Synchronisatielimieten voor Gmail

Is uw account geblokkeerd? Als beheerder kunt u in de gebruikerslijst in de Google Beheerdersconsole zien welke limieten er zijn bereikt en wanneer de toegang wordt hersteld. Soms kunt u de Gmail-opschorting resetten.

Google Workspace beperkt de hoeveelheid bandbreedte die wordt gebruikt voor de synchronisatie van accounts.Als deze limieten door een synchronisatie worden overschreden, kan een account tijdelijk worden opgeschort. Zie Bandbreedtelimieten voor accounts.   
Als u deze clients gebruikt, kan de bandbreedtelimiet voor synchronisatie worden bereikt:
De acties van clients en services die IMAP gebruiken, zoals BlackBerry Internet Service (BIS), Mozilla Thunderbird en Apple Mail, tellen niet mee voor de bandbreedtelimiet voor synchronisatie. Er gelden andere bandbreedtelimieten voor clients en services die IMAP gebruiken.
Oorzaken

Migraties of bulkbewerkingen met behulp van synchronisatieclients

 • Vermijd het kopiëren en plakken of slepen van grote hoeveelheden content in de e-mailclient.
 • Gebruik bij migraties een ondersteunde migratieoptie en vermijd slepen of kopiëren en plakken in G Suite Sync for Microsoft Outlook om berichten te uploaden. Probeer de geïntegreerde importfunctie van G Suite Sync te gebruiken. (Deze optie is belangrijk als u de bandbreedtelimiet voor uploaden via synchronisatie overschrijdt.)
 • Vermijd het handmatig opnieuw synchroniseren van de client, met name als u G Suite Sync gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat het hele postvak onnodig opnieuw wordt gedownload in plaats van alleen de laatste wijzigingen te synchroniseren.
 • Probeer als u G Suite Sync gebruikt de grootte van het lokale postvak te verkleinen.

Voortdurende pogingen

Sommige e-mailclients blijven mislukte acties steeds opnieuw uitvoeren, totdat de bandbreedtelimiet van het account is bereikt. Probeer het profiel of de synchronisatierelatie voor alle synchronisatieclients opnieuw in te stellen om er zeker van te zijn dat lopende acties niet opnieuw worden uitgevoerd. Voer de volgende stappen uit als u de bandbreedtelimiet voor uploaden via synchronisatie hebt overschreden:
 • Kijk of er berichten vastzitten in de outbox van een van de synchronisatieclients. Berichten die door Gmail worden geweigerd vanwege geblokkeerde bijlagen of de bijlagegrootte, kunnen in de outbox blijven staan. Als het uploaden vervolgens steeds mislukt, wordt er voortdurend bandbreedte gebruikt.
 • Sommige netwerkproblemen kunnen voorkomen dat clients berichten kunnen uploaden, waardoor deze het steeds opnieuw blijven proberen. Controleer of uw netwerkverbinding stabiel is door bijvoorbeeld te wisselen tussen mobiele gegevens en wifi.
 • Concepten met bijlagen kunnen grote hoeveelheden bandbreedte verbruiken, omdat ze worden geüpdatet als het concept wordt opgeslagen. Zorg dat onnodige en verouderde concepten niet worden gesynchroniseerd. 
Aanbevelingen

Beheer uw synchronisatieclients

Als u meerdere clients heeft, wordt elk bericht meerdere keren gedownload, waardoor het bandbreedteverbruik exponentieel toeneemt. Ga als volgt te werk om uw synchronisatieclients te beheren:

 • Verwijder of schakel ongebruikte synchronisatieclients uit en sluit clients af wanneer deze niet worden gebruikt.
 • Wijzigingen die voor één client of de webinterface zijn gemaakt, worden met alle clients gesynchroniseerd.Breng dus geen grote wijzigingen aan als u meerdere synchronisatieclients gebruikt. Of gebruik minder synchronisatieclients.

Controleren op ongewenste synchronisatieclients

In sommige gevallen kan een gebruiker of beheerder een synchronisatieclient hebben ingesteld en gebruikt hij deze niet meer, zonder dat hij deze heeft uitgeschakeld. U heeft de volgende opties om synchronisatieclients te controleren:

 • Ga naar de autorisatiepagina voor Google-accounts en trek ongewenste items in onder Gekoppelde sites, apps en services en App-specifieke wachtwoorden.

 • Wijzig het Google Workspace-wachtwoord zodat synchronisatieclients die met dat wachtwoord zijn ingesteld, geen toegang meer hebben tot het account.Schakel vervolgens de gewenste clients één voor één in. Wacht een paar uur tussen twee clients, zodat u kunt zien welke client voor problemen zorgt.

Een alternatieve methode gebruiken

Als een synchronisatie is geblokkeerd, kunt u als tijdelijke oplossing de webinterface of IMAP gebruiken, terwijl u de synchronisatieproblemen onderzoekt.U kunt dit ook permanent doen om het gebruik van bandbreedte tijdens een synchronisatie te beperken.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen