlackBerry® Internet Service (BIS), Mozilla Thunderbird en Apple® Mail, tellen niet mee voor de bandbreedtelimiet voor synchronisatie. Er gelden andere bandbreedtelimieten voor clients en services die IMAP gebruiken.
Oorzaken

Migraties of bulkbewerkingen met behulp van synchronisatieclients

 • Vermijd het kopiëren en plakken of slepen van grote hoeveelheden content in uw e-mailclient.
 • Gebruik voor het migreren een ondersteunde migratieoptie en vermijd het slepen of kopiëren en plakken in G Suite Sync for Microsoft Outlook voor het uploaden van berichten. Probeer de geïntegreerde importfunctie van G Suite Sync te gebruiken. (Deze optie is belangrijk als u de bandbreedtelimiet voor uploaden via synchronisatie overschrijdt.)
 • Vermijd het handmatig opnieuw synchroniseren van de client, met name als u G Suite Sync gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat het hele postvak onnodig opnieuw wordt gedownload en niet alleen de laatste wijzigingen worden gesynchroniseerd.
 • Probeer voor G Suite Sync de grootte van het lokale postvak te verkleinen.

Voortdurende pogingen

Sommige e-mailclients blijven mislukte acties steeds opnieuw uitvoeren, totdat de bandbreedtelimiet van het account is bereikt. Probeer het profiel of de synchronisatierelatie voor alle synchronisatieclients opnieuw in te stellen om er zeker van te zijn dat lopende acties niet opnieuw worden uitgevoerd. Probeer de volgende stappen als u de bandbreedtelimiet voor uploaden via synchronisatie heeft overschreden:
 • Kijk of er berichten vastzitten in de outbox van een van uw synchronisatieclients. Berichten die door Gmail worden geweigerd vanwege geblokkeerde bijlagen of bijlagegrootte, kunnen in de outbox blijven staan. Als het uploaden vervolgens steeds mislukt, wordt er voortdurend bandbreedte gebruikt.
 • Sommige netwerkproblemen kunnen voorkomen dat clients berichten kunnen uploaden, waardoor deze het steeds opnieuw blijven proberen. Controleer of uw netwerkverbinding stabiel is door bijvoorbeeld te wisselen tussen mobiele gegevens en wifi.
 • Concepten met bijlagen kunnen grote hoeveelheden bandbreedte verbruiken, omdat ze worden geüpdatet wanneer het concept wordt opgeslagen. Voorkom onnodige en verouderde concepten. 
Aanbevelingen

Beheer uw synchronisatieclients

Als u meerdere clients heeft, wordt elk bericht meerdere keren gedownload, waardoor het bandbreedteverbruik exponentieel toeneemt. Ga als volgt te werk om uw synchronisatieclients te beheren:

 • Verwijder of schakel ongebruikte synchronisatieclients uit en sluit clients af wanneer deze niet worden gebruikt.
 • Wijzigingen die voor één client of de webinterface zijn gemaakt, worden naar alle clients gesynchroniseerd. Voorkom dus het aanbrengen van grote wijzigingen als u meerdere synchronisatieclients heeft. Of breng het aantal gebruikte clients terug.

Controleer op ongewenste synchronisatieclients

In sommige gevallen kan een gebruiker of beheerder een synchronisatieclient hebben ingesteld en gebruikt hij deze niet meer, zonder dat hij deze heeft uitgeschakeld. Probeer een van de volgende opties om synchronisatieclients te controleren:

 • Ga naar de autorisatiepagina voor Google-accounts en trek ongewenste items in onder Verbonden sites, apps en services en Applicatiespecifieke wachtwoorden.

 • Wijzig het G Suite-wachtwoord om er zeker van te zijn dat synchronisatieclients die met dat wachtwoord zijn ingesteld geen toegang meer hebben tot het account. Schakel vervolgens de gewenste clients één voor één in. Wacht een paar uur tussen twee clients, zodat u kunt zien welke client voor problemen zorgt.

Gebruik een alternatieve methode

Wanneer de synchronisatie is geblokkeerd, kunt u als tijdelijke oplossing de webinterface of IMAP gebruiken, terwijl u synchronisatieproblemen onderzoekt. U kunt dit ook permanent doen om het gebruik van synchronisatie tot een minimum te beperken.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?